Hoe nu hier verder?

45

We leven in verwarrende tijden. Dat merk je ook aan de discussies op dit forum. Soms zijn de reacties zeer interessant en hebben een grote toegevoegde waarde, maar de laatste tijd is er ook veel ruis met gescheld en getier. Het is daarom hoog tijd dat er nieuwe verkeersregels worden opgesteld om de inhoud van de artikelen en de discussies daarover in goede banen te leiden. Hierbij een eerste aanzet daartoe.

Een constructieve gedachtewisseling is onmogelijk zonder overeenstemming aangaande de uitgangspunten en zonder afspraken over de onderwerpen waarover wordt gediscussieerd. Over de uitgangspunten hoeft niet verder gediscussieerd te worden, omdat het de basis is van waaruit de discussie start.

Voorstel wat betreft de uitgangspunten zijn de volgende:

 • We beperken de discussie tot geld, het disfunctioneren van het geldsysteem en de gevolgen hiervan op de gewone burger. Dat deze gevolgen van morele aard kunnen zijn is logisch. Immers geld en schuld zijn nauw met elkaar verbonden. Schuld heeft naast een financiële ook een morele component
 • Commerciële banken scheppen geld uit het niets en fractioneel bankieren heeft daarbij een centrale functie.
 • Toename van de geldhoeveelheid leidt op termijn tot inflatie
 • Geld is een informatiesysteem (zie het boek ‘Het geld van de Toekomst’ van Bernard Leitaer)
 • Geld = – Schuld (lees: Geld is minus Schuld), d.w.z. voor iedere euro die iemand in zijn portemonnee heeft of op zijn spaarrekening heeft staan, heeft iemand anders een euro schuld
 • Schulden zijn zo exorbitant hoog opgelopen dat een kredietcrisis onvermijdelijk was en in 2008 barstte de bom.
 • De oplossing van de huidige economische problemen ligt in het rigoureus terugdringen van de schulden, want in schulden ligt de oorzaak
 • Tot nu toe hebben alle maatregelen van centrale banken en overheden niet geleid tot het terugdringen van de schulden. Ze zijn slechts gericht geweest op het camoufleren van de effecten ervan.

Onderwerpen die van belang zijn om nader onder de loep te nemen, zijn:

 • Op welke wijze moeten de schulden teruggebracht opdat de samenleving als geheel de minste schade ondervindt?
 • De ECB print geld. Je zou verwachten dat de prijzen stijgen. Dat gebeurt echter niet. Hoe komt dat? En wat zijn de gevolgen nu en op termijn voor de hardwerkende burgers of de voormalig hardwerkende burgers, d.w.z. de gepensioneerden?
 • Wat zijn de gevolgen van de huidige maatregelen voor spaarders, onder wie de pensioenfondsen en bezitters van koopsompolissen
 • Welke acties moeten huiseigenaren, die een hoge hypotheek hebben, nemen om niet op termijn berooid achter te blijven
 • Zal het huidige geldsysteem in elkaar storten? En als het in elkaar stort hoe kan men zich voorbereiden op de val?
 • Waarom zijn valutaoorlogen onvermijdelijk? (Bijvoorbeeld binnen 6 maanden heeft de Euro ruim 20% van zijn waarde t.o.v. de dollar verloren.) Zie ook het boek Currency Wars van James Rickards)

Van Onderop

We moeten daarbij onderkennen dat het niet in ons vermogen ligt om de bankiers en politici te beïnvloeden. Wel is het zo dat hoe meer mensen het geldsysteem begrijpen en de gevolgen van het aan de knoppen draaien van het geldsysteem hoe meer van onderop geageerd kan worden, niet alleen door te roepen maar ook door te handelen.

Bovenstaand zou het programma moeten zijn, waaraan Biflatie dient te werken. Niet door meningen te verkondigen maar door te redeneren binnen een logisch denkkader. Dat hoeft niet te betekenen dat de uitkomsten noodzakelijkerwijs overeenstemmen, want de randvoorwaarden zijn niet altijd kenbaar (ook dat zou onderdeel van de discussie kunnen vormen).

Schuttingtaal & Offtopic

Om een zuivere discussie te garanderen is het essentieel om normatieve kwalificaties buiten beschouwing te laten. Om een politicus of een centrale bankier voor rotte vis uit te maken, kan misschien even emotionele verlichting geven, maar biedt verder geen soelaas. Politici en bankiers zijn net zo goed als gewone burgers onderdeel van het systeem. Ook heeft het weinig zin om binnen dit forum elkaar te bestoken met schuttingtaal. Wel is het belangrijk dat men elkaar mag wijzen op onjuiste redeneringen, onduidelijke terminologie en onheldere formuleringen. Als dat gebeurt moet dat niet gezien worden als een aanval op de persoon, maar als een corrigerende tik ten bate van de discussie en het helder krijgen van wat wordt bedoeld. Iedereen die mee wil doen op deze website dient zich te houden aan de eenvoudige huisregels. Tevens zullen personen die blijvend offtopic reageren of zich bezighouden met slowchat een ban krijgen, omdat dit de discussie op Biflatie niet ten goede komt. Tot zover het voorstel tot het komen van een programma.

Tjeu & Koen