Inflatie en nog eens inflatie, wanneer keert het tij?

inflatie

Als een website de naam “Biflatie” draagt en het dagelijks nieuws in de mainstream media wordt beheerst door inflatieangst dan moet je met de actualiteit meegaan. In de colofon “over Biflatie” staat niet voor niets vermeld dat nieuwsartikelen worden gepubliceerd over inflatie, de huizenmarkt, grondstoffen, cryptocurrencies, het schuldensysteem, edelmetalen en andere relevante economische onderwerpen.

Glazen bol

In mijn schrijfsels mag ik dus niet achterblijven en zal ik mijn opinie geven over de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Als eeuwige optimist, met een pessimistische inslag wanneer het uitkomt, kunt u na het lezen van deze column gerust gaan slapen want op het gebied van economische voorspellingen ben ook ik niet in het bezit van die glazen bol die het nooit mis heeft. Ik neem gewoon een kijkje over de aardkloot om te zien hoe de geopolitieke verhoudingen zich bewegen in combinatie met de economische ontwikkelingen. Deze bewegingen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van politieke besluitvorming en daarvan is bekend dat politieke onenigheid vaak leidt tot verkeerde beslissingen met desastreuze gevolgen. Voor analisten wordt het dan lastig om vooruit te lopen op onzekere verwachtingen. Heeft het dan zin om verder te lezen. Zeker weten, omdat hetgeen ik schrijf voortkomt uit de beleving van een kritische burger die moet rondkomen van een enkelvoudig AOWeetje en aanvullend pensioen waarvan bekend is dat pensioenen al jaren achterblijven op de gemiddelde inkomensontwikkeling.

Inflatie 7,6 procent

Indexering van de pensioenen gebeurt al 12 jaren niet meer. De AOW wordt elk jaar aangepast op basis van de geschatte inflatieverwachtingen. Daarvoor dienen de ervaringscijfers van het verstreken kalenderjaar. Soms voert de regering op de AOW-uitkering halverwege het kalenderjaar een (kleine) correctie door als de inflatie hoger is dan was verwacht. Echter is de AOW voor veel gepensioneerden slechts een deel van de totale inkomenssamenstelling. Dat betekent dat bijna 3,5 miljoen gepensioneerden door gemis van indexatie op het pensioendeel steeds verder achterop raken bij de gemiddelde inkomensontwikkeling in een land waar de grote vergrijzing behoorlijk toeslaat. De teneur in deze column wordt nog meer depressief als we het recente inflatiecijfer van de maand januari noteren. Die was volgens het CBS maar liefst 7,6 procent hoger dan een jaar daarvoor. De netto AOW-uitkering ging slechts 2 procent omhoog. Pensioenen helemaal niet. Hallo, ‘Den Haag…’

Koopkracht

De koopkrachtplaatjes gaan er nu echt beroerd uit zien, vooral voor de senioren met een klein pensioen. En niet te vergeten voor mensen met een minimumloon of uitkering. En niet te vergeten de jonge starters die tegen hoge woonlasten aanlopen. En niet te vergeten de hoge energietarieven waar iedereen tegen aan loopt. Wat het nog beroerder maakt is dat de inflatie vooral toeslaat in de eerste levensbehoeften. De voedingsindustrie heeft de afzetprijzen zelfs met 11,3 procent verhoogd. En wat te denken over de prijs van koffie en een biertje op het terras. Daarnaast slaat ook de verborgen inflatie toe. Dat is o.a. te merken aan de inhoud in verpakkingen van levensmiddelen die door sommige producenten stiekem verkleind wordt terwijl de prijs gelijk blijft.

Rentestijging

De verwachting is dat het aantal huishoudens met problematische schulden in de loop van het jaar dramatisch zal toenemen. Ondanks de toezegging dat huishoudens met een laag inkomen een extra tegemoetkoming van 200 euro voor de gestegen energieprijzen mogen verwachten. Een regeling die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Volgens schatting van de rijksoverheid komen ongeveer 800.000 huishoudens daarvoor in aanmerking. Dat kost de Schatkist een slordige 160 miljoen pegels. Tel daarbij de hogere uitgaven voor zorg- en huurtoeslag en de vele miljarden die het “nieuwe” Kabinet Rutte 4 extra uitgeeft boven de geschatte inkomsten. Het tekort wordt gedekt met staatsleningen waarvan de negatieve rentetarieven dreigen om te slaan naar positieve, zeg maar normale markttarieven, omdat de financiële markten zenuwtrekjes beginnen te vertonen door de ontspoorde inflatie. Dit alles overziende maakt dat we de bekende optelsom op een verkeerd moment zien komen. Door de (voorbije?) coronacrisis, de energiecrisis in combinatie met een oorlogsdreiging die de gasprijzen tot recordniveau kunnen doen oplopen, en door een vertrouwenscrisis in de politiek die sterk openbaart, houden consumenten de hand op de knip. Als de ECB de centrale rentetarieven zou verhogen om de inflatie af te remmen dan wordt massaal de handrem aangetrokken en gaan we collectief consuminderen.

