Kredietgroei Eurozone blijft dalen

21

Een van de lessen die we van Japan kunnen leren is dat het vergroten van de money supply er niet voor hoeft te zorgen dat er meer leningen worden aangegaan door de private sector. Naast dat banken tegenwoordig veel moeilijker krediet verlenen wil de private sector in de Eurozone ook niet lenen. De huidige situatie lijkt dus verdacht veel op een zogenaamde credit crush maar ook een balance sheet recession, waar de private sector leningen afbetaalt en spaart, terwijl we juist nieuwe leningen en uitgaven nodig hebben.

M3 Credit February Europe

Theorie Keynes lijkt niet te werken

De lage rente die de ECB hanteert lijkt de economie dus niet te kunnen aanslingeren. In dit geval spreken we van een liquidity trap. Keynes argumenteerde dat dit kan worden opgelost door de money supply te vergroten. Zoals in onderstaande grafiek is te zien (met dank aan ZeroHedge) groeien de leningen aan de private sector, ondanks een stijgende money supply, niet. De theorie van Keynes lijkt dus niet te werken, zoals dit ook in Japan de laatste 20 jaar weinig effect had.

Vooral de bekende landen weer in de problemen

Gelukkig voor ons Nederland is er nog wel sprake van groei. De daling in nieuwe leningen zijn vooral te zien in The Usual Suspects; Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland en Italië. Landen die juist gebaat zijn bij nieuwe leningen en de daar aan samenhangende economische groei. Maar ook in Duitsland en Frankrijk zijn we de groei in leningen dalen. Maar zoals Societe Generale concludeert: On the details, signs of a credit crunch for corporates in the peripheral countries are materializing. En dat is een slecht teken voor de toekomstige economische groei.

Euroarea Loans_0