Is de grote boze wolf echt dood?

19

De afgelopen zeven weken heb ik mijn pen laten rusten en de tijd genomen voor historisch onderzoek, analyse van het dagelijkse economische- en politieke “nieuws” evenals het verdere wereldgebeuren. Waar staan we nu? Wat kunnen we verwachten? Is het werkelijk zo dat de crisis aan het voorbijtrekken is, de huizenverkoop weer groeit en we langzaamaan ons oude model gebaseerd op een gestage economische groei weer op kunnen pakken?

grote boze wolf

Onvoorstelbare onzin

Er wordt weer licht zichtbaar. We zijn minder somber. De export groeit en er worden weer meer huizen verkocht. Ja, de prijzen gaan zelfs iets omhoog!  Onvoorstelbaar was de onzin die de afgelopen zomerweken over ons is uitgestort. Warm weer, optimaal voor grote komkommers in deze komkommertijd.  In werkelijkheid zijn de begrotingstekorten in Europa groter dan ooit en lopen ze elke dag meer uit de pas met de inkomsten. De rente krabbelt langzaamaan omhoog, wat enorme geldelijke effecten op de uitstaande schulden gaat hebben. De afgelopen twee maanden zijn er weer vele werklozen bijgekomen, bleven de faillissementen gewoon doorgaan en houden wij burgers, in het grote geheel gezien, de hand ferm op de knip. Dit alles terwijl het kabinet Rutte zich aan het voorbereiden is op de grootste graaiactie ooit. Hoezo meer vertrouwen?

Echte groei alleen door grote vernieuwingen

De eerste en tweede industriële revolutie brachten ons grote en echte vernieuwingen. Stoommachines, mechanisering, fabrieken, grootschalige mijnbouw en chemie, concentratie van mensen in steden. Elektriciteit, de verbrandingsmotor, telegraaf, radio, telefoon en meer. Door en na de 2e wereldoorlog kwamen we in weer een nieuw tijdperk, namelijk dat van de veranderde mens. Er ontstond een  ontwikkeling van groepsgericht naar individueel en een overgang van een industriële- naar een dienstensamenleving. We gingen van werkelijke tastbare producten naar virtuele. Ruimtevaart, automatisering en robotisering kwamen op. De geld- en aandelenwereld werden een universum op zich met informatie en snelheid van dataoverdracht als heilige koeien. Geld werd en wordt met geld verdiend.

Ontwikkelingen anno 2013 en verder

Momenteel zijn we ver verwijderd van echte vernieuwingen en hoeven we dus ook geen  flinke economische groei te verwachten.  Op bijna alle gebieden gaat het om het voortborduren op eerdere ontwikkelingen. Iets groter, sneller of goedkoper. Door regelgeving, patenten en het bewaken van de eigen belangen door multinationals en regeringen zitten we met zijn allen in een verstarde en feitelijke dode samenleving. Even utopisch gezien, zouden een motor die water als brandstof heeft of, een module die onbeperkt energie zou kunnen leveren tegen uiterst lage kosten, geen enkele kans hebben om de markt te bereiken. De gevestigde belangen zijn te groot.

Is de grote boze wolf echt dood?

Hoewel we in ons land een (kleine) dode wolf langs de weg hebben gevonden, al of niet daar neergelegd, is de grote boze crisiswolf verre van dood. De scheuring tussen burgers die nog mee mogen doen en zij die buiten spel zijn geraakt of gezet wordt steeds groter. Aan de ene kant neemt het aantal miljardairs in een recordtempo toe terwijl aan de andere kant in Europa meer en meer mensen – minimum loon of niet- moeten werken voor uurlonen tussen de twee en vijf euro per uur.

Te complex en te groot

Wat we nodig hebben zijn grote en structurele veranderingen. Deze komen er echter niet omdat het geheel te complex is geworden en de belangen te groot. Alles hangt met alles samen. We zitten op een enorme, alsmaar toenemende schuldenberg. Politici voelen niets voor zelfkastijding en de grote groep burgers die nog aan de goede kant van de lijn zit vindt het wel goed, mede omdat ze geen idee hebben of willen hebben hoe snel hun situatie kan veranderen. Stilstand is achteruitgang. Met schrijver Teun ben ik van mening dat niemand zich meer echt druk wil maken in ons eigen luilekkerlandje. De tijd zal het leren waar het allemaal op uitdraait.