Kom eens met een oplossing!

101

Als reactie op het artikel van schrijver Piet Pineut met als titel “Onze complexe verzorgingsstaat gaat aan zichzelf ten onder” schreef reageerder houtskool Piet, kom eens met een oplossing. De verontwaardiging kennen we zo langzamerhand wel.

Ghandi

Deze verzuchting zou in principe voor elk artikel en elke schrijver op Biflatie kunnen gelden. Wij schrijvers en laten we eerlijk zijn ook de reageerders zijn vrij goed in het benoemen van dat wat we als fout en verkeerd ervaren. Als het echter om echte oplossingen gaat dan wordt het al snel behoorlijk stil.

Hebben we dan geen inspiratie, motivatie en slimme ideeën?

Nooit eerder waren er op deze aarde zoveel mensen als nu, waarvan er velen ook nog eens behoorlijk goed zijn opgeleid. Nooit eerder waren we in staat om via telefonie, internet, TV en andere communicatiemedia, supersnel en op wereldschaal, informatie met elkaar te delen. Als tegenhanger geldt ook dat we nooit eerder zoveel mogelijkheden hadden om medemensen en de aarde te exploiteren met als motto: Macht en Rijkdom voor weinigen en We leven nu en daarna zien we wel verder.

Nee aan inspiratie en slimme ideeën zal het zeker niet liggen. Ook weten we theoretisch heel goed wat we willen. Werk, geluk, gezondheid, een goede opleiding, voldoende inkomen, een goede toekomst voor onze kinderen en de aarde etc. etc.

Als we het allemaal zo goed weten blijft natuurlijk de vraag waarom onze maatschappij er dan uit ziet zoals nu het geval is. Het antwoord daarop is eigenlijk simpel. Het menselijk vlees is zwak. In bijna ieder van ons huist een Dagobert Duck. We willen vrijheid en doen waar we zin in hebben. We willen ons leven niet zien als geheel, maar als momenten op zich. Vanaf onze geboorte leren we dat alles draait om de wereld buiten ons zelf, ons eigen innerlijk. Je bent wat je bezit. Kleren maken de man/ vrouw. Met een goede opleiding kun je bezit en macht verwerven. Een dikke auto laat zien dat je iemand bent. Een mooi huis is goed, een kasteel nog beter. Rijkdom geeft vrijheid en macht. Hoe meer hoe beter!

Ghandi: zonder actiebereidheid kun je veranderingen wel vergeten

Als we in het nu om ons heenkijken dan voelen velen van ons tot in elke cel dat we op de verkeerde weg zijn. De aardse hulpbronnen zijn eindig. In de all-tijd gerekend is ons leven niet meer dan een knipperen van het oog. Niets van het zo aanbeden materiële kunnen we meenemen bij ons heengaan.

Kiezen

Meer en meer wordt heel wat mensen duidelijk dat we moeten kiezen voor andere wegen. Niet het materiële maar ons eigen innerlijk zal leidraad moeten worden voor ons leven. Het probleem is echter dat we denken in een soort achtbaan te zitten met het idee dat we niets kunnen doen. Dat anderen als politici, bedrijfsdirecties en eigenaren van alles en nog wat, de baas zijn over de aarde en ons.

Wie terugreist in de tijd zal zien dat deze denkbeelden niet nieuw zijn. Ook in de tijd van Ghandi waren tal van problemen dagelijkse kost. Het leuke voor ons is echter dat Ghandi duidelijk heeft gemaakt wat nodig is om tot veranderingen te kunnen komen, namelijk actiebereidheid.

Actiebereidheid: Eén, twee, meer, velen

Met studie, overleggen en praten zullen we weinig of niets bereiken. Als je bijvoorbeeld tegen plofkippen bent stop dan onmiddellijk met het kopen van dat vlees. Vertel tegen de supermarkteigenaar en anderen over het hoe en het waarom. Zoek medestanders en blijf het voorbeeld geven.

Ghandi:

  • First they ignore you
  • then they laugh at you
  • then they fight you
  • then you win.

In werkelijkheid zitten we dus niet in een achtbaan. Ieder van ons kan elk moment actie ondernemen. Eerst als individu en dan als groep. Wat dacht u dat er zou gebeuren als duizenden mensen bereid zouden zijn om van bank te wisselen, om een supermarkt om een bepaalde reden niet meer te bezoeken, om Kamerleden in massa aan te spreken enzovoort. Alleen echte actie kan verandering brengen. Zo lang we daartoe niet bereid zijn, ons niet echt willen geven, zal er niets veranderen. Dan zal vandaag als gisteren zijn en morgen als vandaag. We kunnen dan ook wel ophouden met schrijven en lezen, omdat we toch al weten hoe het verder gaat, namelijk een steeds verdere tweedeling tussen arm en rijk gekoppeld aan potverteren en de gedachte:  Na mij de zondvloed of wel het zal mijn tijd wel duren.

Ghandi

Jij moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien
Niemand kan jou kwetsen zonder jouw toestemming
Wees bereid om te vergeven want dat is de kracht van de sterke
Zonder actie kom je nergens
Leef, om je innerlijke weerstand te overwinnen, in het nu
Bedenk dat ieder mens is en fouten kan maken
Weest standvastig en volhoudend
Zie het goede in de medemens en wees bereid om te helpen
Durf volkomen jezelf te zijn
Blijf groeien en evolueren

De zin: “Jij moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien”, raakt mijn hart tot in zijn diepste. Ik hoop dat ook u zich voelt aangesproken. Alle vonkjes samen vormen een groot vuur.

Prettige kerstdagen en een goed nieuwjaar.

Ben

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie