Hoe lang blijft er nog vertrouwen in de Dollar?

7

Ondanks dat de Democraten en de Republikeinen tot een akkoord zijn gekomen over het schuldenplafond, zien Aziatische beleidsmakers genoeg reden om zich in te dekken tegen een mogelijke financiële storm. Alles is wederom slechts uitgesteld. Amerika schuift de schuld door. Centrale banken in Azië hebben naar schatting ongeveer 5,7 biljoen (5700 miljard) dollar aan buitenlandse valuta reserves die veelal zijn vergaard in het recente verleden toen Ben Bernanke de geldpers op volle toeren liet draaien.

dollar

China heeft reserve van $3,6 biljoen

De reserves van 12 Aziatische landen die Reuters volgt liepen op met 85,2 miljard dollar in de periode van juli tot september. China is met 3,57 biljoen dollar veruit de grootste houder van reserves en volgens Reuters accumuleerde China nog eens 68 miljard dollar tijdens de afgelopen drie maanden. Hiermee trachten de landen zich in te dekken tegen externe schokken, zoals bijvoorbeeld gebeurde tijdens de Aziatische Financiële Crisis in 1997. Toen zorgde een kapitaalvlucht ervoor dat een aantal Aziatische landen voor hulp moesten aankloppen bij het IMF. Beleggers vluchtten destijds uit Azië in de Amerikaanse dollar waardoor de economische groei in deze opkomende landen hard achteruit liep en de stijgende inflatie een probleem werd.

Aziatische samenwerking

Om beleggers het vertrouwen te laten behouden hebben veel Aziatische overheden niet alleen valutareserves opgebouwd, maar ook de staatsschuld verkleind. Daarnaast hebben ze onderling verdragen gesloten die het mogelijk maken om elkaar te hulp te schieten met valutareserves als dat nodig zou zijn. Meer dan de helft van deze valutareserves worden gehouden in dollars of dollargenomineerde activa zoals de Amerikaanse staatsobligaties.

Dollar nog altijd ‘veilige haven’

Stel dat er een situatie zou zijn ontstaan dat de Amerikaanse politiek niet tot een akkoord zou zijn gekomen omtrent de schuldenlimiet en de Verenigde Staten zou officieel een wanbetaler zijn geworden, dan zouden beleggers waarschijnlijk paradoxaal genoeg de opkomende markten verkopen en de dollar aankopen. De dollar is nog steeds het meest gebruikte betaalmiddel op aarde en wordt in een paniektoestand boven andere financiële activa verkozen.

Onze munt, maar uw probleem

Toen we te maken hadden met de kredietcrisis in 2007-2009, vluchtte beleggers ook in de Amerikaanse dollar ondanks dat de oorsprong van deze crisis juist in de Verenigde Staten lag. Deze buitengewone situatie heeft er toe geleid dat de Verenigde Staten altijd via monetaire verruiming snel uit een crisis kan komen en de inflatie kon exporteren naar het buitenland. “The dollar is our currency but is your problem,” zei de Amerikaanse politicus John Cannally in 1971 en hij sloeg daarmee de spijker op zijn kop.

De-Amerikanisatie

Het is daarom niet verbazingwekkend dat het officiële Chinese persbureau Xinhua afgelopen weekend meldde dat de politieke impasse in de Verenigde Staten een goed moment is voor een “verwarde wereld” om te overwegen deze te “de-Amerikaniseren”. De de-Amerikanisatie zou een hervorming van het internationaal monetair stelsel inhouden en gepaard moeten gaan met een vervanging van de Amerikaanse dollar als internationale reservevaluta.

Azië wil financieel onafhankelijk zijn

Het is niet waarschijnlijk dat Amerika en andere Westerse landen hieraan gehoor zullen geven, maar het geeft wel de aspiraties aan van de Aziatische landen. Niet langer zijn zij bereid om afhankelijk te zijn van Westerse “internationale” instituten zoals het IMF of de Wereldbank, maar nemen zelf actie om hun onafhankelijkheid en voortbestaan te garanderen. Of de gemaakte afspraken nog wat waard zullen zijn, als puntje bij paaltje komt, moet nog worden gezien. Nog niet eerder zijn de Aziatische landen op hun samenwerkend vermogen getest. Wellicht dat een nieuwe impasse, met betrekking tot het schuldenplafond, de nieuwe samenwerking zal testen. Op 7 januari 2014 is het per slot van rekening alweer zo ver.