Let op: Uw spaargeld is in gevaar

35

Voor alle mensen die denken dat het spaargeld weer veilig is na de geruststellende woorden van Dijsselbloem, artikelen van belangrijke economen en de zachte zinnen van de Radio 1 presentatoren, think again. Wat er allemaal in Cyprus heeft plaatsgevonden, lijkt ondenkbaar in ons ‘beschaafde en corruptie-vrije landje’. Toch is er een heel ander toekomstperspectief denkbaar, zeker wanneer we terugkijken naar de crisissituaties en we de berichtgeving over grote en belangrijke onderwerpen eens bestuderen. Let met name op de volgorde van de berichten en het doel wat daar achter zit.

zaadje geplant

Duidelijk patroon zichtbaar

Er is een duidelijk patroon zichtbaar als je kijkt naar hoe bepaalde zaken in het nieuws worden gebracht door de belanghebbenden. Het is dit patroon, dat de titel van dit artikel bestaansrecht geeft. Keer op keer worden dezelfde tactieken toegepast om ons burgers voor te bereiden op grote (vaak negatieve) veranderingen. Het wordt gedaan met het doel om onze mening dusdanig te beïnvloeden dat de beleidmakers geen of weinig tegengeluiden zullen horen. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk het veelbesproken Cyprus. Het land zelf zal de gemiddelde Nederlander een zorg zijn, maar het idee dat een Europees land wederom om zeep is geholpen door de bankenindustrie en dat nu wellicht ons eigen spaargeld niet meer veilig is, daar werd woedend, verbaasd en angstig op gereageerd.

Voorstel – paniek en woede – oplossing

De situatie in Cyprus laat duidelijk zien dat er ook hier sprake is van een terugkerende tactiek en een voor de hand liggend patroon als je het bekijkt vanuit een helicopter view. Allereerst is er de kritieke situatie bij de banken waardoor de sneeuwbal gaat rollen. Vervolgens wordt de angst voor instorting van het systeem massaal gevoed door de media en politici. Het eerste voorstel dat de oplossing moet zijn, wordt enkele dagen daarna gepresenteerd en hier zit nu juist de crux; alles met een mening schreeuwt moord en brand en “dit is onmogelijk en zelfs gevaarlijk wat er nu bedacht is!”. Vervolgens komen er allerlei economen, politici (met name de tandeloze-tijger-oppositiepartijen) en andere invloedrijke personen en belanghebbenden aan het woord om het voorstel te verdedigen of af te wijzen. Gesteggel heen en weer, lange vergaderingen, EU-top na EU-top en een paar dagen lang onzekerheid. Dan opeens ligt het nieuwe voorstel er: een iets minder desastreus voorstel dan het eerste. “Ziet u wel burger? Wij luisteren naar jullie!”. Het voorstel is echter in essentie hetzelfde, het wordt alleen iets milder gebracht.

Een zaadje in uw hoofd geplant…

Het eerste plan ter oplossing van het probleem slaat in als een bom. Het idee is als een zaadje in ons hoofd geplant; we weten er nu van en zijn op de hoogte. Iedereen boos, verontwaardigd en kwaad en vervolgens wordt het plan een beetje aangepast waardoor het wat makkelijker te behappen is voor de burger. De berichtgeving spreekt dan vaak over “voorstel van tafel, voorstel toch voordeliger voor burger, voorstel zo erg nog niet, voorstel nu veel minder hard…” et cetera. Het is toch duidelijk dat men een ballonnetje oplaat om de reactie van het volk te peilen, de reactie en mening bij te sturen door middel van de media om vervolgens het zelfde voorstel in een andere vorm te gieten en het alsnog door te voeren?

Toegepaste tactieken

Deze tactiek is toegepast bij het korten op onze pensioenen, het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, het verdrag van Lissabon, de premies van de zorgverzekering, de vorming van de Europese Unie, rekening rijden, ontslagrecht en en nog veel meer… Wanneer zijn politici en bankiers eens gewoon duidelijk, recht door zee en eerlijk? Dijsselbloem zou “verkeerd geciteerd” zijn over het woord ‘blauwdruk’ of ‘template’ of wat dan ook. De waarheid spreken, je aan je afspraken houden en het volk geven waar het recht op heeft, is er tegenwoordig niet meer bij. Politici verliezen de geloofwaardigheid, welke tactiek men ook toepast. En NATUURLIJK heeft de Nederlandse consument nog maar weinig vertrouwen in banken, dat is toch niet gek!?

Uw spaargeld

Terugkomend op uw spaargeld. Haal het van de bank, of laat het lekker staan, het zaadje is in ieder geval in uw hoofd geplant door de perikelen in Cyprus. Wat eigenlijk niet mag, kan nog steeds. De gedachte hierover is gecreëerd. De situatie bestaat, iedereen heeft het op een eigen manier ervaren. Wellicht heeft garantie in het woord ‘Depositogarantiestelsel’ over een paar jaar en hele andere betekenis.. Niets is meer zeker. U bent gewaarschuwd.

Over de auteur

Meneer Teun ontdekt graag de geheimen van onze instituten, systemen en bankiers. Hij bezit een gezonde dosis scepticisme en wijst mensen er graag op dat veel in ons leven anders is dan het lijkt. Twitter: @Meneer_Teun