Lagarde begint meer dan ongerust te worden

21

Bankiers, politici en geldmagnaten hebben een vast spreekwoord namelijk: “Geld maak je met geld” en het maakt niet uit hoe. Daar waar gewone mensen als u en ik bij geld denken aan woorden als vertrouwen, ruilmiddel, arbeidsprestaties, aankopen van materiële zaken en goederen geldt in hun wereld het adagium hoe en waar behaal ik het hoogste rendement.

lagarde ongerust

Geld en speculatie

De afgelopen jaren zijn er enorme hoeveelheden geld in de markt gezet met als doel het aanzwengelen van de economie in de westerse wereld. Omdat burgers en bedrijven echter meer dan terughoudend zijn en met groot wantrouwen kijken naar overheden en banken valt er bij ons voor speculanten momenteel niet echt veel te halen. Net als water, stromend naar het laagste punt, kwamen de “investeerders” uit in landen als Brazilië, India, Indonesië, Thailand, Turkije, Zuid Afrika en soortgelijk. Hier werd alles wat maar enige waarde kon hebben opgekocht. Gronden en gebouwen, plantages, mijnen, grondstoffen, olie e.d. met als gevolg dat de prijzen snel gingen stijgen. Het inkomen van de lokale bevolking ging uiteraard niet omhoog terwijl grond, voedsel, wonen en energie wel enorm snel duurder werden.

Uitgevoerde inflatie

Ondanks de enorme hoeveelheden geld die, bijna voor niets aan banken en investeerders ter beschikking werden gesteld, bleef bij ons de inflatie relatief beperkt omdat er als het waren sprake is van een kopersstaking. In de eerder genoemde landen was de vraag, vanuit de westerse wereld naar het materiële en tastbare, echter wel groot waardoor er sprake was en is van een soort inflatie export.

Het wordt onrustig in de uitgebuite landen

De landen waar de westerse investeerder met hun grijpgrage handen hebben huisgehouden hebben met elkaar gemeen dat het in de regel gaat om enorme hoeveelheden inwoners, veelal jong, en via internet verbonden met de rest van de wereld. Men is dus niet gek en met velen. Grootschalige onrust aldaar is dan ook niet iets waar Lagarde en haar kompanen op zitten de te wachten. Het westen heeft immers al problemen genoeg op het gebied van de schuldenlast, de werkgelegenheid en pensioenen, de gezondheidszorg en de banken.

Afwentelen systeemcrash

De problemen zijn groot en de gebeurtenissen onvoorspelbaar. Er is zo veel geld in omloop dat er op geen enkele manier nog een relatie te vinden is tussen materiële zaken, bruto nationale producten van landen en de gewone menselijke maat. Aan het voorbeeld Griekenland is te zien dat de honger van de geldwolf niet te stillen is. De onrust van Lagarde is dan ook goed te begrijpen. Het ongrijpbare monster is los en men weet niet wanneer en het toe zal slaan. Het kan een explosie of een implosie zijn waarvan de krachtvelden zich als een in het water gegooide steen via de concentrische cirkels steeds verder uitbreiden.

Volgens Lagarde moet er een dam worden opgeworpen en moeten de “drukpersen” worden stilgezet. Daar waar problemen ontstaan, moet er echter wel met grote hoeveelheden geld redding worden gebracht. Wat mij betreft allemaal onmogelijke opgaves die ons alleen maar verder in de modder doen wegzakken.