Hoogconjunctuur? Nee, het borrelt en het bubbelt…

Er borrelt wat aan de onderkant en het bubbelt aan de bovenkant. Let wel, borrels en bubbels zijn 2 uitersten. Een borrel is een drupje, druppels vallen naar beneden. Een bubbel is een luchtbel die naar boven stijgt. Een mooiere metafoor kan ik niet bedenken in de vergelijking met de hedendaagse maatschappij. Massa versus elite.

Kapitaal vlucht in verkeerde richting/Samenleving kent nog maar 2 lagen

Onze gemeenschappelijkheid die geen collectieve leefvorm meer is maar een samenleving in verval. Wat ik zie is een “uitgeborrelde” massa en een vol gebubbelde bovenlaag. Hoe vaak heb ik al niet gewezen naar onze uitgeklede middenklasse. Het merendeel is afgegleden naar de massa. Ik deel onze samenleving nog maar in tweeën. Geen boven-, midden- en onderklasse meer. Dat is ouderwets. We hebben nu de elitaire bovenlaag, de 10 procent superrijken dus, en een onderlaag van 90 % in de vorm van de massa.

Grootkapitaal heeft magnetische krachten

In het huidige tijdperk van globalisering is een kapitaalvlucht vanuit de massa op gang gekomen. Niet alleen naar de dollar maar ook naar de multinationale grootmachten die volop investeerden in lage lonen landen(uitbuiting?) en zodoende kapitalen verdienden. Ze zetten overheden onder druk en creëerden een fiscaal gunstig klimaat. Ten gunste van het grootkapitaal. Geldstromen gaan als waterstromen van rivieren. Stroomt altijd naar de grote meren, zeeën en oceanen. Kapitaal heeft magnetische krachten. Alles wat binnen het krachtveld van de magneet ligt wordt aangetrokken. Waardoor komt mijn geld en uw geld toch bij het grote bankenkartel terecht?

Onttrekking kapitaal ten koste van burger

Door de globalisering moeten gemiste belastingopbrengsten worden gecompenseerd door hogere heffingen neer te leggen bij de rest in de samenleving. Ook wordt de kaasschaafmethode toegepast door geniepige bezuinigingen door te voeren op de diverse overheidsuitgaven. Kijk even naar ons eigen Nederland. Gemeenten moesten bijvoorbeeld in 2013/14 miljarden bezuinigen op de eigen taken door de overheveling van rijkstaken naar gemeenten. Dit kwam de dienstverlening van de gemeenten naar de burger duur te staan. Zo zijn er meer van dit soort gepolijste bezuinigingen doorgevoerd die we bijna zonder morren hebben geaccepteerd. Het is de langzame route van onttrekking van het klein-kapitaal van de burger, veroorzaakt door de aanzuigende werking van het grootkapitaal van de elite. Daar tussenin staan de overheid en centrale banken.

Ongelijkheid uitgebeeld

Ik heb in onderstaand plaatje een eenvoudig stroomschema uitgebeeld, waarin je ziet hoe 2 belangrijke geldstromen zich heel ongelijk bewegen: belastingen en de directe geldschepping van centrale banken. De verbindende pijlen zijn dus ongelijk en het linker vakje van de massa en rechter vak met de superrijken zijn niet met elkaar in verhouding qua aantallen burgers. Het gaat hier niet om de poppetjes maar om het geld en dan wint het rechter vak. Een totaal ongelijke verdeling van het kapitaal over de mensheid. Hoe kan ik beter de inkomens- en vermogensongelijkheid uitbeelden?

De elitaire 10 procent superrijken

De 10 procent superrijken bezit verreweg het grootste deel van de wereldwijde rijkdom. In 2018 werd de wereld ruim 9 biljoen dollar rijker, maar 82 procent daarvan ging naar de rijkste 1 procent. Op het World Economic Forum in Davos(21-01-2020) heeft een groep van 121 miljardairs de andere superrijken in de wereld opgeroepen stelling te nemen tegen belastingontwijking en in te stemmen met belastingverhogingen voor de allerrijksten. Dat lijkt een mooi gebaar, maar het blijft er bij. Het is voor de bühne. Een beetje van “sorry hoor, wij kunnen er ook niets aan doen dat we zo rijk zijn.” Vergeet niet de enorme lobby van de accountancy in een financiële wereld met een waterhoofd. Het is immers hun broodwinning om de elite te bedienen met besparende (belasting)constructies. Dat schakel je niet zo maar uit. Het zit nu eenmaal ingebakken in het kapitalisme.

Als de bubbel knapt

Met geld maak je geld. Dat mag niet stil liggen maar moet renderen. Moet je anno 2020 niet bij de bank zijn maar beleggen in aandelen en vastgoed. Veel kapitaal gaat in dezelfde richting dus. Ervaren beleggingsexperts spreken over een bubbel. En dat is waar we nu met ons allen naar kijken. Wachten op het moment dat ie knapt. Heel sensationeel, zoals een uitbarsting werkt met veel bijkomende schade. Ik wacht op het moment dat ik bovenstaand plaatje kan wijzigen. Weer een eerlijke verdeling van het geld over de wereldbevolking over 2 gelijke vlakken, links en rechts, en een heel klein hokje in het midden. Helaas gaat zulks nooit zonder slag of stoot.

EU-carrousel moet blijven draaien

De kloof tussen arm en rijk is immens en leidt tot frictie. De discussie over de inkomens- en vermogensongelijkheid wordt gaandeweg feller. Kijk naar de polarisering in de politiek. Niet alleen in de VS waar de democraten lijnrecht tegenover de republikeinen staan. Ook in Europa zien we in diverse lidstaten van de EU een opkomst van populistische partijen. Er lijkt een beweging op gang te komen waarin ontevreden burgers zich keren tegen de verkwisting van een lomp Europees apparaat. Een EU met een veelheid aan instituten is enorm verkwistend. Het is machtspolitiek zonder oog voor het individu in de onderliggende lidstaten. Het is de politiek van grootschalig denken waarbij inspraak van burgers niet telt. De lobby van het grootkapitaal is voornamer. Zorgen dat de carrousel blijft draaien en dat de ECB de markten voorziet van goedkope liquiditeiten. Dat een bubbel wordt opgeblazen doet er niet toe en dat het borrelt aan de onderkant, dat heeft men niet in beeld.

GW

2 reacties

  1. De welvaartsmens leek zich bijna te hebben onttrokken aan de wetten van de zwaartekracht.
    Met een onbeschrijflijk gevoel van gewichtloosheid en eigendunk tolde hij rond, gedrogeerd door het gratis geld, dat als manna uit de hemel leek te vallen.
    Aus der Traum. Afgeschoten door een futiliteit staat hij beteuterd in de woestijn. Zonder klassenhaat of -verschil. Na de grootste nivellering aller tijden, waarbij de grootste winnaars de grootste verliezers zullen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: