Is de huidige crisis een wetmatigheid?

Op Goud-Portal.nl een analyse van de heer Grommen over de aandelenmarkten. Hij zet hier in het kort uiteen waarom hij verwacht dat er een correctie op de beurzen zal plaatsvinden en waarom naar zijn mening de grafiek van de Dow Jones ons niet veel vertelt. Kijkend naar de kenmerken van de fasen waarin maatschappelijke transformatieprocessen zich voltrekken, zou het heel goed kunnen, dat we nu aan het eind van de zogenaamde derde industriële revolutie zitten. Transities zijn doorgaans maatschappelijke transformatieprocessen, die tenminste één generatie beslaan. Transities hebben de volgende eigenschappen:

 • Het betreft een structurele verandering van de maatschappij, of een complex deelsysteem daarvan.
 • Er is sprake van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende technologische, economische, ecologische, sociaal-culturele en institutionele ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus.
 • Het is de resultante van langzame veranderingen (ontwikkelingen in voorraden) en snelle dynamiek (stromen).

Vier transitiefasen
In het algemeen beschrijven transities de S-curve en zijn vier transitiefasen te onderscheiden:

 1. Een voorontwikkelingsfase van dynamisch evenwicht waarin de status-quo niet zichtbaar verandert;
 2. Een ‘take-off’-fase waarin het veranderingsproces op gang komt, doordat de toestand van het systeem begint te verschuiven;
 3. Een versnellingsfase waarin zichtbaar structurele veranderingen plaatsvinden door een cumulatie van op elkaar inspelende sociaal-culturele, economische, ecologische en institutionele veranderingen; in de versnellingsfase is sprake van collectieve leerprocessen, diffusie en processen van inbedding;
 4. Een stabilisatiefase waarin de snelheid van maatschappelijke verandering afneemt en al lerend een nieuw dynamisch evenwicht wordt bereikt.

  Lees verder op Goud-Portal.nl

10 reacties

 1. En ik denk zelfs dat de situatie nog anders uitgelegd kan worden. Het einde van de derde industriele revolutie heeft ook alles te maken met het schaarser worden van resources en het krapper worden van de milieuruimte. Wetende dat peak-goedkope olie al in 2006 heeft plaatsgevonden en ook mede deze crisis heeft veroorzaakt. – Mijninziens leidt het einde van de derde industriele revolutie de transitie maatschappij in, waarbij milieuvriendelijke technologie alsmede een stabiele economie (geen groei), regionalisme en een herontdekking van de menselijke waarden centraal staan. Ook zal in zo een systeem een stabiel financieel systeem nodig zijn. Immers economische groei (in de rijke(re) wereld is uit den boze voor onze planeet.

 2. We gaan niet alleen economische transities tegemoet, we gaan ook sociale transities tegemoet. Door de crisis is de werkloosheid in de geindustrialiseerde landen enorm toegenomen. In Nederland is dat in vergelijking met andere landen nu nog laag, maar het aantal ontslagen neemt snel toe. Over een jaar of twee hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Die moeten geholpen worden door de overheid, maar die wil verder bezuinigen in 2012 en die kunnen ook niet anders. Er is nog geen einde van de crisis in zicht, dat was er ook al niet, maar dat werd ons wel voorgehouden. We gaan een tweede recessie krijgen, die misschien nog wel langer gaat duren dan de recessie die we in 2009 hebben gehad.

  @S7P: Dit huidige systeem werkt niet met een nulgroei en kan op lange termijn alleen maar werken met minstens 2% groei. Er moet dus eerst iets goed misgaan, voordat er een nieuw systeem ook kan worden opgebouwd.

 3. Stel een innovatieve milieuvriendelijke stabiele economie (geen of lichte groei) met herontdekking menselijke waarden. Door wel de toepassing van vergaande automatisering, robotisering zal werkeloosheid toenemen dus volgt genoemde sociale transitie.
  Komen we dan niet dichtbij een situatie dat iedereen een basisinkomen moet verkrijgen en daarbovenop desgewenst wat meer afhankelijk van zijn/haar netto bijdrage aan de samenleving. Of dat nu is in zin van zorg, cultuur of verdere innovatieve bijdragen aan techniek en milieu zou er dan niet toe moeten doen. Theoretisch kan nagenoeg alles worden geautomatiseerd, zelfs in de landbouw. Dus een volledige werkgelegenheid voor de wereldbevolking gaat dan toch niet meer lukken. Onze ouders groeven nog sleuven voor de PTT kabels. Vonden zich al een hele pief toen daarna de graafmachientjes dat werk deden. Hele netwerken zijn er aangelegd. Nu lachen ze erom in Afrika. Satelietje en bellen maar. Geen volksstammen die aan het graven “gezet” kunnen worden.
  De crisis is denk ik wel een wetmatigheid (wat tot grote hoogten stijgt zal..), maar het vervolg zal drastisch anders zijn dan de club die nu denkt dat met de juiste ingrepen de situatie weer “back to normal” wordt.

 4. @Bob Dat weet ik. Ook als je kijkt naar de redding van de Euro. Er wordt een boel geld van de bevolking ingepompt. De bevolking verarmt en de problemen worden naar achter geschoven. – Ik ben zelf nu aan het orienteren om te gaan preppen. Zolang als centrale banken geld als schuld tegen rente op de markt brengen komt er geen oplossing en zullen de groepen havenots alleen maar groter worden alsmede de vernietiging van onze planeet doorgaan.

  We hebben economische krimp in de rijkere gebieden nodig en hiermee kijk ik naar allerlei verslindende luxe producten. Waar de bezuinigingen treft is het omhoog gaan van de primaire levensmiddelen alsmede het mee kunnen als mens in onze maatschappij, terwijl luxe producten eigenlijk aangepakt moeten worden.

 5. Is de huidige crisis een wetmatigheid?

  http://www.youtube.com/watch?v=RJpLMvgUXe8

  Rationeel gezien zouden we moeten overgaan naar een maatschappij waar duurzaamheid in de plaats komt van de drijfveren die we kennen.
  Een dergelijke overgang zal nooit zonder aardverschuivingen kunnen plaats vinden.
  Daar komt nog bij dat des te langer de modus voortgeduwd wordt des te moeilijker het wordt soepel over te gaan naar een nieuwe modus.
  Ik zie steeds meer economen die een klein positief signaal gebruiken om de grote stroom aan negatieve signaal te negeren.
  Het komt wel goed?

  Wat dat betreft zie ik wel parallellen met de tijdsgeest in het filmpje uit de link.

  Het komt wel goed tot het breekt en dan is er volgens mij geen houden aan.

 6. Het wordt nu hoog tijd dat het kapitalisme keihard op zijn bek gaat en dat er daarvoor in de plaats een systeem komt dat gebaseerd is op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij de menselijke maat de norm is. Net als het communisme dat 20 jaar geleden viel.

 7. @M : je spreekt jezelf een ‘beetje’ tegen… ahum…

  Is de huidige crisis een wetmatigheid ?

  Jazeker, de wetmatigheid van IEDER Ponzi-scheme, waarvan de ‘nieuwe toevoer’ van onderaf onmogelijk wordt gemaakt door een grootschalige krediet-contractie.

 8. Naar mijn bescheiden mening is er zeker een keiharde wetmatigheid in dit hele proces.
  Het was een studie over een oude Wijsheid en/of een doctrine, die luidde “Alle cycli voor het groot en klein zijn elkaars gelijke”.
  Een onderdeel hiervan is – hoe vreemd het ook moge klinken – de acupunctuurleer,die de 24-uurs cyclus in het lichaam beschrijft.
  Toen ik arts/specialist in eind 70-er jaren met een onderzoek naar kanker bezig was werd ik bang, want alle aspecten van kanker [de rijken die steeds rijker worden en de armen armer, de uitzaaiingen [o.a Irak] en een minder bekend fenomeen recycling van afval] .
  Op een wereldcongres hield ik een lezing “Cancer, it’s like economy” en werd toen al tot Staatsgevaarlijk gezien.
  Ik stopte mijn medisch werk en ging op zoek naar mogelijke aanwijzingen naar hoe en waarom heersende culturen verdwenen.
  Ten eerste verdwenen zij op overgang van sterretijden, ten tweede werden de rijken onvoorstelbaar rijk ten koste van de slaven en gingen zij recyclen.
  En tenslotte was in die eindfase kanker en AIDS [in Egypte heette het Sida] een typisch kenmerk.
  We leven nu op de overgang van het Vissen naar het Waterman en zien we het verkankeringsproces wereldwijd met extreme rijken en extreme armoede.
  Meer hierover… http://www.wetenschap-eindtijd.com

 9. @Siegfried Bok
  Kijk, als mensen menen onderbouwde voorspellingen te kunnen doen dan wordt het wel weer interessant. Maar …eehhh Vissen ? Waterman ? Waar op die website moet ik zoeken wat dit concreet inhoudt ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.