Komt het nog goed met onze pensioenfondsen?

39

Af en toe is het nodig om te zien wat er zich achter onze dijken afspeelt. Wat gebeurt er binnen en over onze grenzen en welke invloed heeft dat op de samenleving in ons beschermde polderlandschap.

De laatste tijd zijn de pensioenfondsen volop onder de aandacht in onze media. Er gaat geen dag voorbij of er is wel iets te melden over de dekkingsgraad, de opgelegde lage rekenrente, de beleggingsresultaten of het ethisch beleggen.

Al deze factoren betekenen in feite slecht nieuws. Pensioenen zijn bij veel fondsen jarenlang niet meer geïndexeerd en veel gepensioneerden houden er al rekening mee dat hun pensioen in januari 2016 wel eens verlaagd zou kunnen worden. Pensioenfondsen hebben namelijk aangekondigd dat ze bezinnen op maatregelen om de fondsen weer gezond te maken.

Dekkingsgraad

In de nieuwe pensioenwetgeving per 1 januari 2015 is vastgelegd dat de dekkingsgraden bij veel pensioenfondsen fors omhoog moet. Om daarmee niet direct al per januari 2016 de pensioenuitkeringen onder druk te zetten mogen de fondsen er 10 jaar over doen. Bij het grootste fonds ABP heeft men al laten weten dat dit wel betekent dat gepensioneerden niet moeten rekenen op indexering van hun uitkeringen. Deze bekendmaking heeft al kwaad bloed gezet bij veel senioren die ook de laatste 4 en soms 5 jaar hun pensioen niet hebben zien meestijgen met de inflatie. Nu lijken de prijsstijgingen misschien mee te vallen doordat het officiële inflatiecijfer al tijden onder de gewenste 2 procent blijft hangen, maar vergeet niet dat bepaalde tariefsaanpassingen niet in het bekende inflatiemandje zitten. Tegelijk mogen we ervaren dat door de lage olieprijzen er momenteel nauwelijks nog inflatie is maar eerder deflatie. Dat lijkt het gemis van de indexering redelijk te compenseren maar dat is bedrieglijk natuurlijk, want juist deflatie is heel erg funest voor de pensioenfondsen.

Opgelegde lage rekenrente

Deflatie speelt een grote negatieve rol momenteel in de dekkingsgraad. Door de lage rente die de centrale banken opleggen staat het grote kapitaal bij de fondsen zwaar onder druk. De rekenrente is in de maand juli op last van de Nederlandse Bank verlaagd van 4,2 naar 3,3 procent. Als gevolg daarvan daalde de dekkingsgraad bij veel fondsen met gemiddeld 3 procent. Zeker 10 fondsen komen daarmee beneden de vereiste 105 procent en moeten daarom een herstelplan indienen bij de DNB. Het grootste ambtenarenpensioenfonds ABP heeft zelfs een kritisch lage dekkingsgraad van 97,5 procent in september, terwijl 107 procent de nieuwe wettelijke norm is voor 2016. Pensioenfondsen hebben hun premiebetalers en uitkeringsgenieters op de hoogte gebracht van een herstelplan en aangegeven dat men spoedig wil aangeven welke maatregelen worden genomen. Hier valt natuurlijk al te raden welke. Een flink aantal pensioenen naar beneden en premies omhoog straks per 1 januari 2016.

Beleggingsresultaten en ethisch beleggen

In een tijdperk met de laagste rente uit onze historie gaan beleggers hun deposito’s verlagen en het hogere rendement zoeken in aandelen. Met alle ellende van de lage rente zullen ook de pensioenfondsen een hogere opbrengst willen genereren uit hun miljardenkapitaal en zal men proberen wat meer in aandelen te gaan beleggen. Er zijn afspraken dat i.v.m. risicospreiding het belegd vermogen zoveel mogelijk in goede verhoudingen moet worden belegd in deposito’s, aandelen, staatsleningen en vastgoed. Elk onderdeel kent z’n eigen risico. Als de aandelenindexen flink op en neer bewegen, zoals dit jaar het geval is, kan het belegd vermogen in het aandelenpakket flink fluctueren. In een periode van laagconjunctuur zal de waarde van het aandelenpakket flink lager liggen, zal het vastgoed in waarde dalen en door leegstand in winkelcentra de huuropbrengst flink lager liggen. Tel hierbij op de lage rente en de misère is compleet. Het is bekend dat pensioenfondsen veel vermogen hebben geïnvesteerd in de aankoop en nieuwbouw van grote winkelcentra waarvan het beheer is overgedragen aan vermogensbeheerders. Nog steeds roept de waardering van dit vastgoed veel vragen op. Het is bekend dat ettelijke winkelcentra soms voor 30 procent of meer leegstaande winkelunits hebben. Dat betekent gemis van huuropbrengst maar ook een lagere waarde bij eventuele verkoop. Toch staan deze bezittingen vaak te hoog genoteerd op de balansen. Het afschrijven hierop betekent verlies nemen en omdat de (wan)hoop bestaat dat ooit de waarde weer zal aantrekken wordt hiermee gewacht op betere tijden. Helaas vrees ik dat andere tijden aanbreken. Pensioenfondsen zijn inmiddels ook de kant opgeduwd om meer ethisch verantwoord te beleggen. Dus minder in de wapenindustrie en meer groen beleggen. Ook dat betekent vaak een lager rendement(dividend). Al met al een optelsom, of beter gezegd een aftreksom, naar lagere beleggingsresultaten.

Interen

Ik heb dus een aantal oorzaken genoemd die m.i. inhouden dat het enorme bedrag van ongeveer 700 miljard belegd vermogen bij onze gezamenlijk pensioenfondsen wel eens flink zou kunnen interen. Er wordt nog altijd watertandend gekeken naar het enorme bedrag in de pensioenpotten door o.a. de overheid en de banken. Echter wordt nu langzaam duidelijk waarom DNB de maatregel van een lagere rekenrente heeft opgelegd. De grote pot moet ook over 20 tot 30 jaar nog gevuld zijn om de jongere generatie van nu een pensioen te garanderen. Terwijl we met ons allen door gezondere levensstijl ouder worden en er tegelijk minder aanwas van premiebetalende jongeren is, schuilt hierin ook het gevaar dat de pensioenpot gaat interen.

Onvrede

Inmiddels groeit het besef bij de pensioengenieters en de premiebetalers dat we straks in januari minder pensioen gaan ontvangen en wellicht meer premie gaan betalen. Veel pensioenen waren al langere tijd niet meer verhoogd en bleven dus achter bij de prijsontwikkeling. Miljoenen gepensioneerden worden zo dadelijk geraakt met een lager inkomen en zullen zich verenigen via ouderenbonden en in opstand komen, nu ja protesteren komt eerst. Maar de onvrede zal zeker toenemen. Herinner ik nog even fijntjes aan de mooie woorden van onze minister van Financiën op de derde dinsdag van september dat we langzaam uit de crisis geraken. Ik geloof daar zeker niet in. Vooral nu het vertrouwen bij heel veel ouderen, en niet te vergeten degenen die richting hun pensioenleeftijd gaan, volkomen wegvalt. Er was al bar weinig vertrouwen in het huidige kabinet zoals blijkt uit diverse peilingen. Het lijkt er op dat de grote massa eindelijk in de gaten krijgt dat we in het ootje worden genomen, om het maar bij net taalgebruik te houden. De grote massa dat zijn u en ik die vanuit de middenklasse zijn gedegradeerd naar de inmiddels omvangrijke onderklasse. Ik herinner mij weer de voorspelling van Martin Armstrong dat een vertrouwenscrisis zal ontstaan in 2016.

Interen + onvrede = opstand

Burgers worden aangetast in hun besteedbaar inkomen en teren in op hun spaargelden door veel te lage rente. Burgers worden geconfronteerd met een enorme immigrantenstroom die gedropt worden in dichtbevolkte gebieden waarvan de uitgeknepen bevolking geen opvang meer gedoogt. Ook hier is sprake van een grote optelsom van ontevredenheid. Ondanks dat veel vrijwilligers zich aanbieden om het menselijk leed van vluchtelingen te verzachten zal de immigrantencrisis mogelijk de druppel kunnen worden die de emmer van ontevredenheid kan doen overlopen. De economische vooruitzichten in dichtbevolkte gebieden zijn niet rooskleurig met een jeugdwerkloosheid van 11,5 procent en de overbevolking in de stedelijke gebieden waar de laatste jaren minder wooneenheden zijn gebouwd door de crisis in de bouw wordt in snel tempo nog verder overbelast. Slecht voor het leefklimaat en uitermate slecht voor het vertrouwen in landelijke en lokale bestuurders. Het feit dat de populist Wilders nu de meeste stemmen krijgt in de polls zegt genoeg over de grote ontevredenheid. Genoeg aanwijzingen naar mijn mening die wijzen op een onrustig politiek klimaat in de nabije toekomst. Helaas kom ik aan het eind van mijn column vaak terecht in een anticlimax, namelijk een steeds zwakker wordende samenleving als het gaat om leefomstandigheden en saamhorigheid. Ik wil hopen dat er reacties volgen van andersdenkenden die positievere verwachtingen uitspreken.

