Internationale economie kantelt?

1

economyTerwijl de rijkere landen er economisch toch iets beter voorstaan (of minder slecht), neemt de groei in veel opkomende landen net af.  Een verontrustende ontwikkeling indien deze doorzet, want de groei van de wereldeconomie stoelde net op deze regio’s.

Nog geen duurzaam herstel

Een welkome ontwikkeling voor Europa en de VS, zegt de OESO maar niet genoeg voor een duurzaam herstel, daarvoor zijn de risico’s in de financiële sector en de noodzaak van stimulering door centrale banken nog te groot.  Daarbij blijft de werkloosheid enorm hoog.  We zien misschien wel het begin van een recovery…maar het is dan een jobless recovery!

Groeilanden in de problemen

Doordat de rente in de VS gestegen is, is veel kapitaal oorspronkelijk bestemd voor de opkomende markten van richting veranderd, naar die VS toe.  De groeilanden zorgden net voor een belangrijke stimulans voor de wereldeconomie en dat is een slecht omen voor de toekomst…