We leven in verwarrende tijden. Dat merk je ook aan de discussies op dit forum. Soms zijn de reacties zeer interessant en hebben een grote toegevoegde waarde, maar de laatste tijd is er ook veel ruis met gescheld en getier. Het is daarom hoog tijd dat er nieuwe verkeersregels worden opgesteld om de inhoud van de artikelen en de discussies daarover in goede banen te leiden. Hierbij een eerste aanzet daartoe.

Een constructieve gedachtewisseling is onmogelijk zonder overeenstemming aangaande de uitgangspunten en zonder afspraken over de onderwerpen waarover wordt gediscussieerd. Over de uitgangspunten hoeft niet verder gediscussieerd te worden, omdat het de basis is van waaruit de discussie start.

Voorstel wat betreft de uitgangspunten zijn de volgende:

Onderwerpen die van belang zijn om nader onder de loep te nemen, zijn:

Van Onderop

We moeten daarbij onderkennen dat het niet in ons vermogen ligt om de bankiers en politici te beïnvloeden. Wel is het zo dat hoe meer mensen het geldsysteem begrijpen en de gevolgen van het aan de knoppen draaien van het geldsysteem hoe meer van onderop geageerd kan worden, niet alleen door te roepen maar ook door te handelen.

Bovenstaand zou het programma moeten zijn, waaraan Biflatie dient te werken. Niet door meningen te verkondigen maar door te redeneren binnen een logisch denkkader. Dat hoeft niet te betekenen dat de uitkomsten noodzakelijkerwijs overeenstemmen, want de randvoorwaarden zijn niet altijd kenbaar (ook dat zou onderdeel van de discussie kunnen vormen).

Schuttingtaal & Offtopic

Om een zuivere discussie te garanderen is het essentieel om normatieve kwalificaties buiten beschouwing te laten. Om een politicus of een centrale bankier voor rotte vis uit te maken, kan misschien even emotionele verlichting geven, maar biedt verder geen soelaas. Politici en bankiers zijn net zo goed als gewone burgers onderdeel van het systeem. Ook heeft het weinig zin om binnen dit forum elkaar te bestoken met schuttingtaal. Wel is het belangrijk dat men elkaar mag wijzen op onjuiste redeneringen, onduidelijke terminologie en onheldere formuleringen. Als dat gebeurt moet dat niet gezien worden als een aanval op de persoon, maar als een corrigerende tik ten bate van de discussie en het helder krijgen van wat wordt bedoeld. Iedereen die mee wil doen op deze website dient zich te houden aan de eenvoudige huisregels. Tevens zullen personen die blijvend offtopic reageren of zich bezighouden met slowchat een ban krijgen, omdat dit de discussie op Biflatie niet ten goede komt. Tot zover het voorstel tot het komen van een programma.

Tjeu & Koen

45 Responses

 1. Ik mag oprecht hopen dat het nu wel inhoudelijk mag zijn, al voorgaande artikelen hebben slechts de bevestiging kunnen geven van het onderzoek dat voorafging, dat is het goede punt. Bij de uitgangspunten die ik wil respecteren vraag ik om nadere toelichting bij deze premissie : “Geld = – Schuld (lees: Geld is minus Schuld), d.w.z. voor iedere euro die iemand in zijn portemonnee heeft of op zijn spaarrekening heeft staan, heeft iemand anders een euro schuld”

 2. Wat mij betreft een duidelijk verhaal. Ik denk dat we hier allen wel inzien dat de weg die er bewandeld wordt uiteindelijk zal gaan eindigen in nog meer stront aan de knikker en een mondiale schuldenreductie. De centrale banken blazen alles op en nu voornamelijk de beurzen. De vraag valt stil, dat zie je ook aan de olieprijs. China koelt economisch verder af. De FED gaat ook wel wachten met en renteverhoging, want de dollar is veel te duur geworden. En zo gaat het nog wel even door. Tot een nieuwe lehman brothers biflaten. Er komen nog genoeg vonkjes , niemand weet alleen wat de grote brand gaat worden. Misschien toch nog Griekenland? Wie zal het zeggen. Verder: Ga vooral zo door hier.

 3. Ik geef jullie een oprechte mening en vrees dat Madman gelijk heeft, ook dit is slechts een uitgangspunt van waaruit gestart wordt en hoeft – volgens de regels – niet gedeeld te worden. Ieder voor zich mag hierover een mening vormen op basis van de dialoog die zich volgens de gestelde regels zal ontvouwen. Het zijn regels die m’n diepste respect betuigen als ze ook gevolgd worden en de uitkomst (h)erkend wordt. Wat ik alvast opmerk is dat een aantal essentiële elementen niet worden opgenomen in de regels, het zijn net deze elementen die vaak aanleiding geven tot de gebeurlijke (en vakkundig te onderbouwen) turbulentie. Respectvol wacht ik eerst op een antwoord op die ene premisse in de regels, in het andere geval kunnen we niet verder.

 4. Huisregels? Prima. Veelplegers en draaideurcriminelen zijn een pain in the ass. Hoewel er meer wegen naar Rome leiden. Ik wil hier wel benadrukken dat zorgvuldig uitgedachte systemen te allen tijde worden gemanipuleerd naar behoeven van het regerende politieke en economische spectrum. Mijn voorkeur geniet een commodity based systeem; eindige of schaarse grondstoffen kunnen NOOIT worden vertaald in oneindige beloftes. Een fysieke voorraad mais (of zilver) kan nooit worden gemanipuleerd, de regels en controle daarop moet buiten bereik liggen van bank of politiek. Decentraal en commodity based, met een verbod op het mengen van koper door het zilver.

  1. Zo is dat Houtskool, het economische analfabetisme prijkt aan de hemel. Vandaag moet je quasi letterlijk je ogen sluiten om het niet te zien, ook de dopjes in de oren niet vergeten natuurlijk. Het is nu wachten op een antwoord om te weten waar we hier aan toe zijn.

  2. Praktisch voorbeeld Houtskool

   (1) Houtskool heeft 100
   (2) Madman heeft 100
   (3) Koen heeft 100
   (4) Tjeu heeft 100
   (5) Werner heeft 0

   Wie heeft er volgens de premisse nu schuld? En hoeveel? Ik mis iets.

   1. . Premisse in de betekenis van logica zie ik hierin geen schuld, want geen minnetje voor enkele getallen ook niet. Logischer wijze zijn positieve getallen ok, goed.
    . Premisse in de betekenis van hypothese dan wil ik eerst weten: Wat is 100 ? Een klompje goud ? Een getal in een computer ? Aantal aandelen met een negatief rendement en dus een verwijzing naar andere getallen ?
    . Premisse in de betekenis van scenario.
    Als ‘100’ niet fijn is om te hebben, dan staan Houtskool, Madman, Koen, Tjeu er slechter voor dan Werner en Werner hooguit neutraal.
    Als ‘100’ fijn is om te hebben, dan staan Houtskool, Madman, Koen, Tjeu er beter voor dan Werner, voor jou een doom-scenario.

    1. Bij onstentenis van een antwoord van de auteurs kan ik slechts gokken R, ik weet het niet. De premisse op zich eenvoudig, wat ik lees is :

     (1) wie geld heeft, heeft geen schuld
     (2) de tegenpartij zonder geld wel

     We spreken hier over een premisse wat mi verondersteld een basisprincipe te zijn. We kunnen er nu gigantisch kluwen van maken maar dan weet ik nog steeds niet hoe die premisse tot stand komt. Ik weet dat iemand met al het geld van de wereld ook enkel schuldenaar kan zijn. Kunnen slechts het antwoord afwachten, meen ik.

    2. Beste R, ik veronderstel dat 100 geld betreft, het gaat enkel over geld binnen het gestelde kader. Heb het voor de goede nog eens opgezocht, op wikipedia staat … “Een premisse is een aanname dat iets waar is.” Wachten dus.

 5. Ik doe alvast een poging om het zelf te begrijpen, misvattingen kunnen dan later rechtgezet worden. De premisse ‘Geld = -schuld” heb ik eerlijk gezegd niet eerder gezien maar dat kan een kwestie van onwetendheid en/of perceptie/voorstelling zijn. In ieder geval : “Geld = – Schuld (lees: Geld is minus Schuld), d.w.z. voor iedere euro die iemand in zijn portemonnee heeft of op zijn spaarrekening heeft staan, heeft iemand anders een euro schuld”. Anders geformuleerd wil dit zeggen dat alle geld schuld is omwille van de wederkerigheid, ‘iemand anders’ heeft immers ook geld in z’n portemonnee of op z’n spaarrekening. Ergo, als alle schulden worden afbetaald is er geen geld meer in het circuit. Alvast dank voor confirmatie, tenzij verkeerde interpretatie van het geopperde uitgangspunt/denkkader.

 6. Bij nader inzien doe ik nog een poging, de premisse : “Geld = – Schuld (lees: Geld is minus Schuld), d.w.z. voor iedere euro die iemand in zijn portemonnee heeft of op zijn spaarrekening heeft staan, heeft iemand anders een euro schuld”. Stel dat jullie (bv 10 lezers) allemaal 100 op de rekening hebben staan en ik heb niets, ik zou dan schuld aan jullie hebben voor 1000. Jullie geven (= niet lenen) mij elk die 100 dan heb ik 1000 in m’n portemonnee en jullie een schuld aan mij. Om deze reden vraag ik opheldering omtrent de premisse, ik lijk iets te missen in het verhaal waardoor dialoog onmogelijk wordt. Voor mij dan, is dit voor anderen wel duidelijk?

  1. Geld = – schuld, na aftrek van schuld blijft er geld over. Althans, dat zou moeten. Nu blijft er niets over als we dit doen. Goud & zilver is geld, de rest is schuld. Recent raakte een Duitse bank insolvabel na een 1,5% verlies op haar assets. 1,5% verlies en dan failliet, haha.

   1. Beste Houtskool, we kunnen onze eigen verhalen nu maken maar dienen de geopperde regels te volgen. Ik wil dit wel een kans geven maar ik begrijp niet hoe ik die premisse mag vertalen. Ik vraag daarom eerst om opheldering, ik lees maar wat ik lees. Maar met je eens, als we alle schulden terugbetalen blijft er 0 geld over, dit is normaal volgens het gangbare systeem. Het ‘zou moeten’ laat vermoeden dat we al met een ander systeem starten, niet?

    1. Daar kom ik niet uit Werner. Schuld, een mbs, mortgage backed security, pakketje met Poolse hypotheken bijvoorbeeld, staat als asset (bezit) bij een bank op de balans. Deze asset dient vervolgens als onderpand voor tientallen andere transacties, bijvoorbeeld als onderpand voor aandelen of valuta transacties, leveraged (gehefboomd) vele malen.
     Maar ok, laten we het simpel houden. Er is m.i. meer schuld dan geld, anders gezegd, er niet genoeg geld om alle schuld af te lossen. Daarom vereist het systeem ook exponentiele toename van schuld.
     Bij geld=- schuld zakken we door de vloer omdat er simpelweg niet genoeg geld is, het verraderlijke van dit systeem, het vereist een exponentiele toename van productiviteit. Als deze schulden in een excelbestand worden afgekocht verdwijnt de schuld en daarmee de noodzaak tot exponentiele groei. Voorheen kon je slechte schulden afschrijven, vandaag echter is alles aan elkaar geknoopt en 100 x gehefboomd. Daarom weet de politiek ook geen uitweg meer.

     1. Als economisch analfbetisme zegeviert dan zullen we dat niet kunnen oplossen, lijkt evident op zich. Ik stel voor dat we nu eerst op Koen en Tjeu hun reactie wachten om die twee premisses te verklaren. Anders verzaken we aan de vooropgestelde regels, meen ik. Ik weet het ook niet Houtskool, wil dat eerst goed begrijpen.

 7. Een andere premisse stelt “Toename van de geldhoeveelheid leidt op termijn tot inflatie”. Hier zou ik graag de economische grondslag voor kennen en/of het contextuele kader van waaruit absolute rechtsgeldigheid zou moeten blijken.

 8. Maar misschien mag – zo lees ik net – hier geen vraag over gesteld worden? Zo werd gestipuleerd … “Over de uitgangspunten hoeft niet verder gediscussieerd te worden, omdat het de basis is van waaruit de discussie start.”

 9. …Even terug naar af:
  Rente is de hoofdoorzaak van de economische crisis.
  Rente op schuld haalt het geld wat in omloop is weg en brengt dit naar de andere kant van de balans waar er rente wordt uitgekeerd over vermogen.
  De welvaartskloof wordt daadoor steeds groter.
  Banken vallen om omdat ze geen rente kunnen betalen aan vermogende entiteiten, doorsnee spaarders of aan elkaar.
  Tevens is er niet genoeg geld in omloop om alle schulden te betalen.
  Er zijn een aantal halve oplossingen als geld creatie welke zogeheten inflatie veroorzaakt.
  Zie ook:
  https://holland4mpe.wordpress.com/2012/04/25/onze-doelstelling/

 10. Sterker nog, het huidige mais is naast “opgeblazen” tot een zetmeel bom ook steeds vaker genetisch gemodificeerd. Het is zelfs slecht voor vee zodat die beesten ziek worden. En dat beweert men dat rood vlees slecht zou zijn… Moet je tegen een eskimo zeggen. Rood vlees is niet slecht maar vlees van dieren die mais hebben gegeten is slecht. De oplossing is hier:
  http://achterdesamenleving.nl/eetbare-bostuin/

 11. Ben het wel eens met de nieuw gepresenteerde gedragsregels.
  Zonder deze actie zou Biflatie.nl in een negatieve kwaliteit/waardering spiraal terecht zijn gekomen,waar je zeer moeizaam van hersteld als je kwalitatief/inhoudelijk eenmaal bestempeld wordt.
  De hyena’s liggen altijd op schema om je de strot door te bijten en je volledig op te vreten.
  Dit lijkt het voltallige team van biflatie niet te willen en daar wil ik ze ook in ondersteunen.
  Mensen zijn van naturen geneigd om grenzen en handelingen te verleggen,ze moeten begrensd worden om sociale/maatschappelijke/universele vooruitgang te waarborgen.

  1. Beste Bertus, zo gaat dat inderdaad en daarom zijn de regels beslist te ondersteunen en respecteren, dit is veel moeilijker dan we allen misschien hoogmoedig willen pretenderen. We trappen steeds in deze val om niet ongekende redenen, onderzoek wijst dit uit en veel over geschreven in de vakliteratuur. Je spreekt over ‘begrenzing’, het is een term die op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden van waaruit m’n vraag om opheldering over de gestelde premissen volgt. Voor nu kan ik slechts een vermoeden hebben maar mi zijn de premissen op zich begrenzend, als we ons hier strikt aan dienen te conformeren dan wordt a priori een rem geplaatst op het debat. Kortzichtig oordelen is natuurlijk nooit een goede zaak maar dat is de mening die ik daar nu over heb, ik wacht daarom op een reactie op die twee specifieke elementen.

   1. Hallo Werner,
    Het is zeker niet mijn intentie dat mensen die een mening of reactie ventileren de mond wordt gesnoerd,integendeel.
    Het moet alleen geen rommelpot gaan worden,daarvoor is door het team van Biflatie en vele mensen die hun mening/reactie hebben toe gevoegd teveel goede info en energie bijeen gebracht.
    Dit is een van de weinige site’s die het in zich heeft om mensen ongedwongen hun bewustzijn/ideeën te ontwikkelen of deze met anderen te delen.
    De oprichting van deze site is gebeurd met een duidelijke doelstelling en moet als zodanig ook in bepaalde gevallen afgeschermd worden om deze doelstelling te bereiken.
    Het is niet de bedoeling om hier strijd te voeren met elkaar,maar om goede dialoog te voeren en gedachten uit te wisselen die meerwaarde hebben voor een ieder.
    Heb zelf ook wel eens een mindere dag of moment gehad met een posting,heeft elk wel eens,deze wordt dan ook naar waarde gewaardeerd.
    De site is laagdrempelig,je gaat iets bewust missen als het er niet meer is ( behalve ellende ).
    Laten we dankbaar zijn dat we hier op een vrije en prettige manier van gedachten kunnen wisselen.
    Dit was 25 jaar geleden nog niet aan de orde en misschien over 5 of 10 jaar niet meer mogelijk.
    Hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de betreffende elementen.

    “Kortzichtig oordelen is natuurlijk nooit een goede zaak maar dat is de mening die ik daar nu over heb”.

    Beschuldig me niet impulsief zomaar van kortzichtigheid,dan zou je beter eerst mijn eerdere reacties/meningen eens lezen.

    1. Beste Bertus, het is interessant wat en hoe je dit schrijft, in de eerste plaats vind ik jouw reacties getuigen van een diep inzicht in het leven. Interessant om zien is dat je denkt dat ik jou zou beschuldigen van ‘kortzichtigheid’, ik had het eigenlijk over mezelf binnen deze context (cfr premissen). Ik heb me – tot m’n eigen verbazing – in m’n leven al meermaals voor de kop gestoten over een aantal misvattingen die ik eerder voor waar of normaal nam. Het is voor een mens nooit een pretje om zoiets te moeten (h)erkennen en dan krijg je vaak turbulentie en bijhorende verwarring, in de psychologie noemt dat cognitieve dissonantie. In tegenstelling heb je consonantie en dat is de attitude waarin een dialoog het best kan gedijen, helemaal niet zo gemakkelijk dan de theorie laat vermoeden. Om kort te zijn, hierover zijn duizenden boeken geschreven maar veel vaker raken we betrokken in strijd zonder dat we daar het fijne van weten, het gebeurt eerder onbewust. Bewustzijn ontwikkelen is vooral een kwestie van diepe introspectie, als we niet bereid zijn om over iets na te denken dan kunnen we wellicht nog eeuwig ’tobbedansen’, zoals ik het even wil noemen. Met dit intermezzo wou ik even verwijzen naar de psychologische aspecten binnen dit geheel, ieder kan dit voor zich onderzoeken en niets hoeft zomaar ‘geslikt’ te worden. In algemene zin, alles heeft meerwaarde, zelfs de grootste onzin.

    2. Beste Bertus, meer specifiek wat die ‘begrenzingen’ betreft, ik weet niet of je termen zoals pro- en retroactieve inhibitie kent? Dit heeft te maken met vergeten, inprenting en interferentie (zie wikipedia ‘vergeten’). Mensen kunnen zich dan afvragen wat in godsnaam dit met economie te maken heeft, dat zou ik vroeger ook gedacht hebben maar dat is net omwille van ons onderzoek drastisch veranderd. De reden is nochtans heel eenvoudig en dat heeft zowat alles te maken met ‘biflatie’ waar hier uiteindelijk – zo neem ik waar – heel weinig over gesproken wordt. Vandaar dat ik vraag om nadere toelichting over de gestelde premissen, in het andere geval hebben we mooie spelregels maar de uitgangspunten zijn verkeerd. En dat is geen kwestie van gelijk willen halen dan wel om het economisch correct te krijgen, wat dat betreft is ‘het zit in kleine dingen’ geen cliché.

 12. Tissen had ook in zijn tijd standaard minimaal 50 reacties binnen 2 dagen Zeer inhoudelijk en inspirerend . Nooit een overtogen woord gevallen daar. Na de remake van RTL en het verplicht inloggen met facebook account zijn de reacties verdwenen en staan er nu misschien 3 a 4 reacties van een paar regeltjes tussen het strijken door geschreven onder zijn hele goede artikelen.
  Ik vind het zwaar overtrokken wat hier nu bepaald word. De scheldpartijen en het tieren heb ik gemist terwijl ik bijna dagelijks de vernieuwingen checkt. Tuurlijk word er is kribbig gedaan maar daar zijn we mensen voor. Er is juist heel vriendelijk gevraagd en geprobeerd om het wat leesbaarder te krijgen om de site ook daardoor wat beter te laten lopen voor een zo breed mogelijk publiek !
  Niet iedereen heeft de zelfde school doorlopen , is bekend met het jargon of de financiele termen en definities. Heeft helemaal niets met zelf denken te maken . Het bewust kiezen van moeilijke woorden is altijd al een spel geweest voor economen om het grote publiek af te schrikken !! QE is bijna niet normaal uit te spreken , geld drukken wel.
  Nu met de armpjes over elkaar een topic kiezen voor u geselecteerd . Een zo breed mogelijk publiek krijg je niet met regeltjes. Een bepaald soort publiek wel.
  Als het doel is om zoveel mogelijk mensen te informeren via deze site (alle lagen van de bevolking neem ik aan) ben ik nog steeds van mening dat Willy Wartaal hier geen goed aan doe met zijn woordkeuze. Als je uiteindelijk alleen een paar boekhouders als bezoekers hier wil hebben heb ik niets gezegd.

  1. Ik ben het helemaal met je eens, Money as Debt. Het blog inkapselen verdrijft de diversiteit en de creativiteit van de vrije eigen mening om een meerwaarde te genereren.
   Als ik terugdenk aan die tijd bij Tissen op RTLZ, dan herinner ik mij een heel bont gezelschap die allemaal iets bijzonders hadden, hun eigen insteek vanuit hun eigen situatie. Heel leerzaam. Ik denk nog met erg veel plezier terug. Veel geleerd ook.
   Inderdaad. Nooit een onvertogen woord, ieder het zijne, en allemaal scherp en vindingrijk.

   Ik vraag me wel eens af hoe het met ze is. Daar was bijv. Diabolical (Bolly), Van Speyk, jij, AnderGeluid, Insight (die ging wel eens tekeer), Sjef Smeets, Pastout, Pacito, Carex, Arietti, Mario82, Rode druppel, Taxeeh, Lastugro, Ziendeblind, Goldstein, RobD, enz.
   Linkse denkers, rechtse denkers, complotdenkers, zwevers, systeemdenkers, boeren middenstanders, ambtenaren, onderwijzers, … Heel divers.
   Soms namen we Tissen wel eens op de hak. Tissen boos en op de kast.
   Het was ook een tijd dat er veel stille repressie en demonisering vanuit EU- en eurofilie uitging naar “populisten” en vrije discussiefora. RTLZ had ook vaak moeite met ons.

  2. In antwoord op de gestelde vragen blijkt dat ze al gekend zijn maar niet opgenomen worden in het maatschappelijke besluitvormingsproces. Ter getuigenis: At the height of the Great Depression a number of leading U.S. economists advanced a proposal for monetary reform that became known as the Chicago Plan. It envisaged the separation of the monetary and credit functions of the banking system, by requiring 100% reserve backing for deposits. Irving Fisher (1936) claimed the following advantages for this plan:

   (1) Much better control of a major source of business cycle fluctuations
   (2) Complete elimination of bank runs
   (3) Dramatic reduction of the (net) public debt
   (4) Dramatic reduction of private debt

   We study these claims by embedding a comprehensive and carefully calibrated model of the banking system in a DSGE model of the U.S. economy. We find support for all four of Fisher’s claims. Furthermore, output gains approach 10 percent, and steady state inflation can drop to zero without posing problems for the conduct of monetary policy.

   http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf

  3. Werner heeft iig veel mensen weggejaagd hier, biflatie is nu een clubje mensen die op quasi academisch niveau lekker aan het theoretiseren is op een manier die nauwelijks meer te volgen is……

   1. Ik zal eerlijk zijn Peter, we mogen al geen artikelen meer schrijven. Volgens de regels die werden opgesteld heb ik een wedervraag. We hebben nu drie verschillende methoden aangeboden om alle schulden te herleiden tot nihil. En ja, dat is vrij technisch omdat het nu eenmaal over monetaire systemen gaat, ik heb zelf dat systeem niet uitgevonden maar we kunnen het wel gebruiken. De oprechte vraag is welk van de drie methoden zou je zelf kiezen en waarom de ene wel en de andere niet. In kwalitatief opzicht verschillen ze van elkaar, toch leiden ze tot hetzelfde resultaat.

 13. Koen en Tjeu, Ik vind dat jullie hier nou te moeilijk zitten te doen.
  Alsof je een reeks dogma’s en uitgangspunten van jullie moet aannemen.
  Ik vind biflatie.nl nog steeds een geweldige site met vele goede erudiete artikelen.
  Ik bezoek FTM veel en verwijs wel eens naar biflatie-artikelen in mijn comments.
  Het biflatie forum heeft mij nooit zo aangetrokken.
  Te vaag, denk ik, te weinig afwisseling, geen fijne lees-opmaak en geen edit-functie.

  Hoe je hier verder moet, moet je onder enkele simpele gedragsregels stellen, denk ik.
  Zoals:
  1. houd je fatsoen, don’t be a jerk! humor is toegestaan.
  2. schaadt elkaar niet; ieder het zijne.
  3. laat de reacties en links informatief en een aanvulling, een voordeel zijn, geen nadeel.
  4. reacties s.v.p. relevant, inhoudelijk en on topic houden.
  Een auteur stelt iets en dat roept conformering, aanvulling of pittig commentaar op.
  Een forum moet leuk, interessant en leerzaam zijn en uitnodigen om te bezoeken en te volgen.
  Da’s alles.
  Ongepaste reacties en gezeur een keer waarschuwen en bij herhaling opzouten,
  want die schaden. Maar commenters kunnen elkaar ook wel aanspreken en opvoeden.
  Succes.

