Hoe lang pikken we het nog ?

35

Hoe lang pikken we het nog? Het is een vraag die meer dan eens in mijn gedachten langskomt, na het lezen van de krant of een aantal artikelen op Biflatie. Als je het nieuws een beetje volgt met een gezonde dosis kritiek, dan vraag ik me af hoe lang het nog duurt voordat de massa in opstand komt. Alleen al als ik sommige reacties lees op het artikel van Ben die hij op 15 november j.l. schreef, is het antwoord op de vraag in zicht.

crisis protest

Omdat de mainstream media vaak geen of weinig aandacht heeft voor bepaalde zaken, of vaak in de verkeerde context deze onderwerpen belicht, is Biflatie.nl natuurlijk een perfect medium om onderstaande onderwerpen eens onder de loep te nemen, met een gezonde dosis scepsis. Om het geheel wat beter in kaart te brengen, hieronder enkele voorbeelden van zaken die mijns inziens niet helemaal pluis zijn:

De dollarkoers

De koers van de dollar wordt met name in stand gehouden door diegenen die daar het meeste belang bij hebben namelijk Amerika zelf (of de Fed zoals u wilt) en de centrale banken van China, Japan en Saoedi Arabië. Het laag houden van de USD is gunstig voor de eigen export, maar ook gunstig voor de export van China natuurlijk. Ook het besluit om de gegevens over de hoeveelheid dollars dat werkelijk in omloop is (geldhoeveelheid = M3) niet meer te publiceren lijkt een teken aan de wand. Het wordt hierdoor allemaal intransparant. Het is sinds 2006 niet meer mogelijk om te bepalen hoeveel dollars er precies in omloop zijn. Vandaar ook dat de actie “Audit the Fed” flink wordt tegengewerkt.

De Goudkoers

De goudmarkt is compleet verstoord geraakt door de uitgifte ‘papier goud’. Dit zijn bewijzen dat je goud in bezit hebt. Er is echter veel meer ‘papier goud’ in omloop dan echt goud. De inmenging van de mysterieuze derivatenwereld is nog een reden waarom fysiek goud steeds waardevoller wordt en men enigszins sceptisch ten opzichte van goud op papier moet blijven. Verder is de rol van goud na 1971 natuurlijk niet meer dan die van een grondstof, net als kool of olie. Althans, zo wil de Amerikaanse overheid ons doen geloven, omdat de dollar de rol van wereldwijde standaard volgens Amerika heeft overgenomen. Dus moet de dollar geprezen worden als het stabiele anker in de financiële wereld en niet de waarde van het goud. Dit terwijl centrale banken wel weer netto inkoper zijn geworden van fysiek goud.

Pensioenfondsen

Iepensioenfondsenmand uit mijn omgeving kreeg onlangs een brief op de mat met daarin de mededeling dat hij pardoes 6% gekort zou worden op zijn pensioen. Dit vanwege de tegenvallende resultaten van beleggingen door de crisis. Dat geven ze op als reden, maar het zou ook iets te maken kunnen hebben met het feit dat ze flink hebben gegokt met derivaten en snel wat flinke bonussen hebben uitgekeerd. Je hoeft tegenwoordig nergens meer van op te kijken. Als er verkeerd wordt gegokt zal dat verlies toch wel voor rekening komen van de Nederlandse burgers. We moeten enigszins wantrouwend denken, want we kunnen niet meer alles voor lief nemen. Je zou denken dat er met wapenhandel en kinderarbeid toch flinke winsten te behalen zijn. De resultaten zijn echter bedroevend en er moest zelfs een nieuwe rekenrente worden geïntreoduceerd op wat druk van de ketel te halen. Voor het gemak schaar ik de woningcorporaties, universiteiten en gemeenten ook maar onder dit rijtje van onverschillig ambtenarengedrag.

Liborgate

Wat natuurlijk groots in de media gebracht had moeten worden is Liborgate. Het beïnvloeden van deze belangrijke rentekoers ten gunste van de banken is een grote schande. Inmiddels is zo’n beetje elke grote bank in Europa hierbij betrokken en is het onduidelijk hoe de situatie er nu voor staat en wie nu waar voor wordt bestraft. Het is opvallend stil hierover. Als iemand meer weet, zet het maar in de reacties.

Overheid en Media

Het zal voor velen inmiddels duidelijk zijn dat de overheid er niet meer is voor de Nederlandse burger. Het verkwanselen van onze soevereiniteit aan Europa en ons geld aan de bankenwereld, wordt steeds duidelijker zichtbaar. De gevestigde media ontziet wellicht niet elke discussie hierover, maar is zeker niet kritisch genoeg. Terwijl Griekenland, Spanje en Italië aan de rand van de afgrond staan en het Midden-Oosten in brand staat, gaat de discussie hier voornamelijk over nivellering. We moeten natuurlijk wel positief blijven, maar waar het ‘beloofde herstel’ nu toch blijft is mij een groot raadsel.

Actie voeren

Het vervelendste is dat we niet weten wat er zich precies allemaal afspeel in die schimmige wereld van overheden en bankiers. Een citaat uit een reactie op het artikel van Ben: “ik hoop toch dat er heel veel mensen samen met mij zeggen: nu is het genoeg geweest, nu gaan we stoppen met de corrupte idioten nog meer geld te geven zodat ze ons land nog verder kapot kunnen maken, wie gaat er met mij actie voeren??”. Ik denk dat er veel meer mensen rondlopen met deze gedachten. Het lijkt er inmiddels op alsof het niet meer de vraag is of het volk in opstand gaat komen, maar wanneer dat zal gebeuren. Wat is uw voorspelling?

Meneer Teun