Huizenprijzen gaan flink dalen in 2012

7


Dat het sinds de kredietcrisis niet goed gaat met de Nederlandse huizenmarkt is een feit, maar volgens Calcasa, een onderneming die gespecialiseerd is in het waarderen van woningen en onroerend goed, gaan de huizenprijzen in Nederland in het eerste kwartaal van 2012 pas echt flink dalen. De stijgende hypotheekrente en een blijvend laag consumentenvertrouwen maken in 2012 een einde aan de ‘positieve ontwikkelingen’ van dit moment.

De dip die de woningmarkt in 2009 ondervond gaat in 2012 op herhaling. In 2009 daalde de gemiddelde woningwaarde met meer dan -3,5% op jaarbasis. Een nieuw wetenschappelijk prognosemodel laat zien dat in het eerste kwartaal van 2012 de huizenprijzen in Nederland zullen gaan dalen met -2,9% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. Uit het kwartaalrapport van Calcasa blijkt dat de Nederlandse huizenprijzen in het eerste kwartaal van 2011, gecorrigeerd voor inflatie, 0,7% zijn gedaald op jaarbasis.

De voorspellingen zijn berekend door een prognosemodel met diverse voorspellende parameters, zoals de waargenomen prijsontwikkelingen, de verandering in transactievolumes en de relevante macro-economische kengetallen. De woningmarkt kenmerkte zich in 2010 door gelijkblijvende tot licht dalende woningprijzen. Na een positieve prijsontwikkeling (+1,3%) in het eerste kwartaal van 2011 leek het de goede kant op te gaan met de Nederlandse woningmarkt. Echter, de stijgende hypotheekrente en een blijvend laag consumentenvertrouwen maken in 2012 een einde aan deze positieve ontwikkelingen.

Bas Meeuwissen, onderzoeker bij Calcasa: “De positieve ontwikkeling van afgelopen kwartaal zal, naar verwachting, na het tweede kwartaal ten einde komen en overslaan in een prijsdaling. De verwachting is dat de landelijke woningprijs zich voor het aankomend kwartaal nog wel positief zal ontwikkelen.” Voor wat betreft de regionale jaarvoorspelling van de woningprijsontwikkeling heeft Calcasa uiteenlopende verwachtingen. Voor West-Nederland is de voorspelling het meest positief: daar is de verwachting dat de woningprijs met +1,7% zal toenemen ten opzichte van het prijsniveau in het tweede kwartaal 2010. De voorspelling is het minst gunstig voor Noord-Nederland: daar zal de gemiddelde woningprijs met -0,6% afnemen. In Oost-Nederland wordt een stijging van +1,4% verwacht en in Zuid-Nederland een stijging van +0,6%. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2010 staan er nu 14% meer woningen te koop, terwijl het aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal van 2011 nagenoeg gelijk is aan dat van het eerste kwartaal van 2010.

Uitgesplitst naar woningtype verwacht Calcasa een stijging van de woningprijs op jaarbasis van +1,2% voor eengezinswoningen en een stijging van +1,4% voor meergezinswoningen voor het tweede kwartaal van 2011. Vooroorlogse hoek-/rijwoningen hebben ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 de hoogste waardestijging gekend. Calcasa onderzocht de prijsontwikkeling naar prijsklassen en constateerde dat woningen in de duurste twee prijssegmenten (350.000 tot 500.000 en meer dan 500.000 euro) het meest in waarde zijn toegenomen met +2,5% in het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. Daarentegen zijn de woningen in het goedkoopste prijssegment (tot 150.000 euro) gemiddeld in prijs gedaald met -0,6%. In de middelste twee segmenten, die van 150.000 tot 250.000 euro en van 250.000 tot 350.000 euro, tonen prijsontwikkelingen liepen de prijzen op van +1,3% en +1,8%.