 14. ik ben bang dat ik nu een forum vervuiler ben met niet direct relevante info, maar ik kwam deze link tegen op internet http://thediplomat.com/ deze website behandeld het wereldgebeuren meer gericht op wat er in Azië speelt, Het is niet een website om dagelijks door te nemen, maar wel interessant om enkele artikelen door te bladeren en je blik te verbreden, (Er zijn meer Engelstalige nieuwssites in Azie), je beseft je dat de wereld groter is dan de VS en Europa, De context van de meeste artikelen is dat er een machtsstrijd is tussen de VS en opkomende landen, (wat biflatielezers al doorhebben) het is de moderne variant van het oude Imperialisme waarin staten de absolute (economische) macht willen en geen nieuwkomers dulden. Er gebeurt veel in de wereld en dit neo imperialisme vervuilt alle economische modellen die in een normale wereld wel zouden moeten werken.

  Dit artikel trok mijn aandacht http://thediplomat.com/2014/11/can-china-and-the-us-neutralize-the-ring-of-gyges/ het gaat over de wedloop in nieuwe wapentechnologie. als je het leest besef je je met alle economische problemen op wat een kruitvat we leven. De huidige tijd vertoont veel overeenkomsten met de crisis uit de jaren dertig, deze ging ook over in een wapen technologie wedloop, in de jaren dertig ontwikkelden meerdere landen tegelijkertijd radar en vonden zichzelf zo sterk en machtig, nu zijn er dankzij de computer zo veel nieuwe wapens mogelijk dat landen weer het idee krijgen dat ze ‘kunnen winnen’. Helaas pindakaas, als radar tegelijk in de jaren dertig in de VS/UK/Duitsland/Nederland/Italie is ontwikkeld dan zullen de technische mogelijkheden nu ook wel door meerdere landen tegelijk worden verkend. Als ze nieuw speelgoed hebben dan willen ze het vaak uit proberen. Het stemt mij somber.

  1. Nou JT, voor mij ben je geen vervuiler als je zoiets plaatst. O.a. Nyquist heeft dit onderwerp een paar jaar terug uitgebreid besproken, daar waar het de militaire aspecten betreft en heel goed gedocumenteerd. Maar dat is dus alweer een paar jaar geleden. Kan je nagaan hoe de zaken er nu zo’n beetje voorstaan. Wetenschap en uitvindingen hebben vaak de neiging in 1e instantie het militaire complex te dienen. En ik ben bang dat dit nog wel even zo doorgaat. En onder die uitvindingen valt dus ook de (her)uitvinding van fiat geld. Sinds kort – zie Jim Rickards – dus nu ook toegelaten tot het militaire complex en dus oorlogsvoering.
   Hoe dan ook ik vind het een goede link, die je gaf. De wereld is wat groter dan onze achtertuin.

  2. Lijkt wel duidelijk Pragmatisch gezien.
   Des te meer zaken hardnekkig zonder bewijs ontkent worden,des te ongeloofwaardiger wordt deze instelling.

 15. De aanhoudende economische crisis laat niets aan het toeval over en er zijn meer dan genoeg middelen en kennis om dit anders aan te pakken. In het andere geval zou het studiewerk van zovelen een maat voor niets zijn, dit is naar onze mening een brug te ver. We zouden hiermee afstevenen op een letterlijk te nemen absurd menselijk drama. Enerzijds kan iedereen op internet terugvinden wat er nodig is om het herstel in te luiden, anderzijds zouden we een mondiale catastrofe cultiveren door deze informatie niet te valoriseren. Dit zou betekenen dat we als mensheid slachtoffer kunnen worden van een haast ongeloofwaardige vorm van schizofrenie. We zouden dan twee werelden nodig hebben, elk op maat gesneden naargelang wie welke doelstelling ambieert, oorlog of vrede. Al wie nog begiftigd is met gezond verstand weet dat zoiets absurd is, we leven immers op dezelfde wereld en komen idealiter dan ook tijdig tot een consensus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: