Stijgende beurzen helpen economie nog niet

6

stock exchangeDe Belgische economie groeide in het 3de kwartaal van 2013 met 0,3%. De economie in Spanje groeide 0,1 % in diezelfde periode. De Nederlandse economie bevindt zich officieel nog altijd in een recessie maar DNB president Knot geeft aan dat de economie ‘waarschijnlijk’  weer aan het groeien is. De aandelenbeurzen zijn de afgelopen tijd fors gestegen. Ook in de VS gaat het herstel verder en zoals Fed-voorzitter Bernanke zei: ‘als de beurzen stijgen voelen mensen zich goed en gaan ze meer uitgeven’. De bubbels moeten we maar op de koop toenemen.

De beurs is er niet voor u!

Het licht hernemen van groei in de eurozone kunnen we alleen maar toejuichen, maar of stijgende beurzen daar de oorzaak van zijn of zelfs maar toe bijdragen? Voor de aandelenbezitters is het fijn, zij worden inderdaad op papier een stuk rijker. Maar beurzen zijn er niet in de eerste plaats voor particulieren, maar bedoeld als middel voor bedrijven om geld binnen te halen, overnames te financieren en zo meer. De grootste spelers op de markt zijn banken, pensioenfondsen en andere financiële instituties. In 2011 had het gemiddelde Nederlandse huishouden voor 14.000 euro aandelen in bezit.  In 2007, vlak voor de kredietcrisis was dat 16.000 euro. De kleine Nederlandse belegger keerde pas recent en dan nog mondjesmaat terug naar de beurs. Het blijft dan natuurlijk altijd een risico.

Liever investeringen, uitvindingen en particuliere uitgaven

Inderdaad hebben stijgende aandelenkoersen wel een positief effect voor de betreffende bedrijven; het maakt hen meer waardevol waardoor ze ook meer overnames kunnen doen. Maar voor echte, duurzame groei zoals die zeker in Nederland nodig is, zijn er investeringen nodig, ook buitenlandse; moeten er meer uitvindingen komen; moet er ook harder gewerkt worden door iedereen. De Nederlandse consument dient ook veel meer te besteden maar dat wakker je echt niet aan met hogere aandelenkoersen. De consumptie is in Nederland juist gedaald  afgelopen tijd aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dalende inkomens

“Vanaf het uitbreken van de kredietcrisis in 2008, tot en met 2012 is de consumptie door huishoudens in ons land met 4,4 procent gekrompen. In dezelfde periode groeide de consumptie in België met 3,2 procent en in Duitsland met 4,3 procent. Nederlandse huishoudens zagen hun reëel beschikbaar inkomen in deze periode met 3,8 procent afnemen, terwijl de Belgische en Duitse inkomens er met 1,5 procent en 1,6 procent nog licht op vooruitgingen”.

Afgenomen vertrouwen

“Behalve de daling van het beschikbaar inkomen zijn ook de aanhoudende malaise op de woningmarkt en het sterk afgenomen consumentenvertrouwen verantwoordelijk voor de krimp van de consumptie. De verwachting over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden werd vanaf het midden van 2011 snel slechter. Weinig mensen verwachtten er vanaf die tijd op vooruit te gaan. Het sentiment in onze buurlanden is in die tijd nauwelijks veranderd. De financiële verwachtingen zijn onder Belgen licht negatief en onder Duitsers licht positief”.

De consument staat centraal

In “Consumptie is de achilleshiel van de Nederlandse economie” stelt econoom Teo Smid dat de oorzaak van die dalende consumptie de afname van het reële besteedbare inkomen van het huishouden is. Wie een herstel wil bewerkstelligen moet dan ook instrumenten als lastenverzwaringen en loonmatiging voor dit moment afzweren.