Knot wil vriendjes met Draghi blijven

37

De ECB president, Mario Draghi, die zich waarschijnlijk stiekem als nazaat van Julius Caesar ziet en ook vindt dat hij net zo machtig zou moeten zijn, heeft het helemaal gehad met Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank. Daar waar de ergernis en woede eerst nog binnenkamers werd gehouden, is Draghi nu bereid om de gierkraan ver open te zetten en Weidmann helemaal onder te spuiten, priemend te wijzen naar dat vervelende mannetje dat zijn grote werk om Europa koste wat het kost te redden, voortdurend onmogelijk maakt.

Opkopen staatsobligaties

Als enige, van de 23 leden tellende ECB-Raad, heeft Weidmann tegengestemd toen er beslist moest worden over het op grote schaal opkopen van staatsobligaties van met name Spanje en Italië en daarna vast en zeker ook nog wel wat andere landen. Om zich in te dekken tegen de kritiek dat Duitsland met één stem eigenlijk niets te beslissen heeft in de raad, had Weidmann in een eerder interview haarfijn uitgelegd dat hij weliswaar slechts over één stem beschikte, maar wel geacht werd 27% van de totale lasten te dragen als het er op aan zou komen. Daarom, ging Weidmann verder, moest de positie en daarmee de stem van de Bundesbank, als een bijzondere worden gezien. Vrij vertaald je kunt 22 blikken stemmen niet vergelijken met een exemplaar van goud.

Op naar “tactisch” Nederland

Een goede buur is beter dan een verre vriend is het spreekwoord. Of dat opgaat voor buurman Nederland, zal voor Weidmann geen vraag meer zijn. De directeur van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, stemde namelijk vóór het voorstel van Draghi. Nee niet omdat hij het er mee eens was, maar omdat hij graag vriendje van Draghi wilde blijven. Knot had geen zin om naast Weidmann in de hoek gezet worden met een puntmuts op, dom en eigenwijs.

In o.a. het FD was, vrij vertaald, een bericht opgenomen dat uit het ECB overleg van donderdag was gebleken dat alleen Weidman had tegengestemd. Klaas Knot van de Nederlandse Bank , zou na lang beraad, uiteindelijk toch akkoord zijn gegaan. Daar zou echter niet uit geconcludeerd mogen worden dat Duitsland en Nederland niet meer op één lijn zitten. Nee voorstemmen had allereerst te maken met praktisch handelen.

Praktisch Nederland

Dat praktische handelen van Knot zou hij waarschijnlijk graag als slim benoemen. Ja zeggen en hopen dat hij dan toch nog een beetje mag blijven meepraten om toch nog wat tegen te kunnen werken. Knot en daarmee Nederland willen dus eten van meerdere walletjes, vergelijkbaar met de manier van werken van het grootste deel van de 2e Kamer en de vaste commissie voor financiën. Wij –Nederland- moeten Europa zonder voorwaarden en voorbehoud , dus zeg maar voor 300% of meer steunen. Alleen dan kunnen de markten vertrouwen hebben dat het goed komt. Maar oei, toen Plaskerk van de Pvda aan het woord kwam, bleek dat die 300% vertrouwen wat Griekenland betreft opeens was teruggelopen tot beneden de 100%. Nee dat gold niet voor Spanje en Italië, die gingen het echt veel anders en beter doen en zo kwam praktisch Nederland weer boven water, alle wegen open houdend. En… als het mis gaat wijzend naar anderen die het ook gedaan hebben.

Water bij de wijn

Terugkijkend zijn we dus weer helemaal terug bij de voor Europa zo vertrouwde manier van aanpak. Oneindig praten, weken, bewerken en masseren. Het liefst tot vroeg in de morgen doorvergaderen en als de juiste personen in slaap zijn gevallen snel roepen dat je het over x en y eens geworden. De politici zitten met velen op een schip apart van het volk. Het volk, dat voor een steeds groter deel, met weerzin kijkt naar wat eens als een lieflijke godin begon en bezig is te transformeren tot een gedrocht van onkenbare proporties en vormen. Het is maar goed dat onze aarde nog zo veel mooi dingen kent en er nog steeds mensen zijn die kiezen voor andere wegen dan de gebaande paden. De vele blogs en de reacties met verwijzingen, naar vaak prachtige en inspirerende voorbeelden en YouTube filmpjes, zijn daarvan een voorbeeld.

Ben H.J. Bennink