Is de Europese Centrale Bank bang voor een bankrun?

12

Uit een nieuw rapport van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat de centrale bank overweegt om het depositogarantiestelsel aan te passen.

Gaat ECB depositogarantiestelsel afschaffen?

De ECB stelt dat het huidige depositogarantiestelsel van €100.000, dat in het geval van het omvallen van een bank bescherming biedt, moet verdwijnen. In het rapport schrijft de ECB dat gedekte deposito’s en vorderingen in het kader van beleggerscompensatiestelsels, moeten worden vervangen door beperkte discretionaire vrijstellingen. Deze moeten door een bevoegde autoriteit worden verleend om een zekere mate van flexibiliteit te behouden.

Wat zijn de gevolgen?

De centrale bank is zich bewust van het rumoer dat het besluit kan veroorzaken. Mede daarom wordt gesteld om een overgangsperiode in te stellen waarbij deposanten toegang moeten krijgen tot een ‘passend bedrag’ van hun gedekte deposito’s om de kosten van levensonderhoud binnen vijf werkdagen na een verzoek te kunnen dekken. Met andere woorden: zelfs wanneer je besluit om jouw eigen geld op te nemen, dan nog zal de bank gaan besluiten of je wel recht hebt om dit geld op te nemen én hoeveel volgens hun voldoende is om in jouw levensbehoeften te kunnen voorzien.

draghi

Is de ECB bang voor een bankrun?

De centrale bank is als de dood voor een run op falende banken. Wanneer een bank dreigt om te vallen kunnen spaarders hun geld alsnog onmiddellijk opnemen. Dit is volgens de ECB met name schadelijk voor grote banken en kan een verdere vertrouwenscrisis veroorzaken in het systeem. Daarom, zo beargumenteert de ECB, is het huidige moratorium dat deposito’s beschermt, ‘contraproductief’ (voor de banken natuurlijk, niet voor de mensen van wie het geld écht is). Lees hier verder.