Piet Pineut

39 REACTIES

 1. Helemaal actueel nu. Ook de Telegraaf doet mee in de pensioendiscussie. http://www.telegraaf.nl/binnenland/24628979/__Korten_pensioen_dichterbij__.html. Let op de enorme hoeveelheid reacties. Het aantal maatschappelijke discussies neemt behoorlijk toe. De niet aflatende bezuinigingen op de sociale welvaartstaat, de onvrede over de euro, de onvrede over miljardensteun aan failliete EU-staten, de regeldruk van de regenten uit Brussel, de onvrede over
  uitbreidingsdrift van de EU, de immigrantencrisis, de pensioencrisis, en vult u maar aan.

 2. Allereerst is wilders geen populist maar een klokkenluider in de gedaante van Robin Hood.
  De pensioenpotten worden beheerd door dure bestuurders en speculanten die de honderden miljarden richting beurs opdrijven met riante provisies zonder enig risico.,zie daar het uitkleden van de pensioenen. Zelfs bij een risicoloze lage rente belegging zonder een cent beheerskosten zou er geen enkel probleem rijzen een normaal pensioen uit te keren. De 1200 miljard aan pensioenpotten in totaal zijn echter een uitstekende garantie om de bv Nederland en inmiddels de bv Eussr van goedkoop geld te voorzien met de bedoeling de winsten daarvan “eerlijk “te verdelen onder de aandeelhouders, er is geen andere doelstelling. Dat de massale en catastrofale import van onrendabelen en opportunistische gelukzoekers de arbeidsmarkt bovendien extra onder druk gaan zetten zal de bv Nederland goed kunnen gebruiken om een nog lager inkomen te hoeven garanderen met navenante pensioenuitkeringen. Dat wilders daar ons en de vrije wereld voor waarschuwt behoeft slechts dankbaarheid van de vrije wereld, wie anders zal ons waarschuwen, Alex pechtold c..s. wellicht?

 3. Too big to fail heeft, as we speak, al moeite met funded liabilities zoals staatsschuld en het sociale stelsel. Laat staan met unfunded liabilities zoals pensioenen. Deze toekomstbelofte wordt niet ingelost, althans, voor velen.

  Een pyramidespel kent nu eenmaal meer verliezers dan winnaars. De boomers hebben er goed van gegeten. Zou ik ook doen.

  • Inderdaad houtskool, en de Too big to fail is ook al too big to jail.
   Sommige piramides schijnen nog groter onder de grond te zijn dan wat je boven de grond kunt aanschouwen. Zoiets als de Nederlandse bank.

 4. Voor mijn gevoel, zullen pensioenuitkeringen en pensioenen en AOW op termijn ophouden te bestaan.
  Verschillende landen onderzoeken momenteel de mogelijkheid de invoering van het onvoorwaardelijke basisinkomen voor iedereen.
  Als de AOW,pensioenen ( 1100 miljard ),UWV,bijstand wordt ontbonden, met alle geldverslindende diensten en apparaten, kan dit ruimschoots ingevoerd worden.
  Ze houden er nog dik geld aan over.
  Ze hoeven dit alleen maar in een positief referendum door te voeren.
  En dan, kan er opeens wel vlot een referendum uitgeschreven worden.
  Misschien leest Rutte, of 1 van z’n top ambtenaren wel mee en heb ik ze de ogen geopend.
  Jammer voor al die pensioen inleggen, maar ik ben steeds voor een onvoorwaardelijk basisinkomen geweest.
  Misschien dat het voor mij ook wel nadelig uitpakt ( zeker weten ), maar ik ben voorstander van een algemene structurele oplossing die rechtvaardig en houdbaar is op termijn.
  We moeten met elkaar streven naar een houdbaar werkzaam systeem.
  Er zal zeker weerstand zijn van mensen die zich op termijn benadeeld voelen,maar hoe zit het met de toekomst van hun kinderen/kleinkinderen op termijn in een financieel systeem dat erg ziek is.
  Er moeten keuzes gemaakt worden en goede houdbare keuzes op langere termijn.
  Geen hypocriete beslissingen nemen mensen, het zal je op termijn alleen ellende bezorgen.
  Ga bij je eigen diepe gevoel te raden en neem er ruimschoots de tijd voor, om de juiste waardevolle beslissingen te nemen.
  Het gaat niet om ons, maar ons nageslacht.
  Wij kunnen alleen maar een opbouwende rol spelen in wat de toekomst te bieden heeft, laten “WIJ” ons zelf niet belangrijk laten zijn.

  • Sorry hoor ik heb zelden zo een demagogisch antwoord of reactie gehoord als deze .
   Al meer dan 40 jaar betaal ik pensioenpremie van uitgesteld loon .
   Mag ik dan verwachten dat banken niet de boel lopen te flessen waar de kredietcrisis van ontstaan is , waardoor wij heden geen rente meer op ons spaarpotje krijgen en Draghi goedkoop vers geld geeft aan de banken om maar de bubbel op te lossen dat het geld waardeloos word om in Jip en Janneke taal te blijven straks met 10 euro niet eens een brood te kunnen kopen ontstaat .
   Bertus met alle respect wel bij de les blijven hoor , hier hoort geen luchtfietserij op deze site .

   • Het feit dat ik bezorgd ben over onze pensioenen heeft voor een deel te maken met m’n eigen situatie. Ik zal van de persoon achter Piet P. iets meer van mezelf prijs moeten geven om het uit te leggen. Ik werk vanaf mijn 16e voor de Rijksoverheid en betaal inmiddels al 46 jaar lang pensioenpremie. Daarmee verraad ik mijn leeftijd en ga ik nog meer persoonsgegevens prijs geven. Maakt niet uit, ben ook maar een figuur uit onze geregistreerde samenleving met een rugnummer(BSN). Bewaar geen geheimen en met een beetje gericht googelen kan men veel over een willekeurige burger te weten komen. Door alle wetswijzigingen die zijn ontstaan vanuit de bezuinigingspolitiek moet ik nog bijna 4 jaar werken voor het bereiken van mijn AOW-pensioenleeftijd. Ik heb een lieftallige echtgenote. Ze is 5 jaar jonger en zonder inkomen. Dat betekent dus straks een enkelvoudige AOW zonder partnertoeslag. Dankzij wetgeving die al bedacht is in het jaar 2000. In 15 jaar tijd kon je dan bij verzekeren afhankelijk van je persoonlijke situatie. Wel of geen partner, partner met of zonder inkomen, ouder of jonger, het zou behoorlijk wat inkomensverschillen tot gevolg hebben als je na het jaar 2015 de AOW-gerechtigde leeftijd mocht halen. Een pensioenleeftijd die ook nog eens werd opgehoogd in die tussentijd. Voor mensen zoals in mijn situatie betekent dat een enkelvoudige AOW zonder partnertoeslag en dat ruim 5 jaar lang totdat vrouwlief ook eens van plan is om 67 te worden en haar eigen AOW gaat ontvangen. Ruim 5 jaar lang mis je dan 730 euro netto. Ik had mij bijverzekerd d.m.v. een lijfrentepolis en een kapitaalverzekering. In 2009 bleken beide een woekerpolis en heb toen de kapitaalverzekering afgekocht en de lijfrentepolis premievrij gemaakt. Mijn boosheid was niet gering. Wellicht wordt met dit verhaal een beetje duidelijk waarom ik het pseudoniem P.P. heb aangenomen. Ga ik nog even door met klagen en verwijs ik naar mijn column met de verwachting dat de pensioenen verder worden afgewaardeerd. Je kunt er vergif op innemen dat we nog maar aan het begin staan van de pensioenellende. De grootste onrechtvaardigheid waar ik mij het meest kwaad over maak is dat je straks na 50 jaar werken voor dezelfde “baas” met ABP-pensioen gaat, waarvan ooit een tiental jaren geleden werd gezegd dat je het beste pensioen kreeg wat er maar bestond. Als ik nu mijn pensioenoverzicht anno 2015 bekijk val ik in katzwijm en denk ik na 50 jaar premieafdracht en 50 jaar inzet voor de maatschappij straks een fooitje te ontvangen en zegt mijn werkgever: “U wordt bedankt, u kunt wel gaan!” Let wel, 50 jaar premie betalen en 50 jaar werken wordt straks beloond met een fooi. Buitengewoon schandalig! Overigens heeft de regering ook een spaak in het wiel gestoken door de afschaffing van de AOW-partnertoeslag voor de partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft. Ter vergelijking: stel een leeftijdgenoot bereikt op hetzelfde moment de AOW-leeftijd en heeft een partner
    van gelijke leeftijd of ouder. Dit echtpaar ontvangt voor 2 personen een AOW
    van 2 x € 730,00. Deze jongeheer + partner ontvangen straks eenmaal € 730 AOW plus het opgebouwde pensioen van een gammel pensioenfonds die z’n eerder gedane belofte van een welvaartsvast-pensioen bij lange na niet gaat nakomen. Pas wanneer ik 72 mag worden ontvangt mijn echtgenote haar eigen € 730 AOW-uitkering. Wie is hier nu de pineut? Om deze reden voel ik mij gedegradeerd tot de onderklasse. Oké, klagers hebben geen nood, ben ook
    wel tevreden met een droog plakje brood.

    • P.P. Toch fijn dat er een eerlijk stukje aan mij gericht word als een reactie .
     Ik was een beetje pissig op Bertus om een basisuitkering waar de graaiende elite gesteld op is om ons snel aan de bedelstaf te krijgen als heilig te verklaren om deze grote problemen als een ondergeschoven kindje te behandelen terwijl er honderdduizenden al meer dan 40 jaren premie betalen op hun uitgestelde loonbetaling voor de oude dag .
     Het ergste is dat de pensioenen bij ons ABP al vele jaren niet meer welvaartsvast zijn en al tijden geen indexatie kent .
     In mijn optiek pure diefstal van een overeenkomst die de partijen voor elkaar in jaren hebben vastgelegd eerst in een eindloon pensioen en later eigenlijk door de grove fout van de vakbond afgetimmerd op een middelloon pensioen .
     Het vertrouwen slinkt met de dag , en het Haagse regenten kliekje , bij uitstek de elite pooiers heden ten dage voor de werkenden en uitkeringsgerechtigde plus hun EU vrienden , kijken met argusogen naar onze volgestorte pensioenpotten waar in het verleden door Wim Kok en consorten ook de miljarden guldens vrijelijk hebben lopen graaien alsof het hun hobby was .
     De hele kwestie volg ik op de voet en vind het zeer onrechtvaardig worden vandaar dat ik gelijk in de reactie ongezouten maar eerlijk een mening geef .

     • Ach iedereen roept vaak wat, gezien vanuit z’n eigen situatie.
      In de kern komt het hier op neer dat we met ons allen wel een beetje bezorgd zijn over onze toekomst. Als we goed om ons heen kijken dan zien we dat geen enkele instantie nog grip heeft op de ontstane situatie. De overheden niet en de centrale banken niet. Laat staan onze pensioenfondsen. We zitten klem onder de enorme schuldenberg die de westerse economieën nu eenmaal zelf gecreëerd hebben. Eenmaal moet de afbouw daarvan beginnen. We zitten pas in de beginfase. Een
      deflatietijdperk is aangebroken met waarschijnlijk aanstaande paniekerige maatregelen van de centrale banken om de boel te redden. Wij burgers, en ook de politiek, hebben daar geen invloed meer op. De geschiedenis herhaalt zich, alleen in een moderne tijd met andere instrumenten. Daardoor zal het verloop van de desastreuse ontwikkelingen altijd onvoorspelbaar zijn. De chaos regeert. Dat wordt zichtbaar duidelijk.

     • Klopt je verhaal wel Piet? Ook ik ging werken toen ik 18 was, maar van pensioenpremie betalen was pas sprake vanaf mijn 25e. Heel normaal in het bedrijfsleven toen. En na 40 jaar premiebetalen voor je pensioen, stopte dat en zou je je volledige pensioen krijgen. Alleen de AOW was aan andere regeltjes gebonden. Jij hebt nog gewerkt voor 1 baas, maar velen hebben pensioenbreuk opgelopen door te wisselen van werkkring en zijn er dus slechter aan toe. Nou weet ik wel dat er de laatste jaren hier en daar gesleuteld is aan leeftijd, uitholling AOW en pensioen en dat is ook aan mij niet ongemerkt voorbijgegaan. Maar om nu meteen te zeggen dat we het slecht hebben, is volgens mij een wel erg sombere benadering. Net zo goed als te beweren dat alle ouderen een goed pensioen hebben, een eigen huis en dus over geld beschikken. Wat een onzin!!!Het is het lot van de babyboomer, waar Madman zo’n hekel aan heeft. Wat me weer doet denken aan John O’Mill die ergens in een paar regeltjes schreef:
      Milord vraagt u vergiffenis voor het feit dat hij geboren is
      Milord biedt zijn excuses aan voor het feit dat hij blijft voortbestaan.
      En zo gaat John O’Mill nog even verder. Echt de waanzin ten top, alsof alle ouderen meteen schuldig zijn aan de situatie waarin we als land nu verkeren.
      Look at the bright side of life. En daar is over het algemeen niet zoveel geld voor nodig. Gewoon echt genieten van de eenvoudige dingen, zolang dat ons nog gegeven is.
      En als laatste, lang niet iedereen roept maar wat vanuit zijn eigen situatie. En daar is nu een site als Biflatie ook voor. Kennis opdoen en doorgeven en een ieder doet daar maar mee wat hij wil naar beste eer en geweten.

     • Beste Dick, bij mij is enige verwarring ontstaan doordat ik het aantal arbeidzame jaren per abuis heb geteld als pensioenpremie-jaren. Het is
      correct , en daarmee heb je gelijk, dat we in onze jeugdige jaren vanaf ons 25ste levensjaar begonnen met premie te betalen. Mijn pensioenopbouw loopt naar verwachting verder op dan 40 jaar omdat ik “hoop” door te werken na mijn 65ste. Heb nog geen behoefte om achter de geraniums te gaan zitten en mede omdat vrouwlief dus 5 jaar later dan mij haar AOWeetje gaat incasseren. Mijn pensioen op zich is natuurlijk niet heel slecht, maar het gemis van een partnertoeslag
      op de AOW haalt de oudedagsvoorziening in z’n geheel, dus AOW + pensioen, voor een deel van de (a.s.) gepensioneerden wel naar beneden. Mijn artikel is ontstaan vanuit mijn onvrede dat de pensioenvooruitzichten algemeen slechter worden. Natuurlijk kennen we grote verschillen in hoge en lage (opgebouwde) pensioenen. Het is daarom voor de ouderen met een klein pensioen een slechte zaak dat
      niemand wordt ontzien bij het korten van de pensioenen. En neem van mij aan dat er flink wat hoog bejaarden bestaan die lang geen volwaardig pensioen hebben opgebouwd. Met mijn eigen situatie, waarin de ene partner zonder inkomen 5 jaar moet wachten op de eigen AOW, heb ik willen aangeven hoe leeftijdsverschillen flink nadelige gevolgen kunnen hebben vanaf 2015 nu de partnertoeslag volledig is afgeschaft. Één van de vele bezuinigingsmaatregelen die altijd weer een deel van ons hardwerkende burgers behoorlijk in de
      porte-met-niks raakt.

     • Piet, ik heb geen enkele moeite met je onvrede over de situatie. Net zomin als met de anderen die hier op Biflatie ook op reageren. Die onvrede speelt bij mij ook. Maar in het algemeen heb ik moeite met de stelling dat we het slecht hebben. Slecht t.o.v. wat? T.o.v. onze misschien wel veel te hoge verwachtingen? We hebben dit al sinds begin van deze eeuw kunnen zien aankomen. Buitendien hebben we in de 80’er jaren ook al een discussie over ditzelfde onderwerp gehad. Waarschuwingen genoeg, maar om zoiets om te zetten in effectieve maatregelen voor jezelf is natuurlijk van een heel andere orde. En inderdaad zijn toen vele mensen in hun onschuld het schip in gegaan met allerlei prachtige financiële constructies, waar we nu nog steeds mee te maken hebben overigens.
      Mijn vrouw en ik hebben in een soortgelijke situatie gezeten als jij. Ook mijn vrouw heeft pas 2 jaar na mij een AOW uitkering gekregen, waarbij bij mij ook geen aanvulling plaatsvond.
      En hoeveel jeugdige mensen maken er nu eens een berekening van hun toekomstig pensioen op basis van hun huidige gegevens. Dat zullen er naar mijn idee niet veel zijn, net als vroeger. Vroeger zei iedereen in loondienst dat ze 70% van hun laatst verdiende salaris zouden krijgen. Volgens mij mogen ze nu blij zijn als dit 50% is inkl. AOW, maar daar komen ze wel achter als het zover is. Een beetje chargeren mag, nietwaar?

     • Heb geen idee wat voor werk je doe maar als je stoppen met werken alleen in kan vullen met achter de geraniums gaan zitten , ben je denk ik een echte pineut geworden.. Door het door te willen werken ( na je 65 ste ?? ) hou je die gedachte in leven dat dat voor iedereen maar op kan gaan.. Hebben mensen geen leven meer na hun 55ste ofzo ? hobbys , interesse in weet ik veel wat.. Nee, blijven werken om het leven wat betekenis te geven.. Als je al zo lang in de bouw werkt mag je blij zijn dat je lijf het op je zestigste nog volhoud. En dat zzp verhaal van je vriendin is werkelijkheid voor velen onder ons , zeker van jou leeftijd ! 55 plussers die zonder werk deels gedwongen worden om zzp-er te worden. Ik ben het toch met Dick eens en vind echt wel klote dat je ook belazerd bent met allerlei beloften maar “het” slecht hebben is een heel ander verhaal. Het is voor jou generatie wel het hardste slikken heb ik het idee want de tijd van weelde is echt voorbij en mijn generatie heeft die nauwelijks gekend.. GROOT VERSCHIL in beleving dus van deze crisis.. ( al eerder aangegeven )
      Je heb je gezin kunnen onderhouden in een tijd van veel zekerheden en goede verzekeringen. Vaste baan , Zekerheid bij een ongeval of schade , in ieder geval een aantal BASIS- ZEKERHEDEN die het leven wat makkelijker maakt en wat rust in het hoofd breng tijdens het ademen..

     • Beste man,

      Je bent waarschijnlijk summier geïnformeerd over de inhoud van het O.B.I ,gezien je redenatie hier omtrent en je notitie van “basisuitkering”.

      Het woord “uitkering” moet je hierbij volledig vergeten.

      Ik neem het je niet kwalijk, omdat velen anderen er ook nog niet serieus kennis van hebben genomen.

      Je praat, alsof je 40 jaar hebt gewerkt als ambtenaar.

      Mijns inziens, ben je 40 jaar als instrument gebruikt, door een systeem waar je nu achteraf op spuugt.

      Maar, zo gaat dat vaker met mensen die gouden bergen beloofd zijn en op het eind bestolen en genaaid worden door hun “Meester”.

      En nu gaan de heren er met jouw ingelegde Euro’s vandoor.

      Denk maar zo, ze zijn gewoon sluwer, geraffineerder,
      egoïstiser dan de rest.

      Je heb steeds al geweten, dat het systeem
      waarin je werkte niet deugde en andere mensen veel schade heeft berokkend, maar het verdiende zo lekker en gaf je zo’n fijn PERSOONLIJK gevoel van zekerheid wanneer je met pensioen zou gaan.

      Alles heeft z’n prijs, dat is de “Wet van de Aantrekkingskracht”.

      Nu niet lopen janken achteraf en trappen naar je meester, je moet wel sportief blijven.

      Maar ik wens je verder veel goede inzichten, er zijn altijd mensen die het veel minder hebben dan jij, probeer daar ook eens serieus bij stil te staan en naar te handelen.
      Daar zal jij heeeeel veel moeite hebben.

 5. Er staat geschreven in mijn column: Interen + onvrede = opstand. Vandaag in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/binnenland/24630888/__PVV_in_peiling_naar_recordhoogte__.html
  Niet bepaald mijn lievelingskrant, maar voor een kritische beschouwer de ideale krant om te lezen wat de onnozelen in showbizzland zoal bezig houdt. Dat de onvrede inmiddels al behoorlijk groot is blijkt nu dus wel. De opeenstapeling van steeds meer problemen in onze westerse samenleving gaat zich wreken. De polarisering in de politiek is vaak een voorloper van een onrustige periode.

 6. Er stond jaren geleden al in de Financiele Telegraaf dat beheerders van Nederlandse pensioenfondsen boven aan het lijstje staan van de traders in de welbekende Boilingrooms.. Ze worden naar London City uitgenodigd en met overdadige luxe , spiegeltjes en kraaltjes heel gemakkelijk overgehaald om de pensioenen via de traders in allerlei ( winstgevende ???) constructies weg te zetten. Hoef niet uit te leggen voor welke partij het winstgevend blijkt te zijn..

  Die 1100 miljard is er helemaal niet.. Een trader legt het eventjes uit..

  https://www.youtube.com/watch?v=aC19fEqR5bA&index=29&list=FLxJ1uto6BVMINroIoS-POCA

  We don’t care…, we make money..

  • Die 1100 miljard was er wel maar nu niet meer. Voor een flink deel gedevalueerd tot een derivaat. Over een niet al te lange tijd is er een parlementaire enquete over hoe het zo verschrikkelijk mis kon gaan met het Nederlandse pensioenstelsel.

 7. Dat chargeren slaat op het cijfermateriaal dat ik over de duim zo even noemde. En daarover hoef ik beslist niet los te gaan. Dat is iets dat iedereen van tevoren zou kunnen weten, als hij daar eens een keer wat moeite voor doet. Volgens mij ben ik helemaal niet terughoudend, maar daarover verschillen we blijkbaar van mening.

 8. Kijk, alleen al de titel zegt genoeg! Iedereen weet dat pensioen op termijn zal uitsterven, ofwel ophoud te bestaan als iets van een ver , heel ver, verleden.

  Om zelf geen slachtoffer van deze stille diefstal te worden ben ik op de leeftijd van 55 jaar met vol pensioen gegaan , dan mag je geen betaalde arbeid meer verrichten in Nederland (en dat bevalt prima)!

  Dan kan je in een ander (veel goedkoper en veel vrijer) land gaan wonen en van het leven genieten. Feestje, biertje en zonnetje, zo komt elke dag weer om en denkend aan dat zielige, natte, koude landje, waar ik moest zwoegen om de onroerende zaakbelastingen, loon- en inkomstenbelastingen, brandstofheffingen, wegenbelastingen, rioolheffingen, milieubelastingen en nog een reeks aan legale diefstal notaś die regelmatig in de brievenbus vielen te betalen.

  Ik snap die Nederlanders niet (alleen maar klagen!), neem je pensioen op en verlaat Nederland per direct………ja, er zijn zat landen waar je met alleen een AOW’tje al een rijk bestaan kan hebben. Verkoop je rijtjeshuis of appartementje in dat kikkerland en koop een riante bungalow met een paar hectare landbouwgrond in de tropen…wat bezielt die burgers toch, jullie laten je ook naaien (door Rutte en zijn vrienden). Straks kan je helemaal lachen met de nieuwe belastingplannen, daarin wordt de AOW gefiscaliseerd! Zo, al die sukkels die maar pensioenpremie hebben betaald hebben dat voor Jan met de korte achternaam gedaan……..wat geniet ik toch, neem nog maar een biertje…..

 9. Twee dingen strookten mij aan dit artikel;

  ”In een periode van laagconjunctuur zal de waarde van het aandelenpakket flink lager liggen, zal het vastgoed in waarde dalen en door leegstand in winkelcentra de huuropbrengst flink lager liggen.”

  – Het is totaal geen gegeven dat de waarde van een aandelenpakket flink lager ligt in een laagconjunctuur, sterker nog, de koersen + dividend vertonen een heel ander beeld.

  ”Ik heb dus een aantal oorzaken genoemd die m.i. inhouden dat het enorme bedrag van ongeveer 700 miljard belegd vermogen bij onze gezamenlijk pensioenfondsen wel eens flink zou kunnen interen. Er wordt nog altijd watertandend gekeken naar het enorme bedrag in de pensioenpotten door o.a. de overheid en de banken. Echter wordt nu langzaam duidelijk waarom DNB de maatregel van een lagere rekenrente heeft opgelegd. De grote pot moet ook over 20 tot 30 jaar nog gevuld zijn om de jongere generatie van nu een pensioen te garanderen. Terwijl we met ons allen door gezondere levensstijl ouder worden en er tegelijk minder aanwas van premiebetalende jongeren is, schuilt hierin ook het gevaar dat de pensioenpot gaat interen.”

  – Het is totaal geen probleem als het totale belegde vermogen bij de gezamenlijke pensioenfonden minder wordt. Zolang de dekkingsgraad maar goed blijft. Het zou zomaar kunnn zijn dat onze pensioenpot over 50 jaar maar 200 miljard bedraagt, weet jij veel. Het gaat erom dat de dekkingsgraad hoog genoeg blijft om het uitgestelde loon van de mensen die terzijnertijd nog leven te kunnen betalen. Niet iedereen krijgt pensioen uitgekeerd, op dit solidariteitssysteem is het pensioenstelsel gebouwd. De grootte van de pensioenpot is niet zozeer van belang om de jongere generatie pensioen te garanderen.

  – Je haalt twee dingen door elkaar; de AOW (omslagstelsel) en het pensioenstelsel (uitgesteld loon, actuarieel berekende inleg, waarbij niet iedereen pensioen krijgt, degende die nog leven eten het pensioen van de overledenen op). Premiebetalende jongeren betalen 40 jaar voor hun eigen deel, en niet voor de ouderen van nu! Alle jongeneren van nu (zeg 1000) betalen 40 jaar, dit geld groeit 40 jaar aan en over 40 jaar is er een bepaald bedrag opgebouwd door de 1000 jongeren, sommigen zijn eerder overleden, en genieten hun pensioen niet. Dit is een heel ander systeem dan de AOW, de premies van de AOW worden nu gebruikt.

  Graag een reactie/verdediging op de ingenomen stellingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.