Inflatie OESO-landen 2% op jaarbasis

0

De inflatie in de OESO-landen is in mei 2010 op jaarbasis uitgekomen op 2%. Een maand eerder stegen de consumentenprijzen nog met 2,1% in vergelijking met het jaar daarvoor. Op maandbasis stegen de consumenten prijzen van de OESO-landen met 0,1%. In april bedroeg de inflatie op maandbasis nog 0,3%. De lichte afname op maandbasis kwam voornamelijk door afnemende prijsstijgingen van olie en energie. In mij stegen de energieprijzen met 11% ten opzichte van 12,1% in april.

Wanneer de prijzen van voedsel en energie buiten beschouwing worden gelaten stegen de consumentenprijzen in mei met 1,3%. Dit inflatiecijfer is gelijk aan de voorgaande maand. De voedselprijzen in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking stegen met zo’n 0,5% op jaarbasis. De prijzen stijgen momenteel al 3 maanden op rij. Tussen septemer 2009 en februari 2010 namen de prijzen af. 

Van alle Oeso-landen was Japan het land dat in mei wederom het meeste last had van deflatie. Ondanks dat de deflatie op het laagste punt stond van hbet afgelopen jaar, lijkt er maar geen einde te komen aan de prijsdalingen in Japan.

In de andere landen van de G7 nam de inflatie af. Alleen in Duitsland steeg de ifnlatie met o,2 procentpunt van 1% naar 1,2% in mei 2010.  In Canada daalde de inflatie van 1,8% in april naar 1,4% in mei. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk daalde van 3,7% naar 3,4%, in Amerika daalde de inflatie van 2,2% naar 2%, in Frankrijk daalde het inflatiepercentage 0,1 procentpunt en kwam uit op 1,6% en ook in Italie daalden de prijzen. Van 1,5% in april naar 1,4% in mei. De inflatie in de landen van de euro steeg met 0,1 procentpunt. Momenteel is de gemiddelde inflatie in het eurogebied 1,6%.