Hoe moet het verder met Nederland?

15

Ons land is de laatste tijd heel veel in het nieuws. Zwart vecht daarbij tegen wit en goed tegen kwaad. Onderwerpen die aan de top staan betreffen de economische krimp, schulden, werkloosheid, de graaicultuur, Nederland als deel van Europa, fraude in allerlei soorten en maten en het politieke gestuntel van de huidige regering, de 2e- én de 1e Kamer.

mayday

Vastgelopen in complexiteit

Vooral tussen 1980 en 2002 hebben we er in het algemeen goed van geleefd. De kosten en de lonen hielden elkaar in een redelijk evenwicht en de successievelijke regeringen en politici gingen met zijn allen uit van het concept van de maakbaarheid van de samenleving. De bureaucratie groeide en groeide. De burger moest van geboorte tot de dood worden beschermd en betutteld. Door een woud van subsidies werd herverdeling van gelden een hot item. Vele toeslagen en uitkeringen zagen het levenslicht.

Invoering Euro en de zorgverzekering

In 2002 kwam de euro en in 2006 werd de zorgverzekering ingevoerd. Privatisering was een hot item geworden. Open en marktgericht werken, gekoppeld aan deregulering, was jé van hét. Inkomsten halen uit de productie van goederen was al lang aan het uitraken. Geld moest je verdienen met geld. White collars in plaats van vieze handen. Banken waren als paleizen geworden en bankiers als keizers. De euro leerde ons burgers dat alles duurder werd ook al spraken de zogenaamde officiële inflatiecijfers dit tegen. Wat de zorgverzekering betreft zijn we nu 58 procent meer kwijt dan in 2006.

Het kon niet op en smaakte naar meer

Ieder wilde groei, vooral meer en meer pecunia. Personen, organisaties, banken en regeringen. Door hebzucht, kneden van wat wel en niet kon, er bij willen horen en de wedloop met anderen werd de deur geopend voor een reeks van crises qua banken, financiering, staatsschulden en staatsuitgaven. Het mechanisme van economische groei dat als motor had gegolden voor het kunnen betalen van de lasten van de al maar oplopende schulden van landen, banken en anderen, begon zijn diensten te weigeren. Van groei kwamen we in krimp terecht, terwijl de kosten beleven oplopen.

2013 en verder

Wie naar Nederland kijkt die ziet het zienderogen achteruitgaan. De werkloosheid groeit en groeit, de lasten blijven stijgen, terwijl de inkomsten dalen zowel bij de overheid, de ondernemingen als particulieren. Voor kleine zelfstandigen, zeker in de winkelbranche zijn de mogelijkheden uitgeput. Alle reserves zijn op. Volgens Halbe Zijlstra fractieleider van de VVD loopt Nederland vast als de doorgeslagen verzorgingsstaat in stand wordt gehouden.

Wat mij betreft zijn wij echter al lang vastgelopen. Voor dit jaar wordt een tekort verwacht van 25 miljard! Of wel vijfentwintigduizend miljoen euro en de teller loopt in een hoog tempo verder omhoog. Onze hele Nederlandse samenleving behoeft een grondige revisie en een complete makeover om het geschikt te maken voor de komende vijftig jaar. Wie de hele discussie rond de staatssecretaris van Financiën Weekers heeft gevolgd, inclusief het Tweede Kamerdebat, die kan niet ander dan met plaatsvervangende schaamte hebben kennisgenomen van datgene wat we te horen en te zien kregen. Als op het Mayday, mayday we are going down op zo’n wijze wordt gereageerd dan zal het niet lang meer duren voor de boem volgt.

Met het verzetten van een muurtje, het maken van nog meer regels en het verschuiven van taken naar gemeenten gaan we er echt niet komen. Nodig is het trekken aan de noodrem gevolgd door een complete nieuwbouw. Er zijn genoeg Nederlanders die hier aan willen bijdragen, die de kans om diep te kunnen inademen, leven te voelen en verantwoording te dragen, met beide handen willen aangrijpen. Het zal vele jaren kosten om het totaal aan veranderingen te ontwerpen en vorm te geven. Met elke dag die we langer wachten wordt dit proces moeilijker en zwaarder en als we nog langer dralen misschien wel helemaal onmogelijk.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie