Hulpeloosheid en onmacht in het kwadraat?

28

Het is letterlijk en figuurlijk stil. Vakantietijd. Vele Nederlanders zijn moe en uitgeblust geraakt van al die berichten over crises, fraude, afluisteren, grootgraaiers die zich zelf wéér meer toestoppen en de komende miljarden aan lastenverhogingen en bezuinigen. En toch…. Als een struisvogel je hoofd in het zand steken helpt maar even, net als een krat bier achteroverslaan of een fles whisky leegdrinken. Feit is dat de banken in de diverse landen er nog steeds verder op achteruitgaan. Dat enorme bedragen aan niet meer inbare leningen als een nog onzichtbaar aambeeld op de balans drukken en dat de bereidheid om leningen te verstrekken aan ondernemingen tot bijna nul is gedaald.

powerless

Geen groei en de hand op de knip

Zonder investeringen is er geen groei, en de hand op de knip zorgt voor het instorten van de omzet van veel ondernemingen en daarmee ook de belastinginkomsten. Gebleken is dat politici geen uitweg weten. Dat ze zich met handen en voeten vasthouden aan wat was, aan de gevestigde belangen en de ijdele hoop dat wonderen redding zullen brengen. Die wonderen blijven vooralsnog uit. De begrotingstekorten en staatsschulden stijgen in veel landen nog elke dag. De aangegane leningen zijn feitelijk gezien niet meer af te betalen.

Hulpeloos?

Veel Nederlanders hebben het gevoel dat ze als individu niet meer dan een speelbal zijn in en woeste zee. Dat grootheden als miljoenen, miljarden en biljoenen ons begrip, en doen, te boven gaan wat betreft invloed, het kunnen zorgen voor veranderingen, en meer. Zijn we echt hulpeloos? Ik denk dat je hierop met ja en nee kunt antwoorden. De westerse samenleving is enorm complex geworden. Een mammoettanker is er niets bij. Koersveranderingen gaan dan ook heel langzaam, waarbij je vooraf ook nog eens moet weten wat die koers moet zijn. Ons eigen, kleine levensscheepje, kunnen we echter wel grotendeels de baas. Je kunt de boel op orde houden, overzicht hebben in de inkomsten en uitgaven, zorgen dat er zo min mogelijk schulden zijn en worden gemaakt. Investeren in energiezuinige en degelijke apparatuur. Het geld voor een vakantie is na één of twee weken op. Met een goede wasmachine doe je misschien wel twintig jaar.

Eénrichtingsverkeer

Ook voor onze individuele of gezinssituatie geldt dat regeren vooruit zien is.  Zeker is dat het er de komende tijd niet beter op zal gaan worden. De staat kent qua belastingen, accijnzen, heffingen, kostprijzen, boetes e.d. alleen maar éénrichtingsverkeer, namelijk die van de weg omhoog. Het woord daling komt, wat deze begrippen betreft, niet voor in het overheidswoordenboek. We zijn en worden op allerlei manieren inge-engd en betutteld. Het is alsof we in een soort virtuele overheidsdwangbuis zijn ingesnoerd, terwijl leven ruimte nodig heeft, telkens opnieuw moet kunnen ademen.

De best “verdienende “ topman

Deze week hebben we kunnen lezen dat baas van Ziggo , in 2012, een beloning kreeg van 15,7 miljoen euro. Dat is 1,3 miljoen per maand of wel 892 keer het minimumloon. Ook alle andere “topmannen en vrouwen” schijnen er gemiddeld zo’n 6% op vooruit te zijn gegaan. Zo lang de mens zo hebberig blijft, en wij dit tolereren of meedoen, zullen we als geheel er niet echt op vooruitgaan en dat is maar goed ook. Samenlevingsvormen die zulke verschillen tolereren verdienen niet beter dan ten onder te gaan.

Ten slotte een hoopvol einde?

Ieder van ons heeft vele kansen om aan de weg te timmeren. Kennis maakt macht. Hoop doet leven. Internet biedt ons een schat aan mogelijkheden, om te leren en kennis te vergaren, om samen te werken, om gedachten en ideeën uit te wisselen. Liever klein en fijn dan groot, ongelukkig en in schulden te wonen. Wie zijn zaakjes op orde heeft, visie ontwikkelt, planmatig weet te werken, die heeft al een groot deel van de problemen overwonnen. Elk iets doet het totaal groeien. Als elke klant vandaag bereid zou zijn om zijn Ziggo abonnement virtueel gezien op te zeggen dan is morgen die topbeloning een achterhaald iets. Initiatief en durf. Mogelijkheden genoeg. We zijn dus niet powerless. Er is alleen een tekort aan inzet, vechtbereidheid en doorzettingsvermogen .