Inflatie, lockdown, tweedeling: opmaat naar sociale onrust

De zorgelijk oplopende inflatie blijft een hot item. Net als de angst voor corona wil de inflatievrees maar niet verdwijnen. In Nederland was de inflatie met 5,2 procent over de maand november de hoogst gemeten inflatie sinds 1982. In oktober was de inflatie nog 3,4 procent.

Democratie is begraven

De snelle stijging van de inflatie is toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van gas, elektriciteit, motorbrandstoffen, voeding en kleding(bron: CBS). Ook in de VS was de inflatie in november hoger dan ooit. De kosten voor het dagelijks leven stegen in de VS in november met 6,8% vergeleken met november 2020. Amerika loopt mondiaal gezien voorop in de economische ontwikkelingen. De hogere inflatie daar is weinig geruststellend voor ons kleine polderlandje waar we het nieuwe regeerakkoord doorrekenen om te weten of we de kosten van levensonderhoud binnen de perken kunnen houden. Kabinet Rutte 4 wordt niet gezien als een “verlossend” kabinet. Aan het einde van dit  parlementaire (corona)jaar heeft maar 26 procent nog vertrouwen in de politiek. Na een oneindig durende kabinetsformatie gaan we verder met dezelfde regering die vanwege een gezondheidscrisis een noodwet heeft ingesteld. De democratie is begraven. Een regering die ingevolge een noodwet repressieve maatregelen mag opleggen is geen democratische regering maar een technocratie. Steeds vaker hoor ik om mij heen de term dictatuur.

Ondernemers gaan stuk

Bijna 2 jaar leven we met een regeringsvorm dat voelt als een dictatuur. Dictaten worden opgelegd door slechts 2 ministers, de Minister van VWS en de Minister van Justitie. Lijkt wel of het Ministerie van EZ niet meer bestaat. Met de zoveelste lockdown zal de onvrede verder toenemen, met de ondernemers voorop. Velen geven aan de moed op te geven. Een jong stel in mijn eigen sociale kring geeft aan dat ze het niet redden met hun eethuisje dat net weer op gang leek te komen. De compensatie van de overheid is onvoldoende om de kosten van levensonderhoud van hun jonge gezinnetje met pas aangekochte woning nog langer op te brengen. De uitstelregeling van verschuldigde belastingen en achterstanden in hypotheekrente betalingen brengen veel ondernemers in de problemen. Precies de kleine ondernemers die nog wat gezelligheid brengen in onze winkelstraten en marktpleinen gaan er onderdoor. De grote online retailers zoals Bol.com, Amazon, Coolblue, Albert Heijn, Zalando e.a. profiteren juist van de lockdown. De bestelbusjes stellen zich op in rijen van twee voor onze woonwijken.

Dictatoriale trekjes

Verkeersregelaars zullen in de smalle straatjes van onze oude volksbuurten geen overbodige luxe zijn. Misschien een taak voor die 5000 boa’s die intussen wel opgeleid zullen zijn; of gewoon 5000 verkeersregelaars er bij. Voor veiligheid wordt veel geld vrijgemaakt in het nieuwe regeerakkoord. Voor gezondheid opnieuw minder. Hoe kun je het bedenken nu de zorg onder hoge druk staat. Grootse vaccinatiecampagnes zouden het virus onder de knie krijgen. Echter blijken ze veel minder effectief dan oorspronkelijk was beloofd. Ook blijken ook de aannames vanuit de theoretische modellen van het RIVM en OMT in de praktijk niet te werken. Nieuwe virusmutaties brengen nog meer paniek. Men begint in te zien dat nieuwe beperkingen gezien de ervaringen in de laatste 20 maanden geen oplossing bieden. Goed bedoelde adviezen van onafhankelijke gezondheidswetenschappers en economen worden door de regering genegeerd. Waar is het luisterend oor gebleven van onze regering? We zien echter een technocratische regering met dictatoriale trekjes. Dat belooft weinig goeds.

Kassabon

Een nieuwe lockdown betekent de nekslag voor ondernemend Nederland. Kleine zelfstandigen gaan het niet redden, ook niet met overheidscompensatie. Zeker niet als de inflatie blijft oplopen. Er zijn signalen die duiden op gevaarlijk hogere inflatie. Vergelijkt u de kassabon van de super van de komende week eens met die van vorig jaar voor de kerst. Maar goed dat u ‘m niet bewaard heeft, u zal schrikken. De voedselprijzen(en energietarieven) ontsporen. Zie de voedselprijsindex:

Voedselprijsindex (bron: CBS) vanaf januari 2021:

(Het gemiddelde prijsniveau over de jaren 2014-2016 heeft de waarde 100)

 • Januari: 113.5
 • Februari: 116.6
 • Maart: 119,2
 • april: 122.1
 • mei: 128.1
 • Juni: 125,3
 • Juli: 124,6
 • Augustus: 128,0
 • September: 129,2
 • Oktober: 132,8
 • November: 134,4

Zorgen

We hebben het dus over noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Vergeet niet dat 10 procent van de NL-bevolking op of onder het bestaansminimum leeft. Nederlanders verbergen hun armoede  want we leven in een welvaartsstaat, toch? Tegelijkertijd wordt de verzorgingsstaat achter onze rug  afgebroken. Tegelijk polariseert het coronadebat en ontspoort de maatschappelijke verdeeldheid. De protestgolven in grote steden in heel Europa zwellen aan. Wat we zien is de opkomst van sociale onrust door (inkomens)tweedeling en verdeeldheid door het coronabeleid. Een optelsom van narigheden. De mondiale inflatoire ontwikkelingen en de groeiende sociaal-economische onrust zien er zorgelijk uit. Foute boel in een tijd dat Den Haag regeert met een noodwet. In een tijd dat met de coronatoegangspas een surveillance-samenleving wordt opgetuigd conform Chinees model. Wat we dringend nodig hebben is de terugkeer van de democratie. Medezeggenschap waarin het ongenoegen van de bevolking wordt opgepakt door volksvertegenwoordigers die de regering controleren en wijzen op hun fouten. De Noodwet heeft deze structuur omgedraaid. Het is zorgwekkend dat behalve de zorgsector ook de verzorgingsstaat wordt afgebroken. De tijd komt dat we weer voor ons zelf moeten zorgen, de overheid verzuimd.

GW

13 reacties

 1. Dag Gerrit. Ik zie toch een ander verhaal. De rente op overheidsobligaties daalt, de flessenhalzen in de aanvoerketens verdwijnen, de olieprijzen dalen, consumenten gaan minder besteden en het ondernemersvertrouwen daalt. Anderzijds blijven de vergrijzing en technologische ontwikkelingen grote deflatoire krachten. Hoe zien een hyperinflationist (Dorsey), iemand die gelooft in tijdelijke inflatie (Musk) en deflationisten (Wood en Booth) het? https://www.youtube.com/watch?v=9EAzeWOW5fE. Als je veel tijd heb kan je een volledig interview volgen met Jeff Booth https://www.youtube.com/watch?v=S9IB3aWt3Ww
  Inmiddels weten we dat het coronavirus nog mogelijk jaren onder ons zal vertoeven. Hoe we die jaren zullen moeten doorkomen kan je niet bepalen door een noodwet. We moeten ons bezinnen over wat we wel en niet gaan doen. Gezondheidseconomen kunnen ons adviseren om tot een evenwichtige beslissing te komen. Langdurig regeren op basis van noodwetten is ondemocratisch. Het verwondert me dat er nog geen minister van volksvoorlichting en propaganda werd aangesteld. Misschien komt dat nog.

  1. Dag Ivo, je zou best gelijk kunnen krijgen. Ik zie het deflatieverhaal ook voorbij komen. Er is enige twijfel onder de economen en monetaire analisten, wordt het inflatie of deflatie. Voorlopig zien we (nog) inflatie en dat merken we in de portemetniks. Het is maar de vraag hoe de monetaire beleidsmakers er straks mee omgaan. Er zal op korte termijn zeker een kopersstaking optreden door de nieuwe lockdown(s) met dalend ondernemers- en consumentenvertrouwen. Zal de inflatie eerst afremmen denk ik. Wat er verderop in 2022 gebeurt is lastig te voorspellen. Als centrale banken in paniek de geldhoeveelheid gaan verruimen dan zou er mogelijk toch weer inflatie opdoemen. Het kan vriezen, het kan dooien. Voorlopig gaan we eerst de winter in en mogen we deflatie van de temperatuur verwachten. Jammer dat de economie niet seizoensgebonden is.

 2. Regeringen staan in dienst van alles met Big ervoor alsmede de vele (internationale) Ngo’s. Op die laatste twee kun je niet stemmen en daarmee is de democratie verworden tot een illusie, een goed georganiseerde groepsverkrachting. De oplossing dat volksvertegenwoordigers de regering gaan controleren hebben we reeds geprobeerd en werkt niet. Laten we om te beginnen eens stoppen met ons te laten uitspelen tegen elkaar (kleur, religie, geslacht, ge- of ongevaccineerd, enz.) en in gedachten houden dat overheden het wellicht niet goed met ons voorhebben. Met het laatste wordt vrijwel alles wat de laatste 2 jaar heeft plaatsgevonden beter verklaarbaar. Verder zal het monetair stelsel grondig hervormd moeten worden, de basis van vrijwel alle problemen. “De tijd komt dat we weer voor ons zelf moeten zorgen, de overheid verzuimd”, decentralisatie dus.

 3. Citaat: “decentralisatie dus.” Inderdaad! Het is hoog tijd dat we terug gaan naar kleinschaligheid. Door de globalisering zijn bedrijven gegroeid tot grote multinationals, to Big to fail. We zien nu in rap tempo het MKB stuk gaan. Heel slecht voor de werkgelegenheid. Via sociale media zien we bij herhaling de noodkreten voorbij komen om vooral te shoppen bij de lokale winkeliers. Kunnen we dus weer niet terecht. Je zou toch echt gaan geloven dat er hogere machten bestaan die aan de touwtjes van de puppets in Den Haag trekken.

  Dit TK-lid: https://twitter.com/PvanHouwelingen/status/1472898141523435531 publiceert via twitter een reeks van brieven waaruit blijkt dat er behoorlijk wordt gecorrespondeerd tussen ministers en de ongekozen leden van het WEF. De supranationale organisaties(VN, WEF, WHO, IMF) hebben teveel invloed gekregen op de nationale regeringen. Hangt allemaal samen met de globalisering. Daarom nogmaals, decentraliseren!

  1. De sociale heilstaat, die de beste weg is naar totalitaire centralisatie, wordt niet afgebroken, maar juist uitgebouwd. Komt van pas, niet alleen in de solidaire strijd tegen het virus, maar ook als de schaarste onder d burgers moet worden verdeeld. Uw ‘kassabon’ zou zomaar een distributiebon kunnen worden!

 4. Zullen de misdadigers die om de paar weken hun angst-hypnoseshow op TV mogen uitzenden dan toch nog voor het gerecht komen wegens misdaden tegen de menselijkheid? Topambtenaar bij diverse ministeries kondigt haar vertrek aan wegens wanbeleid van haar eigen overheid. ( 2e linkje)
  Wanneer gaat het leugenbolwerk vallen?

  https://artsencollectief.nl/arts-in-nieuw-zeeland-ik-moet-nu-een-beetje-onder-de-radar-werken/.
  https://www.linkedin.com/posts/astrid-raaphorst-13700810_graag-deel-ik-mijn-zorgen-met-jullie-referenties-activity-6866107252776976384-8jjI/

  1. Behalve mijzelf, als voormalig ambtenaartje van de werkvloer, bestaan er ook topambtenaren met een gezond verstand. Je moet ze wel zoeken want een topsalaris doet ze niet snel bewegen. Het feit dat deze dame een citaat van Albert Einstein aanhaalt zegt genoeg. Die dame is een echte WAP(Wakker Autonoom Persoon), dus beslist niet autoritair. “Een blind geloof in autoriteiten is de grootste vijand van de waarheid”.

 5. Ondertussen gaan de gas- en stroomprijzen helemaal door het dak, lees ik op https://nos.nl/artikel/2410103-gas-en-stroomprijzen-weer-op-recordniveau-ga-geen-lang-contract-aan “Gas- en stroomprijzen weer op recordniveau, ‘ga geen lang contract aan'” en op https://www.trouw.nl/economie/koufront-en-beperkte-russische-leveringen-drijven-gasprijs-op-olie-juist-goedkoper~b560fc005/ “Koufront en beperkte Russische leveringen drijven gasprijs op; olie juist goedkoper”.

  Dat betekent dus nog meer inflatie, wellicht in de dubbele cijfers en zelfs langdurige uitval van gas en stroom t.g.v. enorme tekorten aan aardgas.

 6. Ik zie een deflatie scenario totaal niet komen dat is ook niet gewenst de mega schuldenberg kan enkel worden afgebouwd door een flinke negatieve rente en dat is precies wat er nu gebeurt. We zitten echt wel in de laatste fase van dit
  huidige totaal failliete systeem. Kijk eens naar de staatschuld van oa de Vs en de Eu ca elke 8 jr verdubbeld ie nu. En heel veel schulden zijn mooi verstopt en is de situatie nog veel ernstiger dan ie lijkt. Helaas de burger is het haasje en hij mag alles betalen en alles kwijtraken. Zo werkt dat in een parasitair banken systeem nu eenmaal. Maar je mag gratis spuitje halen en onbeperkte boosters…..

 7. Agenda 2030 wordt in sneltreinvaart uitgerold. En de regering doet hier dapper aan mee. En de volksvertegenwoordigers??? Wie van hun zitten er nog voor het klootjesvolk?
  Slechts een paar en de rest knikt ja en amen tegen de “grote” leider.
  In opdracht van Herr Schwab.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: