Lagere economische groei en minder koopkracht dan voorzien

15

Dàt zijn niet zo fijne voorspellingen, feiten en herzieningen die we op ons bord krijgen als Nederlanders. De slechtnieuwsbrengers in deze zijn het Centraal Planbureau (CPB), ING en Rabo, en de Universiteit Leiden.  

Gemengde berichten

Op 19 juni 2019 publiceert het CPB haar ‘economische vooruitzichten 2019 en 2020.’ Dat betreft gemengde berichten van ramingen en voorspellingen. De werkloosheid blijft erg laag. De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden, wat de mogelijkheden voor loongroei beperkt. De economische groei van Nederland neemt naar verwacht af, naar wat een ‘standaard tempo’ genoemd wordt. ‘De koopkracht blijft positief door beleid en in 2020 door matigende inflatie. Het overschot op de overheidsbegroting houdt aan. Het Amerikaanse handelsbeleid, de kans op een no-deal Brexit en de instabiele situatie in Italië zijn belangrijke neerwaartse risico’s voor de Nederlandse economie.’

Belastingen in stijgende lijn

De voorspelde koopkracht door het Centraal Planbureau is te optimistisch volgens genoemde banken. Die moeten we beslist halveren. In plaats van 1,6 procent zal het eerder onder de 1 procent worden, aldus de economen. Want de inflatie ligt hoger dan verwacht, en de loonstijging lager. Hoogleraar Caminada van de Universiteit Leiden voegt er nog aan toe dat de belastingen in Nederland stelselmatig stijgen. Haar onderzoek laat zien dat reeds jarenlang de inkomensstijging van de helft van werkend Nederland ’geheel is wegbelast.’

Ramingen te optimistisch

Naar verluid heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met verouderde cijfers gewerkt. De energiekost komt daardoor hoger uit dan berekend. Voor een gemiddeld huishouden zou daardoor naar verwacht de jaarrekening met 330 euro stijgen. Waar gerekend werd op 110 euro. De helft ongeveer komt dan door hogere tarieven vanwege de energiebedrijven. De andere helft door hogere belastingen. We kunnen maar hopen dat onze (stijgende) belastingen nuttig besteed zullen worden. Zoals het Klimaatakkoord voor 2030 halen.

Over de auteur

Zet de dagelijkse economische en maatschappelijke onderwerpen uiteen.