Industrie: Productie neemt toe, omzet stijgt

0


De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2011 ruim 1% groter dan in december 2010. In november produceerde de industrie nog 1% minder dan een jaar eerder. De productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie was 5% hoger dan een jaar eerder. De basismetaal- en metaalproductenindustrie produceerde % meer. Bij de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie en de transportmiddelenindustrie nam de productie juist met 1% af. De productie in de elektrotechnische en machine-industrie lag 5% onder het niveau van december 2010.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode  november-december 0,4% kleiner dan die in september-oktober.

De industrie behaalde in december 6% meer omzet dan een jaar eerder. De samenstelling van de werk- en feestdagen was echter minder gunstig dan in december 2010. Het negatieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ongeveer 4%. De producten van de industrie waren 6% duurder dan een jaar eerder.

Alle branches realiseerden meer omzet dan in december 2010. De toename was het grootst bij de transportmiddelenindustrie (+15%) en de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie (+12%).De omzet van de overige branches in de industrie nam slechts licht toe. Voor de derde achtereenvolgende maand was de omzetgroei op de binnenlandse markt hoger dan op de buitenlandse markt. Daarvoor groeide de omzet op de buitenlandse markt bijna twee jaar lang meer dan de binnenlandse omzet. (Bron: CBS)

Over de auteur

Oprichter van Biflatie.nl. Ondernemer in de vis en in het goud. Schrijft zo nu en dan nog over de economie, het monetaire systeem, crypto's en de beurs.