Kredietkraan wordt steeds verder dichtgedraaid

10

krediet kraanDe miljarden euro’s waarmee de belastingbetalers in 2008 de banken hebben moeten redden hebben er toe geleid dat de banken, als een soort van ‘dankjewel’ de kredietkraan voor het midden- en kleinbedrijf zo goed als dichtgedraaid hebben. Dat de economie hieronder lijdt kan de bankiers kennelijk niets schelen. Inmiddels zijn we nu zover dat de werkloosheid in Nederland volledig uit de hand begint te lopen. Afgelopen maand lag dit aantal op 643.000 en verwacht wordt dat dit aantal zal gaan oplopen naar meer dan 700.000.

Aanscherping kredietvoorwaarden voor het MKB

Om economische activiteiten te kunnen ontplooien heeft het Midden- en Kleinbedrijf dringend behoefte aan krediet. Om regionaal en landelijk de economie weer aan de praat te krijgen is het van belang dat kleinere bedrijven hun activiteiten uit kunnen breiden. Deze vangen echter in de meeste gevallen bot bij de banken als zij geld willen lenen. Financieringsaanvragen van gezonde bedrijven die een uitbreiding gefinancierd willen hebben worden massaal door de banken afgewezen, ondanks dat zij goed uitgewerkte en haalbare bedrijfsplannen overleggen. Voor veel bedrijven wordt van de een op de andere dag hun rekening-courant aanzienlijk verlaagd of in zijn geheel ingetrokken.

Banken nemen minder risico

De Nederlandsche Bank meldt dat banken de kredietverlening aan het MKB als risicovoller zijn gaan zien. De banken zijn zich volgens DNB meer zorgen gaan maken over de algemene economie, de specifieke bedrijfstak of onderneming en het onderpand. Banken waren ook strenger om hun kapitaalpositie beter te kunnen waarborgen. Uit de cijfers van DNB blijkt dat sinds 2008 banken in haast elk kwartaal de kredietvoorwaarden voor het MKB verzwaarden. Voor multinationale en grote ondernemingen was dit niet of nauwelijks het geval. Lees meer op Gewoon-Nieuws