Indoctrineren en censureren, zo wordt het makkelijk regeren

We vertoeven in rare tijden, zoveel is duidelijk, althans bij een wakkere minderheid onder de bevolking. Waarom deze tijd afwijkt van het verleden en de toekomst er zorgelijk uitziet is een vraagstuk waar die minderheid zich over buigt. De grote meute is in tijden van personeelskrapte volop aan het werk en moet kinderen opvoeden waardoor er geen tijd is om zich te verdiepen in de politiek en maatschappelijke ontwikkelingen die het economisch tij mogelijk drastisch kunnen keren.

5 Miljard minder naar zorg

We leven in een tijd van gigantisch hoge woonlasten. Met de hoge energierekening hopen veel mensen dat deze winter warmer is dan ooit. In stilte hoopt men dat de opwarming van het klimaat geen nepnieuws is. Mag ik dit rare tijden noemen? Zo kan ik nog even doorgaan met opsommen van verontruste ontwikkelingen. Is er nog iemand die zich druk maakt om het nieuwe regeerakkoord dat na de langste kabinetsformatie ooit tussen neus en lippen door werd gepresenteerd als een futiliteit. Maakt het nog wat uit als er op lange termijn nog eens 5 miljard wordt bezuinigd op de zorg? We doen het toch al zo lang. Dit horen we slechts een paar dagen na de zoveelste persconferentie waarin de bevolking blijvende virusangst is aangepraat. De komst van een nieuwe virusvariant maakt dat strenge beperkingen gehandhaafd blijven. Ondanks het grootscheepse vaccinatieprogramma dat de verspreiding van het virus moest afremmen blijven de virusdeeltjes als onzichtbare vlooien overwippen bij gevaccineerde en niet gevaccineerde mensen. De wetenschap heeft gewaarschuwd dat het virus bij ons zal blijven, dus moeten we er mee leren leven. Niet met het virus alleen maar ook met de vaccins waarvoor we regelmatig in de rij moeten staan vanwege de aanhoudende mutaties. ‘Moeten’ is nog steeds mogen, hoewel de nieuwe regering, o nee, dezelfde regering met een nieuw regeerakkoord, een vaccinatieverplichting in het vooruitzicht stelt.

Medische dictatuur

De mainstream media prent ons dagelijks in dat we er vanuit moeten gaan dat een vaccinatieverplichting gaat komen. Dat lijkt op hersenspoelen. De massa voorbereiden om snel een booster te halen want daarmee kun je de kroeg in, al is het beperkt, en kun je reizen, al is het uitkijken. Voorlichting over (lange termijn) bijwerkingen is er nauwelijks, daarvoor moet je zelf op zoek. Naar diepgravende onderzoekplatforms die uitgebreid verslag doen op meerdere youtubekanalen. Steeds vaker word je doorgeleid naar hun eigen (ongecensureerde) websites omdat afwijkende onderzoeksresultaten die niet stroken met het coronabeleid op Youtube worden geblokkeerd door Big Tech. De regels die m.b.t. de gezondheidscrisis zijn uitgerold i.s.m. met Big Farma, onder auspiciën van de WHO en de aangestelde adviseurs van OMT en RIVM. De medische dictatuur regeert, bijgestaan door multinationals en supranationale organisaties. De regering van een ministaatje aan het IJsselmeer luistert braaf. De Noordzee telt niet meer, daar komt een gigantisch windmolenpark zoals het regeerakkoord belooft. Het IJsselmeer is te klein, daar worden de windturbines ‘netjes’ om heen geplaatst. Mooi of niet mooi maakt niet uit. Er zijn hogere belangen vastgelegd in een wereldwijd omvattend klimaatakkoord. Net als de bestrijding van een ‘killervirus’ waarvan de strategische leiding in handen is van de WHO, de supranationale organisatie die wordt ondersteund door Big Farma en Big Tech.

Wiens brood men eet

Het is maar hoe je het bekijkt. Met toch wel kritische blik en intellectueel vermogen kijken kritische hoogleraren, filosofen en economen heel anders naar het coronabeleid dat volgens deze wijsgeren erg schadelijk is voor de economie. Daar gaan we nog veel last van ondervinden. In die context verwijs ik naar het interview dat ik zag op het youtubekanaal “De Nieuwe Wereld.” Filosoof Ad Verbruggen interviewde Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie en publicist, over het intellectuele klimaat rondom de coronapandemie: https://www.youtube.com/watch?v=U7WW7MFpG9M Dit interview is een absolute aanrader voor iedereen die graag een ander geluid hoort dan de aanhoudende propaganda op de (staats)omroepen. Het lijkt dat meer intellectuelen zich mengen in het coronadebat dat eerder angstvallig gemeden werd. Onvoorstelbaar dat kritische hoogleraren niet verschijnen aan de talkshowtafels. Het is geen mooie show natuurlijk als je een bitter commentaar krijgt dat de media zich hebben opgeworpen als praatpapegaaien van de overheid. De talkshowmasters die proberen de show te stelen met hulp van BN’ers die zich niet teveel verdiepen in de materie maar liever met meel in de mond praten. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.

GW

21 reacties

 1. Wiens brood men eet…”. Ik woon in Belgie en aldaar ervaren we een belastingsdruk van 53% van het BNP. Wat dit eigenlijk zegt is dat onze overheid 53% vh inkomen herverdeelt of anders gezegd zorgt voor 53% van het inkomen van zowel de gewone man (uitkeringen/ambtenaren/pensioenen) als het bedrijfsleven (middels opdrachten, subsidies, etc). Dit betekend mi dat bijna elke bedrijfstak afhangkelijk is van de “herverdelingspot” van de overheid. Ook en vooral ons hele medische sector (gaande van apotheek, zoiekenhuizen, big farma tot geneesheren, fysiotherapeuten etc…) is zeer afhangkelijk van de overheid (stel maar eens voor als de tussenkomst vd overheid zou verdwijnen voor 50% (lees U moet 50% zelf betalen). Wat zou dit betekenen voor het aantal patienen in het ziekenhuis, de wachtzaal bij de
  huisarts, het gebruik van medicijnen etc…..). Dus ja….een groep van 150.000 werkenden in de medische sector zijn het niet altijd eens met de overheid maar de beleidsmakers aldaar praten in lijn met het beleid.
  Dit geldt ook voor al die bedrijven die opdrachten/subsidies krijgen van de overheid…gaan zij tegen het beleid in? Ik denk van niet toch…..je zou wel gek zijn.
  Dus ja, er zijn heel veel stille “volgers” van de overheid wat een objectieve beoordeling van het beleid niet echt mogelijk maakt…..wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.

 2. Inderdaad worden onze belastingcenten gebruikt voor herverdeling. In de goeie jaren van ons democratisch bestel is daardoor een verzorgingsstaat gecreëerd waarbij de inkomens- en vermogensongelijkheid nog niet ontspoorde. We zien nu dat de democratie al een aantal jaren afbrokkelt. Het uitroepen van een pandemie had tot gevolg dat we nu verkeren in een technocratie met een dictatoriaal tintje. De verzorgingsstaat holt achteruit doordat er steeds minder geld naar de zorgsector vloeit.

  Door de toenemende invloed van de Europese Commissie staat de herverdeling van onze belastingcenten onder druk. De overheden van de EU-lidstaten hebben ook te luisteren naar de dure wensen van de EU-regenten waardoor de wensen van de ‘eigen’ burgers minder tellen. De globalisering gaat nu z’n tol eisen. Mondiaal zijn er teveel supranationale en gouvernementele organisaties opgericht die dure afspraken maken met de nationale regeringen van democratische landen. Zoals bijvoorbeeld een klimaatakkoord en de afspraken die worden gemaakt om mondiaal een “pandemie” te bestrijden. Het nationale belang en het belang van de individu tellen in tijden van nood nu eenmaal minder. Ik zou zeggen, laten we ons nu niet de kaas van het brood eten.

 3. Ach, gelukkig hebben velen nu WEER dezelfde puinhoop gekregen, omdat deze in het stemhokje hun voorkeur had.

  Nu wordt het voor velen 3 jaar janken waarna ze er gewoon weer instinken, omdat ze zich verplicht voelen om van hun “democratische recht” gebruik te moeten maken, zich later verontschuldigend met de historische woorden, hoe kon ik dit nu weten?

  Getuigd van echte nederigheid in Nederigland!

   1. Stonk u zo naar de zeeplucht dat de slaap niet gevat kon worden en dacht, ik ga een kwalitatieve reactie plaatsen.

    Daarbij weer te schijterig om onder de eigen naam te posten en er geen andere nickname dan “zwitsal babyshampo” bij u opkwam?

    Maar eigenlijk met enige zekerheid is het antwoord op de vraag, Ja! 🌹

 4. ‘Coronabeleid schadelijk voor de economie’? Daar hoef je geen ‘wijsgeer’ voor te zijn. Ook niet voor de omgekeerde conclusie, dat juiste de verheerlijking van de welvaartseconomie in de afgelopen eeuw de oorzaak is van de gigantische nestvervuiling, waarvan we nu op alle fronten wereldwijd de gevolgen mogen dragen.
  Symptomen, krabben aan de buitenkant. Waar blijft de erkenning dat onze superieure technische en medische ‘maakbaarheid’ niet is opgewassen tegen de geest die we zelf uit de fles hebben gelaten?
  Zowat iedereen geprikt en geboost, maar toch weer de ene lockdown na de andere, met zelfs de naderende, nieuwe dreiging van een avondklok.
  Helemaal terug bij af. Door de (voorspelde) toenemende vaccinresistentie van een nieuwe virusvariant. En dat pal vóór het grootste consumentenfeest van het jaar. Verder commentaar overbodig.

   1. Heeft meneer M. de H. werkelijk een alternatief dat werkt? Hij geeft zelf toe een ‘spijtoptant’ te zijn, die het betreurt dat hij al meteen bij het begin van de campagne vooraan in de rij stond voor een prik. Hoe geloofwaardig is zo iemand?

 5. Waar ik me echt kan over opwinden is de vanzelfsprekendheid om ook kinderen te vaccineren, terwijl die zelf maar een beperkte hinder ondervinden van covid-19. Wat met het voorzorgsprincipe? De wetenschappelijke consensus is vandaag om het toch maar te doen, maar die consensus verandert zoals we weten door het voortschrijdend inzicht. Kunnen we dit met een zuiver geweten laten gebeuren met de geruststellende gedachte dat het om een gezamenlijke verantwoordelijkheid ging. Ik niet. https://www.amc-sterre-der-zee.nl/pags/docs/1_AC-info-jongerenvacc_7432.pdf

  1. Hoe vreemd is het niet dat we de juiste informatie/voorlichting moeten zoeken op een website van een non-profitorganisatie van artsen en medisch professionals. De overheid zou deze info zelf moeten verstrekken, dus faalt in ergerlijke mate.

   Vanmiddag in een gesprekje met een paar twintigers heb ik mij verontschuldigd voor mijn leeftijdgenoten. De huidige maatregelen, waarbij de jongeren in grote mate worden beperkt om de ouderen te beschermen gaan veel te ver. De jeugd heeft de toekomst, daar moet je juist in investeren. De senioren mogen terugkijken op een genoegzaam, voor sommigen voltooid, leven(Oei!). Ze zijn bang gemaakt door de angst aanjagende media. De tijd dat we nog even meegaan is meegenomen. We zouden goed op onszelf kunnen passen ingeval er besmettelijke virussen een rondje doen.

   Jongeren kunnen de nieuwe omicronvariant, zoals uit ervaringen in Afrika en Engeland blijkt, heel goed aan. Worden nauwelijks ziek en zouden bij besmetting kunnen helpen aan het bereiken van kudde-immuniteit. Virologen hebben aangegeven dat coronavirussen door mutaties verzwakken en over een aantal jaren een niveau bereiken van een stevige griep.

   Laat het virus gaan, hoe eerder we kudde-immuniteit bereiken hoe beter. Lockdowns helpen niet. Helpen alleen de kleine ondernemers naar de verdoemenis. Amazon en cs varen er wel bij. We moeten ons afvragen welke agenda het kabinet hanteert.

   1. Mooi gezegd. Ik zou haast zeggen edelmoedig. Als je de kinderen hun jeugd wil afpakken en hun toekomst hypothekeert dan ben je niet beter dan het Chímu-volk dat ook massale kinderoffers bracht. “Anthropologist Haagen Klaus speculates that Chimú might have turned to children when the sacrifice of adults was not enough to stop torrential rain and flooding caused by El Niño.[28] In August 2019 the archaeological team working at this site revealed that the bodies of 227 victims, aged between four and 14, had been excavated, further establishing this as the largest-ever known example of child sacrifice.[29]”. Mag ik erop wijzen dat de Chímu-beschaving ten onder ging?

    1. De vergelijking met het Chímu-volk is in een aantal opzichten reëel met wat we onze jongeren nu aandoen. Onbetaalbare huisvesting en het brengen van offers t.o.v. de senioren. Een spuit nemen om “ons” te beschermen en via lockdown opnieuw afgesloten worden van allerlei sociale activiteiten. Gewoon onbeschoft.

   2. @GW: Als gevolg van een veel grotere kans op herbesmetting lijkt de Omikronvariant de z.g. ‘groepsimmuniteit’ tot een fabeltje te maken.

    https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/02/zuid-afrikaanse-gezondheidsinstellingen-omikron-geeft-drie-keer-zo-groot-risico-op-herbesmetting-a4067764

    Volgens onderzoekers moet de nieuwe variant, die binnenkort dominant zal zijn, in staat worden geacht om de in het lichaam opgebouwde antistoffen te ‘ontwijken’.

   3. De jongelui zijn ongevraagd de klos. Dat is niet nieuw en ook niet onverwacht. Kijk eens naar ongeveer een mensenleven geleden, de ‘oorlogsjeugd’. Waarbij het wel om meer ellende ging dan ‘beperkende sociale maatregelen’.
    Daarmee vergeleken heeft de jeugd van nu sociaal en materieel weinig reden tot mopperen.
    Verontschuldigingen zijn zinloos, als de ouderen hun nakomelingen niet tegelijk voorbereden op de veel grotere economische en ecologische ‘disoriëntatie’ die de welvaartswereld (en dus ook en vooral de jeugd) te wachten staat.

    1. Zielig, ja. De jongelui gaan effe van ‘alles mag, niets moet’, naar ‘alles moet, niets mag’. En de vereenzaamde oudjes, die de welvaart mochten opbouwen, moetn zich daarvoor verontschuldigen? 🙁

 6. Politiek regeert en bepaalt alles momenteel… Je ziet het aan alle ex-politici die benoemd zijn in sleutelposities binnen de maatschappij. Ze zijn bestuurders en zitten in raden van commissarissen bij grote pensioenfondsen (ABP, Rosenmuller bijvoorbeeld), zijn ondanks schandalen in het verleden directeur (bijvoorbeeld Alexander Pechtold bij CBR). Ed Nijpels (voorzitter klimaatberaad), NPO baas Shula Rijxman die een mooie documentaire maakte over Kaag.
  Gevolg… wetenschap dient politieke doelen en vraagstellingen… economie wordt meer politiek dan wetenschappelijk gestuurd (rentebeleid, invoering Euro, etc…) Christine Lagarde is wel bestuurder maar geen kundig econoom. Dat ministers (Opstelten) het Openbaar Ministerie beinvloeden in het Wilders proces, waardoor de Nederlandse politiek dus ook lak heeft aan de trias politica… scheiding in wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Een grove schending die de media wegwuift, want toch maar Wilders….
  Beperking van het vrije woord op Internet danzij big tech en overheidstrollen die niet doorhebben dan hun eigen vrijheid afgenomen wordt na de onze.
  Dus tja… bleef het maar bij indoctrineren en censureren… Alles maar dan ook werkelijk alles waar onze voorvaderen (op basis van lessen uit het verleden) aan gewerkt hebben (grondwet, trias politica, etc..) wordt door 1 liegende pinokkio terzijde geschoven en dat omdat hij de hulp heeft van de NOS en andere media.

 7. Willen jullie eens lezen hoe de GGD reageert op vragen tijdens hun chat sessie?
  Meer dan lachwekkend maar het hoort erbij in de huidige kommunistische diktatuur. Ik had nog meer vragen maar deze GGD medewerker was al aardig overbelast. Zo was het in DDR en Soviet Unie ook volledige bizarre regels en iedereen die wist het. Helaas in Nl zijn er heel veel enorm gehersenspoeld als je 2 jr alles op slot doet, testen , vele vaccinaties en dat voor een griepje! Corona is een intelligentie test en ik ben er achter gekomen dat we een hoop idioten in NL hebben rondlopen helaas.

  Niek

  Hoi, welkom in de chat. Waar kan ik je mee helpen?

  14:31

  Hallo Niek ik heb paar vragen

  1. Ik heb gelezen corona vaccin is experimenteel

  14:31

  Niek

  En waar heb je dat gelezen?

  14:32

  dat heb ik gelezen op een eu site met de data,s wanneer de testfases zijn afgelopen

  dat heeft mij wel verbaasd

  14:33

  Niek

  Welke site is dat?

  14:34

  ik zal je de link later sturen: van alle producenten moderna, pfizer etc staan de data,s duidelijk aangegeven

  14:34

  Niek

  Ik raad je aan om daarvoor even naar dit nummer te bellen: 0800-1351. Zij kunnen je een duidelijk antwoord geven over waar dit over gaat. Wij helaas niet. Wij zijn niet op de hoogte van deze site, dus als je de site weet zou ik die graag willen hebben.

  14:36

  ik heb nog paar andere vragen ik moet die site even zoeken

  Ik heb ook gelezen ook na vaccinatie kan je besmet raken en doorgeven

  14:36

  Niek

  Dat klopt.

  14:37

  wat zijn de percentages is dat bekend?

  14:37

  Niek

  Welke percentages precies?

  14:37

  nou als je gevaccineerd bent wat is de kans dat je het nog krijgt en of doorgeven kan

  14:38

  Niek

  Voor deze vraag kun je ook het beste contact opnemen met het RIVM, zij kunnen met je meekijken of ze daar een antwoord op hebben. Wij hebben dat helaas niet.

  14:40

  ok en deze vraag? 1. zijn er onderzoeken gedaan of het mrna vaccin het dna op termijn veranderd

  14:40

  Niek

  Ik kan je alleen uitleg geven over de richtlijnen en testadviezen. Voor deze vragen kun je het beste contact opnemen met het RIVM. Zij kunnen je daar een duidelijker antwoord opgeven dan ik. Ik raad je dat ook aan om te doen.

  14:41

  ik heb gelezen op de site van rivm dat deze mrna vaccins eigenlijk gen therapie is klopt dat?

  14:41

  Niek

  Ik raad je aan om contact op te nemen met het RIVM, aangezien je dit ook op de site van het RIVM hebt gelezen.

  14:42

  dan deze vraag: hoe zit het met aansprakelijkheid in geval van blijvende vaccinatie schade en of dood

  14:42

  Niek

  Zoals ik al zei kan ik alleen uitleg geven over de richtlijnen en testadviezen. Ik kan je geen antwoord geven op deze vragen. Ik raad je aan om het RIVM te bellen zodat je wel antwoorden krijgt op je vragen. Via deze weg kan ik je daarop geen antwoorden geven.

  14:45

  ok in begriip het, en dan deze vraag heeft degene die vaccineert een aansprakelijkheid verzekering

  14:45

  Niek

  Heb je een vraag over richtlijnen en/of testadviezen?

  14:47

  ja ik heb nog meer vragen: de boosters hoeveel zullen er nog komen en waarom

  14:47

  Niek

  Kun je al je vragen sturen?

  14:48

  daarom chat ik toch makkelijk toch

  ik heb nog twee vragen

  14:48

  Niek

  Vertel?

  14:49

  ja vanwege deze boosters wat is nu de bedoeling hiervan en hoeveel zijn er gepland?

  14:49

  Niek

  Waarom wil je weten hoeveel er zijn gepland?\

  14:50

  nou ja als ik twee spuiten ga zetten dan wil ik wel weten of het dan voldoende is, ik lees in sommige landen al 2 x boosters

  dat wordt toch beetje gek voor een griepje

  14:51

  Niek

  En wat heeft dat ermee te maken hoeveel er al gepland staan?

  14:51

  ik wil weten waarom die nodig zijn ? En hoeveel er nog zullen komen en is dat echt noodzakelijk?

  14:52

  Niek

  De boosters zijn nodig om je verder te beschermen tegen het virus. Hoeveel er nog gaan komen en of er nog meer gaan komen weten wij niet. Dat bepalen wij niet.

  14:53

  dat begrijp ik maar dat betekend dat de 2 eerdere spuiten blijkbaar niet zo goed werken of zie ik dat verkeerd?

  wat zit er precies in het corona vaccin? is dat bekend bij jullie?

  14:56

  Niek

  Die werken wel, alleen neemt de beschermingsgraad af. Daarom de boostervaccinatie.

  Voor die vraag kun je het beste het RIVM bellen.

  14:56

  en de beschermingsgraad van de boostervaccinatie hoe lang blijft die beschermen?

  14:57

  Niek

  Dat is nog niet bekend.

  14:57

  dan nog wilde ik weten want er wordt natuurlijk veel geschreven over corona: corona is toch eigenlijk gewoon een griep of zie ik dat verkeerd

  mijn laatste twee vragen: Wat is overlevingskans voor mij zonder het nemen van een corona vaccin en de overlevingskans met een corona vaccin/boosters inclusief?

  14:58

  Niek

  Corona is een virus waar je ziek van kan worden.

  14:58

  griep is dat toch?

  14:59

  Niek

  Corona is een virus waar je ziek van kan worden inderdaad.

  15:00

  griep virus dus want dat is corona van de vele soorten

  15:00

  Niek

  Voor je laatste 2 vragen kan je het beste het RIVM bellen, zij kunnen je daar een beter antwoord op geven.

  15:00

  insert_emoticon

  goh ik had wel verwacht dat jullie wat meer onderlegd zouden zijn ivm met dit geweldig bekende virus, want zou moet ik RIVM gaan bellen want het zijn toch geen moeilijke vragen dacht ik zo

  Ik ben er niet veel wijzer van geworden helaas

  Niek

  Deze chat is bedoeld om vragen over richtlijnen en vragen over testadviezen te beantwoorden . Ik kan je op je vragen geen antwoorden geven. Daarom dat ik je aanraad om het RIVM te bellen, zodat je antwoorden kan krijgen.

  15:03

  nou even goed weten jullie maar op weinig vragen echt antwoord te geven dat is toch wel povertjes van de ggd

  even goed wat is nu het nut van testen? ik kan daar gewoon niet over uit dat hebben we nog nooit gedaan in NL

  en ik heb toch heel wat griepseizoen meegemaakt?

  15:05

  Niek

  Testen doe je om erachter te komen of je het virus hebt of niet.

  Zodat je weet of je besmettelijk bent of niet.

  15:06

  weet jij bv hoeveel cyclussen rivm aanbeveelt voor een pcr test en werken alle labaratoria met hetzelfde protocol?

  zijn jullie op de hoogte dat het corona virus nog nooit is geisoleerd dat kan je lezen op de amerikaanse CDC website

  maar hoe zit het dan als je gevaccineerd bent kan je nog steeds het virus doorgeven waarom zou je dan vaccineren?

  15:07

  Niek

  Zodat je er minder ziek wordt.

  15:08

  wat is dan het % van minder ziek worden?

  15:08

  Niek

  Ik raad je aan om het RIVM te bellen. Zodat je antwoorden kunt krijgen op je vragen.

  15:08

  ik begrijp dat kom niet echt verder met de ggd valt ook niet mee om voor een griepje zo,n theater te maken ik begrijp dat volledig

  ben jij trouwens volledige gevaccineerd?

  15:09

  expand_moreNiek

  Ik ga geen persoonlijke vragen beantwoorden in deze chat en voel me niet genoodzaakt om dat met je te delen.

  Heb je nog vragen waar ik je bij kan helpen of kan ik andere mensen gaan helpen?

  15:11

  nee dat is voldoende dank je voor de info

  15:11

  Niek

  Geen dank, fijne dag verder.

  15:11

 8. Antwoord van een lab medewerker:

  Ik werk in een lab en kan jou verzekeren dat de PCR geen besmettingen kan vaststellen en ook geen varianten.
  De dagelijks gemelde besmettingen zijn complete onzin en als ik zie hoeveel zogenaamd hoogopgeleiden hier elke dag tabellen over posten dan twijfel ik aan hun IQ.

  Ik vraag mij af hoe men ( staatsvirologen en att.politici ) vliegensvlug via PCR kunnen vaststellen dat een OMICRON plots opkomt en 40 % verantwoordelijk is voor de Coronabesmettingen: een grondige bloedanalyse PER(!) patiënt duurt +/_ 1 week ! Reken uit ! Man shrugging

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: