Komt de oorlog in Oekraïne bij toeval goed uit…?

Soms heb ik het gevoel dat niet alleen Oekraïne maar de hele EU een oorlog voert tegen Rusland, zij het een economische oorlogvoering op veilige afstand. Het is de Europese Commissie onder aanvoering van Ursula die als oud-minister van het Duitse Ministerie van Defensie een dringende oproep deed aan de bewoners van de EU-lidstaten om solidair te zijn met de Oekraïne. Die dappere Ursula die misschien beter op de hoogte is van rangen en standen in het leger dan onze eigen Minister van Defensie, Kasja Ollongren. Zij wist het verschil niet tussen een grootmajoor en sergeantmajoor. Zou Kasja weten wat er met de wapens gebeurt die ze vanuit onze munitiedepots naar Oekraïne transporteert? Waar Oekraïners sneuvelen met gebruikmaking van ‘onze’ wapens. Overigens verlopen die wapentransporten vrij vlotjes terwijl de graantransporten vanuit Oekraïne een groot probleem zijn. Heel vreemd. Ook verloopt de uitgifte van wapens heel chaotisch, veel wapens komen bij criminelen terecht. Heel vreemd.

Pijnlijke sancties

Indirect is Nederland betrokken geraakt bij een verschrikkelijke oorlog die ontelbare slachtoffers kent. Een oorlog waarvan we niet weten wanneer en hoe die eindigt. Waarbij we partij kiezen voor de underdog die geen kans lijkt te maken tegen een Russische overmacht en menigeen hoopt dat Zelenski niet opgeeft. Zo kunnen we nog veel slachtoffers verwachten en de komst van aangeslagen oorlogsvluchtelingen die bij ons onderdak zoeken. Een droevige situatie met sombere vooruitzichten. Zonder dat er enige verbintenis bestaat met Oekraïne wordt alles uit de kast getrokken om Poetin te dwarsbomen. Met veel bravoure hebben Europese Commissarissen sancties afgekondigd tegen Rusland met de bedoeling om Poetin en zijn oligarchen economische schade toe te brengen. Voorlopig gaat de strijd in alle hevigheid door en ondervindt niet alleen de Russische bevolking de economische gevolgen maar voelen wij ook de pijn in onze portemonnee. Omdat economische pijn anders voelt dan de pijn van oorlogswonden vindt de EC dat de EU-lidstaten de sancties tegen Rusland moeten steunen. Zonder parlementaire instemming moeten we solidair zijn met de Oekraïne want Rusland is onze vijand en Poetin de agressor.

Vuurtje opstoken

Intussen wordt de Russische bevolking geïnformeerd door de Russische Staatsomroep en de EU door de ‘vrije westerse media,’ waardoor het vijandbeeld wederzijds wordt gepropagandeerd. ‘Wakkere Alerte Personen’ zoeken via alternatieve media naar achtergronden die we via de massamedia niet horen. Zo zoek ik via diverse kanalen de nodige info om een inschatting te maken van de gevolgen van die verschrikkelijke oorlog. Mijn conclusie is dat we ons aandeel in de strijd gaan voelen in de vorm van economische pijn. De sancties richting Rusland treffen omgekeerd ook de EU-lidstaten en zijn het prijskaartje van de oorlog die ons hard zullen treffen. Hat kan niet missen, wanneer wij in Oost-Europa een vuurtje opstoken dat dan de rook met de oostenwind naar West-Europa drijft. Doen wij ons best om de klimaatplannen van EU-commissaris Timmerfrans op te volgen en dan gooien kruitdampen uit het oosten hier roet in het eten. Wie de bal kaatst kan ‘m terug verwachten. Als we een machtig land, dat drijft op olie en gas, pijn willen doen met economische sancties dan moeten wij wat minder kilometers rijden en de thermostaat een paar graadjes lager.

