Rutte II hervormt de woningmarkt, maar iedere woningmarktdeskundige weet dat de getroffen maatregelen verkeerd zijn en de economische crisis verdiept hebben. Het werkelijke doel van het kabinet is daarom ook niet het hervormen van de woningmarkt, maar het oplossen van de bankencrisis. Zo hebben het kabinet en de gedogende partijen de rekening voor het wanbeleid van de politiek en de banken bij de Nederlandse huurders en de werkloze bouwvakkers gelegd.

De (banken)crisis begon in 2008. De waarde van de woningen daalde. Hypotheken kwamen ‘onder water’, waarmee de balansen van de banken verder verslechterden. De markt voor en de nieuwbouw van koopwoningen stortten volledig in. Maar gelukkig had Nederland een sterke en gezonde huursector. Al meer dan honderd jaar was het zo dat in tijden van recessie de productie van huurwoningen werd opgevoerd. De bouw was altijd een probaat middel om een recessie te verkorten en minder diep te laten zijn. Rutte II heeft dit bewust niet gedaan. Integendeel, de verhuurders moesten 2 miljard euro extra belasting gaan betalen waardoor de productie van nieuwbouwhuurwoningen ook instortte.

De huurder (met een middeninkomen) werd bestempeld tot de grote profiteur, de zo verguisde ‘scheefwoner’, die misbruik maakt van rijksubsidies en voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. En alle media zijn dat verhaaltje nog gaan slikken ook. De werkelijkheid is zoveel anders. Sinds 1995 gaan er helemaal geen rijkssubsidies meer naar huurwoningen! Alleen de laagste inkomens kunnen een huurtoeslag ontvangen als hun inkomen ontoereikend is voor de huur. Daar is jaarlijks zo’n twee miljard euro mee gemoeid.

Ondanks die subsidie hebben de Nederlandse huurders (bron: EU-onderzoek, CBS en RIGO) de hoogste woonlasten van Europa. De gemiddelde huurder van een corporatiewoning is 38% van zijn inkomen aan woonlasten kwijt. De laagste inkomens zelfs 50%. Door de maatregelen van het kabinet – de verhuurdersheffing – stijgen die lasten nog verder. Zodoende betaalt iedere Nederlandse huurder ieder jaar weer twee maanden huur die door de verhuurder rechtstreeks wordt doorgesluisd naar de schatkist. Gevolg is dat vele Nederlandse huurders onder de armoedegrens leven en aangewezen zijn op voedselbanken. Tegelijk groeien de wachtlijsten voor huurwoningen. Maar wie kan zich nog een huurwoning veroorloven …?

De behandeling van eigenaren-bewoners staat daarmee in schril contrast. Jaarlijks gaat meer dan tien miljard euro als gevolg van de fiscale renteaftrek naar (vooral) midden en hoge inkomens voor soms dure huizen. Daar zitten de werkelijke ‘profiteurs’ en ‘scheefwoners’ (ikzelf ook). Natuurlijk is er als gevolg van de crisis ook armoede onder eigenaren-bewoners. Maar gemiddeld zit de Nederlandse eigenaar-bewoner op veel lagere woonlasten dan de huurder; en dat voor veel mooiere en grotere woningen. Natuurlijk, het kabinet heeft ook maatregelen getroffen om het gebruik van de fiscale renteaftrek te begrenzen. Mondjesmaat.

Het geheel overziende kun je maar tot één conclusie komen. Het kabinet wil de woningmarkt helemaal niet hervormen. Ze maken huren bewust onaantrekkelijker door het ongebreideld verhogen van de huren. Zodoende wil straks iedereen weer kopen. En laat dat nu precies de bedoeling zijn, want alleen dan gaan de woningprijzen weer snel omhoog en verbeteren de balansen van de banken. Zo wordt het broze herstel van de economie geschraagd. Heel logisch en waarschijnlijk ook effectief (alleen uitkijken dat er niet weer een vastgoedbubbel gaat ontstaan). Wel jammer dat huurders en werkeloze bouwvakkers zo de rekening betalen voor de fouten die door de banken en de politiek gemaakt zijn. Hoe legt de PvdA dit uit aan de weinige resterende kiezers …..? Samsom zei het pas al na de verloren gemeenteraadsverkiezingen: “Het herstel laat langer op zich wachten dan gedacht”.

[youtube id=”KJwfzK9Il8M” align=”center” autoplay=”no”]

Bron: huizenmarkt-zeepbel.nl

25 reacties

 1. Goed stuk! Mooie invalshoek inderdaad, maak het huren zo onaantrekkelijk mogelijk zodat burgers weer gaan kopen oftewel, zich in de schulden gaan steken en dus nog afhankelijker zijn van het systeem. Ondertussen kunnen de graaiers zich weer vol laten vreten want voorzien van nieuw geld. Cirkel rond!

 2. Flauwekulverhaal. Elke ingelezen gek snapt inmiddels wel dat het fiat fractionele schuld op schuld systeem inmiddels in de eindfase is beland en haar tentakels om de argeloze spaarder en notoire brave burger zal strengelen.

  De zero interest rate policy spekt de banken, die lenen tegen 0,5% en zetten weg tussen 4- en 25%, zirp doet de spaarder de das om; 0,4% rente versus 2,8% inflatie + 1,2% vermogensrendementheffing geeft een leuk sommetje.

  Endgame bitchez. De brave pro EU- burger en andere slaperige spaarders van de fiatkerk worden netjes geschoren; de rest zit nl. al op het schulden strafbankje. Tsssss… huurders….. hup, in de derivatenderby met die whiners.

  1. Hey, wacht eens even; als die huurders zichzelf moeten prostitueren om de huur te kunnen betalen, kunnen ze deze zwarte markt, marked to fantasy uiteraard, mooi meecalculeren in het BBP. Waardoor de schuld/bbp ratio weer iets aantrekkelijker wordt t.o.v. de buren. En dus de rente op de staatsschuld iets lager ligt. En die paar honderd miljoen kan men weer gebruiken voor huursubsidie ter voorkoming van een pauperopstand in de achterstandswijkjes.

  2. Alles goed en wel, maar binnen dit gegeven zijn sommige varkens toch net weer iets of heel wat meer gelijk dan andere varkens. Toen de huizenprijzen elk jaar nog met meer dan 10% stegen had vrijwel nog nooit iemand van de scheefhuurder gehoord. Nu ben je het dus als je een modaal inkomen verdient, daarvan 1.800 netto per maand overhoudt, 450 tot 600 aan huur betaald, via de belastingen bijdraagt aan zowel de huursubsidie voor de minima als de hra van de scheefleners en voor het overige de eigen broek ophoudt. Echt iemand die het verdient tegen wil en dank de koopmarkt op gedreven te worden om daar een vallend mes te vangen. Niks flauwekul dus. eerder spijker en kop.

   1. Flauwekul in die zin dat het foute huurbeleid slechts een GEVOLG is.

    Oorzaak en gevolg…..

    Er komen nog veel meer gevolgen. Eerst op zoek naar de oorzaak van het probleem i.p.v. telkens de gevolgen te omschrijven.

    In Engeland en Italie wordt sinds kort drugshandel en prostitutie meegewogen in de calculatie van het BBP. Ook een gevolg van……

    Het gezuig begint; you ain’t seen nothin’ yet !!

    1. Als je als overheid niet meer kan doen dan ‘kicking the can’ , doe dat dan in ieder geval een beetje goed. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er betaalbare huurwoningen worden gebouwd: bestedingen, productie , inkomens. Het aanbod van dat soort woningen afknijpen en tijd, moeite en geld besteden aan het in stand houden van bubbles in grond- en woningprijzen is weinig minder dan crimineel stom. Dat soort inspanningen levert geen productie of inkomen op en vergroot alleen maar de schuldenproblemen. Misschien dat ’t een beetje zou helpen als er in de kamer niet alleen huiseigenaren zaten met een beetje dikke hypotheek.

 3. De kosten in Nederland moeten nog veel verder omhoog. Er kan aan alle kanten nog wel een verhoging bij. Waarom, omdat Nederlanders dit gewoon verdienen. Het zijn masochisten in hart en nieren. Kijk wat dit sukkel volk al decennia stemt. Laat de staat ze maat helemaal kaal plukken.Hier heeft men voor gestemd en dit heeft men gekozen.

  1. Kijk wat dit sukkel volk al decennia stemt. Laat de staat ze maar helemaal kaal plukken.Hier heeft men voor gestemd en dit heeft men gekozen.

   Helemaal mee eens , de bekende spijker op zijn kop.

   Mannetje Pechtold , lacht zich een bult , als het kabinet weer zou vallen zit die gladde aal op de eerste rij en hij kleed ze nog meer uit met steun van de EU vrienden .

  2. Net als in Vlaanderen, dat zit ook vol sukkels die maar op trado partijen blijft stemmen nadat diezelfde partijen de Vlaming voor de elvendertigste keer in de zak gezet hebben. Wisten jullie dat een Nl-talige parlementszetel 47.000 stemmen nodig had tegen goed 35.000 voor een Fr-talige? En die oenen blijven dat slikken zeg, godgeklaagd.

 4. PSSSST !

  Niet verder vertelln hoor, marh … banken willen hélemaal niet dat de schuld terugbetaald wordt ; in WAT voor vorm dan ook … nee mensen, eeuwig rente aflossen en zèlf steenrijk te worden EN zo de totale controle over uw leven krijgen, dat is toch véééél interessanter ?

  Niet dan ?

  Maar dit blijft tussen ons, hè ?

 5. “Het geheel overziende kun je maar tot één conclusie komen. Het kabinet wil de woningmarkt helemaal niet hervormen. Ze maken huren bewust onaantrekkelijker door het ongebreideld verhogen van de huren. Zodoende wil straks iedereen weer kopen. En laat dat nu precies de bedoeling zijn, want alleen dan gaan de woningprijzen weer snel omhoog en verbeteren de balansen van de banken”.

  Beste Boersma,degenen die geld hebben hebben al een eigen woning, met of zonder dikke schuld.
  Degenen met weinig,geen geld of schulden,zitten meest in huurwoningen.
  De banken,zijn niet zo happig meer om nog hypotheken te verstrekken zonder volledig afgedekte risico’s.
  Waar moet die groep zonder geld een woning van kopen?,van knopen?
  Of van de rente op z’n schulden?grapje.
  Bij het plaatsen van een volgend artikel,zou ik me toch wat beter voorbereiden,of kennis verzamelen als ik u was.

  1. Beste Bertus,

   Ik ben niet zo van de plusjes of de minnetjes. Ja, zo nu en dan een plusje en als iemand echt helemaal de weg kwijt is naar mijn inzicht misschien een minnetje. Maar jouw reactie is er denk 1 van beiden. Jouw opmerking in de tweede alinea, ja daar heb je een punt. Maar het artikel is voldoende onderbouwd dat de lezer zelf jouw conclusie ook wel kan trekken. Laten we stellen dat deze regering er weer een regel op regel ‘bijgefrut’ heeft en dat deze regel gewoon weer erg slecht is. Nou ja, ze hebben gewoon weer geld nodig. Een plusje omdat je jouw gestelde aanvulling op het artikel expliciet vemeldt. En een minnetje omdat ik jouw negatieve laatste zin, gericht aan de schrijver van het artikel niet terecht vind.

   1. beste R,

    Ik respecteer doorgaans ieder zijn mening,dus ook die van mezelf.
    Het ligt niet in mijn aard,om anderen voor de schenen te schoppen.
    Maar ik vond dit artikel te weinig kloppen.
    Mijn laatste zin was niet kleinerend of trappend bedoeld,maar meer opbouwend naar de poster toe.
    Kritisch naar de poster toe gebeurd hier wel vaker en moet ook kunnen kunnen,om de boel gelijkwaardig en scherp te houden.
    Ik hoop van harte,om nog vele goede artikelen van Boersma te mogen lezen.

 6. SUPERdoc ove the Fabian Society, the Frankfurt School. Duurt wel anderhalf uur.
  Natuurlijk ook info over Marx, Bill Ayers, Trotski, Gramsci,Saul Alinsky als communistische agenten in de VS.
  http://www.youtube.com/watch?v=uDo8xAQGrI8
  Jammer alleen dat er niet bijverteld wordt dat (ook!) het communisme een talmoedisch bevredigende oplossing is van ‘hoe het vee optimaal geregeerd dient te worden.’

  HALLO AIVD ?

  Jullie ZOGENAAMDE commie-fighters die zelf zo rood zijn als een tomaat ?

  De Zukkelz van Zoetermeer …

  Ze weten in al hun ‘geleerdheid’ niet eens dat ze ZELF de weg banen voor wat ze dènken te bestrijden wahaahaaa !!!

  Nuttige idioten van The Deep, RED State heheh …

  Dus GOED kijken naar bovenstaande docu, hè, Algemene Jongens ?

  Gecompartimenteerde ..!

  ( ik richtte me in alle discretie even tot de AIVD …)

 7. Goed artikel, alleen de belanghebbende (banken & politieke partijen) zullen en kunnen veel beter hun standpunt ventileren aangezien de kranten en TV zenders zich niet bezig houden met journalistiek maar met propaganda.

 8. Ik vraag me af hoe de wereld er uit zou zien als onderdak een niet in geld uitgedrukt recht is. 45m2 voor iedere burger, en zonder huurlasten. Wil je beter, dan betaal je per m2 (/lokatie), en alleen dat deel is betaalde huur.

  Wat kost het om een huis neer te zetten?
  Waarom vinden we het normaal hier een heel leven voor te moeten betalen.

  Ik zou in een jaar met eigen handen een redelijk huis kunnen bouwen, toch moet ik tot mijn dood betalen voor een stom appartement .

 9. het is slechts een maatregel van een hele serie maatregelen die wordt genomen om de bevolking kort te houden, je kan er aan toevoegen dat hypotheekrente in Nederland kunstmatig hoger wordt gehouden dan in buurlanden, studenten krijgen geen beurs meer maar moeten lenen,

  het overkoepelende verhaal is dat mensen worden gedwongen een huis te gaan kopen, een studieschuld aan te gaan, zodat zij in de positie komen van schuldenaar, mensen met een schuld verliezen hun vrijheid en hebben geen mogelijkheden meer om te emigreren, te demonstreren, een grote mond te hebben op het werk,

  de huidige politiek is er op gericht om van mensen (zeker de jonge generatie) schuldslaven te maken

  je hebt als burger geen alternatieven meer, het systeem wordt steeds benauwder in alle opzichten

 10. Kortom, de woningnood houden ‘we’ gewoon lekker in stand en worden met weet ik hoeveel regeltjes ondersteund. Wachttijden van 8 tot 10 jaar is heel normaal en Inzicht in uw en mijn salaris is nodig want stel je voor dat je teveel overhoud van je salaris. Een asielzoeker met de status ‘verblijf in Nederland akkoord’ krijgt tenminste nog iets van een dak boven zijn hoofd. En als een oorspronkelijk inwoner van Nederland zijn baan verliest dan staat die gewoon op straat als deze de huur niet meer kan betalen. (enkele uitzonderingen hierop daargelaten)

 11. De Europese Commissie adviseert dwingend, en terecht overigens!, om de Hypotheekrenteaftrek versneld te versoberen. Op http://www.nu.nl/economie/3791770/aanbevelingen-van-europese-commissie.html lees ik daar het volgende over:

  Woningmarkt

  De hervormingen op de woningmarkt moeten worden opgevoerd door haast te maken met de voorgenomen versobering van de hypotheekrenteaftrek. De de huren in de sociale woningmarkt moeten in verdere mate gekoppeld worden aan de inkomens. De prijzen op de huurwoningmarkt moeten “marktgerichter” worden.

  Bij deze hervormingen moet wel goed worden gekeken naar toegankelijkheid en betaalbaarheid van het huurhuizen voor huishoudens met een laag inkomen, voegt de commissie er dit jaar aan toe.

  In de jaren ’80 en ’90 stegen de huren ook veel harder dan de inflatie. Gaf dat toen ook al grote problemen met toenemende armoede onder huurders.

 12. ‘”De Europese Commissie adviseert dwingend………”

  Waarschijnlijker is dat de EC hier als buikspraakpop voor voorgenomen kabinetsbeleid wordt gebruikt. Dat is niks bijzonders. Zo gaan politici te werk wanneer ze behoefte hebben aan een schaamlap. Deed Donner ook toen hij hij de inkomensgrens voor corporatiewoningen op 33.000 euro wilde hebben. En de politiek heeft behoefte aan een schaamlap en dan wel eentje van epische omvang. Want hoe ga je een verdere beperking van de hra verkopen zonder politieke zelfmoord te plegen. Dat gaat je niet lukken nu heel Nederland tot aan z’n nek in de hypotheekschuld zit voor zo’n overgeprijsde koophut.

  Sinds begin jaren ’90 zijn de remmen op de hypothecaire kredietverlening steeds verder opgezet en het gevolg is dat we hier nu met een huizenbubbel van ongekende omvang zitten.

  https://www.google.nl/search?q=huizenprijzen+nederland&rlz=1C1KMZB_enNL577NL577&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FOqNU92lOcOxOaOAgYgN&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=991&bih=653#facrc=_&imgdii=_&imgrc=FVmZarFnT29zOM%253A%3BnaP2nxSQY7odFM%3Bhttps%253A%252F%252Fzilvergoudwinkel.nl%252Fblog%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F03%252Freeele_huizenprijzen.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fzilvergoudwinkel.nl%252Fblog%252Fde-hollandse-huizen-bubble-oorzaken-en-gevolgen%252F%3B397%3B271

  Vet in de schulden en vaak nog onder water ook. En daar dan nog eens een verder beperking van de hra overheen.

  De bodem op de huizenmarkt is in zicht. …..Yeah, right.

 13. Hele systeem is bagger…

  De ene helft van de bevolking uitknijpen (lees de huurders) ten voordelen van een andere deel (lees kopers die hoge hypotheken afsluiten) zal het probleem van geldtekort van de banken nooit oplossen. Al het gemaakte geld in Nederland was in de eerste plaats toch al op basis van schulden door eigen volk en dus fake…. de VVD is zijn eigen poot aan het afzagen.

  De banken moeten hun tekort uit het buitenland zien te halen (lees een ander land of bevolking van ander land plunderen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: