In het Keynesiaanse model is prijsinflatie vooral het gevolg van de veranderingen in vraag en aanbod. Monetair gezien wordt de inflatie gereguleerd door middel van de hoeveelheid geld dat in omloop is. Bij inflatie denken veel mensen aan stijgende prijzen. Dat is natuurlijk zo als het over prijsinflatie gaat, maar in feite is inflatie geldontwaarding. De prijzen van producten stijgen, omdat de geldhoeveelheid stijgt, c.q., omdat het geld dus minder waard wordt.

De afgelopen twee jaar hebben we te maken gehad met biflatie. U weet wel, wat de naam van deze website pretendeert; een situatie waar de prijs van voedsel en andere grondstofgerelateerde producten stijgt, maar tegelijkertijd de prijzen van huizen (en andere schuld gerelateerde goederen) dalen. Enfin, op de dag dat Trichet van de ECB de Europese rente op 1,5% laat staan, komt het CBS met nieuwe cijfers over het inflatiepercentage in Nederland.

De inflatie steeg in september 2011 naar 2,7%. De stijging van de inflatie komt voornamelijk voor rekening van voedsel, dranken en energie. En dat terwijl de Nederlandse huizenprijzen sinds de kredietcrisis al bijna 10% zijn gedaald. We zitten nog steeds midden in biflatie. We hebben namelijk te maken met een deflaterende huizenmarkt. De gemiddelde prijs van stenen is sinds de kredietcrisis met bijna 10% gedaald (lees hier meer over de steeds groter wordende problemen van de Nederlandse huizenmarkt).

Maar terugkomende op de statistieken van het CBS. Ik duik even in de data. De inflatie in Nederland  is vooral toegenomen door de prijsontwikkeling van kleding, voedingsmiddelen en dranken. Grondstofgerelateerd dus. De prijs van katoen is sinds 2009 meer dan verdubbeld en dat heeft natuurlijk een doorwerkend effect. In september was kleding 3,2% duurder dan een jaar eerder.

Ook een andere grondstof deed de inflatie stijgen. De olieprijs is inmiddels, door de angst op de financiële markten teruggezakt naar $80, maar in het begin van het jaar, tijdens de interventie in Libië steeg de prijs van een vaatje ruwe olie tot $125,-. En hoe kan het ook anders, de prijs van autobrandstoffen had ook een verhogend effect op de inflatie. De prijs steeg zelf ten opzichte van vorig jaar 12,1%. Een liter Euro95 kostte aan de Nederlandse pomp gemiddeld 1,67 euro. De prijs van gas steeg in september op jaarbasis met 8,1%.

U bent dus steeds meer geld kwijt aan de dingen die u het meest gebruikt: energie en voornamelijk voedsel. Vlees en vis werden gemiddeld respectievelijk 2,9% en 2,8% duurder, olie en boterproducten stegen 5,8% in prijs en fruit werd ook bijna 3% duurder. Opvallend is wel dat er voor groente in september 5,8% minder werd betaald in vergelijking met een jaar eerder. En dan nu de klap op de vuurpijl; de warme dranken. De prijs van koffie, thee en cacao is namelijk in september 2011 met 20,4% op jaarbasis gestegen. In 12 maanden tijd zijn warme dranken dus gemiddeld een vijfde duurder geworden.

De prijsontwikkeling van telefoon- en internetdiensten drukte de inflatie enigszins, omdat een forse stijging in september 2010 nu is uitgewerkt. Volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) steeg de inflatie in Nederland zelfs nog iets harder. Volgens deze alternatieve meetmethode bedraagt de inflatie in Nederland inmiddels 3,0%. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in augustus. In de eurozone is de inflatie momenteel ook zo rond de 3,0%. Dit terwijl de ECB momenteel een rentetarief van 1,5% handhaaft en er de mogelijkheid bestaat dat de rente in 2011 nog naar beneden wordt bijgesteld door de aanhoudende schuldenproblemen in Europa.

De rente blijft vooralsnog 1,5%, aldus de ECB donderdagmiddag. Aan de ene kant zou de rente omhoog moeten, om het koopkrachtverlies van de consumenten te compenseren, maar aan de andere kant moet de rente laag blijven om de economie te blijven stimuleren, aangezien er niet echt sprake is van een duurzaam herstel. Wat wordt volgens jullie de toekomstige monetaire-beleidsstrategie?

27 Responses

 1. Deze POMPEEEUUUUUH-theorie (ook wel “Afroom-Theorie” in de volksmond) wordt nu steeds meer in de praktijk gebracht en het lijkt erop dat er zeer spoedig voldoende geld voor iedereen zal zijn. Op dat moment zal de rust wederkeren.

  De oplossing van (vrijwel) alle (echt belangrijke) “problemen” nadert met rasse schreden. POMPEEEEUH-theorie blijkt toepasbaar op vrijwel elk terrien en is volgens de experts zeer zeker het ultieme middels ter bestrijding van de zgn. Sociaal en/of Economische Problemen-problematiek.

  Er zijn talloze ee succesvolle voorbeelden te vinden van de nuttige toepassing van deze theorie in de werkelijkheid. Voorbeelden van deze theorie zijn oa. te vinden op Google.

  Vandaag betuigde een van de zeer trouwe aanhangers van deze theorie, de B(ank)o(f)E(ngland), wederom, doch op ingetogen wijze steun aan eenieder die zich eveneens inzet voor het “bewijzen” van deze theorie.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/40/boe-pompt-75-miljard-pond-extra-in-economie.xml

 2. Deze crisis is niet opgelost, er wordt door politici en bankiers de schijn gewekt dat het wel weer goed komt, maar het hele systeem is alleen nog werkzaam, omdat landen de banken miljarden toeschuiven om maar niet failliet te gaan en de centrale bank alle staatspapieren die onverkoopbaar zijn (Griekenland, portugal, italie en spanje) opkopen. Verkapte vorm van geldprinten. Wat no-thing al zegt, ze kunnen niet anders dan nog meer geld bijprinten in Engeland en Amerika, anders komt het tot stilstand en dat mag natuurlijk niet gebeuren. Op termijn zal de inflatie daarom blijven stijgen en kan dit alleen verholpen worden door hogere rentes, maar dat zullen ze niet doen, want dan werken alle noodpakketten om de economie op gang te houden niet meer. Uitzichtloze situatie. Maar dat was het vorig jaar ook al.

 3. Als eenmaal de schulden van zwakke landen en banken afgeschreven zullen gaan worden, zal de deflatie korte tijd sterk toenemen. Om vervolgens voor lange tijd plaats te maken voor hyperinflatie.

  Bij het afschrijven van schulden krimpt immers de totale geld hoeveelheid. Dat geeft vervolgens weer ruimte voor nieuwe QE programma’s. Anders dan dat kan men ook niet. De geld hoeveelheid zal in het kwadraat toenemen en het gevolg is hyperinflatie.

  Dit scenario kan overigens alleen als het financiële systeem nog enigszins intact is. Bij een echte globale melddown zullen veel sneller de oude valuta gedumpt worden, om vervolgen met een nieuwe helemaal overnieuw te beginnen.

  Voor de doorsnee burger is dit laatste eigenlijk het beste scenario. In korte tijd veel pijn, om dan weer aan een toekomst te kunnen bouwen.

 4. @ Dré en anderen

  De rente kan [b]nooit meer[/b] echt gaan stijgen.

  Als de rente gaat stijgen dan zullen de staatsschulden onbetaalbaar worden. Als bij een beperkte stijging (1 a2 %) zullen veel landen omvallen.

  Met andere woorden, ik verwacht dat binnen ons huidige financiële systeem er nooit meer een hoge rente gehanteerd zal worden.

  Voor een nieuw geldsysteem dat in de toekomst ingevoerd gaat worden, geld dat natuurlijk niet.

  Ik ben er dan ook van overtuigd dat de huidige gebruikte valuta’s, de Euro en Dollar, in de toekomst vervangen zullen worden.

  De Euro op gedeeld en de Dollar vervangen door iets anders. Het zelfde geld ook voor landen als Australië, Canada, e.d.

 5. Voeding is met 220- 250 % gestegen sinds de invoering van Eu en Euro.
  Dat Biflatie op 2.7 % per jaar uitkomt en daarmee Brussel volgt is triest. Natuurlijk zijn er meerdere manieren om inflatie- biflatie te berekenen. Afhankelijk van het aantal en welke factoren welke je erin opneemt en hoe zwaar je deze laat meewegen. Vergelijking met creatief boekhouden is toepasbaar en beiden hebben (te) veel overeenkomsten . Laat je niet bij de neus.

  Deze vanuit Brussel slaat alles. Zo wordt velen bij de neus genomen.

 6. Zie hier hoe de NWO-elite het gewone volk (minima t/m modaal) arm aan het maken is!

  @Han:
  [quote]Bij een echte globale melddown zullen veel sneller de oude valuta gedumpt worden, om vervolgen met een nieuwe helemaal overnieuw te beginnen.

  Voor de doorsnee burger is dit laatste eigenlijk het beste scenario. In korte tijd veel pijn, om dan weer aan een toekomst te kunnen bouwen.[/quote]

  Tijd voor een wereldwijde massale bankrun dus, zodat het huidige systeem d.m.v. een globale meltdown voorgoed verdwijnt en er een nieuw systeem daarvoor in de plaats komt. Een beter systeem dat gebaseerd is op eerlijkheid en duurzaamheid!

 7. Inderdaad, dit slaat vrijwel nergens meer op.
  Valsemunterij was toch strafbaar?
  En geld had ooit toch een soort relatie met de werkelijkheid? Arbeid, grondstoffen, goud voor mij part, etc.
  Dit is allemaal alleen maar omdat “men” vastzit in dit systeem en niet wil dat de boel (ongecontroleerd) in mekaar lazert (wat ik wel kan begrijpen). Ik hoor echter ook nog maar bitter weinig serieuze lange termijn oplossingen en diepgang omtrent de wezenlijke aard van deze problematiek die zo onderhand alles in haar grip lijkt te krijgen.

  Anyway: cognitieve dissonantie!
  😡

 8. Jahoor, we zijn weer terug bij af. De geldpersen gaan aan, banken blijven overeind en het grote graaien kan lekker doorgaan. De burger blijft zitten met hoge schulden en lagere woningwaarde. Worden we nog meer slaaf van de banken.

 9. @ sjaak Inderdaad, we zijn zwaar de sjaak. En de Nederlandse garanties voor het noodfonds van de euro worden verhoogd tot 98 miljard euro. Komt er ook nog even bij. Ons geld wordt in een put geflikkerd.

 10. @ sjaak » 06-10-2011 20:11, Ga terug naar af! OF: ga direct naar de gevangenis, indien u langs start komt… Veel monopoly plezier! En oja, u krijg nie geld nie!
  😆

  @Snel » 06-10-2011 21:04, wat voor uien zijn dat dan? Biologische? Sjalotjes?
  😮

  @Nico » 06-10-2011 20:43, waar zitten we nu dan? Herft? Toch? Of niet? 😮

 11. From:
  http://www.nieuwscollectie.nl/2011/08/de_kondratiev_cyclus.html :

  QUso=
  AANKOMEND DECENNIUM: Complete sanering van de schuldenlast, zowel bij de overheid als bij consumenten en bedrijven.

  Deze bedraagt wereldwijd zo’n ***43 biljoen dollar***. *KaTjhingzaaBongo!*

  De private en publieke SCHULDENLAST is zo hoog opgelopen, dat deze onmogelijk in de AANKOMENDE DEFLATOIRE PERIODE kan worden terugbetaald en vele landen zullen moeite hebben om zelfs de RENTE daarop te voldoen.

  Voeg daar de enorme DERIVATENTIJDBOM bij van internationale financiële instituten (ca. 111 biljoen dollar *WauZAh!*), (westerse) verzorgingstaat zal moeten worden afgebouwd onbetaalbaar lange pijnlijke aanpassing etc.

  Voeg daaraan begin van de pensionering van de geboortegolvers oudedags- en pensioenvoorziening. algemene inkrimping (crisis) niet meer te vermijden.

  De sociale en maatschappelijke orde loopt grote kans om volledig ontregeld te geraken tijdens de WINTERfase gewapend conflict ‘TROG- of dieptepuntoorlog’
  een versnelde en gewelddadige LIQUIDATIE van nagenoeg ALLE UITSTAANDE SCHULDEN heeft plaatsgevonden.
  =UQso

  Landbouw dus, en ehm… wapens enzo en dat soort dingen. Attrition. Raketschilden en Star Wars stuff. Lasers. En ehm… radar! Drones en nukes. Satelieten en media. Boten en vliegtuigen, soldaatjes. Dat soort dingen!

  Oja! En nog wat:
  QUso – Vanwege zijn controversiële inzichten werd Nikolai Kondratiev in 1938 gearresteerd en op last van Jozef Stalin in datzelfde jaar geëxecuteerd. = UQso

  Hele verhaal hiero dus:
  http://www.nieuwscollectie.nl/2011/08/de_kondratiev_cyclus.html

 12. @Han : “De rente kan nooit meer echt stijgen”.

  Hmm …

  ‘Misschien wordt er (h-inflatie-scenario) wel mee gewacht totdat alle TBTF-banks STAATS-“eigendom” zullen zijn geworde ?
  …. just a thought …

  @Iedereen : Hé, jongens, volgens mij zijn de pampieren ‘shorts’ een met uitsterving bedreigde ‘soort’ aan het worden …
  En zo hoort ’t ook … als ‘het spul’ in WERKELIJKHEID [u]geen andere kant dan ‘naar boven’ wil[/u] 🙂

  http://seekingalpha.com/article/297365-silver-shorts-cover-nearly-half-their-position-in-one-week?source=yahoo

  Gevonden op http://www.iamthewitness.com

  Where else ..?

  O ja, de ‘Markt’ anticipeert, nee, VERWACHT gewoon inmiddels QE3 …

  As do I for 3 months …

  AND the PM’s …

  ‘ondanks’ “QE2 Light-Twist-SHIT” etc …

  WOEHHHAAAAHHH !!!!!

 13. The Latest ‘Jim Willie’ … Bitchez !!!

  In case you’ve been sleepin’ …

  Bitchez in G-(rafenberg?) stringz 🙂

  http://www.kitco.com/ind/willie/oct062011.html

  … doet me denken aan de woorden van P. Schiff :

  “you can’t seek refuge IN Treasuries FROM treasuries” van 2 maanden geleden …

  ovvvtewel The Universal Solution : PM’s !!!

  Good night, bitchezzz …

  And F*CK (‘Provo’) ING-Dokturtje Van Den Akker .. ! ! !

 14. De Kondratief cyclus van Nikolai Kondratiev is zeker de moeite waard en een creatieve en ruimere beschrijving van.

  Creativiteit en kunstzinnigheid in overvloed. Iedere commentor kan er aan toevoegen en weglaten wat hem goed dunkt of uitkomt.
  Dat hij bewegingen als samentrekken en uitzetten- yin en yang- erin verwerkt maakt het zelfs oosterse wijs.
  Zelfs kosmologie is erin terug te vinden .
  Samenspel en interactie van krachten en bewegingen als in een dans of muziekstuk.
  Chaos wanorde het scheppen van crisis en periode van relatieve rust. Welke nu zo gemakkelijk afgaat in Eu en met de Euro. Waarom zou dat nu toch zijn . Stel die vraag eens.

  De winter van 2000-2015 waar wij ons nu in zouden bevinden. Vergeet t.
  De Euro is niet helaas gedekt door 15% Goud. 9 % is realiteit.
  Het Goud van Duitsland bevindt zich voor 60 % bij het IMF in Washinghton. Eu Landen hebben veel van hun Goud aan Rotschild gegeven. Via ECB e.a.
  IMF is Rotschild. Zelfde gebouw. Goud beiden ligt in een kluis. Dezelfde kluis. Nederland 504 ton. Nederland kan zelf dus nooit meer terug naar een enigszins door Goud gedekte gulden.
  Fiat geld is je toekomst tenzij er iemand opstaat en ons Goud terughaalt.
  Ook dat is een vooropgezet plan van de über-elite.
  De euro is final en dodelijk als een fuik. Zelfs de griek zit in de fuik en verstikt.

  Kondratief kon niet vermelden wie en hoe dit is uitgedacht voorbereid en gepland.
  Ook hij moet zich de vraag hebben gesteld of er niet een groep mensen was welke.

  Hij kende en heeft geen weet van werking funktie van bijv. de trilateral com en überElite.Welke rol spelen zij in dit geheel en waarom wordt dit niet vermeldt.

  Heeft dit heel wijselijk niet vermeld omdat hij dacht dat zijn leven ermee gered zou zijn.
  Onderzoek de banden van en met Stalin. Voor wie werkte Stalin en kwam de opdracht tot.

  Je krijgt de seizoenen als in de 4 jaargetijden van Vivaldi doch niet de componisten.
  M.a.w de Kondatief is globaliteit het grotere geheel zonder de veroorzakers de architecten van het gebeuren. Hij gaat gemakshalve voorbij veel details. De veroorzakers liggen en staan vast.

  De winter zou tussen 2000 en 2015 zijn. Vergeet t. Er zijn China, Brics landen en zoveel andere faktoren, bewegingen interacties. De FEd en ECb bijv. welke op weg zijn naar hun wereldregering en wereldmunt.

  Die Eu is Duitsland aan- en opgedrongen om nooit meer een WW II te doen laten ontstaan.
  De Eu is een oud duits idee door Hitler in Madrid door nazies uitgewerkt en opgezet. Ken je geschiedenis en die van de Eu.

  Lees de bijdrage een aanrader van Hein onder t artikel deze is net zo belangrijk.
  De situatie van nu is niet meer in een creatieve globaliteit van Kondratief te vatten. Doch het is genieten van zijn creativiteit en muzikaliteit.

  Aan te raden:
  What has government done to our money?, M. Rothbard, ed. 1980; Ludwig von Mises Institute, Auburn AL U.S.A.
  America’s Great Depression, M. Rothbard, 1963; Ludwig von Mises Institute, Auburn AL U.S.A.
  Gratis te downloaden.

 15. http://mises.org/Books/mysteryofbanking.pdf

  Citaat Hein Klasse:

  ..Wat eigenlijk ook vreemd is, is dat je de geldcreatie uit handen geeft aan banken, welke hun winsten als particulier beschouwen en (onhoudbare) schulden uiteindelijk als publiekelijk..

  Het is vreemd dat de staat geld gaat lenen van diezelfde banken en hier rente over moet betalen, terwijl ze dit niet zouden hoeven wanneer de geldcreatie bij de overheid zou liggen..

  Een voorbeeld van een beweging van en alleen in een Eu mogelijk.
  Herhaal ALLEEN in een Eu.
  Dan weet een ieder waarom die Eu is opgericht en door Wie.

  ECb heeft de centrale rol welke de FEd al decennia heeft in de vs . ECB en Fed zijn van gelijke Überjoden.

  Zie het ware gezicht en karakter van die Eu naar boven en voren komen.

  Bron: http://www.nieuwscollectie.nl/2011/09/tegenlicht-metamorfose-van-een-crisis.html#ixzz1a517PJ9g

 16. Even heel kort door de bocht…
  Dus samengevat en eenvoudig weergegeven.

  Wie bepaalt je financiele toekomst en hoe deze eruit zal zien.
  ECB !

  Deze bepalen. Wie en van Wie is het ECB. Überjoden. Trichet is persoonlijke vriend van Rotschild. Helaas, kan er geen andere groep van maken. Klinkt vreselijk dat besef ik. En je doet er niets tegen. Besef Wie en Hoe.

  Als je weet Wie en Hoe ben je voorbereid en neem je juiste financiele maatregelen voor jezelf, gezin en naasten.
  Als je geen actie onderneemt wordt je ondernomen en mee naar onder genomen.

  ECB komt niet meer om te geven wat je verdient of waar je voor gewerkt hebt of werkt. Integendeel ze komen om te halen en te slopen. Een ´beter´ sloop bedrijf is niet te vinden.

 17. @Nico Kondratief als uitleg is te beperkt.

  “The individual is handicapped by coming face-to-face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists.” J. Edgar Hoover.

  Verpakt onder de dekmantel van jezus broeder of christen anders wordt dit bericht verwijder in de VS.
  http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/conspiracy_too_monstrous.htm

  In the 1960’s British-born Dr. Anthony Sutton was a Fellow at Stanford’s Hoover Institute when he discovered that, in spite of the Cold War, the US was supplying the USSR with its technology, including weapons used against American soldiers in Vietnam. Sutton dug deeper and discovered that Wall Street had sponsored both the Bolshevik Revolution and the rise of Nazi Germany. The resulting books which are on line cost Dr. Sutton his academic career.

  In 1983, Dr. Sutton received a list of Skull and Bones members and immediately recognized the names of many men who controlled American policy.
  He published a book entitled “America’s Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones” (1986). He updated and republished this book just before his death last June at age 77.

  http://www.reformed-theology.org/html/books.htm

  Kondratief dient voor vele niet te moeten inzien dat er meer aan de hand als slechts een wintertje of ander seizoen. Zijn seizoenen zijn creatief en wijs.

  You cannot believe or want to believe.
  Het is voor velen een zoethoudertje -een kaneel stok.

 18. Kan eigenlijk niet vastgesteld worden dat deze financiële crisis zich niet laat oplossen zolang diegenen die aan de touwtjes trekken persoonlijke belangen hebben bij de instandhouding van het systeem? (baantjes, macht) Schrijnend vind ik dat deze lieden hardop verdedigen dat men doet wat het best is voor de burger/mensheid? Psychopatische trekjes? Zie dit vermakelijk stuk: http://www.argusoog.org/2011/08/psychopathie-als-collectieve-vergissing/

 19. Nog even en het hele financiële stelsel wordt gesaneerd zoals in de na-oorlogse periode van WO-II. Wat er dan nog in je oude sok zit, is rijp om gebruikt te worden als behang. We mogen binnenkort niet voor niks ineens ons totale spaarloon opnemen. Stuiptrekkingen en paniekmanagement in een poging de economie nog een laatste impuls te geven voordat instorting echt onvermijdelijk blijkt te zijn.

 20. ik heb niets met samenzwering theorieen ik baseer alles op FEITEN die duivelse plannen van sommigen bestaan inderdaad maar kunnen echt niet de hele wereld manipuleren feitelijk is alles een cyclus in het leven daar kun je niet omheen.

 21. Nestle chief warns of new food riots, 7 October 2011, (AFP) http://www.france24.com/en/20111007-nestle-chief-warns-new-food-riots

  The head of the world’s biggest food company Nestle said on Friday that rising food prices have created conditions “similar” to 2008 when hunger riots took place in many countries.

  BANKSTERS SCREW US BY DRIVING COMMODITY PRICES UP!

  How Goldman Sachs Hikes Our Food and Oil Prices At Will http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=197135.0

  Gasoline passes gold as year’s best commodity: S&P http://www.marketwatch.com/story/gasoline-passes-gold-as-years-best-commodity-sp-2011-10-07

  IMF Same Exact Four-Step Program http://www.gregpalast.com/the-globalizer-who-came-in-from-the-cold/

  1.0 Privatization ‘Briberization.’

  2.0 IMF/World Bank capital market deregulation allows investment capital to flow in and out the “Hot Money” cycle.

  3.0 Market-Based Pricing, a fancy term for raising prices on food, water and cooking gas.

  3.5 IMF and World Bank call their “poverty reduction strategy”: Free Trade- “The IMF riot.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: