Klaas, we worden beKnot

3

In een interview in het TV-programma “Buitenhof” doet Klaas Knot de volgende uitspraak:

“Wij vragen overal in de economie om buffers. De wereld is nou eenmaal onzeker en aan de bronnen van de onzekerheid kunnen we weinig doen. Maar we kunnen wel vragen aan economische partijen om weerbaar te zijn. Dat betekent buffers in de overheidsfinanciën, buffers bij de banken… Waarom vragen we niet om een klein buffertje bij de huishoudens, wat in potentie toch een kwetsbare groep is?”

Ondoordachte uitspraak

Ik vind dit nogal een ondoordachte uitspraak van een bankpresident. Hoe hoger je positie hoe verder je afdwaalt van de realiteit. Makkelijk gezegd in deze tijd van lage of feitelijk negatieve rente. Bij de bank betaalt de kleine spaarder een maandelijks bedrag aan bankkosten voor het (verplicht) aanhouden van een bankrekening. Daaraan gekoppeld de spaarrekening met 0,01 procent rente, dus na aftrek van kosten voor de meesten een negatieve opbrengst. Inflatie nog niet eens meegerekend.

Boel op z’n kop

Het sparen wordt dus ontmoedigd. Niet zo heel raar dat ondanks sombere verwachtingen nog steeds veel redelijk bemiddelde particulieren zijn belegd in aandelen. Momenteel staat de boel op zijn kop vergeleken met twintig jaar geleden toen sparen nog loonde en ondernemers bij pensionering door de verkoop van hun bedrijf konden rentenieren. Centrale banken hebben de rente nu jarenlang laten vieren.

Elitair gedrag

Klaas Knot praat heel tactisch en laat zich niet van de wijs brengen door welke interviewer dan ook. Dat past bij het elitaire gedrag van een invloedrijke beleidsmaker. Maar met deze uitspraak gaat hij de mist in: “Waarom vragen we niet om een klein buffertje bij de huishoudens, wat in potentie toch een kwetsbare groep is?” Hieruit blijkt dat hij ver af staat van de realiteit in de samenleving. De kwetsbare huishoudens hebben al moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en voelen zich dubbel genaaid als ze zien dat die paar duizend eurootjes (hooguit) op de bank ook al aangetast worden door inflatie en per saldo negatieve rente. Een laag saldo is na 5 jaar ingeteerd tenzij men ieder jaar meer inlegt dan men inteert. En dat gaat bij velen niet meer lukken Klaas, we worden beKnot.