Kredietgroei Eurozone blijft dalen

Een van de lessen die we van Japan kunnen leren is dat het vergroten van de money supply er niet voor hoeft te zorgen dat er meer leningen worden aangegaan door de private sector. Naast dat banken tegenwoordig veel moeilijker krediet verlenen wil de private sector in de Eurozone ook niet lenen. De huidige situatie lijkt dus verdacht veel op een zogenaamde credit crush maar ook een balance sheet recession, waar de private sector leningen afbetaalt en spaart, terwijl we juist nieuwe leningen en uitgaven nodig hebben.

M3 Credit February Europe

Theorie Keynes lijkt niet te werken

De lage rente die de ECB hanteert lijkt de economie dus niet te kunnen aanslingeren. In dit geval spreken we van een liquidity trap. Keynes argumenteerde dat dit kan worden opgelost door de money supply te vergroten. Zoals in onderstaande grafiek is te zien (met dank aan ZeroHedge) groeien de leningen aan de private sector, ondanks een stijgende money supply, niet. De theorie van Keynes lijkt dus niet te werken, zoals dit ook in Japan de laatste 20 jaar weinig effect had.

Vooral de bekende landen weer in de problemen

Gelukkig voor ons Nederland is er nog wel sprake van groei. De daling in nieuwe leningen zijn vooral te zien in The Usual Suspects; Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland en Italië. Landen die juist gebaat zijn bij nieuwe leningen en de daar aan samenhangende economische groei. Maar ook in Duitsland en Frankrijk zijn we de groei in leningen dalen. Maar zoals Societe Generale concludeert: On the details, signs of a credit crunch for corporates in the peripheral countries are materializing. En dat is een slecht teken voor de toekomstige economische groei.

Euroarea Loans_0

21 reacties

 1. Gisteren kwam het CBS met het bericht dat de economie in de 4e kwartaal van vorig jaar harder kromp dan gedacht en dat de het huidige economische beeld aan het verslechteren is. Zal onze economie binnenkort veel harder gaan krimpen dan 1,2%?

  1. Confectiepolitiek werkt niet. Er is wel ander nieuws te melden maar ach wat moet je anders verwachten van de MSM-media?

 2. Keynes werkt niet omdat ie niet wordt toegepast. Alle QE’tjes zijn naar de bankbalansen en Wallstreet gegaan. Niet naar particulieren en dus worden ze niet geinvesteerd. Sterker, de poen wordt juist WEGGEHAALD bij de burger, en dat is juist anti-Keynes.

  Ik snap dat Keynes-bashen niet zo. Behalve dan door die lui die willen dat alles naar de kl*te gaat (zoals de goudverkopers en -kopers a la Middelkoop). De crisis heeft een heel eenvoudige uitweg: poen erbij. En we moeten van het idee af dat overheden zouden moeten aflossen en rente betalen. Er hoort maar 1 wet te gelden: hoeveel geld heeft de economie nodig om te groe… pardon … floreren (wat niet hetzelfde is als groeien).

  Geld in dienst van de economie, en niet andersom! Keynes verdient een standbeeld…

  1. Onder financieel fascisme werkt geen enkel economisch systeem. Poen erbij, dat dacht Mugabe ook. Markten zijn volledig ontwricht door centrale planning, centrale planning werkt ook niet. Overheden bezuinigen niet in goede tijden zoals Keynes voorschrijft, en ja, dan loopt de staatsschuld op die vervolgens in slechte tijden een onoverkomelijk probleem vormt.

   Het hele systeem is ‘rigged’, een stijgende DOW met 47 miljoen mensen aan de foodstamps.

   Een basis economie met parallel daaraan een puur kapitalistisch systeem, slechts gereguleerd in de basis zoals m.b.t. duurzaamheid is een antwoord.

 3. je kunt alleen uit de crisis komen door PRODUCTIVITEIT…..de enige weg naar welvaart…”meer poen erbij” werkt averechts…poen is slechts een RUILMIDDEL!!

  1. Maar de enige manier voor meer productiviteit zijn slimmeren computers. Er komen geen mensen meer aan te pas. Dan kan er nog zoveel geautomatiseerde productiviteit zijn, de werkloosheid zal er niet door dalen. Alleen de ondernemer en degene die voor de computers en machines zorgt profiteren. Wat is er nu nog echt productief?

   1. dankzij automatisering zouden we nu minder hoeven werken dan pak ‘m beet 100 jaar geleden, dit is echter niet het geva, dit komt omdat er te veel niet productieven zijn, die door die paar productieven in stand moeten worden gehouden. overheid draait de productiviteit de nek om, en dat, in combinatie met te veel schulden, doet ons nu de das om. te weinig poductiviteit om de niet- productieven en schuldenlast te onderhouden.

    1. Maar er werken er steeds minder, mede door de automatisering. Alleen dat betekent dat er mensen vervangen worden door machines. Alleen maar goed voor de winsten van de bedrijven en jammer voor de mensen die werkloos worden.

 4. @ Koen.., Nogmaals kan je niet wat selectiever met je reclame zijn ??
  American Express.., Beursspelletjes..
  Principes…..?

  1. Dag Bas, de meeste advertenties worden via een extern advertentienetwerk weergegeven. We filteren hier en daar wat waar we dat nodig achten, echter kan iedereen de positie op Biflatie bekleden. Dat heeft m.i. weinig met principes te maken. Het feit dat we hier verslag doen over het financiële systeem en de economie, houdt nog niet per definitie in dat American Express niet kan adverteren. Ieder mag zelf bepalen of hij gebruik maakt van een kredietkaart of niet. Feit is dat Biflatie zonder de advertenties niet kan bestaan, het helpt om de kosten te dekken. Een andere optie is om ervoor te kiezen om de website achter een betaalmuur te zetten, maar dat doe ik liever niet. Goed dat je kritisch bent overigens, die beursspelletjes ben ik nog niet tegengekomen, dus weet niet wat dat precies is…

   1. @ Koen Ja, zo kan je het ook uitleggen maar feit blijft toch wel dat je wanneer je het nodig vindt je wel kan filteren en het een keuze van jou is om dit soort reclame te maken.
    Reclame met Vergroot uw beleggingen , start met 100 euro en handel met 40.000 vind ik echt belachelijk hier en voor mij is dat een beursspelletje maar dan wel een flauw K*t spel.
    Als deze site het product was van een gedachte om mensen te informeren en dit oneerlijke systeem te stoppen, met een idealistische bevlogenheid om deze crisis te stoppen en een andere kant op te gaan dan had deze reclame hier echt niet gestaan en dat heeft alles met principes te maken.
    Het is toch vreemd dat naast een artikel wat jij plaatst met als uitgangspunt dat de aandelenmarkt een luchtbel is en een big crash zomaar kan gebeuren dus reclame maakt om diezelfde aandelen markt in te gaan ?
    Dan zie ik liever een paar mooie palings of dat bekertje wat ik kon bedrukken..
    http://www.youtube.com/watch?v=tbBz2e7kAoA

    1. @Bas: Dank voor je reactie. Het is niet zo zwart-wit als jij stelt. Handelen op de beurs kan je ook doen om in te spelen op een eventuele daling. Wat betreft de reclame, ik neem je standpunt serieus en zal nog eens kritisch kijken binnen het advertentienetwerk wat ik wel en niet passend vind.

     Die bekertjes vond je natuurlijk leuk door de dame die het bedrukte bekertje in haar handen had, of niet? Mooie video overigens, wellicht dat de palings nog eens verschijnen hier. Goed weekend.

 5. De schulden van de ontwikkelde economieen als % van het BBP zijn momenteel hoger dan de jaren ’30. De fysieke economie kan deze niet meer dragen. Dit leidt tot een ‘balance sheet’ depressie in de bancaire sector. In de EU is het balanstotaal van de banken in relatie tot het BBP 370%. Ter vergelijking: in de VS bedraagt dit percentage 95%. Daarom start de mondiale ‘financial meltdown’ in Europa.

  In een geldsysteem waarbij de banken al het geld als schuld laten origineren, leidt een stagnatie of afname van de geldhoeveelheid tot een situatie waarbij er rekenkundig onvoldoende geldeenheden in omloop zijn om reeds bestaande verplichtingen op micro niveau te kunnen nakomen. Bankbalansen veranderen dan van een geldpomp in een zwart gat. Alsdan ontstaat er een zichzelf versterkende negatieve wisselwerking met de fysieke economie die uiteindelijk uitmondt in een deflatie depressie. Meer lezen over ons geldsysteem, mogelijke oplossingen, de euro en de financieel-economische crisis?

  http://www.economie-macht-maatschappij.com/index.html

 6. De banken gaan wellicht toch weer iets verzinnen om het product geld in de markt te zetten. Omdat ze straks toch weer gaan beseffen dat dat hun primaire productieproces is hetgeen zorgt voor hun bestaansrecht.

  De vraag is alleen hoe ze het product geld weer opnieuw in de markt gaan zetten. Na de jaren 80 hebben we definitieve omslag gemaakt van een kwalitatief (de naweeen van een gouddekkend ruilmiddel) naar een kwantitatief ruilmiddel. Die fase van kwantitatief naar kwalitatief werd gekenmerkt door een steeds lagere rente en dus rente niet meer mede af te laten hangen van de echte (kwalitatieve) inflatieberekening.

  Al dit kwantitatieve geld geproduceerd vanaf begin jaren 80 overspoelde het kwalitatieve geld. Dezelfde woning die je in de begin jaren 70 met kwantitatief geld kon kopen voor f 75.000 kon je 20 jaar later, in begin jaren 90, voor f 150.000,- verkopen.

  Toen kwam er nog meer kwantitatief geld, je kon nog meer kwantitatief geld lenen bij de bank voor een nog lagere rente. Dit goedkope geld vloeide 1 op 1 naar de onroerend markt en de aandelenkoersen. Het woord luchtbel werd geboren. Diezelfde woning van f 145.000 ging binnen 3 tot 5 jaar naar 150.000 euro.

  Maar nu anno 2013 is het marketingtruukje (tegen extreem lage rente belachelijk hoge geldbedragen uitlenen’ van de banken ten einde gekomen.
  De eerste mensen kunnen hun wurgcontract (ofwel hypotheek) niet meer terug betalen. Deze mensen zijn aan het stapelen. Rente en aflossing wordt dan bij het hypotheekbedrag opgeteld en men (de bank en de persoon met de hypotheek) wacht op betere tijden.
  De amerikanen begonnen te stapelen in het jaar 2000 en in 2008 werd de situatie onhoudbaar. Maar heel veel banken waren solidair met de amerikaanse banken en hebben vanuit solidariteit al heel veel hypotheekleningen overgenomen van amerikaanse banken. De problemen van amerikaanse banken om deze leningen af te schrijven op hun schamele eigen vermogens was dan ook minder groot.
  Heel veel europese landen waren ook solidair met de amerikaanse banken. De meeste landen die banken hadden die amerikaanse hypotheken op de balansen hadden staan, hebben hun staatschuld met belachelijk hoge percentages moeten verhogen. Inmiddels hebben veel landen, om hun staatschulden weer wat dragelijker te maken in verband met rente en aflossing die ze hierover moeten betalen, de belastingen verhoogt.
  We kunnen dus stellen dat de belastingen in nederland zijn verhoogt omdat de amerikanen massaal hun hypotheek niet meer konden aflossen.

  Maar goed om een kop een staart aan dit verhaal te breiden, gaat het erom hoe de banken straks weer het produkt geld in de markt gaan zetten.
  Vooralsnog vind het verhaal over de landbouw grond wel een mooi voorbeeld.
  Hierbij hebben de banken 2 vliegen in een klap. En ze vinden mensen die hun solidariteit willen betuigen met de banken die moeten afschrijven op hun landbouwgronden en ze zetten weer geld in de markt en bewijzen hun kwantitatieve bestaansrecht ten aanzien van de maatschappij.

  En wellicht als ze het truukje goed doen, wacht er ook nog een bonus op ze…

 7. Een structureel dalende kredietverlening is de garantie voor de Finale Crash.

  Ik (als veel anderen) heb al vaak gesteld dat dit geldsysteem mathematisch onhoudbaar is. Blijkbaar is niet iedereen het hiermee eens. Helaas is dit punt is een vaststaand feit en het ligt aan de twijfelaar om de feiten op een rij te zetten.

  De helikopter view mag nooit verlaten worden: het Euro-geld begint bij de Federal Reserve, verspreidt zich na multiplicatie via het bankensysteem in de fysieke Eurozone economie en moet terug met rente en commissies naar de banken die de multiplicatie alweer terugdraaien en van de banken weer bij de geldirrigator. Met andere woorden: wanneer het over de Euromunt gaat moet (en dat hoort in mega-grote letters staan MOET) nimmer vergeten worden dat het geldirrigatiesysteem van de Euro bij de Federal Reserve begint. Er is geen (GEEN, KEIN, NONE, RIEN) andere bron van primaire geldcreatie voor de Eurozone dan de Federal Reserve en dat de ECB een kredietdistributeur is van het 100% private bedrijf Federal Reserve.

  De ECB heeft als mandaat prijsstabiliteit en MAG GEEN LIQUIDITEIT SCHEPPEN.

  De banken krijgen het primair geschapen geld of direct van de Fed of indirect via wat de ECB het bij de Fed leent. De banken mogen dit basisgeld leveragen met een multiplierfactor om de niet financiële economie (fysieke economie) van liquiditeit te voorzien. En voor elke lening dient naast de hoofdsom ook rente en commissies vergoed worden maar hiervoor bestaat er geen dekking. Eeuwen lang is de geldmassa structureel gegroeid en de rente en commissies werden naast de hoofdsom vergoed door grotere leningen en zo voorts leek alles goed te gaan… tot 2008 wanneer de banken moesten “herkapitaliseren”‘ dus minder krediet geven (scherpe daling van de multiplierfactor) . Door deze maatregel is de ruilmiddelmassa te laag geworden voor de omvang van de fysieke Euroeconomie en DIT veroorzaakt de huidige steeds diepere krimp.
  Maar ook de banken hebben het extreem moeilijk:
  1.
  hun klanten hebben steeds meer moeite het schaars geworden geld te verdienen om aan de kredietvoorwaarden te voldoen, veel kredieten falen en raken de bankenbalans tot aan insolventie toe.
  2.
  door de vereiste hogere buffers kunnen de banken geen kredieten meer vernieuwen vaak zelfs ook voor zeer gezonde bedrijven niet.

  De 1 en 2 combinatie werkt als een ongecontroleerde kernreactie en zombificeert alle banken en de hele fysieke economie.

  Het is een systemische crisis door een mathematische onmogelijkheid waar helaas niet iedereen stil staat bij de gevolgen….

  Ook de hele mainstream media is opvallend stil over de echte bron van de crisis: het Euro irrigatiesysteem en de verlaging van de multiplierfactor.

  Als het irrigatiesysteem en de multiplierfactor niet aangepakt worden is de hele economie (financiële en fysieke) snel verpulverd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.