Hyperinflatie

Door stagnerend consumentengedrag en vraaguitval zal de inflatie automatisch verminderen en mogelijk doen omslaan naar stagflatie. Tenzij overheden en centrale banken onder druk van groeiende sociale onrust in paniek raken en de geldpersen aanzetten. De geschiedenis heeft geleerd dat die kans vrij groot is waardoor we in een nieuw hoofdstuk belanden. Dan wordt deze column over een tijdje vervolgd met slechts een kleine aanpassing in de titel waar het woord “inflatie” een paar letters krijgt toegevoegd. Dan gaan we met ons allen “hyperen” en met enorme positieve energie aan de slag om te overleven. Dan volgt een nieuw tijdperk van ontwaking en is de tijd van stimulering door centrale banken met super lage rentetarieven verleden tijd. Het zal meer lawaai geven, zoals we de motor van onze auto gas bij geven om harder te willen rijden. Dan zal de onvrede tegen de hoge energieprijzen en inflatie meer kracht worden bijgezet. Ziet u wat ik zie?

GW

23 reacties

 1. Ik houd het bewust vol:
  1) creëer chaos (plandemie i.p.v. Pandemie en/of ergens ter wereld een oorlogje)
  2) vanzelf komt de steeds hoger wordende werkloosheid (dag MKB)
  3) dan komt de armoede (minder pleuro,s komen er binnen)
  4) het klootjesvolk zal op zijn knieën de Geplande Nieuwe Wereld Orde aanbidden.
  5)WEF doel is bereikt ( de marionetten hebben hun werk goed gedaan)
  6) arm volk dat voor zijn eigen teneergaan gekozen heeft

  Of zou het volk het vuile politieke spel gaan doorzien?

  1. Praten we over plannen van het WEF. Dat plan van Nilüfer Gündoğan van Volt… nog meer overheidsbemoeienis… Belasten van overwaarde van woningen… worden daar dan niet juist de ouderen en gepensioneerden weer flink de dupe van? Gelukkig had Alexander Sassen van Elsloo hier een kritische column over. Mij ruikt het naar de onteigeningsplannen waar dr Markus Krall het altijd al over had.

 2. De centrale bankiers zijn in een fuik gezwommen waar ze bijna niet meer uit gaan komen.

  Of de inflatie bestrijden met rente verhogingen en stoppen geldpersen, en alle gevolgen van dien voor bv instabiele eurolanden zoals Italië etc. En in het verlengde daarvan onze muntunie.
  Tevens de gevolgen voor de financiële markten (instortende beurzen) en wat weer zijn weerslag al hebben op de reële economie. (Dalend vertrouwen, dalende bedrijfswinsten, instabiele banken, werkloosheid, enz enz.)

  Of de rente laag houden en de geldperzen verder aanzetten met als gevolg nog meer inflatie of zelfs hyperinflatie. Met ook dalend vertrouwen, sociale onrust enz, enz

  Een onmogelijke keuze waarin de beleidsmakers zich (sinds o.a. 2008) in gemanoeuvreerd hebben.

  Overheden en centrale bankiers in paniek kiezen vrijwel altijd voor de laatste optie.
  Beide scenario’s zijn in ieder geval zeer pijnlijk.
  Maar hoe dan ook de pijn zal een keer genomen moeten worden en kunnen we niet eeuwig voor ons uit blijven schuiven.

  Twee hele zure appels dus!

 3. Moge onderstaande link u “wat” meer inzicht geven in de origine van het huidige geldstelsel dat een produkt is van centrale banken :

  https://www.johnkaminski.org/index.php/essays-by-john-kaminiski-american-writer-and-critic/holocausting-humanity/91-the-true-nature-of-the-jew-scam

  Een stukje “vergeten geschiedenis” … opzettelijk natuurlijk, want de overwinnaars hebben nu eenmaal het voorrecht de geschiedenis te herschrijven en datgene wat hen blootlegt/niet aanstaat, vakkundig weg te poetsen uit de “officiële geschiedenis” , de media en de sgoolboeken.

  Zo werkt dat al duizenden jaren, maakt niet uit in welke cultuur.

  Want de doden hebben geen stem meer hè ?

  “Sorry” !

 4. “Tenzij overheden en centrale banken onder druk van groeiende sociale onrust in paniek raken en de geldpersen aanzetten. De geschiedenis heeft geleerd dat die kans vrij groot is”

  De huidige inflatie kan weleens leiden tot een loon/prijsspiraal via de vakbonden. Wat weer kan resulteren in een laatste zetje richting hyperinflatie.

 5. Ik denk dat het verstandig is het volgende te doen als je wat spaargeld hebt:

  -Koop fysiek goud/zilver bij bv 123edelmetaal. Betrouwbaar en snel. Silver Mountain kan ook (Cash betaling kan daar ook…wel legitimatie)
  -Hou een hoeveelheid cash geld aan
  -Beleg in Bitcoin via bv Bitvavo. Makkelijk en snel. Denk aan wallet…Ledger Nano
  -Koop indien mogelijk onroerend goed en ga dit verhuren…kan al met een garagebox
  -Zorg dat je lang houdbaar food hebt. Denk aan rijst en zo etc…
  -Vergeet water niet en heeft u wel eens aan zonnepanelen gedacht. Ouxo is daarin een betrouwbare partner. Kan ook iemand anders zijn hoor!
  -Aandelen is lastig
  En vergeet één ding niet…CARPE DIEM en laat ze In Den Haag de groeten krijgen. Wees autonoom en Be Free!

  GRTZ AJ

 6. Wanneer ‘het tij keert’? Geen idee hoe je je een ‘kantelpunt’ voorstelt, maar volgens mij zitten we er al middenin.

  De knappe koppen van de centrale banken zouden de inflatie niet hebben (kunnen) voorzien. Door Corona, zeggen veel ‘deskundigen’. Ze zouden eerde deflatie hebben verwacht.
  De CB’s hebben dus compleet (en zeer opmerkelijk!) gefaald in hun belangrijkste kernverantwoordelijkheid: het handhaven van een stabiel prijsniveau.

  Blame the trigger en iedereen trapt erin?
  Kan een enkel geweerschot in de Alpen een lawine veroorzaken? Alleen dán als de sneeuwmassa’s al gevaarlijk vér overhangen en toch al op schuiven staan.

  Het uitblijven van beleid ís bewust beleid. Geen renterestricties of stoppen met QE. Gewoon doorgaan met de overkill aan gratis geld. Het jaagt de inflatie nog meer aan en stelt in staat om duur geld af te lossen met goedkoop geld.

  Maar tegelijk zal ook de stoet wanbetalers met de dag groeien. De oververhitte vraagmarkt zal ‘vanzelf’ afkoelen. Daarom verwacht m.n. de ECB dat de inflatie eind 2023 weer onder de 2% zal duiken.

  1. Citaat: “Daarom verwacht m.n. de ECB dat de inflatie eind 2023 weer onder de 2% zal duiken.”
   Dat is de algemene verwachting bij veel economen. Maar wat als de inflatie de 10 procent nadert en overheden onder druk van de samenleving fiscaal gaan stimuleren en de ECB in paniek de “geldpersen” aanzet? Dan zou toch eerst hyperinflatie de boel volledig op z’n kop zetten.

   1. In een ‘natuurlijke reset’- (zie @PJ)- gaat dat laatste ook zeker gebeuren. Zoals je weet staan de geldsluizen al 10 jaar open. Kranen dicht draaien heeft ongever hetzelfde effect. Het versleten ‘leenstelsel’ eist nu eenmaal zijn tol. Dat was bij het begin van QE al ingecalculeerd.

 7. Inflatie vindt plaats bij een land (cultuur) in verval……het einde van een tijdperk…..een mijlpaal in de geschiedenis, niks anders.
  Zoals, het regime van Robert (Zimbabwe) of bij Maduro (Venezuela) of ten tijde van de Weimarrepupliek (Duitsland, wat zijn oorlogsschuld wegpoetst). Zelfs de Romeinse keizers gingen door inflatie ten onder en zijn verdreven door de nieuwe cultuur (het geloof).

  De uitkomst is een verschuiving van de macht (economisch en militair) naar Azie.
  Het enige wat rest is hopen, dat het nog een paar jaartjes blijft aanmodderen (kick the can down the road), zodat mijn generatie (de oudjes) weinig last ondervind. Ik vind het triest en zielig voor de (westerse) jeugd, maar die leren er mee te leven.
  Aan de andere kant van onze aardbol (Azie), gaat de jeugd een enorme welvaartsgroei meemaken.

  Ik heb wel wat moeite om de ouderen (AOW plus), als slachtoffer te bestempelen, want dat zijn juist de grote winnaars. Vergeet niet, dat een tachtig plusser, op zijn 60e jaar met de VUT ging.
  Heeft genoten van alle grote voordelen, zoals dubbele AOW uitkering, jazeker op 65 jaar AOW en ook voor de jongere echtgenoot (dus dubbel), hoge, dubbele kinderbijslag (dat was er toen nog!). Premiekoopwoningen, aanrechtsubsidie, WW uitkeringen van 5 jaar, gratis ziekenfonds etc. etc. etc.

  Daarbij genieten deze ouderen het meest van de gestegen woningprijzen. Die kunnen ze gelijk opeten (nog meer welzijn) met een overwaardehypotheek. Daar komen jongeren niet voor in aanmerking.

  Hou dus op met medelij, de ouderen hebben het beter als de rest……zeker, omdat ze ook de downfall van de westerse wereld niet meer gaan meemaken.

  En mijn advies aan jongeren……ga emigreren, verlaat dit kansloze, koude, natte land.

  1. Ik zou niet gaan wonen in een land waar je niet (mogelijk geheel per ongeluk…) in de gevangenis terecht wil komen. Het is een goede graadmeter van de staat van een land.

   Ik snap bijv. ook niet waar sommige mensen naartoe reizen over de wereld. Zelf doen ze geen enkel onderzoek, lijkt het. Ik ken mensen die al jaren naar volle tevredenheid in Seoul wonen, terwijl ze in Zuid-Korea kinderen mogen slaan op school. Dat wisten ze niet en ik vind dat onbegrijpelijk.

  2. Scheer niet alle ouderen over een kant. Miljoenen hebben het moeilijk en zullen net als in Duitsland uit vuilnisbakken gaan eten. Helaas kunnen zijn zich niet als asielzoeker voordoen.

  3. @Martin K.
   De werkelijk profiterende bofkonten waren de na-oorlogse generaties, de babyboomers.
   80+ Heeft – vaak in armoede, honger en angst – soms zelfs in concentratieskampen, gamellen met de handen mogen leegkrabben. En na de zogenaamde ‘bevrijding’ het voortouw mogen nemen bij de wederopbouw van een leeggeroofd land. Er was letterlijk niets, zelf nauwelijks een overheid en al helemaal geen geld.

   De overlevenden van die generatie weten wat echte narigheid en zes dagen per week keihard lichamelijk werken voor een homp dagelijks brood betekent. Ontelbare gezinnen die moesten zien rond te komen van 7 gulden per week uit de armenkas. Ze wensen het u niet toe, maar ze houden hun hart vast als ze denken aan de toekomst van hun gepamperde kinderen en kleinkinderen, die al in paniek raken als ze even de oplader van hun mobieltje niet vinden.

   Niet de ouden zélf profiteren het meest van hun ouderwetse zuinigheid, maar hun nakomelingen. Het zal echter niet helpen om de gevolgen van hun totaal ontspoorde schuldenwereld te voorkomen.

  4. kun je nagaan dat we met meer dan 8 jaar Rutte en die Balkenende daarvoor heel veel aan sociale zekerheid hebben ingeleverd… En dat is niet alleen omdat het aardgas nu op is.

 8. Lees hier de reactie van de president van DNB, Klaas Knot, op de hoge inflatie: https://www.belegger.nl/nieuws/739491/Knot-hoge-inflatie-vereist-eind-dit-jaar-renteverhoging.aspx

  Let wel, Knot is één van de monetaire beleidsmakers die als afgevaardigden namens de centrale banken van de eurolanden zitting hebben in het bestuur van de ECB. Hun opdracht bestaat uit rust uitstralen en geen paniek zaaien. Ze mogen dan kritiek hebben op het beleid maar zullen nooit eendrachtig hun falen toegeven.

  Nogmaals, als de inflatie exponentieel stijgt in de richting van 10 procent en de centrale rente staat nog een groot deel van het jaar op 0,5 procent negatief, dan loop je ver op je inflatie-opponent achter en mag je straks met 4 lekke banden in de pits uithuilen. Je carrière is subiet ten einde en de chaos in Europa zal groot zijn. Nu zijn het nog vredelievende coronaprotesten maar hoe zal dat gaan als straks de grote meute ook nog de pijn voelt in de portemonnee?

  1. Maar wat ….. als een hoge inflatie precies is wat de ECB (en andere centrale banken) willen !
   De ECB gaat de rente niet verhogen, want hoge inflatie (in geheim opgedragen door de politiek) is prima.
   Natuurlijk gaat Klaas dat niet van het balkon af schreeuwen. Officieel is dat ook niet toegestaan, de ECB moet de Euro beschermen en rust uitstralen.
   De praktijk is anders, de ECB doet aan framing, vertelt sprookjes aan de goedgelovige burger, en de politici trekken aan de touwtjes.
   Mooie sprookjes, als geldverruiming (QE) is noodzakelijk, lage rente is beter voor de economie, inflatie is tijdelijk, 3 maanden, oh, nee, een jaar, welnee, twee jaar.
   Ze doen net of ze gek zijn. Deze onbenullen horen toch nooit de ECB te runnen, waarom wordt niemand ontslagen !

   Nee, ze blijven trouw op hun stoel zitten met steun in de rug uit politieke hoek.
   De politiek heeft groot belang bij het verdampen van de staatsschulden, die kunnen immers nooit terugbetaald worden. Dus komt inflatie mooi van pas !

   Vroeg of laat worden de burgers wakker (als de prijzen blijven stijgen) en zullen ze uit het officiele monetaire systeem vluchten. Ik denk dat Klaas bezig is om daar een stokje voor te steken. Crypto zal verboden worden. Op Goud wordt straks btw opgeslagen, net als zilver (in 2011 van 6% naar 19% en in 2012 naar 21%). Op aandelen (bij stijging) ga je vermogenswinst belasting betalen (>50%). De burger moet vast zitten en geen kant op kunnen, zodat zijn kapitaal (of bescheiden spaargeld) verdampt ter glorie van de politici die er een puinhoop van hebben gemaakt.

  1. Juist, en wie zijn dan het slachtoffer……,, het zuinige Nederland, mag dan afschrijven op hun schulden, waarvoor wij garant staan, omdat de Italianen geen hoge(re) rente kunnen betalen. Men (ECB) kiest dus voor de weg van de minste weerstand.

   De rente gaat dus nooit meer naar 6%, hooguit stijgt de rente tijdelijk naar 1% of zelfs 1,5%, maar dan is het klaar (Japan scenario), want de beurzen trekken dat niet.

   Als de beurzen instorten (of langzaam dalen, met 20%), is het antwoord van de ECB, de geldpers aanzetten (geldverruiming, QE) en rente weer 0%.
   Inflatie bestrijden is ondergeschikt (praten, maar niks doen), jammer voor de spaarzame burger, had die alles maar moeten investeren (bv eigen huis, aandelen) of consumeren.

   De schulden moeten worden verdampt (geheime opdracht aan de ECB) door inflatie (geen andere acceptabele keuze mogelijk, politici trekken aan de touwtjes), en dat gaat prima.

   Turkije, als grote voorbeeld. Oh, en wel op al die traditionele politieke partijen (Rutte) blijven stemmen. Bedankt, naieve burgers!

 9. Het is schandalig. Maar je doet er niets aan, het heeft geen enkele zin om je druk te maken. Alleen maar slecht voor je bloeddruk.

  De ECB zou de schulden gewoon moeten overnemen en dan wegstrepen van de eigen balans. Vervolgens de Zuid-Europese landen hun economieeen hervormen en dan maar kijken of het wel lukt.

  Die euro is echt een enorme stommiteit geweest en nu zitten we met de gebakken peren…

  1. De “Euro” was een uitstekende keuze voor de Italianen, Grieken en Spanjarden.
   Helaas ten nadelen van het zuinige Nederland, de Nederlandse burger betaald letterlijk
   het gelag van de mislukte EU.
   Maar de politiek offert zijn burgers graag op voor een ” hoger doel” .

   https://www.ad.nl/buitenland/niemand-gaat-zo-vroeg-met-pensioen-als-de-fransen~ac9dfbf9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

   Terwijl half Europa (Frankrijk, Italie, Griekenland, Belgie etc.) nog steeds lekker vroeg van zijn pensioen gaat genieten, werkt de Nederlander door tot het gaatje……….en mag ook nog eens betalen voor de overige sluwe Europeanen, die in het zonnetje zitten !

   Europa heeft alleen de ongelijkheid uit vergroot.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: