Over John, Peter, Karen, Ron en Marc : de eenzame roependen in de woestijn (deel 1)

4

statisticsIn deze 5-delige artikelenreeks halen we de zogenaamde “roependen in de woestijn” aan; internationale prominenten die wéten wat gaat komen, die herhaaldelijk waarschuwen ook, zonder eigenbelang maar waar niet naar geluisterd wordt, als roepen ze voor dovemansoren.  Ze hebben stuk voor stuk een enorme kennis en ervaring opgebouwd doorheen tientallen jaren op economisch, financieel en monetair vlak.  We moeten ons dringend de vraag stellen : waarom krijgen zij geen of nauwelijks gehoor van officiële zijde behalve bij een klein publiek van mensen in the know.  Is het omdat wat van officiële kant komt, van overheidswege, ons toch geruststelt (“het gaat al veel beter”, “de crisis is bijna over”)? Is het omdat wat deze vijf te zeggen hebben ons teveel verontrust, ons ongemakkelijk doet voelen? Is het omdat de beurzen stijgen en er dus niets aan de hand is? Nou…laat ons toch tezamen beslist dieper graven.

John Williams, waarheid-brenger

Als eerste laten we de Amerikaan John Williams aan het woord van Shadowstatistics.com.  Op deze site herberekent hij alle officiële Amerikaanse cijfers en statistieken – laat ons het propaganda noemen – zoals die vele jaren geleden berekend werden; voor de falsificaties, “aanpassingen” en verdraaiingen.  De échte en juiste informatie dus, diegene waarop de burgers recht hebben.

Video

Zie hier wat volgens Williams aan de horizon opdoemt, en nog niet eens zover weg : in 2014.  Hyperinflatie.  Prijzen van goederen, koopwaar die uit de pan zullen rijzen.  In deze wordt hij met gewicht bijgestaan door onder meer Mike Maloney, econoom en edelmetaalspecialist, die op Biflatie reeds een aantal maal aan bod kwam.  Kijk en luister en verwonder u…of niet :

[youtube id=”TzKPvLDDz4g” align=”center”]