Solidair zijn

We zijn toch allemaal bang voor Poetin en zijn tegen Rusland, dus is het tijd om op te staan tegen de agressor. We kunnen zonder bloed te vergieten onze financiële middelen inzetten. Dat heet economische oorlogvoering, o.l.v. Ursula. Solidair zijn en collectief de schouders er onder. Gezien de EU-klimaatplannen komt het toevallig goed uit dat we Europees breed minder consumeren. Minder CO2, minder vlees, minder gas, minder tanken, gewoon collectief consuminderen ten behoeve van klimaat en milieu. Zo komt die oorlog goed uit. Toeval of niet, ik wijs niet naar een of ander complot, ik wijs niet naar het WEF/VN en de elite. Ik ben al aan het consuminderen want mijn huishoudboekje laat waarschuwende cijfertjes zien. Pensioen en AOW blijven al jarenlang achter bij de inflatie dus komt het ecologisch gezien goed uit dat ik minder uitgeef. Hoef ik mij niet te schamen ten opzichte van anderen die wel hun boodschappenkar vol smijten met vlees en alles wat stinkt. Ik ben solidair met Ursula en Timmerfrans. Ik vlieg nooit, dus komt dat goed uit voor het klimaat, voor het milieu en het voortbestaan van de mensheid. Ik loop helemaal in de pas met de Agenda 2030 van het WEF/VN en cs. Komt die chaos op Schiphol ook goed van pas.

De Agenda 2030 wordt keurig opgevolgd want de economie krimpt al conform de sombere voorspellingen van diverse economen. Hieronder een opsomming van de verschillende factoren:

 1. Door de sancties zijn de brandstofprijzen ongenadig hard gestegen. De transportsector moet hogere vervoerskosten doorberekenen waardoor aan het eind van de keten een hogere prijs wordt betaald in alle winkels.
 2. Banken verhogen de leenrente(nee, niet de spaarrente) waardoor minder geïnvesteerd wordt en de vraag naar woningen zal dalen.
 3. Bij aanhoudende onzekerheid gaan jongeren afzien van een koopwoning en worden wachtlijsten voor huurwoningen in sommige gemeenten langer dan 10 jaar!!!
 4. Door de aanhoudende prijsstijging in de voedselketen stijgt de druk op de voedselbanken en gaan lagere inkomens ongezond eten waardoor hogere druk op de uitgeklede zorgsector onvermijdelijk is. Toename obesitas, hart- en vaatziekten.
 5. Door de coronamaatregelen zijn ouderen bang geworden om de cultuursector en horeca te bezoeken met als gevolg dalende omzetten. Hoge inflatie doet daar een schepje bovenop.
 6. Lagere omzetten veroorzaken dalende winsten en faillissementen in het MKB.
 7. Failliete bedrijven ontslaan werknemers.
 8. Bij dreigende recessie worden personeelstekorten niet opgevuld. Wachten op betere tijden betekent oplopende werkloosheid.
 9. Als ook consumenten wachten op betere tijden volgt vraaguitval.
 10. Door vraaguitval remt inflatie af en gaat economie stagneren.
 11. Stagnerende economie veroorzaakt deflatie.
 12. Door deflatie gaat schuldenberg zwaar drukken op dalend BBP.
 13. Door schuldafschrijving schieten banken in de stress.
 14. Bij opdoemende bankencrisis schiet ook ECB in de stress.
 15. Bij dreiging omvallen fiduciair geldsysteem zal ECB versneld CBDC invoeren.
 16. Versnelling economische krimp zaait paniek bij monetaire beleidsmakers en politiek en geeft vertrouwenscrisis bij bevolking.
 17. Vertrouwenscrisis zorgt voor vervroegde verkiezingen in diverse EU-lidstaten waardoor EU wankelt op haar grondvesten.
 18. Instellen Noodwet EU vanwege dreigende revolutie in EU-lidstaten.
 19. Inperking van grondrechten wakkert onvrede bevolking verder aan.
 20. Optelsom van financiële ellende betekent ook eindpunt van neergang economische cyclus.
 21. Agenda 2030 WEF wordt geannuleerd en nieuwe regeringen starten nieuwe periode van economische bloei.

Tot zover deze lange opsomming. Tot slot een Bijbelse wijsheid die altijd uitkomt: “Na het zuur komt het zoet!” En deze is van mij: “wie leeft op te grote voet, wordt daar later voor beboet…”

GW

40 reacties

 1. Ook al gemerkt dat we op dit moment geen QR-toegangscode meer hebben?

  Sommigen hier hebben behoorlijk last van trust issues, denk ik 🙄.

  Mijn bovenstaande reactie kan men dan weer pareren door te stellen dat ik niet woke ben en jawel…… zo heb je altijd je eigen gelijk en kun je lekker iedereen de schuld blijven geven i.p.v. zelf aan het roer te gaan staan. Dat lijkt mij in ieder geval geen vervullend leven, maar ieder zijn meug uiteraard.

  1. Trust issues t.o.v. instanties en overheden lijkt me volkomen terecht in deze tijd (zie video).
   Je kunt het inderdaad overdrijven door overal een hoger en groter plan achter te zoeken maar er deugt een hoop niet in deze wereld.

   youtube.com/watch?v=uZa5k87ByOk?cc_lang_pre

 2. Toevoeging aan uw uitstekende analyse:
  Inmiddels heeft de schuldenberg het hoogste punt in de menselijke geschiedenis bereikt:
  256 % van de wereldeconomie. Dat is 226 biljoen dollar. De ongemakkelijke waarheid viel makkelijker te negeren, zolang de rentetarieven nihil waren. Als geld lenen niet langer geld kost, zijn schulden geen probleem. Dat verandert nu de rente oploopt.
  Voor de coronacrisis: bedrijfsschulden 166% van het bbp, lagen ver boven het gemiddelde in de eurozone. Dat is niet zonder risico’s.
  Aan de vooravond van de kredietcrisis bedroeg de Ned. hypotheekschuld 600 miljard euro. Inmiddels staat de teller op 783 miljard euro.
  En dan is er nog de eurocrisis. Nu de centrale bank op het punt staat te stoppen met haar monetaire stimuleringsbeleid dreigen de problemen op te vlammen. Het verschil in rente dat Dld en Italië betalen over leningen met looptijd van 10 jaar -de beruchte “spread”- is in korte tijd opgelopen naar 2%. Daar zal het niet bij blijven.Tel daarbij op dat Italië voor ruim 150 % van het bbp in het rood staat dat de economie 10 keer zo groot is dan die van Griekenland en het is duidelijk: dit land is te groot om te redden.
  Zie Streeck ” Gekochte tijd”: de uitgestelde crisis van het democratisch kapitalisme”.
  Telkens kochten beleidmakers tijd. In de jaren 80 deden ze dat door de staatsschulden snel te laten oplopen. Daarna werd vooral het private krediet aangemoedigd in de vorm van gunstige hypotheken en credit card. Na 2008
  Zetten de centrale bankiers de geldpers aan. Steeds was het doel: de bestedingen van de grote meerderheid van de bevolking op peil te houden – zonder de torenhoge winsten van de “happy few” aan te tasten. Dit jaar zal blijken of het einde oefening is, of dat er toch nog onvermoede mogelijkheden zijn om extra tijd te kopen.
  Kampte de wereld in 2022 met de naweeën van een korte coronadip, die het consumptiefeestje voor heel even onderbrak?
  Of leefden de mensen -zonder het te beseffen- onderbroken door korte periodes van opklaringen-in wat in de toekomst bekend zal komen te staan als de Lange Kredietcrisis: de problemen die in 2008 aan het licht kwamen, zijn nooit verholpen.

  1. Dank voor deze uitstekende aanvulling. Opgeteld iets teveel van het ‘goeie.’ Verder zijn er wel ‘goeie’ ontwikkelingen op gebied van gas en stikstof.
   We raken vanzelf van het gas af als Rusland niet meer levert en de prijs van concurrentie flink zal stijgen tegen de winter. We staan straks in Europa op nummer 1 in de strijd tegen verlaging CO2 uitstoot als me massaal aan de warmtepomp gaan. Kost wat maar dan krijg je ook wat. Van Rob Jetten. Subsidie voor de pomp en voor isolatie van oudere woningen. De vele miljarden gaan we lenen op kapitaalmarkt. Slechts één probleempje, de rente steeg vandaag in de versnelling: https://nl.investing.com/rates-bonds/netherlands-10-year-bond-yield

 3. Beste Gerrit, op 11 mei 2022 is op
  me judice.nl een lezenswaard artikel geschreven:” Longread: economische effecten van Europese boycot van Russische
  olie en gas”. Als je de daar beschreven negatieve gevolgen voor het Westen ziet, kun je je afvragen of deze sancties wel het beoogde effect hebben en we onszelf niet in de voet schieten, zoals Rob de Wijk 31 mei j.l.
  bij OP1 ook opmerkte.
  De VS stuurt nu alsnog het HIMARS ( High Mobility Artillery Rocket System) naar Oekraïne, hetgeen me gewenst lijkt, want Oekraïne moet deze oorlog winnen, als “proxy” van het Westen en de VS. VS loopt met het zenden van deze wapens risico op verdere escalatie van de oorlog, maar angst voor Poetin cs is geen optie. Scholz (Dld) straalt angst voor de Russen uit, getuige de rel in Dld over het al dan niet zenden van zware wapens. De VS doet dat niet en stuurt wel zware wapens.
  Wat de sancties betreft, zal het Westen moeten beseffen, dat een recessie in Europa het gevolg kan zijn van gas- en olieboycot, hetgeen de hulp aan Oekraïne kan afremmen.
  Bovendien zijn ook de gewone burger en bijvoorbeeld de tuinders de klos door o.a. de verhoging van de prijs bij Essent gisteren bij variabele contracten.

  1. Uitstekend verwoord. Het Westen en zeker Europa, wordt bewust naar de donder geholpen. Het zou eens een sterk continent worden, dat met Rusland samen zou werken. Een alliantie tussen Duitsland en Rusland moet ten allen tijde voorkomen worden. Dat heeft ooit een usa denktank de regering van Obama geadviseerd. Dan is het over voor usa met zijn gigantisch tekort. Dag dollar is het dan. De pleuro zal trouwens volgen in mijn visie. Het verschil noord en zuid is te groot.
   M.i. wijzen alle signalen vanuit Brussel, wef, ecb op een gericht instorten van Europa in haar huidige vorm. De prikken doen trouwens ook hun werk. Het ziekteverzuim is hoog en overal tekorten aan personeel. Hoe zou dat toch komen? Een ieder op deze site weet het antwoord, alleen de staatspropaganda nog niet.
   Wat een in en in verrotte wereld.

  2. Heel interessant artikel. Hier de link:https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/longread-economische-effecten-van-europese-boycot-van-russische-olie-en-gas Economische schade kan leiden tot mindere levenskwaliteit en zelfs vroegtijdig overlijden. Als we graag per se levens redden dan kunnen we ook meer geld besteden aan het bestrijden van hongersnood en ziekten in de derde wereld. Maar omdat het hemd nader is dan de rok voelen we meer mee met de Oekraïners. Soms hebben we last van selectieve verontwaardiging. Niettemin mag van mij die oorlog, die de belangen van één man dient, onmiddellijk stoppen. Dat iemand genoegen schept in verminkte kinderen die ledematen kwijt zijn, vrouwen die verkracht worden en massa´s doden, daar kan ik niet bij. Mijnheer de president, slaap zacht https://www.youtube.com/watch?v=_5Cmw1NHUig.

 4. “Overigens verlopen die wapentransporten vrij vlotjes terwijl de graantransporten vanuit Oekraïne een groot probleem zijn. Heel vreemd. Ook verloopt de uitgifte van wapens heel chaotisch, veel wapens komen bij criminelen terecht. Heel vreemd.”
  IJzersterk Gerrit !
  Overigens… de reactie op de oorlog in Oekraine moet je eens vergelijken met onze reacties op bijvoorbeeld onderstaande voorbeelden:
  1. De illegale bezetting van een stuk Syrië door Turkije en aanhoudende bombardementen op Koerden aldaar
  2. De bezetting van Irak door Iran
  3. De gewelddadigheden van Israël tegen de Palestijnen
  4. De situatie in West Sahara
  5. De Molukkers in Indonesië
  6. De vrijheidsstrijd van Michel Puigdemont en Catalonië
  7. De moord op Khashoggi

  Nee, Oekraïne was veel belangrijker dan al het andere..
  Nu dat Biden lange afstandsraketten gaat leveren verwacht ik dat we (per abuis) in WO III terechtkomen

 5. Bizar allemaal en de dupe zijn de burgers; aan beide kanten en dit geeft te denken. Het zou wat zijn als Putin, en noem ze maar op, achter de schermen gelijk op trekken maar naar de buitenwereld zich als vijanden presenteren. Gelukkig is dit wappie taal en hebben jullie leiders het beste met jullie voor, geen twijfel mogelijk.

 6. Oorlog is niet rationeel!

  WOII wordt commercieel uitgebuit met termen als : “dat nooit meer”.
  Allianties worden gesmeed en vijanden gecreëerd.
  Handig voor eigen belang. De VS was hier sinds WOI kampioen in.

  Edoch

  een imperium houdt niet eeuwig stand

  zie hier leuke docu van karin Hamaker bij de nieuw wereld
  https://www.youtube.com/watch?v=Mecmaw2IyAw

  Zij heeft het over een cyclus van ongeveer 70 jaar, indien het imperium zich niet genoeg aanpast.

  Daar zitten we sinds einde WOII

  Rusland, India en China zijn juist sterk opgekomen.
  Het is als het bordspel RISC
  Voor Rusland was het nu of nooit. Ze zijn wel beetje afhankelijk of China woord houdt
  en Taiwan overneemt. Zo ja, dan is het voor VS en EU snel klaar en komen we echt in een nieuwe wereld. Zo niet, dan zal het langzamer gaan.

  Ik hoop dat de wereld die Bob de wit voorstelt ook echt maar doorbreken in die nieuwe wereld
  ook hier een mooie bijdrage

  https://www.youtube.com/watch?v=9CuRcQFyP4U

  Als ja, dan wordt dat met recht het 1000 jarige vredestijdperk

  Hier komt dan wel mijn gevoelszijde sterk op en die wordt ook maar voor een heeeel klein deel in de alternatieve hoek gedeeld maar toch. Voor mij duidelijk dat de krachten van boven een zichtbare rol gaan spelen om tot die wende te komen.

  Al het geblaat hierboven in artikel en commentaren, zijn pogingen om gevoel verwoord te krijgen in ratio.
  Zinloos, ook al betrap ik mezelf daar ook op.

 7. “Never waste a good crisis”, zei ooit een groot staatsman (Churchill). Hij doelde daarmee op de oprichting van de VN, als direct gevolg van de Tweede Wereldoorlog.
  Dat is geen complottheorie, maar een aanwijsbare ontwikkeling van oorzaak en gevolg.

  Is er iemand die beweert dat WOII is ‘ontwikkeld’ om daarna de VN op te kunnen richten?
  Hoe komt het dat deze vraag economisch bij geschiedschrijvers een minder eenduidig antwoord oplevert, als rekening wordt gehouden met de cynische profiteurs van de ellende?

  In het mondiale profijtsysteem vindt niemand het vreemd dat organisaties, van klein tot groot, voor de middellange en lange termijn economische en/of geopolitieke strategieën ontwikkelen om de eigen belangen uit te breiden of te consolideren.
  Crises, met een natuurlijke oorsprong of kunstmatig opgewekt door het ‘businessmodel’ en de door de grote ‘aanvoerders’ daarbij gevolgde tactiek, gooien regelmatig roet in het eten en dwingen tot aanpassingen in de ‘routekaart’.

  Vanzelf en voor niets gaat de zon op. Een flinke crisis wordt nooit verspild als het erom gaat ad hoc maatregelen te nemen om het einddoel (sneller) te bereiken. Dat is volkomen logisch en heeft niets te maken met een stiekeme ‘complottheorie’.

  De VN is een papieren tijger in een rolstoel gebleken die door de grootmachten naar believen heen en weer wordt geschopt, zonder dat het verbond ooit internationaal onrecht of conflicten kon voorkomen of beëindigen.
  Zo ook de al zo lang voorgekookte clash tussen Oost en West.

  Geen spoor van serieuze vredespogingen of toenadering inzake Oekraïne. Integendeel. Het oorlogsklimaat en de daarmee samenhangende (versnelde) economische neergang, verschraling en verarming van de bevolking wordt welbewust aangewakkerd doordat dagelijks meer olie op het vuur wordt gegoten, terwijl het ultieme conflict met Rusland zeker te voorkomen zou zijn geweest.

  ’t Is bijna niet te geloven, we zien en voelen het allemaal: zitten we er dan zóver doorheen dat alles (met opzet) stuk moet om de overlevenden een nieuwe kans te geven?

 8. Heren…..velen van u meenden in 2001 al dat het einde nabij was….met een steviger herhaling in 2008, u was al flink aan het preppen…..nu is het 2022 en het is het weer zover…..in 2030 bent u er gewoon nog….dingen zullen veranderd zijn , ja…vast wel…er gaat flink wat af, er komt wat bij, maar alles gaat wel weer door…..Schwab is dan dood, Soros ook…..u heeft nog steeds bezittingen, misschien wat meer, misschien wat minder…..u bent gelukkig of niet….dat ligt aan uw aard….alles gaat gewoon verder……

  1. Toch heerlijk om zo’n positief geluid te mogen lezen. Ook weer jammer dat ik net dit bericht las op twitter van een vrij jonge rechtsfilosoof die er een tikkeltje anders naar kijkt:

   https://twitter.com/rblommestijn/status/1531941678839435264

   “Huur is niet meer te betalen (als er al een huis is), gasrekening nóg verder omhoog, inflatie door het dak, benzine historisch duur. Nog even en het leven is compleet onbetaalbaar. En onze “competente” regering schuift het af op de oorlog ipv de hand in eigen boezem te steken.”

   1. Goed betoog van Peter.

    “Knap” dat je toch weer in dezelfde houding schiet, Gerrit. Het lijkt kansloos om je tot een ander inzicht te leiden en je af te brengen van het doemdenken. Wie op internet zoekt naar zijn gelijk, zal het nl. altijd vinden. Veel sterkte gewenst dan maar.

    1. ‘Knap’ ook, dat @Gerrit het vermogen heeft om aangebrande potjes onbezorgd op het vuur te laten staan en gewoon door te schakelen naar oude wijn in een nieuwe fles. Blijkbaar telt hier de kwantiteit van de reacties (en het aantal ‘clicks’) meer dan de kwaliteit. Zo loopt een soms goede insteek dood op ‘inkoppertjes’, ‘oneliners’ of helemaal niets. Voor een echt inhoudelijke discussie ontbreken blijkbaar lef en kennis. Jammer!

     1. Kennis zal ik altijd tekort schieten, anders zat ik hier niet te oreren. Ook lef zal ik missen anders was ik geen belastingambtenaar geweest maar Minister van Financiën en had dit forum niet bestaan omdat er dan geen reden tot klagen was.

      Ik wakker hier het vuurtje alleen maar aan om lezers aan te sporen dat ze oplossingen aanbieden die ik over het hoofd zie. Soms komen er reacties met linkjes naar (wetenschappelijke) artikelen voorbij die er toe doen. Leren we allemaal van.

   2. Gerrit….er zit niets specifiek positiefs in mijn posting….het enige dat ik constateer is, dat alles gewoon verder ging na het crashjaar 2001, een crash die volgens velen het eind der tijden inluidde….idem 2008….jezus man, wat een doomverhalen deden de ronde…..alles ging gewoon verder….nu 2022, misschien komt covid terug, misschien niet( monkeypox is alweer bijna uit beeld, ondanks het complotgegil hier)….misschien breidt de oorlog zich uit…..die eindigt ook wel weer…..misschien is de oorlog over een jaar over…..wellicht komt er een nieuw crash op de beurs, 30…40…60% correctie….jaren daarna worden weer records gebroken….misschien verliezen we 50% van onze welvaart…..het leven gaat veder….misschien verdwijnt de verwendheid…..creëer je eigen geluk ondanks dit alles….maar dan dat kun je niet…..of blijf zoeken naar doom….ieder z’n meug….

    1. Het enige wat nu anders is is dat de staatschulden flink oplopen ,, helemaal in de jewsa,, de FED kan de rentes niet (meer verder) verhogen omdat ze de rente op de uitstaande staatschuld niet meer kunnen opbrengen. Pensioenen worden niet gecompenseerd / geindexeerd , mensen krijgen geen spaarrente meer. Op een gegeven moment kan je het spreekwoordelijke blikje niet meer verder schoppen en wordt t tijd om de problemen aan te pakken. Geld printen door centrale banken zal het alleen maar erger maken. Ze zitten vast. Tijd om fysiek goud en zilver te kopen.

   3. Gerrit…..de huren zijn nog gewoon betaalbaar, anders woonde iedereen op straat….ja de energierekening gaat omhoog , gaat ook wel weer omlaag mmw….inflatie gaat niet door het dak….ligt op ongeveer 8 a 9%….net als in de jaren 70 en 80…..niemand lag er wakker van in die tijd, prijscompensatie stond er tegenover….dat mechanisme moet weer even op gang komen…..maar het is idd even wennen na jarenlange lage inflatie….zoals ik zei…..we zijn een beetje verwend…..

 9. Laurie.jij denkt het zelfde als mijn zus,zij bekijkt het op micro-niveau en ik op macro-niveau
  Al zouden we nu alle oplossingen hebben van de wereldproblemen dan hebben we er niets aan
  als de Bakker/Slager voor altijd dicht zouden zijn

  1. Bedoel je dat mannen de wereldproblemen oplossen en vrouwen de problemen in hun onmiddellijke omgeving?

  1. Ha ja, een inkoppertje…
   “Revolutie bestaat want regeringen worden steeds slechter…”

   Eens met jouw eerdere opmerking dat er goeie reacties worden gepost met verschillende inzichten. Verhoogt de meerwaarde van het debat.

   1. Evolutie is een opeenstapeling van revoluties. Creatieve destructie zie je in de economie. Maar in de politiek is het zoeken naar creativiteit. Daar heb je alleen destructie.

   2. “Geen enkele revolutie heeft een kans van slagen wanneer deze NIET door de middenklasse wordt ondersteund” (Lenin)

    “Wellicht” dat u dààrom de middenklasse vermalen ziet worden (u ook ?) “tussen de hamer en het aambeeld van (oplopende) belastingen en (oplopende) inflatie” (idem, van dhr Oeljanov)

    Het is maar dat u ’t weet.

  2. Ik zie vooral dat we steeds slimmer worden en de angst van ons afschudden dankzij de verlichting waardoor we gezelligere mensen zijn.

   Veruit de meeste mensen deugen; dat is de zwijgende meerderheid. Het zijn de 10% schreeuwers die je steeds in het nieuws ziet, maar dat is zeker geen afspiegeling van de maatschappij.

   1. Wanneer deug je dan, wie bepaald wat deugen is? Wat een onzin weer, zeker dat boekje van Rutger Bregman gelezen? Bijna alle mensen zijn tot ALLES in staat, afhankelijk van de omstandigheden.

    Het klopt wel dat als je mensen zoveel mogelijk met rust laat en ze een beetje comfortabel kunnen leven dat ze ‘deugen’.

    Misschien moet je dit boek eens lezen:
    Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland

    Het is allemaal niet zo simpel helaas.

 10. Iedere generatie heeft nieuwe uitdagingen. Als je kijkt naar de geschiedenis en ziet waar we vandaan komen, is er een hoop om dankbaar voor te zijn.

  Het idee dat een paar mensen op het WEF een NWO plannen om ons allen te vernietigen, is werkelijk lachwekkend…. nee, meelijwekkend.

  Wij allen zijn het verdienmodel, dus mochten deze mensen geldgedreven zijn, als hier gedacht wordt, zou dat wel heel erg dom zijn.

  Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten?

  Mijn tip: maak je niet druk om dat waar je geen invloed op hebt, maar beteken iets groots voor je directe omgeving. Het is goed voor je karma en als iedereen dat doet, wordt de wereld een stuk gezelliger. Probeer het eens. Wat heb je te verliezen?

  1. Heel verstandig. Maar het één sluit het ander niet uit. Waarom zou een ‘laptoptijger’ op de ‘socials’ niet tegelijk ook een ‘held’ voor zijn directe omgeving kunnen zijn? Kwestie van uitlaatklep en contact.

 11. Het is toch wat de EU en de VS dansen nu op een vulkaan van mega schulden echt dat er nog iemand er ook nog in gelooft dat dit goed gaat aflopen is voor mij een bevestiging dat de meerderheid grondig is gehersenspoeld. Het westen heeft zoveel van de toekomst geleend dat een uitermate slechte afloop 100% gegarandeerd is. We gaan nog een ijskoude Kondratieff winter tegemoet.

   1. Misschien moeten we in deze tijd van snel toenemende schaarste iets bescheidener zijn en hopen dat er voor ieder genoeg brood zal zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: