Jong en Oud: Naast maar niet mét elkaar

34

Europa vergrijst in een hoog tempo. Er komen steeds meer 60 plussers en de levensverwachting neemt toe. In het jaar 2025 is meer dan 1 op de 5 van de Nederlanders ouder dan 65 jaar (21,7%). Wat instroom, immigratie, van jonge mensen betreft zitten de meeste Europese landen in een afweerhouding vanwege slechte ervaringen uit het verleden. Opvallend is dat de emigratie, dus de uitstroom toeneemt. Nogal wat mensen voelen zich niet langer thuis in Nederland of het Europese. Ze voelen zich bekneld, opgesloten in een woud van regels, waarin elk initiatief, al in zijn geboortestadium, komt te overlijden.

jong en oud

Toenemende spanningen

De verhoudingen tussen jong en oud zijn merkbaar aan het verslechteren. Geld is een dominante factor geworden in elke discussie. De polarisatie neemt toe en de solidariteit af. “De gezondheidszorg is duur omdat de senioren zo veel zorg nodig hebben. Baantjes voor jongeren zijn schaars omdat ouderen deze bezetten en bezet houden. Jongeren van nu moeten de AOW betalen terwijl vele ouderen goede pensioenen hebben opgebouwd en vaak ook nog een eigen huis bezitten”. Generaliserend is “oud zijn” uit bij de jeugd. Het is niet de wijsheid der jaren die telt maar een toenemend gevoel van last hebben van…

Waarom kostgeld?

Een mooi voorbeeld van het verschil in gevoel en wereldbeeld las ik in de rubriek Beatrijs in de Volkskrant onder het kopje, Waarom moet ik nu opeens kostgeld betalen?, waarin een 17 jarig meisje, “die nog niet helemaal zeker was van haar studiekeuze”, een jaartje vrijaf wilde nemen, om een half jaar te werken en geld te verdienen, gevolgd door een half jaar reizen door de wereld. Haar ouders vonden dat zij als ze ging werken en thuis wonen er dan een stukje kostgeld tegenover zou moeten staan. Het meisje schreef: Ik vind dit een belachelijk idee, want ze hebben het geld niet nodig en ze zouden veel meer geld kwijt zijn als ik zou gaan studeren. Wat vindt u hiervan?

Waarschijnlijk volledig overtuigd van haar gelijk en in de overtuiging dat Beatrijs de ouders wel eens even flink de oren zou wassen zal het antwoord de nodige schrik en verontwaardiging hebben gebracht. Beatrijs vond het namelijk niet meer dan normaal dat zij meebetaalde en vertelde en passant ook nog even dat zij het zeer onverstandig vond om er zo maar een jaartje tussen uit te gaan en niet direct door te studeren gelet op de veranderende studiefinanciering. Voor wie het hele relaas wil lezen die kan op de link klikken.

Waarom is er zo’n enorme afstand ontstaan?

Het verschil in denkbeelden tussen oud en jong is van alle tijden. Wie van u heeft zich in de jonge jaren niet voorgenomen om het veel beter te gaan doen dan zijn ouders. Meer dan jammer is het echter dat we zeker nu het economisch wat minder gaat niet veel meer tot elkaar vinden. Het gemiddelde opleidingspeil van de generatie vijftig jarigen en ouder is nog nooit zo hoog geweest als nu. Ook hebben velen redelijk spaarzaam geleefd, terwijl ze nu zien dat de AOW en het pensioen waar ze al die tijd voor hebben betaald , zowel in tijd als geld, onder vuur zijn komen te liggen.

Polarisatie zal niemand van ons goed doen. Ik ben er van overtuigd dat nogal wat ouderen meer dan graag hun kennis en ervaring willen delen, bereid zijn om zonder dat daarvoor betaald wordt hand en spandiensten te verrichten, best langer willen doorwerken, mits er veel meer dan nu creatieve oplossingen worden bedacht. Wie jong is, en vooruit kijkt, denkt dat hij of zij nooit ouder wordt, dat de tijd tot je zestigste van eeuwige duur is, dat er geen generatiekloof zal ontstaan. Wie terugkijkt, zal zien hoe snel het allemaal is gegaan. Hij of zij voelt zich van binnen niet echt anders dan vroeger, hoewel de slijtage zich wel kan doen gelden.

Crisis en oplossing

De economische crisis staat niet op zich maar is een gevolg van onze westerse ontwikkelingen in brede zin. Daar waar het materiele, de alfa en de omega van ons zijn is geworden, daar raakt de menselijke ziel zijn houvast kwijt. Jong kan niet zonder ouder, oud en omgekeerd. Er valt zo veel te delen en er is zoveel om samen te doen. Ieder die geboren wordt heeft alles van “jong en oud zijn” al in zich. Tijd bestaat niet, is een construct van ons verstand en het ego. De oplossing voor al onze problemen is dan eenvoudig, alleen samenwerking en samendoen, samen delen, respect voor elkaar, je bewust zijn van de enorme verscheidenheid van het mens-zijn en de enorme pracht van ons universum, kunnen ons weer terugbrengen in een wereld waarin er genoeg is voor allen.

Ieder die sterft laat al het materiële achter. Het is net of je even bent weglopen. Het huis leeg, de vulpen nog op tafel, een half opgegeten pak koekjes, een kast vol kleding en misschien wel een bankrekening vol geld.