Hoe een epidemie de onmacht van de politiek blootlegt

De oplettende lezers zal het moeten opvallen dat we in een tijdvak verkeren van politieke onmacht. Er spelen veel onvoorziene incidenten waar de politiek nauwelijks vat op heeft en moeilijk sturing aan kan geven. Soms denk ik dat politiek Den Haag de weg kwijt is. Niet alleen in ons polderlandje maar ook over de grens en aan de andere kant van de oceaan. Het komt door (on)natuurlijke krachten waar de mens en z’n leiders geen invloed op hebben. Titanische krachten die de mensheid eens in de zoveel tijd raken. Nee, dit is geen complottheorie, het is een kwestie van terugblikken in de geschiedenis en een juiste analyse maken van de huidige gebeurtenissen. Hoeveel grootse natuurrampen, ijstijden, oorlogen, enzovoort hebben de wereld niet in vuur en vlam gezet. Alleen voor tijdelijk want telkens werd de brand weer geblust. Blusmiddelen zijn zeer divers maar niet altijd direct binnen handbereik. Ondanks de vooruitgang van de kwaliteit van ons leven is het vanaf het stenen tijdperk tot aan de technologische revolutie niet gelukt om oorlogen en pandemieën, natuurrampen en klimaatveranderingen te pareren.

“Eenzame Kerst” van André Hazes

Bovenmenselijke elementaire krachten zorgen in de eerste fase van hun komst voor paniek. De volgende fase is een tijd waarin het bewustzijn langzaam terug komt en het door dringt dat met een doeltreffende sturing de regie kan worden terug gewonnen. Zo komen oorlogen en pandemieën altijd tot een einde. Niet direct een ‘happy end’ want de aangerichte schade is enorm. Schade die voorkomen had kunnen worden als op tijd de juiste maatregelen waren genomen. Maar daarvoor moet je door de tweede fase heen, de periode dat de grote verwarring langzaam plaats maakt voor het gezond verstand. Zodoende vertrouw ik er op dat er zeker een einde komt aan de huidige pandemie(of is het epidemie?) waarvan de moeilijkste periode nog moet komen. Dat zijn de donkere dagen van een extra lang Kerst zonder feest waarin de eenzaamheid velen zal overvallen. Plagerige diskjockeys zullen vast en zeker de kersthit “Eenzame Kerst” van André Hazes veelvuldig voorbij laten komen. We gaan massaal mediteren en na de “oorverdovende stilte” met Oud en Nieuw zullen we ons gaan bemoeien met het overheidsbeleid. Als mensen de tijd hebben genomen om de balans op te maken van het falende beleid van beleidsmakers.

Goedkope informatie

Wanneer het feestgedruis lange tijd stil ligt zal ook de feestende massa tot bezinning komen. Het jaar 2021 zal een jaar worden van de grote omwenteling. De optelsom van bezinning en indignatie. De ergernis die al jarenlang als een veenbrand ondergronds bleef bij een deel van de nuchtere bevolking zal vermengd met de bezinning van de feestende massa een flinke schokgolf kunnen veroorzaken op het politieke toneel. De massa die goedkoop werd vermaakt via de massamedia op radio en TV en de andersdenkenden die via het internet hun informatie verzamelen en daarmee het stempel ‘complotdenker’ op hun bovenarm kregen geplakt. Het merkteken waarmee de toegang tot elementaire levensbehoeften wordt ontzegd, tenzij men gaat voor de bevrijdende prik. Zie hier het verschil. De massa die als kuddedieren zich laten informeren door de mainstreammedia en de andersdenkenden die via het internet met de nodige inspanning de verzamelde kennis zelf opzoeken. Wetenschappelijke informatie wordt de massa vaak onthouden omdat het uitleggen via de MSM van bepaalde theorieën tijd vergt en vermoeiend kan zijn voor de bankhangers.

Tweedeling door informatieverschaffing

Zelf heb ik geleerd om feiten en meningen naast elkaar te leggen. De berichtgeving via de MSM en de info via het world-wide-web. Dat kost de nodige inspanning en enige tijd. Tijd die vele hardwerkende gezinnen met kinderen niet hebben. Veel mensen zullen daardoor achterlopen met het analyseren van alle info die in dit digitale tijdperk op verschillende manieren tot ons komt. Het leidt tot verdeeldheid. Enerzijds de mensen die meer tijd nemen om zelf te analyseren en anderzijds de gestreste massa die genoegen neemt met de eenzijdige info van de (staats)omroepen. Hierdoor ontstaat een soort van tweedeling in de samenleving in bijvoorbeeld de beoordeling van de coronapandemie. Ongeveer 70 procent van de bevolking denkt dat corona een pandemie is en de resterende 30 procent denkt er anders over en wordt door de angst overvallen massa in de hoek van complotdenkers gedrukt. Dat is een normaal verschijnsel bij een plotseling ingetreden aardverschuiving. Na de eerste (blinde) paniek volgt men de bevelen van de regering. Is volkomen logisch want er moet regie zijn die we in eerste instantie verwachten van de overheid. Als we allemaal door elkaar gaan rennen en brullen wordt de chaos alleen maar groter.

Overhaaste besluitvorming

Echter is de structuur van de overheid zo ingericht dat er wordt gestuurd met behulp van bestaande hulpmiddelen. Gaandeweg het verloop van oorlogen en pandemieën zal de strijd tegen de vijand kenteren door de bewegingen van de poppetjes. Dan is een koerswijziging nodig en moet een bevelhebber snel handelen om meer doden door o.a. nevenschade te voorkomen. De snelheid van een traag handelende westerse democratie ontbreekt simpelweg. Er is teveel bureaucratie door de veelheid aan overlegorganen en adviserende instellingen zoals de WHO/RIVM enzovoort. Er moeten snelle beslissingen worden genomen met een log apparaat en dat leidt tot overhaaste besluitvorming. 

Kleur van kerstverlichting

De schadelijke gevolgen van afgekondigde beteugelende maatregelen, tot zelfs een noodwet aan toe, gaan escaleren onder het deel van de bevolking die er de meeste hinder van ondervinden. Een gevoel van onderdrukking zal zich meester maken bij een groeiend deel van de bevolking naar mate de pijn groter wordt en langer duurt. De 30 procent andersdenkenden zullen meer medestanders gaan zien omdat de feestvierders de tijd hebben om zelf te gaan nadenken. Wat speelt er nu werkelijk? Is er misschien meer informatie die wordt achtergehouden of simpelweg nog niet is doorgedrongen tot de beleidsmakers? Of zijn ze met hun adviesorganen nog niet tot een besluit kunnen komen? Als de economische schade oploopt, maar de bevolking gouden eieren wordt beloofd door lagere belastingen in 2021, terwijl de teller van de Staatsschuld de rode zone nadert, dan gaan bij nuchtere analisten de lampjes van oranje op rood knipperen. Helaas worden die niet opgemerkt, past niet bij de kleur van kerstverlichting.

Nood breekt wet

De vrolijke kerstverlichting is meer overheersend dan voorgaande jaren zodat noodsignalen niet worden opgemerkt. We gaan eerst Kerstmis vieren, ook al is het sober. In tijden van duisternis willen we licht zien. Onze minister van Volksgezondheid roept al een tijdje dat er licht brandt aan het einde van de tunnel. Gelukkig maar. We schakelen onze TV weer in vanavond. Worden we tenminste nog vermaakt met de kerstcommercials die ons warmte, liefde en hoop brengen. De verkiezing van de mooiste kerstcommercial houdt ons bezig. Welke zal het worden? Heerlijk toch, dit soort afleiding in een pandemie. Met dank aan de grote supermarktketens. Ze hebben gouden dagen nu andere winkels zijn gesloten. Ik struikelde in het gangpad van de buurtsuper bijna over de non-food artikelen. Wat fijn toch dat ik daar nog tijdschriften kan kopen. Die zijn van essentieel levensbelang om de kerst door te komen. Mooi dat we een noodwet hebben. Hoe lang nog? “Nood breekt wet,” zegt een spreekwijze. We gaan het zien.

GW

12 reacties

 1. Complotpraktijken zijn zo oud als de wereld. Wie in de bijbel het woord “samenzweringen” opzoekt komt er zeker 18 tegen. Van klein tot groot. Nu hebben we voor het eerst te maken met een mondiale samenzwering waar Bilderbergers en Vrijmetselaars al vele jaren van dromen.
  Ze hebben ons bij de staart en zijn apetrots dat ze nu hun wil aan de wereld kunnen opleggen. Ze danken God op hun knietjes dat ze de economie kapot kunnen maken en zijn blij dat ze in ieder geval 70% van de mensen hebben kunnen laten denken dat er echt iets gedaan moet worden aan het klimaat.
  Zo ’n 20-30% van de mensen denkt zelf; de grote massa laat anderen voor zich denken. Altijd al zo geweest.
  De mensheid staat nu voor een hele grote keuze. Wie kiest vóór het vaccin maakt daarmee een keuze die zijn leven absoluut niet alleen positief zal beïnvloeden; integendeel!
  Hooguit op zeer korte termijn zal hij wat vrijheid krijgen. Op langere termijn zal het pure ellende worden voor de gevaccineerden.
  Hetzelfde geldt voor de mensen die voor de eer van een vaccin bedanken. Die weten te veel over de werkelijke achtergrond en willen geen slaaf worden van de elite. Want elk halfjaar je lijf laten volspuiten met nano-deeltjes…. Dat is geen vaccin meer, maar dat is iets meer en dat is iets anders. Wie de Gezond Verstand krant leest, of de Andere Krant komt tot de ontdekking dat het allang niet meer om corona gaat, dat probleem kan binnen een week zijn opgelost. Maar dan zou de angst weg zijn.
  Er staan alweer honderden influencers ingehuurd voor vaccin propaganda.
  Ga eens kijken naar het psychologische spelletje wat nu gaat wordt barsten en wat maar een doel heeft: de nanodeeltjes in jouw lichaam pompen!

  1. Goede reactie Johan. Al ben ik nog niet zo ver voor wat betreft het injecteren met nanodeeltjes ik denk dat dat wat te ver gaat. “But, who knows”?!. Er gebeuren immers rare dingen in deze tijden. Ha, ha.

  2. Met alle respect: maakt het voor de GEVOLGEN werkelijk nog iets uit of ‘ZIJ’ ons ‘bij de staart hebben’ of WIJ onszelf?
   Corona, benevens alle mogelijke opvolgers en varianten, is de onverbiddelijke, niet te manipuleren waarheid en ontmaskering, die gort maakt van de hooggeprezen menselijke maakbaarheid.
   In de derde wereld, waar gevaarlijke epidemieën dagelijkse kost zijn, is de bescherming alleen voor de happy few. Van de rest overleven alleen de sterksten.
   De westerse welvaartsmens zal –hoe dan ook- worden gedwongen tot een ongekende omvorming van zijn way of life.

 2. Beste Johan, ik sta niet afwijzend tegenover vaccins, want veel mensen hebben er op een of andere wijze baat bij. De vraag die ik mijzelf stel is of ik zelf het coronavaccin ga nemen. Ik zal niet voor in de rij staan. Ik vertrouw allereerst op mijn eigen afweersysteem omdat ik gezond ben en een redelijke conditie heb. Althans tot op heden, want mijn volleybal ligt al geruime tijd stil, maar m’n kilometers op de wandelschoenen voer ik nu meer op.
  Behoor met mijn leeftijd(67) “nog lang niet” tot de risicogroep. Gemiddelde leeftijd coronadoden ligt op 81. Kortom, ik wil nog even de kat uit de boom kijken.

  Ben n.a.v. jouw commentaar ben ik wat gaan googelen om te weten hoe dat zit met die nano-deeltjes die jij beschrijft. Hieronder de links naar de artikels. Die ene zin: “de precieze samenstelling van de vaccins wordt niet bekendgemaakt door de fabrikanten,” die bevalt mij niet. Waarom die geheimzinnigheid?
  Zo ook die andere zin: “Maar wetenschappers zien nu nog geen grenzen aan hoeveel uiteindelijk met deze technologie kan worden gedaan,” die bevalt mij ook niet.

  De onbegrensde mogelijkheden van die technologie met nano-deeltjes heeft al tot veel verontruste theorieën geleid. Dat geeft twijfel bij mij. Ik verdiep mij niet zelf in al die theorieën die vaak als complottheorieën worden weg gezet. Er komen steeds meer kritische onafhankelijke onderzoeksjournalisten die een eigen Youtubekanaal oprichten en daar wetenschappers aan de tand voelen. Niet zo heel verwonderlijk in deze tijd dat de msm zo eentonig met meel in de mond praat. De burger mist het echte verhaal, het echte onderzoekswerk. Vooral nu heel belangrijk nu we voor belangrijke keuzes staan.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5198101/coronavaccin-bijwerkingen-zwanger-astma-verplicht-voorrang
  Wat zit er allemaal in het vaccin?
  “Dat verschilt per soort vaccin”, zegt Huckriede. “De nieuwe coronvaccins van BionTech/Pfizer en van Moderna bevatten in ieder geval RNA, dat zijn nucleïnezuren die ook in onze eigen cellen in grote hoeveelheid voorkomen. Verder zitten er vetbolletjes in (lipid nanoparticles). De precieze samenstelling van de vaccins wordt niet bekendgemaakt door de fabrikanten.”

  https://www.pfizer.nl/zorg-van-de-toekomst/nanodeeltjes-als-kleine-medicijnpostbodes
  Geen grenzen aan technologie
  Tot nu toe is deze polyester polymeer-technologie bestudeerd bij kanker, hart- en vaataandoeningen, ontstekingsziekten en infecties, vertelt Troaino. De grote uitdaging is nu om de juiste combinatie van geneesmiddelen en nanodeeltjes te vinden voor klinisch onderzoek. Maar wetenschappers zien nu nog geen grenzen aan hoeveel uiteindelijk met deze technologie kan worden gedaan

 3. Gewoon een erg goed stuk dit Gerrit, kan me er volledig in vinden. Overigens heb ik zelden, naast de ellende van de loc downs zoveel moeten lachen achter mijn pc. Er komt me toch af en toe een partij onzin voorbij, ha, ha. Heel af en toe kijk ik naar Gerald Celente, schijnbaar is Joost niet meer zo van hem onder de indruk maar ik juist wel. Hij vloekt en scheld en tiert, naast de cijfers en nieuwtjes, waardoor ik goed kan zien, dat het in Amerika dezelfde ellende is waar we hier tegenaan zitten te kijken.

  O , ja. Als filmtip heb ik de SF Equilibrium uit 2002: Een wereld waarin mensen dagelijks een hoeveel pillen, “prozium” genaamd moeten nemen en waardoor hun emoties onderdrukt worden. Kunsten en alle andere dingen die de wereld “een ziel” geven worden verboden, waaronder de liefde en menselijke emoties. Jammer dat de trailers over het algemeen de film wat simplificeert.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Equilibrium_(film)

 4. ¨Soms denk ik dat politiek Den Haag de weg kwijt¨ Ik hoop het me je maar vrees van niet, kijk ook naar andere landen. Statistisch gezien kun je niet zoveel fouten maken, dan is het opzet / speelt er iets heel anders.

 5. Beste Gerrit, De politiek in Den Haag is de weg niet kwijt, maar voert de bevelen uit van de satanische sekte, die hun en de overige wereldregeringen volledig in hun macht hebben. Ik ben het helemaal eens met de reactie van Johan. Dit is geen toevalligheid meer, dat is pure kwade opzet. Denk maar aan de “Georgia Guidestones”. Die staan er echt niet toevallig. Ook B.G. dwingt de mensheid tot vermindering van het aantal zielen. En dan die geheimzinnigheid rondom de vaccins. Ook dat hoort m.i. is dit vieze spelletje thuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.