“Lonen in Nederland véél te hoog”

9

innovationBovenstaande uitspraak komt van hoogleraar Tom Wilthagen. Nederlanders zijn veel te dure arbeidskrachten in vergelijking met de werkende burgers in de omliggende landen. De professor Institutionele en Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt zei dit naar aanleiding van het begin van het nieuwe academische jaar. We leggen de bedoelingen van de professor uit.

Pak hem niet op die ene zin

Want de professor zegt ook “We hebben op het gebied  van producten met hoge toegevoegde waarde een voorsprong van 5 jaar op China, daar hebben we er meer van nodig“.  Het gebrek aan innovatie zit hem hoog, baart hem oprecht zorgen, en daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn. We mogen en moeten dan ook die “Nederlandse lonen veel te hoog” sterk relativeren; de professor bedoelt: voor wat een groot deel van de werkers doet; repetitieve, afstompende arbeid, slechts uitvoerend, nooit zelf bedenkend.

Het intellect is al wat ons nog rest!

We zitten op het laagste niveau van economische groei met Italië en Estland, slechter dan Duitsland en België.  Dat moet je zien te doorbreken“.  Wilthagen hamert op innovatie en terecht.  Kijk: de goedkope productie hebben we naar het buitenland gestuurd. Dat buitenland (lees maar gerust: China en India) heeft snel geleerd en geabsorbeerd. Al vlug ging het over naar dagdagelijkse taken overnemen. Zo wordt de boekhouding van Lufthansa inmiddels in India gedaan en zijn overal call-centers opgericht. Wat rest de Westerse wereld dan nog? Het intellect…

R&D is het enige en juiste antwoord

“Ja, je zou graag de nieuwe Google hier laten ontstaan.  Ons beste businessmodel drijft op producten met een hoge toegevoegde waarde zoals de ASML-machine en fijnmicroscopie.  We hebben op dat gebied een voorsprong van 5 jaar op China maar we hebben er meer van nodig”.  Laten we met gedenkwaardige woorden van de professor eindigen : “Ik ben een optimistisch mens maar vrees blijvende haperingen.  Arbeid is gewoon te duur.  Meer uren voor minder geld is onontkoombaar.  Maar dat is draaglijk als we de nieuwe markten creëren, van bedrijven, instellingen en burgers samen.  Het is niet hopeloos maar de Engelse socioloog Giddens zei : The World Does Not Owe Us A Living.  Afglijden zou er on-Nederlands zijn maar dat scenario is niet uit te sluiten“.