Huizenmarkt Spanje blijft groot probleem

3

Uit een recente studie (pdf alert) van de Europese denktank Open Europe blijkt dat de Spaanse huizenmarkt mogelijk beslissend kan zijn voor het lot van de euro. De cijfers van Open Europe tonen aan dat banken voor in totaal €396 miljard aan de onroerend goed sector hebben uitstaan, waarvan volgens hen minimaal 1/5e deel twijfelachtig is. Dit zou betekenen dat banken voor €80 miljard aan voorzieningen nodig hebben om dit verlies op te vangen.

De huidige voorzieningen voor de verliezen op de vastgoedmarkt bedragen op dit moment slechts 50 miljard euro. Hierdoor ontstaat er een tekort van 30 miljard euro. Er is tevens vanuit gegaan dat de prijzen ongewijzigd blijven.  Desalniettemin zijn de huizenprijzen in Spanje al bijna 30% gedaald vanaf de piek. Het is nog maar de vraag of de bodem al is bereikt, waardoor banken waarschijnlijk nog grotere verliezen lijden. Ondertussen kunnen veel Spaanse huishoudens hun hypotheek niet meer betalen, dit is nóg een probleem voor de banken. Open Europe schetst een beeld waarin de Spaanse huizenprijzen met nog eens 35% zouden dalen:

  • In dit scenario kan de Spaanse overheid onmogelijk de banken nog op eigen houtje herkapitaliseren. Het permanente noodfonds ESM zou dan moeten bijspringen, waardoor de verliezen indirect bij de Europese belastingbetaler komt te liggen.
  • Daarnaast zouden diezelfde Spaanse banken ook geen Spaanse obligaties kunnen kopen, wat problemen geeft voor het land zelf. Hierdoor zou het hele land in aanmerking kunnen komen voor een bailout.
  • Niet alleen de nationale Spaanse overheid heeft moeite met de financiering. Wat te denken van de regionale overheden, zoals wij al eerder besproken hebben.
  • De Spaanse regering is druk bezig met de hervorming van de arbeidsmarkt. Het zal de werkloosheid in het land op korte termijn niet ten goede komen. 50% van de Spaanse jongeren is werkloos en bijna 25% van de hele beroepsbevolking heeft geen werk. Hierdoor zal de onvrede alleen maar toenemen.
  • De productiecapaciteit van het land dreigt structureel achter te raken bij de rest van Europa en voornamelijk dan bij sterkere euro landen als Duitsland.

Met al deze vragen over de houdbaarheid van de Spaanse situatie met zijn banken, regionale schuld, nationale staatsschuld en forse werkloosheid zal Spanje de komende tijd goed in de gaten worden gehouden door Europa en financiële markten wereldwijd. Dat het vertrouwen in Spanje tanende is, blijkt ook uit de stijging van het aantal twijfelachtige leningen in de Spaanse financiële sector. Het is afwachten hoelang Spanje (of eigenlijk de Spaanse banken) het nog vol kunnen houden zonder hulp van de Europese Centrale Bank.