Introductie Revolutie door Schuld

110

Komende maanden zullen er delen van mijn boek “Revolutie door Schuld” worden gepubliceerd waarna er graag een discussie mag volgen in het commentaar onder het artikel. Het is lastig het boek op te delen in logisch opeenvolgende stukken maar ik ga toch een poging wagen. Ik zal in deze eerste column vertellen hoe ik tot het schrijven van dit boek gekomen ben en waarom. Hierna zullen snel delen van het boek gepubliceerd worden. Ik hoop dat het boek bijdraagt aan een betere kennis van ons verleden.

9/11

Het was ergens in 2005 dat ik besefte dat 9/11 niet gebeurd kon zijn zoals men ons wilde doen geloven. Dit was een grote schok voor me; een UvA economiestudent die net een paar jaar afgestudeerd was. Ik leefde tot dan toe mijn hele leven in de relatief comfortabele parallelle wereld van de gemiddelde mens die gelooft wat er op het NOS journaal verteld wordt. Dit veranderde plotsklaps. Ik begon alternatieve websites te bezoeken en stuitte al snel op films als Loose Change en Zeitgeist.

Conspiracy & werkelijkheid

Ik nam alle informatie tot me en de werkelijkheid leek steeds extremer te worden. Want naast het lezen van veel relevante informatie over zogenaamde conspiracy merkte ik dat er helaas ook erg veel onzin rondging op de welbekende alternative reality websites. Het is gemakkelijk om in de brei van grijze informatie verdwaald te raken en de werkelijkheid uit het oog te verliezen. Het kostte daarom aardig wat tijd om de zin van de onzin te leren scheiden. Toen ik uiteindelijk mezelf in staat achtte dit onderscheid te maken kreeg ik in 2011 het idee er een boek over te schrijven om alles eens op een rijtje te zetten. Dit liep al snel uit de hand: waar ik aan dit boek eerst 6 maanden full time wilde besteden, werd dit uiteindelijk iets meer dan 1,5 jaar waarna ik nog lang bezig was met finetunen.

Revolutie door schuld

Deze puzzel werd mijn boek `Revolutie door Schuld`. De kern van het boek legt vanuit historisch en geografisch perspectief uit, hoe de financiële elite de macht heeft weten te verkrijgen over de samenleving. De onderwerpen die aangesneden worden zetten de historische gebeurtenissen in een ander daglicht. Het boek legt bloot welke achterliggende motieven er waren rond oorlogen en financiële crises binnen het systeem. Je krijgt met het boek inzicht in de strategie van de elite om de wereld te verenigen onder hun leiderschap. De tactieken worden door hen telkens herhaald met continu hetzelfde beoogde effect. Orde uit chaos, verdeel en heers en de Hegeliaanse Dialectiek behoren historisch gezien tot het standaard repertoire van middelen die moeten leiden tot algehele dominantie en centralisatie van macht.

Ik ben van mening dat de elite een beweging in gang heeft gezet die nog maar moeilijk te stoppen is. Alle westerse instituten (als de Council on Foreign Relations, Trilateral Commission en Bilderberg) werken tegenwoordig samen om de vereniging van de aarde tot een New World Order in goede banen te leiden. Landen die hier niet aan meewerken poogt de elite te onderwerpen d.m.v. regime change. We zijn momenteel op een punt aangekomen dat de laatste landen (waaronder Rusland, China en Iran) toegevoegd moeten worden om algehele dominantie van de elite voor de toekomst te garanderen. Die landen werken echter niet mee en het probleem is dat de wereldreservemunt, de dollar, niet het eeuwige leven heeft. Die munt vormt de machtsbasis van de westerse hegemonie.

Alles hangt samen

‘Vandaar dat er nu een race tegen de klok bezig is om het project dat al een paar eeuwen door hen wordt nagestreefd uiteindelijk te completeren. De vraag is of hen dit gaat lukken en ik laat precies zien hoe we op dit punt in onze historie zijn aanbeland. Van de Illuminati tot de nazi’s en bolsjewieken en van de Fed tot de BIS en ECB; alles hangt samen. De hele geschiedenis is dan ook niet een aaneenschakeling van toevalligheden maar een aaneenschakeling van goed doordachte scenario’s waarbij toeval een veel kleinere rol speelt dan algemeen wordt aangenomen.

Ik heb de materie willen beperken tot verifieerbare waarheden waardoor het geheel een zo goed mogelijk kloppend geheel moet vormen. De vergaande conspiracy denkbeelden van bijvoorbeeld David Icke zal je dan ook niet in dit boek vinden. De werkelijkheid is dat ons systeem zo geëvolueerd is dat wat conspiracy lijkt, eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is, met logische verklaringen. Bewijs voor het uiteindelijke doel van een NWO wordt in het boek door hooggeplaatsten zelf gegeven in de vorm van aangehaalde citaten.

Crash

Uiteindelijk beschrijft het boek een toekomstbeeld waarbij de wereld op een splitsing staat. De aanstaande crash van ons financiële systeem zal een grote schok teweeg brengen. De vraag is of de NWO voor de economische krach gecompleteerd kan worden of dat de wereld wederom verzandt in oude patronen waarbij oorlog en misère een tijd lang de boventoon gaan voeren. Een derde optie is dat de wereld door een bepaalde bewustwording kiest voor een nieuwe weg waarbij de toekomst zonder algehele oorlog of NWO tot stand komt. Het boek is verkrijgbaar in een papieren versie en een e-versie. Binnenkort hier op Biflatie.nl zullen delen van het boek worden gepubliceerd in de vorm van artikelen.

Een greep uit wat besproken wordt:

Ontstaan BoE, Franse revolutie, Illuminati, bolsjewistische revolutie, link communisme en kapitalisme, vorming Duitsland, WWI, Weimar, opkomst Hitler, ontstaan VS, Rockefeller-Rothschild-J.P. Morgan, Fed, CFR, depressie, BIS, WWII, CIA, vorming EU, Bilderberg, financiële crises, euro, Bretton Woods, VN, IMF, JFK, onderwijs, tax free foundations, TC, goud, John Birch Society, Iran Contra, Neocons, 911, Greenspan-Bernanke, Skull & Bones, war on terror, Libië, Syrië, China, Israël, zionisme, Rusland en Poetin, Oekraïne, wereldpopulatie, toekomst.

Rein de Vries