Idealen om voor te leven en te sterven

49

leven

Telefoon:
Mama.., Lucy?

Mam, ik voel alles
de ruimte, de lucht
de vibraties, de mensen
de zwaartekracht
Ik voel de aarde draaien
de warmte die mijn lichaam verlaat
het bloed in mijn aderen
ik voel mijn hersenen
en de diepst weggestopte herinneringen

Dat wat Lucy, in de gelijknamige film, ervaart nadat een bijzonder krachtige drug zijn weg in haar lichaam heeft gevonden, kunnen wij mensen allemaal ervaren als we wakker zouden worden uit onze diepe levensslaap. Door deze slaap zijn de meesten van ons niet meer dan machines die werken op de automatische piloot. Dag in dag uit slepen we ons voort zonder echt te voelen en te ervaren, eten en drinken we zonder te proeven, rennen we naar dat wat nog komen moet, willen we worden wat we nog niet denken te zijn. Vijfentwintig tot dertig jaren leren, om kennis te verwerven voor een prachtige en goedverdienende baan. Dan komt de carrière. Veel verdienen is goed, nog meer is beter. Alles draait om het materiële, om economische groei, om geld verdienen en uitgeven. Om het schulden maken, investeren en profiteren. Rijk worden en rijk zijn in de zin van onnoemlijk veel bezit verwerven. Abundance is our future.

Het materiële als gouden kalf

Een steeds groter wordende groep mensen voelt tot in elke cel van hun lichaam dat het niet goed zit met de eenzijdige hang naar het materiele en ons op een altijd durende economische groei gebaseerde systeem. Het is als het aanbidden van het gouden kalf. Voor het genot van weinigen moeten velen alsmede onze moeder aarde dagelijks lijden. We voelen de leegheid in ons bestaan. Alles wordt platgepraat en in oneindige dialogen en regeltjes vooruitgeschoven tot in de vergetelheid.

Idealen om voor te leven en te sterven

Ons leven is bedoeld om ervaringen op te doen. Het woordje leven betekent beweging, transformatie, groei, bloei en uiteindelijk ook niet meer leven. Wat we nodig hebben om ons echt levend te kunnen voelen zijn idealen en grote liefdes. Diep in ons binnenste willen we moedig kunnen zijn, willen we het leven kunnen voelen, willen we opkomen en vechten voor dat wat we van grote waarde vinden.

Als één ding zeker is dan is dat ons huidige poldermodel hieraan nooit kan voldoen. Politici denken dat met oneindig veel praten en oneindig veel regeltjes en wetten alles oplosbaar is. Niet is echter minder waar. Het systeem waarop de westerse wereld is gebaseerd loopt tot een einde, past niet meer bij de idealen van jong, ouder en oud. Het kleine groepje mensen dat bijna al het wereldse materiele bezit tot zich heeft genomen zit hoog in een toren. De basis waarop deze toren is gebouwd kon wel eens veel wankelbaarder zijn dan velen voor mogelijk houden.

Terug naar Lucy: Mam ik voel alles

De mens leeft niet voor zich alleen. Een goed gevoel, de ultieme eenheid, een gevoel dat niet in woorden is uit te drukken, kunnen we alleen ervaren in samenhang met de natuur, bomen, planten, dieren én medemensen. De wereld van geld en materie is niet meer dan een hulpmiddel dat zowel ten goede als kwade kan worden ingezet.

Anno 2014 zitten we midden in vele vraagstukken die gaan over leven en sterven. Werkloosheid, arm zijn of arm worden, de vergrijzing, de bevolkingsafname, de kosten van de zorg, hulpbehoevend worden, dementie, euthanasie. Alleen is maar alleen en met ál het geld van de wereld kan er nog geen minuut worden bijgekocht als iemands tijd gekomen is.

Laten we het leven weer omarmen. Niet meer stilstaan bij wat zou kunnen komen maar leven in het moment dat er nu is. In het nú leven we oneindig, maken we ons geen zorgen, rennen we achter zakkenrollers en dieven aan, redden medemensen uit een brandend huis, staan we niet stil bij de volgende ademtocht. Sterven doen we allemaal en niets wat we aan rijkdom hebben verworven kunnen we meenemen. Wat we in ons hart meedragen is in deze wereld niet zichtbaar of tastbaar. Als er een altijd durend zijn is dan kon dat echter wel eens de grootste schat zijn die we mee kunnen nemen naar wat dan is of zou kunnen zijn.