IoT: In 2020 zo’n 40 zettabytes aan opgeslagen data

0

In 2020 kunnen we beschikken over 40 zettabytes aan opgeslagen data. De voorspelling is dat met de introductie van ‘internet of things’ in 2020 meer dan 30 miljard apparaten draadloos met elkaar in verbinding staan en continue data met elkaar uitwisselen. Daarnaast zijn met de komst van de quantum computer, en de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, grote stappen in dataverwerking te verwachten.

technology

Paradigmaverschuiving

Een paradigmaverschuiving van documentuitwisseling naar data-uitwisseling ligt dan ook voor de hand. Het kan niet anders of dit heeft grote gevolgen voor de bestuurlijke informatieverzorging en meer specifiek voor het beroep van accountant. Hierover gaat de afscheidsrede van prof. dr. Verkruijsse die hij op 9 november hield in Tilburg University.

Accountants moeten met de tijd mee

Tegenwoordig vragen beleggers, financiële analisten, werknemers, afnemers, leveranciers, toezichthouders en wetgevers steeds meer informatie van ondernemingen. Zij hebben die informatie nodig om adequaat te kunnen reageren op de snelle en grote veranderingen en de vragen in het economische leven. In de uitwisseling van al deze gegevens is de juistheid van deze data een noodzakelijke voorwaarde. Veel van die data en apparaten maken onderdeel uit van organisaties en alleen als de interne beheersing van die organisaties voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kan een uitspraak gedaan worden over de juistheid van die data.

Framework of continuous control

Verkruijsse stelt dat het huidige concept van monitoring van de data niet meer in de pas loopt met de huidige technologische ontwikkelingen. De bestuurlijke informatieverzorging moet ervoor zorgen dat de data bij de periodieke uitwisseling continue gemonitord worden. Hij introduceert in dat verband een ‘framework of continuous control’, bestaande uit een viertal concepten, te weten: (1) continuous monitoring, (2) continuous internal auditing, (3) continous external auditing en (4) continuous data level assurance. Dit geheel is niet alleen relevant voor de accountant maar ook voor het management, die met behulp van continuous monitoring in staat is om snel en adequaat te reageren op afwijkingen die optreden in productieprocessen. De internal auditor is in staat snel risico’s te identificeren. Daarnaast levert het ook kostenbesparing op. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 75% van alle handmatige controles bij een grote onderneming zo geautomatiseerd kunnen worden.

Nieuwe rol voor de externe acountant

De traditionele werkzaamheden van de externe accountant gaan steeds verder verschuiven naar de interne audit functie. De interne audit functie zal juistheidsverklaringen gaan afgeven bij de data. De werkzaamheden van de externe accountant moeten zich veel meer dan nu het geval is gaan richten op de metadata en metaprocessen binnen een organisatie, met als resultante een bevestiging bij de door de interne audit functie afgegeven juistheidsverklaring. Alleen als de traditionele accountant zich zo zal ontwikkelen zal hij in staat zijn het accountantsberoep van de ondergang te redden.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie