Inkomensongelijkheid, op weg naar opstand

Als columnist wil je graag dat je stukken worden gelezen. De beste manier is dan om met een geanimeerd verhaal, liefst gelardeerd met humor, lezers te trekken. Zelf ben ik een fan van de columns van Youp van ’t Hek. Zijn onbeschaamde manier om op sarcastische wijze mensen of een bepaalde situatie te kijk te zetten roept bij mij een glimlach op. Dat leest prettig. Zijn bundeltjes met verzamelde columns gaan altijd mee op vakantie. De columns die ik uit mijn toetsenbord rammel zou je met vakantie niet mee willen nemen. Je wordt er niet vrolijk van.

Antidepressiva

Ze beschrijven op mijn eigen wijze de executie van onze ooit welvarende verzorgingsstaat. Het is ander leesvoer dan de humor die een cabaretier neer pent in zijn schrijfsels. Je moet er van houden, of beter gezegd, in geïnteresseerd zijn. De inhoud is niet lachwekkend maar zou eerder aanleiding kunnen zijn om een doosje antidepressiva te slikken. Mijn schrijfsels zetten je minimaal aan het denken en roepen reacties op bij gelijke denkers die het er mee (on)eens zijn. Juist de onderbouwde reactie van andersdenkenden zou ik best willen lezen. Wil graag mijn blik verruimen.

Middenklasse bestaat niet meer

Ik wil met mijn eigen (beperkte) denkvermogen de aangedragen feiten analyseren van andersdenkenden. Dat is leerzaam omdat er soms punten worden ingebracht die er toe doen. Je kunt niet alles weten. Ook is de positie van belang van waaruit men de maatschappij analyseert. Als ik opmerk dat ik een gemiddelde burger ben met een normaal inkomen met eigen woning, een gezinsleven, tevreden was over een werkzaam leven en rondkomend met een afkalvend pensioen, zonder een hoge positie te hebben bekleed in politiek of bedrijfsleven, dan behoor ik tot de (modale) massa. Juist de massa heeft een kritische kijk op scheve maatschappelijke ontwikkelingen. In mijn columns schrijf ik vaak over de grote inkomensverschillen tussen de massa en de elite. De middenklasse bestaat niet meer. De middenklasse zoals we die hadden in de vorige eeuw is uitgekleed door fiscaal beleid van nivelleren en het beteugelende monetair beleid van centrale banken.

Bovenmodaal is gelijk aan modaal

We zien dat de inkomensverhouding tussen veelverdieners en minderverdieners zo ver uit elkaar is gegroeid dat er nauwelijks nog sprake is van een middenklasse. Wat betreft de bruto inkomens zou je op papier een nog wel een verdeling in 3 groepen kunnen maken. Dat zijn namelijk de cijfertjes die het CBS verzameld en presenteert in mooie statistieken. Echter is het rondkomen met een middeninkomen iets anders dan de papieren theoretische statistieken lijken aan te geven. Het inkomen waarmee mensen met een bovenmodaal bruto jaarinkomen van 45 tot ongeveer 80.000 euro moeten leven is namelijk bijna gelijk aan een modaal inkomen. Bovenmodale inkomens missen alles aan toeslagen en heffingskortingen en worden geacht te wonen in een duur betaalde eigen woning. Geen huurhuis met huurtoeslag en zorgtoeslag, enzovoort. Vanuit mijn ambtelijke ervaring met de inkomstenbelasting weet ik dat in deze tijd met enorme scheefgroei de middeninkomens van 45 tot 80.000 onder de streep nauwelijks meer overhouden dan de modale inkomens van 35 tot 45.000 euro.

Het spanningsveld van scheefgroei

Na aftrek van de vaste woonlasten, (zorg)verzekeringspremies en hogere belastingdruk door gemis van heffingskortingen houden bovenmodale inkomens na aftrek van hun vaste lasten iets meer over dan de modale inkomens. Terwijl de minima, die moeten leven van een uitkering en minimumloon, door het genot van toeslagen en de volle heffingskortingen niet veel minder hebben dan de modale inkomens. Dit is nivellering ten top. Om deze reden roep ik al een tijdje dat we nog maar 2 inkomensklassen hebben. De elite en de massa. Het is beschamend dat in een ‘welvaartsstaat’ een bruto-inkomen van 60 tot 80.000 nauwelijks valt aan te merken als een riant inkomen. Dat was in de jaren zeventig nog een inkomen waar ik van droomde. Nu is de middenklasse, althans gerangschikt naar inkomen, volkomen weg gevaagd. De prikkel is weg om een hoger inkomen te verlangen. Er is een nieuw spanningsveld ontstaan, de scheefgroei door inkomensongelijkheid.

Luxe is geen must, maar toch…

Een inkomen van een ton en meer is pas een topinkomen en daarmee kom je in de buurt van de grootverdieners. Dat zijn diegenen die naast hun riante maandelijkse inkomen ook een inkomen genereren uit hun vermogensbezit. Althans wanneer dat een jaarlijks terugkerend inkomen is. Eenmaal in de topklasse zijn ook de loonsverhogingen en bonussen een groter getal dan die van de massa. Wanneer ik het vakantiegeld tel van mijn AOW-tje dan is dat goed voor een midweekje weg van de goedkoopste aanbieder. Ach ja, verschil moet er zijn, nietwaar. Ik hoef natuurlijk geen luxe cruise te maken. Ik huur een kajak en roei een rondje over de Beulaker bij Giethoorn. Heb leren te genieten van de natuur in eigen omgeving. Maar ik vergeet nooit de beelden van de riante villa’s met zicht op de Middellandse Zee aan de Franse Riviera toen ik daar in de jaren 70 met mijn Fiatje 850 langs tufte. Dezelfde weg waar James Bond in zijn Aston Martin langs racete.

De hooivorken

Zoals ik zeg, verschil mag er wezen. Maar niet zoals we dat nu meemaken. Dat de 10 procent superrijken 60 tot 70 procent bezitten van de wereldwijde geldsom en de massa het nakijken heeft en de kruimels mag verdelen onder de 90 procent massa. Deze cijfers zijn niet overdreven maar verzameld door Oxfam Novib. Anno 2020 is sprake van een ongekende inkomens- en vermogensongelijkheid. Een scheefgroei die schreeuwt om correctie. In tijden dat het economisch bergafwaarts gaat zal ongelijkheid onvrede veroorzaken, zoveel lijkt zeker. Als het ‘gepeupel’ wakker wordt dan komen de hooivorken tevoorschijn. Veel revoluties uit het verleden zijn veroorzaakt door de grote ongelijkheid tussen de elite en het gepeupel. Nu de middenklasse is neergedaald tot de massa zal de kracht van het menselijk getal winnen. Niet de macht van het grootkapitaal maar de kracht van de massa die met hun 90 procent in aantallen sterker zijn dan de elite, de 10 procent superrijken. Ooit breekt een tijd aan dat geld niet meer telt, dat uitbuiting wordt gestraft.

Een corrigerend proces

Een pandemie, die laat zien dat gezondheid gaat voor geld, gaat vaak vooraf aan de opstand van een volk tegen het kapitaal. Hoe langzaam dat in het verleden ging, zo snel zou het kunnen gaan in een snel digitaal tijdperk. Tenzij het internet wordt plat gelegd en de communicatie op ouderwetse wijze verder gaat. Via een koerier te paard, op pad gestuurd door de edelman en onderweg van het paard geschoten met pijl en boog. Dat we worden terug geworpen in een tijd waarin een revolutie alles plat legt. Fantasie of filosofie? Of is het socialisme tegen kapitalisme. De macht van het kapitaal is voorbij. Uit balans. De 10 procent tegenover de 90 procent. De grote inkomensongelijkheid maakt plaats voor gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, met een eerlijke verdeling van macht en goederen. Het is een langzaam proces van omschakeling in de economische orde waarbij de productiemiddelen in bezit van de elite weer eigendom worden van de gemeenschap. Een corrigerend proces die maakt dat we opnieuw beginnen bij af.

Corona stookt het vuurtje op

Een kwestie van tijd waarin de geschiedenis zich herhaalt. De adel van toen met hun edelmannen te paard zijn nu de eurocraten met hun handlangers de bankiers. Terwijl de hooivorken van het gepeupel zijn vervangen door gele hesjes, parapluutjes en geprinte zip-pistolen. Maar het geweld is net zo dodelijk als vroeger. Ik had al gewaarschuwd in het begin van deze column dat het geen humoristisch schrijfsel zou worden. Net als in een pandemie zal het aantal slachtoffers in een revolte procentueel klein zijn. Een revolutie is geen oorlog tussen naties. Ik verwacht een volksopstand. Nu nog niet, pas na de ontgrendeling wanneer we de straat op gaan om de economische schade te verhalen. En de rekening neerleggen bij de bankiers en hun vazallen. Een volkomen normale rechtsstrijd die jarenlang niet werd onderkend. De veenbrand die lang ondergronds bleef laait op. Het coronavirus stookt het vuurtje op.

GW

35 reacties

 1. Ik reed ook langs die villa aan de Middellandse Zee in de jaren 70. Het verschil. Ik ging vragen bij een makelaar wat er zoal te koop stond.

 2. Volgens Partij van de Armoe leiders was niveleren dan ook een feestje!

  De midden inkomens hebben zich fiscaal laten uitkleden en hebben dit gelaten ondergaan vanwege het “genot” van een baan en afbetalen van schulden voor de auto, boot caravan enz. enz. en/of een koophuis, waarvan het merendeel ook nog een aflossingsvrije hypotheek heeft.

  De laagste inkomens worden aan alle kanten zwaar gesubsidieerd en vinden het ook wel best.
  Een uitspraak die ik onlangs van één bijstandsmoeder mocht aanhoren was, de belastingdienst is mijn beste vriend!

  Dus op weg naar een opstand, nee hoor echt niet!
  Niet in Nedrigland, waar maar weinig inwoners nog in staat zijn te willen en te kunnen denken over zaken die hen persoonlijk (NOG) niet treffen!

 3. Ik ben altijd een groot tegenstander geweest om mensen in klasse in te delen.

  Dit hebben de mensen zelf nooit bedacht, maar ze zijn wel zeer gevoelig voor deze indeling door de elite, om rangen, standen en verdeeldheid te creëren onder de totale bevolking.

  Zo houden zij altijd de macht en bleven de lager bedeelden altijd geterroriseerd de afgelopen 2000 jaar onder het juk van de Room-Katholieke kerk, de handlangers van de heersende klasse.

  Gelukkig is het tijdperk van het Roomse zeer gewelddadige tijdperk ( Vissen ) geëindigd.

  Sinds Rome per 230 BC overschakelde van militaire macht ( omdat ze failliet waren ) op religieuze macht, konden zij hun macht voortzetten, met de slimme inzet van de laatste Griekse Keizer.

  Hij vaardigde namelijk toen een Keizerlijk decreet uit, dat de Evangelisten niet meer vervolgd mochten worden, op straffe van de doodstraf.

  Het zijn namelijk nooit de Christenen geweest die verscheurd werden in arena’s, dat is een Bijbelse Roomse leugen.

  En zij zijn zich daar ook terdege van bewust, je hoort ze praktisch niet meer.

  Volgens de oude geschiften zal dit de laatste paus zijn, hoe mooi zou dat zijn.

  Sinds 2012 zijn we in de grote cyclus van 39000 jaar beland in het tijdperk Aquarius ( Waterman ) en dit staat voor openbaringen van leugens,bedrog,marteling,beroving,landheren,slavenarbeid,verrijking,armoede,de kerk als handlanger van de elite ( zij zegenden de wapens voor de grote strijd ) tegen de zogenaamde ongelovigen en roofden continenten leeg van hun goud en zilver en lieten hun eigen bevolking ook nog eens 2000 jaar leegzuigen.

  Net als de geboorte van Jezus op 25 december is een leugenachtige,verdraaide myte.
  Maar dat is een ander verhaal.

  De ware schepper weet wel raad met ze.

  Het is achteraf allerverschrikkelijkst wat die gore kliek onze voorouders wel of niet hebben aangedaan en ze proberen ons wederom in een dwangbuis te leggen, de 1e gehoorzaamheidstest, de tijd dringt, jullie gaan allemaal onvoorwaardelijk ons gehoorzamen, onder het mom van een pandemie.
  Wij willen nu een gehoorzame globale bevolking creëren met steeds hardere middelen, om onze hemelse doelen te bereiken!!

  Net als die geregisseerde aanslagen in de VS, Londen, Madrid en Parijs.

  Serieuze onderzoekers/natuurkundigen hebben daar al grote vraagtekens achter gezet, met bewijs en analyse.

  We gaan de ontknoping nog zien.
  Ik hoop dat anderen deze energie kunnen aanvullen.

  1. Dit zijn diepte interviews die we niet te zien krijgen op onze MSM. De echte experts en analisten moet je zoeken op dit soort alternatieve media. En inderdaad er staat ook voor NL nog een bak ellende te wachten. Er zal nog veel staatssteun nodig zijn om het MKB overeind te houden. Hoe ver willen we gaan? Soms is het tijd dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Moeten we ons, net als Zuid-Europa, ook helemaal suf lenen om onrendabele bedrijven te redden? Laat deze failliet gaan en de werklozen tijdelijk een uitkering geven. Richt je z.s.m. op innovatie op allerlei terrein, zodat mensen niet te lang zonder werk zitten. Richt daarvoor een investeringsfonds op. Lijkt mij beter dan het geld in een bodemloze put van onrendabele bedrijven te storten.

  2. Dit zijn diepte interviews die we niet te zien krijgen op onze MSM. De echte experts en analisten moet je zoeken op dit soort alternatieve media. En inderdaad er staat ook voor NL nog een bak ellende te wachten. Er zal nog veel staatssteun nodig zijn om het MKB overeind te houden. Hoe ver willen we gaan? Soms is het tijd dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Moeten we ons, net als Zuid-Europa, ook helemaal suf lenen om onrendabele bedrijven te redden? Laat deze failliet gaan en de werklozen tijdelijk een uitkering geven. Richt je z.s.m. op innovatie op allerlei terrein, zodat mensen niet te lang zonder werk zitten. Richt daarvoor een investeringsfonds op. Lijkt mij beter dan het geld in een bodemloze put van onrendabele bedrijven te storten.

  3. fasten your seatbelts inderdaad. Een nuchtere uiteenzetting van wat er nog gaat komen. Kijk ook maar eens naar interviews met Kees de Kort van BNR-Radio. Klinkt een beetje als oude jongens krentenbrood maar ook heel interessant.

  4. fasten your seatbelts inderdaad. Een nuchtere uiteenzetting van wat er nog gaat komen. Kijk ook maar eens naar interviews met Kees de Kort van BNR-Radio. Klinkt een beetje als oude jongens krentenbrood maar ook heel interessant.

  5. Als een interview begint met: “Welkom Kees. Even wat jij doet. Restructuring van bedrijven, turnaround en maximalisering van winst”, ga ik meestal heel snel een teiltje zoeken. Zeker als de interviewster meer verstand van ondergoed heeft, dan haar eigen bedrijf gezond houden.

  6. Als een interview begint met: “Welkom Kees. Even wat jij doet. Restructuring van bedrijven, turnaround en maximalisering van winst”, ga ik meestal heel snel een teiltje zoeken. Zeker als de interviewster meer verstand van ondergoed heeft, dan haar eigen bedrijf gezond houden.

   1. Misschien moet je dan eens haar interview kijken samen met Hans Biesheuvel en Ad Verbrugge, van 25 April j.l. Ze benoemd daarin precies mijn gevoel ook na de toespraak van Rutte. Tante weet echt wel waar ze het over heeft. Maar goed, meningen verschillen gelukkig. Ha, ha.

    1. Precies ik had in eerste instantie ook geen hoge pet op van Marlies Dekkers, maar ze heeft meer in haar mars dan ik gedacht had.

  7. Dit zijn diepte interviews die we niet te zien krijgen op onze MSM. De echte experts en analisten moet je zoeken op dit soort alternatieve media. En inderdaad er staat ook voor NL nog een bak ellende te wachten. Er zal nog veel staatssteun nodig zijn om het MKB overeind te houden. Hoe ver willen we gaan? Soms is het tijd dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Moeten we ons, net als Zuid-Europa, ook helemaal suf lenen om onrendabele bedrijven te redden? Laat deze failliet gaan en de werklozen tijdelijk een uitkering geven. Richt je z.s.m. op innovatie op allerlei terrein, zodat mensen niet te lang zonder werk zitten. Richt daarvoor een investeringsfonds op. Lijkt mij beter dan het geld in een bodemloze put van onrendabele bedrijven te storten.

   1. Ik heb ‘m ook gezien en het is puur vanuit gezond verstand geredeneerd. Het is nu zaak om de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen anders zal er voor honderden miljarden meer aan staatssteun nodig zijn. Als de kapitaalmarkten moeilijker gaan doen zal het nodig zijn om een graai uit de pensioenpotten te nemen. Dus niet alleen afwachten tot er een vaccin is en tot die tijd brandjes blussen maar ook alternatieve middelen gebruiken om Covid-19 te bestrijden of de gevolgen daarvan te verlichten. Gezien het feit dat er nog steeds tekort mondkapjes en testmaterialen zijn heb ik daar een hard hoofd in.

  8. fasten your seatbelts inderdaad. Een nuchtere uiteenzetting van wat er nog gaat komen. Kijk ook maar eens naar interviews met Kees de Kort van BNR-Radio. Klinkt een beetje als oude jongens krentenbrood maar ook heel interessant.

   1. Kees de Kort volg ik dagelijks. Hij is wel een ras pessimist, maar daar moet je even doorheen prikken.

   2. Kees de Kort volg ik dagelijks. Hij is wel een ras pessimist, maar daar moet je even doorheen prikken.

   3. Kees de Kort volg ik dagelijks. Hij is wel een ras pessimist, maar daar moet je even doorheen prikken.

   4. Kees de Kort volg ik dagelijks. Hij is wel een ras pessimist, maar daar moet je even doorheen prikken.

   5. Kees de Kort volg ik dagelijks. Hij is wel een ras pessimist, maar daar moet je even doorheen prikken.

   6. Kees de Kort volg ik dagelijks. Hij is wel een ras pessimist, maar daar moet je even doorheen prikken.

 4. De meeste revoluties ze beginnen veelbelovend, en eindigen in een drama. Er komen dan mensen aan de macht, die er misbruik van maakten en hun eigen agenda gebruiken. Er zal geruzied worden en de conflicten zullen zich opstapelden. En een binnenlandse chaos zal het gevolg zijn.

 5. De meeste revoluties ze beginnen veelbelovend, en eindigen in een drama. Er komen dan mensen aan de macht, die er misbruik van maakten en hun eigen agenda gebruiken. Er zal geruzied worden en de conflicten zullen zich opstapelden. En een binnenlandse chaos zal het gevolg zijn.

 6. De meeste revoluties ze beginnen veelbelovend, en eindigen in een drama. Er komen dan mensen aan de macht, die er misbruik van maakten en hun eigen agenda gebruiken. Er zal geruzied worden en de conflicten zullen zich opstapelden. En een binnenlandse chaos zal het gevolg zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.