Horeca in problemen (en nog zo’n duizend andere sectoren?)

7

Pas vorige maand schreven we nog over de aanzienlijke problemen die de horeca in Nederland (en elders!) kent. Vandaag op 16 mei 2020 moeten we er genoodzaakt op terug komen. De noodklok luidt, en dat dringende verzoek om hulp en begrip klinkt almaar luider. Biflatie gééft om àlle burgers en àlle ondernemers (iets minder om overheden in het algemeen). Om iedereen die in problemen zit, nood heeft aan hulp en aandacht. Om misstanden, wantoestanden et al. (Werk genoeg dus dunkt ons!) For whom the bell tolls, schreef Hemingway reeds. En die klok luidt vandaag opnieuw, voor de horecasector.

Wat denken onze lezers

Dit gezegd zijnde, denken we dat hier een interessante vraagstelling kan uit voort komen. Moet of kan (!) een overheid élke sector redden, bijspringen. Maken dat die overleeft. Kan je zeggen: als KLM ‘gered” wordt, waarom dan niet andere sectoren van onze samenleving, industrie, economie? Of is wat het Coronavirus (niét man made immers) aanricht zo’n uitzondering dat het een morele plicht is, een uitzonderingsgeval? Zoiets als wat overstromingen of aardbevingen kunnen aanrichten. Of hoort e.e.a. gewoon bij ‘ondernemen’? Vallen en opstaan, en sommigen staan dan niet meer op? Sta je niet zelf in om voorzorgsmaatregelen te nemen, als ondernemer, als zelfstandige, als zzp’er, als freelancer? Wat reserves opbouwen bijvoorbeeld in goede tijden, voor de slechte die er vroeg of laat altijd aankomen? Leven we in een kapitalistische maatschappij of een socialistische? (Eigen, persoonlijke voorkeur: een kapitalistische gecorrigeerd naar menselijkheid).

Wie eerst?

Dreigt een overheid niet alles en iederéén te moeten ‘bedienen’, wanneer ze dat voor één onderdeel van de economie doet? Want iedereen lijkt wel schxxxt te hebben aan die overheid. Met tomeloze kritiek op een regerering, eender welke, en wat die ook doet, het is toch nooit goed of genoeg? Terwijl, kijk naar de luchtvaart in Duitsland, Lufthansa dat maar lieft 9 miljàrd euro steun vraagt. Maar géén verdere ‘inmenging’ van de Duitse overheid toelaat, bijvoorbeeld in de vorm van aandelen eisen in ruil voor. Brussels Airlines in België wil geholpen worden (1000 ontslagen). Air France in Frankrijk. Ondernemers, groot en klein: willen ze wel de vruchten plukken, maar houden ze toch de hand op wanneer er iets grondig fout loopt? We (nou ja, niet u en ik, maar indirect wel hoor) hebben ‘de banken’ gered (niet écht hoor) tijdens de Kredietcrisis. Kan dat, mocht dat? Of is de bankensector zo essentieel dat we wel moesten? Is de luchtvaartindustrie dan ook niet ‘essentieel’. En de horeca. En…de kunsten…het amateurwielrennen…wijkverenigingen… Waar begint het en waar eindigt het? Is àlles niet ‘essentieel’? Is een overheid maar goed voor, wordt ze slechts geduld om te geven, te helpen, te redden? En krijgt ze in ruil niet slecht hoon en kritiek? Véél vragen, dunkt ons, en we horen het allemaal graag van u!

KHN: Horeca luidt opnieuw de noodklok

Horecaondernemers gaan het alleen redden met aanvullende steun vanuit overheid.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ziet de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de horecabranche in hoog tempo toenemen. Veel horecaondernemers zijn in acute liquiditeitsproblemen gekomen. De loonkosten minus de NOW-subsidie lopen door als eigen risico, de vaste kosten lopen op en aanslagen zijn vooruitgeschoven. Op dit moment heeft de sector nauwelijks tot geen inkomsten. Eet- en drinkgelegenheden zijn inmiddels ruim acht weken gesloten en het omzetverlies is ongekend. Dat wordt niet ingelopen en de verwachtingen voor de rest van 2020 zijn zeer slecht. De sector is enorm hard geraakt; de generieke steunmaatregelen blijken ruim onvoldoende en voor de horeca is er nog steeds geen sectorspecifiek steunpakket. De Kamerleden vroegen vorige week in het Coronadebat om meer aandacht voor meer steun voor de horeca, tot nu toe zonder resultaat. Volgens een recente enquête onder KHN-leden, zal zonder aanvullende steun twee derde van de horecaondernemers zijn deuren per 1 juli moeten sluiten. KHN roept daarom opnieuw op tot actie.

KHN pleit voor extra steunpakket voor de horeca

Om getroffen horecabedrijven in staat te stellen om een periode financieel te overbruggen, pleit KHN ervoor dat het kabinet zo snel mogelijk met een concreet (financieel) steunpakket voor de horeca komt. Het is niet uit te leggen dat grote bedrijven als eerste worden geholpen, terwijl het MKB (waaronder de horeca) achter in de rij moet aansluiten. Politici en bewindspersonen zeggen dat de horecabranche hen aan het hart gaat, maar we hebben dit nog niet teruggezien in concrete oplossingen en steunmaatregelen. Wij voelen ons enorm in de steek gelaten. Het huidige steunpakket is onvoldoende en dekt niet alle kosten die voor veel horecaondernemers gewoon doorlopen. De drie kernpunten uit het KHN-noodplan zijn: reparatie NOW-regeling met terugwerkende kracht én vanaf 1 juni opgevolgd door een vervolg-WW voor medewerkers, gemakkelijkere kredietverstrekking door een MKB-noodfonds en ingrijpen op doorlopende huurkosten door huurkorting of huurcompensatie.

Reparatie NOW-regeling. Vanaf 1 juni vervolg-WW

De huidige NOW-regeling blijkt niet te worden ingevuld zoals beloofd; zo krijgt geen enkele ondernemer 90% van al zijn loonkosten over de gekozen periode van 3 maanden vergoed. Belangrijk is:

  • Met terugwerkende kracht de opslag werkgeverslasten van 30 naar 40%, aanpassen refertemaanden omzet en loonsom naar beter vergelijkbare maanden en een oplossing voor seizoenpieken.

Aanvullende maatregelen

Vanaf 1 juni moet er ook andere werkbare oplossingen komen. Nog meer kredietgaranties, kwijtschelding van belastingen om de opstapeling van rekeningen te voorkomen. Stap af van de gedachte dat alle medewerkers in dienst moeten worden gehouden. Daarnaast is er een aparte omzetvergoeding nodig voor doorlopende vaste lasten als huur en bij seizoenbedrijven.

Zonder ingrijpen zijn de gevolgen desastreus

Komende maandag vindt er opnieuw een debat plaats in de Tweede Kamer over de extra begroting voor de steunmaatregelen. KHN wijst op de moeilijke situatie rondom liquiditeit bij de meeste horecaondernemingen, met name als het gaat om seizoenbedrijven, waaronder strandtenthouders, eventcateraars en ondernemers die na januari zijn begonnen of een bedrijf hebben overgenomen. Als aanvullende steun vanuit de overheid uitblijft, neemt de druk op het UWV per 1 juni enorm toe en moet per 1 juli twee derde van de horecazaken sluiten of verkopen. KHN dringt er bij het kabinet en de Tweede Kamer op aan de signalen nu écht serieus te nemen en om zo snel mogelijk tot concrete, werkbare en goede oplossingen voor de horeca te komen.

KHN zet alles op alles voor passende maatregelen voor horeca

KHN zet alles op alles om ervoor te zorgen dat getroffen horecaondernemers (financieel) worden ondersteund en blijft de komende periode het gesprek aangaan met vertegenwoordigers van diverse ministeries, beleidsmakers, leveranciers, de financiële sector en andere branches om tot passende maatregelen te komen die recht doen aan ondernemerschap binnen de horecabranche.

Over KHN

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Met ruim 230 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met zo’n 255.000 horecamedewerkers. Wij staan voor een professionele en toekomstbestendige horecabranche. Onze leden ondersteunen wij door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Zo geeft KHN de horeca power.’