Kloof tussen arm en rijk nadert dieptepunt, sociale onrust nadert hoogtepunt

Hier op Biflatie.nl wisten we het al lang, de scheefgroei in de samenleving neemt onacceptabele vormen aan. Sinds kort ook de tweedeling. Een zichzelf respecterende samenleving zou nu moeten ingrijpen om te voorkomen dat deze ongewenste ontwikkelingen gaan derailleren. Het is sociaal niet te rechtvaardigen dat 52 procent van het mondiale inkomen naar de 10 procent bovenlaag stroomt. Het is niet te rechtvaardigen dat er wereldwijd 2.755 miljardairs zijn met een gezamenlijk vermogen van 11,6 biljoen euro.

Fiscaal voordeel miljonairs

Gemiddeld verdient een persoon uit de top 10% bovenlaag van de wereldwijde inkomensverdeling € 87.200 per jaar, terwijl een persoon uit de armste helft van de wereldwijde inkomensverdeling € 2.800 per jaar verdient. Landelijk kunnen de inkomensverschillen kleiner zijn. Dat is in Nederland en sommige andere democratische landen het geval, waar de belastingheffing geschiedt volgens het draagkrachtprincipe. Dan praten we over belastingheffing over het binnenlands inkomen van in Nederland gevestigde personen. De meeste miljonairs zoeken hun domicilie in een fiscaal aantrekkelijk land en spreiden hun inkomen en vermogen. Deze ontwikkelingen versnellen sinds de opkomst van de globalisering. Grenzen vervaagden en bedrijven werden wereldwijd overgenomen door grote kapitaalkrachtige multinationals. De kleinschalige bedrijven die worden gerekend tot het MKB en zich richten op de binnenlandse consument hebben het nakijken en kunnen niet profiteren van de wereldwijde internationalisering van de productie van goederen en diensten.

Nieuwe Wereld Orde

Kenmerkend voor het proces van economische globalisering zijn de groeiende internationale handel en buitenlandse  investeringen door rijke multinationals. De multinationals hebben het voor het zeggen. De CEO’s vormen samen met de bestuurders van de supranationale organisaties een netwerk van elitaire bestuurders die hun invloed uitoefenen op de landen die aangesloten zijn bij het WEF, de VN, IMF, EU, etc. Daarnaast hebben de gouvernementele organisaties en non-gouvernementele organisaties(NGO’s) zoals Amnesty International een vinger in de pap in het wereldwijd omvattende proces van opleggen van regelgeving. Van de “nette democratieën” zijn de meesten lid van deze organisaties en betalen daarvoor een flinke bijdrage. De regering in die landen moet wel meedoen om niet buitengesloten te worden. Door veel analisten wordt deze nieuwe vorm van wereldbestuur aangeduid als de Nieuwe Wereld Orde. China wordt in dat verband vaak genoemd als opkomende economische tegenmacht.

“Follow the leader”

Als China het mondiale machtsspel slim bespeelt kan het land koploper worden van de nieuwe industriële revolutie in een digitale wereld met Internet of Things, nanotechnologie en Artificial Intelligence. De westerse economieën met hun vrije markt economie, internationaal recht, internationale instituties, democratische regeringen, mensenrechten en burgerlijke vrijheden worden door China verdrongen in de race naar de macht. Vanwege de opgedrongen internationale samenwerking van westerse democratieën(NWO) wordt regelmatig verwezen naar de Agenda 2030 van het WEF/VN. Op het internet worden steeds vaker de complottheorieën ontrafeld die eerder beweerden dat een elitaire wereldregering de macht zou overnemen, en dat het kapitaal van de superrijke miljardairs wordt ingezet om regeringen in te palmen. Door de lidmaatschappen met de supranationale organisaties is het kinderlijk eenvoudig om zogenaamde beschermende regelgeving op te leggen aan de wereldbevolking. Een gevaarlijke gemeenschappelijke vijand waar de bevolking bang voor is zou daarbij kunnen helpen. In tijden van nood smacht men naar leiderschap.

Dictatuur door angst

Een gevaarlijk virus en de alarmistische opwarming van onze aardkloot zou kunnen helpen om de bevolking beperkingen op te leggen, vooral als het gaat om lijfsbehoud. In tijden van gevaar voor een ontastbare vijand, zoals virussen en klimaat, vertrouwt men op de wetenschappelijke instituten die worden gesubsidieerd door de overheid. Anno 2021 leven we in een tijd dat de angst regeert en het volk zich zomaar overgeeft aan een dictatoriale regering. Je luistert graag naar het gezag als ze de middelen aanbieden om ons te redden. De vraag is hoe lang men bereid is om in beperking te leven. Nog meer is de vraag hoe lang de bevolking bereid is om de inkomens- en vermogensongelijkheid, maar ook de tweedeling, te accepteren als men ziet hoe dramatisch het maatschappelijk leven verandert. Zie de ongelijke behandeling van burgers die niet langer bereid zijn overheidsbevelen te volgen als blijkt dat die na verloop van tijd een virus niet verjagen.

Niet normaal maken…

We zien nu dat maatschappelijke onrust via protestdemonstraties zich verspreidt. Het is een kwestie van tijd dat de onwetende massa wakker wordt. Het is tijd dat wordt doorzien dat burgers worden bestolen van hun spaartegoeden. Het is tijd dat opgeblazen vermogenswaarden worden doorgeprikt. Dat gebeurt op het moment dat mensen het lijfelijk ondervinden en zelf de hooivorken ter hand nemen om de verschillende bubbels door te prikken. Pas als de vaccinatieschade door de prikjes van Big Farma wordt doorzien. Pas wanneer duidelijk wordt dat we hebben te leven met virussen die uit zichzelf verzwakken en duidelijk wordt dat de opwarming van onze aardkloot van alle tijden is. Misschien kan Big Tech de klok vooruit zetten om het vervalsen van de wereldgeschiedenis over te slaan. De momenten in de geschiedschrijving die we liever vergeten. Zo heb ik altijd geprobeerd om de ellende van de WO2 uit mijn hoofd te zetten en alleen op 4 mei de doden te herdenken. Ik herinner mij nog de uitspraak van Koning Alex op 4 mei 2020: “Niet normaal maken wat niet normaal is…”

GW

13 reacties

 1. De rijken worden rijker en de armen worden iets minder arm, maar zijn werkende armen geworden.
  Maar, waarom worden de rijken steeds rijker? Dit is altijd een terugkerende fenomeen.
  De rijken hebben assets, en de werkende armen niet. Assets groeien harder in prijzen, dan het salaris, onkostenvergoedingen en pensioenen.
  Schelden, tieren en de schuldige zoeken heeft geen zin, want deze situatie is al veel vaker gebeurd. Zorg ervoor dat je assets hebt, die in waarde stijgen, dan kun je overleven. Heb je alleen salaris, pensioen of spaargeld, ben je het haasje. Oh ja, je huis is geen asset maar een verplichting. Een huis wat je verhuurt is een asset, en geen verplichting. Zorg voor assets die een inkomen voor je genereren.
  Als je klappen krijgt, kun je het nog steeds overleven, maar diegene die geen assets hebben, zijn en blijven een werkende arme.

  1. Dag Karel, citaat: “Schelden, tieren en de schuldige zoeken heeft geen zin, want deze situatie is al veel vaker gebeurd. Zorg ervoor dat je assets hebt, die in waarde stijgen, dan kun je overleven.”

   Makkelijk gezegd. De werkende massa met minimumloon tot modaal inkomen hebben anno 2021 grote moeite om rond te komen vanwege hoge huren, huizenprijzen en ongekend hoge inflatie. De vermogensasset vliegen in sneltreinvaart naar de superrijken, veroorzaakt door het monetaire beleid van centrale banken. Dat is er opgericht om de mondiale explosieve schuldenberg betaalbaar te houden. Daarvoor moest de centrale rente naar nul en negatief voor de systeembanken. Lage rente zorgt voor hoge vermogenswaarden. Dat zien we ook bij de staatsleningen van landen als Duitsland, NL en andere betrouwbare landen. Als de rente op obligaties verder daalt stijgt parallel de koerswaarde, dat is aantrekkelijk voor beleggers die zich indekken voor slechte tijden. Lage hypotheekrente jaagt huizenprijzen door het dak, een enorm negatief neveneffect. De elite kan spotgoedkoop geld lenen met hun onderpanden om daarmee aandelen te kopen die een veel hoger rendement opleveren dan deposito’s. Kortom, door het monetair beleid vliegt het geld in angstaanjagende snelheid naar de superrijken. De massa heeft het nakijken, staat er bij en begint in te zien dat dit niet deugt. Gevolg is toenemende sociale onrust die zal exploderen als er een recessie komt.

   1. Het is ook heel makkelijk gezegd. Maar, vergeet niet, de massa bestaat uit mensen, die volgens mij allemaal hersens hebben. Na 18 jaar of laten we zeggen voldoende volwassen, moet ik ervan uitgaan dat die volgroeide mensen enige mate van intelligentie bezitten. Het zijn geen kleine kinderen meer, zij hebben het ouderlijk huis verlaten. Zij moeten leren op eigen benen te staan.
    Echter, ik zie dat die massa, een nieuwe pappa en mama hebben gevonden, namelijk de overheid. De overheid moet alles regelen, zelfs achter de voordeur. De overheid bemoeit zich overal mee. Deze bemoeizucht wordt ook gevoed door het stemgedrag van mensen/burgers.
    Hoe meer de overheid moet regelen, des te meer geld heeft de overheid nodig. Eerst via belastingen en dan uiteindelijk via geldcreatie.
    De staatsschuld is gegroeid met de komst en uitbouw van de verzorgingsstaat, want schulden bestaan al sinds 1901. Na de jaren 80 is de overheid echt uit de kluiten gegroeid. Dit zie je terug in de begroting van het Rijk, deze stijgt alleen maar. De belastinginkomsten en het lenen van geld is alleen maar gegroeid. Die geldgroei komt vooral ten goede aan de bezitters van de assets.
    De prijzen van schaarse, nuttige en noodzakelijke goederen, zoals huizen, auto’s, aandelen, gebouwen etc, groeien sterker dan bijvoorbeeld eten en drinken. De huizenprijzen stijgen 10% maar de reguliere prijzen stijgen 2%. Dit betekent dat je salaris met de prijzen van niet-schaarse goederen kan meekomen. Maar, niet de dure goederen. Je moet dus steeds meer uren gaan werken wil je meekunnen doen met de prijsstijgingen van schaarse goederen. Dat gaat dus niet, dat is die befaamde ratte race.
    Is dit schuld van de overheid; ja
    Is dit schuld van de kiezer; ja
    Is dit schuld van de politieke partijen; ja
    De overheid kan de burger niet redden en andersom ook niet. Die tijd is voorbij. De groei komt nu nog alleen vandaan, van geldgroei, oftewel de geldpers van de ECB.
    Vraag: weet je hoe geld gemaakt wordt?
    Er staat een computer in een aparte kamer, met beveiliging. Er zit software op, waarop je elk bedrag kunt invullen wat je wilt, en na 60 seconden, zit het bedrag in de boekhouding. Elk bedrag wat je maar intikt. Er zit geen beperking in de omvang van de geldhoeveelheid. Het is bizar.
    En om nu de rijken of de banken de schuld te geven, vind ik te simplistisch.

    1. Laten we de schuld geven op het systeem om het simpel te houden. Echter, wie beheert het fiduciair geldsysteem en wie zijn de gebruikers. Kom ik toch weer terecht bij de centrale banken die worden geleid door toppers uit de financiële wereld.

     1. De ECB creëert het geld, maar geld wordt alleen maar gecreëerd omdat er een geldbehoefte is. Bedrijven lenen geld voor innovatie en bijv opkopen van bedrijven. Burgers lenen geld om huizen en auto’s te kopen. Maar, banken doen wel eerst ONDERZOEK naar de solvabiliteit en kredietwaardigheid van hun klanten. De banken willen wel hun geld terug hebben. Oftewel bedrijven en burgers moeten hun schuld AFLOSSEN. Ja, zij moeten aflossen. De overheid doet dat niet. De overheid heeft een eeuwigdurend doorlopend krediet ontvangen. Dat recht wil ik ook hebben. Jij niet?? Want de ECB en commerciële banken zijn namelijk machteloos tegen de Staatsmacht. Kijk maar naar de landen waar de overheid haar macht laat zien, bedrijven trekken weg en mensen vluchten het land uit. Het zijn de burgers en ondernemers die over de muur van Amerika en europa klimmen en niet de overheid van bijv. Venezuela. Dus kom niet met die onzin dat de overheid wordt gechanteerd of afgeperst.
      Burgers en bedrijven hebben ook ontdekt dat de overheid een onbeperkt krediet krijgt, en vragen dus om steeds meer dienstverlening en producten van de overheid.
      Zie het als volgt: ik verkoop zakken snoep. Het gaat zo goed, dat binnen dag al die 1000 zakken snoep verkocht is. Dus wat doe ik, ik maak nog meer zakken snoep. Die worden ook allemaal verkocht. Ik heb een behoefte ontdekt, dus maak ik meer van dat product. De overheid geeft obligaties uit, en komt er snel achter, dat deze allemaal gekocht worden. Dus wat doet de overheid, nog meer obligaties uitgeven. Dat smaakt naar meer. Op een bepaald moment zijn er zoveel obligaties uitgegeven dat de waarde van de obligaties achteruit gaat. Op zich is dat logisch omdat schuldcreatie bij bedrijven tot kapitaalgoederen groei leidt, en schuldcreatie bij de overheid leidt tot hoofdzakelijk consumptiegroei. Daarom zie je ook dat schulden van de overheid steeds minder waard worden, dat is rentedaling. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de munt. Want munten zijn niet goud gedekt, maar ontlenen hun waarde aan de productie van goederen en diensten. Als de geldcreatie sterker groeit dan de productie van goederen en diensten, gaan de prijzen omhoog en de waarde van het geld gaat omlaag.
      De overheid vernietigt waarde, en creëert helemaal niets, alleen maar lucht en papier. De meeste mensen begrijpen dit niet omdat zij de overheid als hun surrogaat ouders zien, die hun handje vasthoudt omdat het leven soms zwaar is.

 2. Misschien sluit het volgende filmpje niet echt aan bij jouw column Gerrit maar ik vond het toch wel inslaan als een kleine bom. Robert F. Kennedy maakt brandhout van Anthony Fauci. Als al die onthullingen leugens zouden zijn dan riskeert Robert F. Kennedy toch te worden vervolgd voor smaad en laster zou je denken https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_defamation_law. Of is er toch reden om aan te nemen dat de man een aantal waarheden onthult en verkiest men van niet te reageren? Volg hier: https://odysee.com/@DVM-TV:2/Corbett-Report-with-Robert-_0:a

 3. Kritische analisten worden geframed door de mainstream media. Robert F. Kennedy is bevreesd voor de totalitaire controle en onderbouwt zijn verhaal met harde feiten. Wordt daarom weggezet als complotdenker. Ik constateer dat er in tijden van elitaire macht enorme samenspanning plaatsvindt tussen de superrijke elite, politiek en wetenschap. De wetenschap wordt gesubsidieerd door regeringen en door foundations, zoals de Bill & Melinda Gates Foundation e.a. Er is enorme verwevenheid in de elitaire bovenlaag. De CEO van het grootste persbureau Reuters(Steve Hasker) heeft bijvoorbeeld zitting in de Raad van Bestuur van Pfizer, en ga zo maar door. De huidige voorzitter van Raad van Bestuur van Reuters is ook bestuurslid van Pfizer en zit weer in bestuur van het WEF: https://twitter.com/Anon_Moose1/status/1416092726731358210 . De macht van het kapitaal regeert en de politiek corrumpeert.

  1. Dag Gerrit. Er verschijnt een boek waarin vernietigend wordt uitgehaald naar Anthony Fauci. Je hoort niets daarover op de MSM. Fauci krijgt er ook geen vragen over als de MSM hem interviewen. Zelf reageert hij helemaal niet op de beschuldigingen. Natuurlijk kan hij Robert F. Kennedy gaan aanklagen als het volgens hem allemaal laster is, maar dan riskeert hij dat bij een gerechtelijk onderzoek dat er allerlei onfrisse zaken naar boven komen. Men zal ervoor kiezen om het boek dood te zwijgen en als het toch ter sprake komt dan wordt Robert F. Kennedy als een gestoorde afgeschilderd. Nu heb ik op de MSM toch iemand gevonden die aandacht heeft gegeven aan het boek https://www.washingtontimes.com/news/2021/dec/2/publisher-blasts-total-media-blackout-robert-kenne/ Als we op deze manier verdergaan dan verbiedt de overheid binnenkort ook nog de toegang tot biflatie.nl. Ze kunnen daarvoor inspiratie halen in China en Turkije. Meer dan 200 jaar geleden zei Voltaire: Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire. Moeten we de waarden van de Verlichting begraven?

 4. Het enigste voordeel van dit hele Corona circus is dat nu heel duidelijk wordt hoe alles verweven is met elkaar.
  Politici, multinationals, NGO’s spannen allen samen en geven geen zier om de burger.
  Totale macht en controle is hun streven.

  Hopelijk gaan de ogen nu eens open van de burger en kunnen ze constateren dat er helemaal geen democratie is maar een totalitair regime.
  Maar ik ben bang dat het ijdele hoop is.

 5. Inderdaad, ik vrees ijdele hoop. Veel burgers laten zich alleen informeren door de msm. Het bezoeken van de alternatieve media kost wat teveel moeite. Men ziet niet dat we in een informatie-oorlog verkeren.

 6. Vandaag even naar de mileustraat geweest, had mijn auto nog niet voor 30% gevuld. Ook geen bijzondere auto of zo, gewoon een B klasse auto. Of ik even 22 euro af wilde rekenen, belachelijk veel. Als dit zo doorgaat, zien we binnenkort heel veel falliet gaan, mensen kunnen op deze wijze zich met de dag minder veroorloven of dat nu diensten of spullen zijn. Eerstdaags heb je geen vinkje meer nodig.

 7. Na het kiezen van hetzelfde, komt er na negen maanden persen en zweten achter gesloten deuren iets schoons ter wereld: een regeerakkoord.
  De timing met het ‘Kindje in de Kribbe’ is perfect.

  Een door de kartelpolitiek gewilde vergroting van de kloof tussen ‘arm en rijk’ en een herverdeling van de ‘royalty’s staat bij voorbaat vast. Zo ook de steun van de meerderheid van de ‘volksvertegenwoordiging’, zonder dat aan de kiezers ter zake ook nog maar iets zal worden gevraagd.

  “We leven in crisistijd”, zal het oude, nieuwe opperhoofd met overtuiging uitroepen. “We kunnen het geld maar één keer uitgeven. En dat moeten we doen om er later beter van te worden”.
  Het zuur voor het gepeupel, het zoet voor de ‘haves’.

  Oude wijn in oude zakken, maar wél met een nieuwe, eigentijdse bestuurscultuur: ‘Wij beslissen BIJ u, OVER u, ZONDER u’..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: