Lastenverzwaring funest voor de economie

32

euro economieMet een krimp van 1,1% ten opzichte van voorgaande kwartaal en een krimp van 1,6% op jaarbasis staat Nederland er beroerd voor qua economische progressie. Aangezien de twee regerende overheidspartijen, de VVD en de PVDA, de Brusselse norm van 3% in 2013 als heilig beschouwen zal er voor Rutte en co weinig anders opzitten: Nog meer bezuinigen & lastenverzwaring. Onze economie, de vijfde van Europa, zit in zwaar weer. In Europees perspectief presteren we beroerd, ver onder het gemiddelde van de Eurozone, maar ook slechter dan probleemlanden als Italië en Spanje. Zullen nieuwe bezuinigingsrondes ons tekort dan echt tot onder de 3% terugbrengen?

Huizenprijzen & consumentenvertrouwen

Als we inzoomen op de cijfers van donderdag dan valt vooral op dat de economie over de gehele linie aan het verslechteren is. De consumptie nam met 1,8% af ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, terwijl investeringen zelfs met 6,4% krompen. Ook onze voornaamste kracht, de exportmotor, groeide in een beduidend lager tempo dan dat het voorheen deed. Hoe komt het dan dat onze eigen economie zo afkoelt? In vergelijking met andere landen zijn onze dalende huizenprijzen één van de belangrijkste factoren die een negatief effect heeft op het consumentenvertrouwen. Deze combinatie, met daarbij een multiplier (het effect van bestedingsveranderingen) in Nederland die hoger ligt dan 1, zorgt voor een krimp van de economie die groter is dan de winst vanwege bezuinigingen.

Meer lastenverzwaring en bezuinigingen

Nu de huidige maatregelen er voor zullen zorgen dat de woningmarkt niet snel zal verbeteren, is het dan ook niet waarschijnlijk dat huizenprijzen op korte termijn zullen stabiliseren. Juist de overheid zou de situatie enigszins kunnen verzachten door een deel van de pijn op zich te nemen. In plaats daarvan besluit het zich aan het Brusselse receptuur te houden: meer lastenverzwaringen en bezuinigingen. Dat dit recept de afgelopen jaren slechts averechts heeft gewerkt lijkt politici niet te deren. Het zijn juist de heren uit Brussel die zelf weinig moeite hebben met een groter budget. Lidstaten zullen meer moeten afdragen aan Brussel, zo luidt de algemene gedachtegang bij de eurocraten.

Uitschieter of structurele trend?

Zoals hoogleraar Ewald Engelen al eerder voorspelde, ziet het er naar uit dat deze zelfgecreëerde recessie alleen maar erger gaat worden. Door de Brusselse receptuur van lastenverzwaringen en bezuinigingen (of was het hervormen?) is de recessie niet helemaal van eigen makelij. De duur van deze periode zal alleen maar verlengd worden als Rutte en co hun zin krijgen. Het is dan ook afwachten of de economische krimp slechts een uitschieter was of een structurele trend veroorzaakt door incompetente politici.