Macro verkenningen 2021: de vlag hangt, hij wappert niet

(een longread artikel: leestijd 15 minuten)

Vol verwachting wordt er vooruit gekeken naar de beleidsbeslissingen van ons kabinet. Of moet ik zeggen: vol spanning en afschuw ziet men de toekomst tegemoet. Het is een rare wereld momenteel, zo is de algemene opvatting onder de bevolking van westerse democratieën. In veel landen met een volksregering voelt de bevolking zich beklemd nu vrijheden zijn beperkt vanwege een besmettelijk virus die de status heeft verworven van pandemie. De meningen zijn verdeeld over die status, steeds meer analisten roepen op om de pandemie te degraderen tot een epidemie. Op die manier kunnen bewindslieden beter manoeuvreren en hun eigen beleidsbeslissingen nemen. Staan ze minder onder invloed van overkoepelende organisaties zoals de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie). Zoals de vlag er nu bij hangt, hij wappert niet, zien de ontwikkelingen er niet goed uit.

WHO/RIVM versus onafhankelijk onderzoek

De algemene teneur is dat er angst heerst om besmet te raken met een virus waar sommige mensen aan overlijden. Nu we bijna een jaar verder zijn komen er rapporten in de openbaarheid van gepensioneerde wetenschappers en onafhankelijke onderzoekers die naast de WHO en RIVM zelf op onderzoek gaan. Ze plukken de openbare rapporten van de websites van de WHO en RIVM. Ik raad het niemand aan want je raakt de weg kwijt in honderden pagina’s die vol staan met technische begrippen. Onafhankelijke onderzoekers schrijven in meer begrijpelijke teksten en publiceren hun bevindingen via de alternatieve online media. Deze leg je naast de officiële publicaties van WHO/RIVM en trek dan een eigen conclusie. Weet wel dat grote instituten vaak achter de feiten aan lopen door hun ambtelijke inrichting.

Feiten kunnen verschillen

Het plaatsen van de huidige virusgeschiedenis in de heersende tijdgeest is ook al weer een studie op zich. Een vrij lastige eerlijk gezegd want er is een stevige maatschappelijke discussie op gang gekomen over de ernst van de pandemie en over het vaccineren. Dan zijn er ineens 15 miljoen virologen, nee geen 17,5 miljoen want minderjarigen geloven het wel. We kijken naar de praatshows “OP1” en “Bij Jinek” en sommigen zoeken het bij de alternatieve media. Daar zit een verschil. De massa die zich aansluit bij de (opgelegde) opvattingen van de omroepen en ongeveer 25 procent van de bevolking die iets verder zoekt op het internet. Daar verdwaal je in het nepnieuws en complottheorieën als je niet uitkijkt. Er zijn op Youtube gerespecteerde discussieplatforms waar goed geïnformeerde interviewers  onafhankelijke onderzoekers bevragen. Zelf zoek ik ook naar de mening van andersdenkenden die niet zomaar wat roepen maar hun theorieën onderbouwen met duidelijke, soms wetenschappelijke argumenten. Het neemt tijd en aandachtig luisteren.

Dilemma

Zonde van mijn tijd roepen druk bezette mensen die een gezin onderhouden en overdag werken. Begrijpelijk want ik heb dat zelf ervaren toen ik nog een baan had en er 3 kinderen tot ons huishouden behoorden. Als gepensioneerde voel ik mij bevoorrecht want ik heb meer tijd. Vrije tijd kun je zelf invullen. Een beetje maatschappelijke dienstverlening, bestuursfunctie bekleden, lezen en schrijven, en zoals ik zelf ongeveer in deze volgorde pleeg te doen, wat wandelen, fietsen en sporten. Helaas ligt mijn volleybal een tijdje stil. Maar een gelukkig man, zoals collega auteur Joost mij toeroept als ik weer een column in zijn mailbox mik. Nou ja, alles is betrekkelijk, maar ik klaag niet. Ik schrijf mijn woelige gedachten van mij af en dat lucht op. Ben ik het kwijt en u hebt een slapeloze nacht. Want lees verder, straks snapt u mijn dilemma.

Opluchting in de VS

Hoe moet het verder in een polariserende maatschappij. Kijk ik eerst naar de VS, een democratische grootmacht waar tegenstellingen en ongelijkheid uit de klauw lopen. De ontwikkelingen in Amerika zijn vaak van invloed op de gebeurtenissen in Europa. Nederland wil als klein landje groot zijn door mee te doen in een unie met 27 andere ‘vrienden.’ De “onverdeelde staten,” zo roept collega Joost van Buuren als hij schrijft over de VS, en ik over de EU. Verenigen in Europa kost de nodige inspanning , discussie en een bak geld. Een discussie waar ik graag in mee doe. Europa en de VS zijn innig met elkaar verstrengeld als het gaat om handelsbetrekkingen en verbondenheid in een militaire alliantie(NAVO). Ook de onderlinge verstrengeling van de grootbanken maakt dat in Europa de gevolgen voelbaar worden wanneer het in de VS mis gaat. En andersom geldt uiteraard hetzelfde. Nu ging het door sociale onrust op 6 januari bijna mis in de VS maar Trump kiest eieren voor z’n geld en taait via de achterdeur af. Algehele opluchting in de VS en in Europa, maar voor hoe lang?

Ontsporing van het kapitaal

De vrije wereld is nog niet uit de gevarenzone. Het virus is nog niet bedwongen en de  discussie over het heropenen van de economie uit beklemmende lockdown zal de samenleving verder polariseren. Mijn opsomming: voor- en tegenstanders over vaccineren, al dan niet verplichten; twistpunt over heropenen van scholen, winkels en horeca; enorme vraag naar (onhoudbare) overheidssteun; verkiezingen 2021 in Duitsland en NL. En last but not least, de enorme ongelijkheid tussen rijk en arm. Die neemt extreme vormen aan. Als we kijken naar de vermogens van een enkel individu zoals net Elon Musk de miljardair Jeff Bezos voorbij is gegaan. 2 Personen hebben een vermogen van respectievelijk 188 en 186 miljard dollar. Beide mannen sturen multinationale bedrijven aan in “The Big Tech” en hebben door hun rijkdom veel macht. Geld maakt macht. Het belegd kapitaal in The Big Tech is disproportioneel en staat totaal niet in verhouding met de winsten in die sector. Oorzaak: de enorme geldinjecties door centrale banken. Daardoor ging de prijs van krediet naar nul procent en werd het opkopen van schuldpapier van wankele banken een normale bezigheid. Wanneer loopt de trein met bankiers uit de rails?

Politici zijn soms narcisten

Het idiote beleid van centrale bankiers wordt zachtjes aan doorzien door de massa. De meute gaat zich roeren en stemde 4 jaar geleden in de VS op een populist in de hoop dat Trump het volk tegemoet zou komen met wat extra pegels. In de politiek zien we meer populisten die vaak een narcist blijken te zijn. Hun goede bedoelingen raken uiteindelijk verstrikt in de eigenzinnigheid van de persoon. Politici zijn mensen die zichzelf graag horen praten. Zonder een wollige spreekbeurt kom je niet ver in de politiek. Het blijft bij mooie woorden en de daden, zoals mooi verwoord in verkiezingsprogramma’s, verzanden  in de politieke verdeeldheid. In een democratie moet nu eenmaal geregeerd worden met anders denkende partijen. Iedereen doet water in de wijn en dan pas mag men plaats nemen in de fluwelen fauteuils. Dat is de politiek in een democratie anno 2021. Daadkracht gaat verloren in een eindeloos debat.

Einde van een kredietcyclus

Nu zijn alle ogen gericht op de VS waar Joe Biden de absolute macht heeft in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Krijgt het volk straks gratis geld zoals de elite dat al een tijdje binnen harkt van de centrale banken? Het is wensdenken bij de massa maar het is de grote angst onder monetaire analisten die vrezen dat daarmee het einde nadert van het huidige fiduciair geldsysteem. Het einde van een tijdperk met gratis geld. Goedkoop krediet van centrale banken en fiscale stimuleringen van overheden. Het lijkt een sprookjeswereld maar dat is het niet. Het einde van een kredietcyclus is in zicht. Als de discussie over de economische schade door lockdowns leidt tot paniekmaatregelen zoals aanhoudende stimuleringen(=gratis geld) zal de druk van de schuldenberg tot een politieke aardverschuiving leiden. Veroorzaakt door het instorten van de kredietberg die in een jaar tijd door toedoen van een virus in paniek is opgestapeld tot ongekende hoogte. Wie gaat ons redden uit deze virus- en krediet puinhoop? Een populaire politicus met mooie woorden? Een oude president in de VS of een nieuwe opgestane populist die zich voordoet als Robin Hood?

Tijd voor de hooivorken

Kiezen we in maart voor een volksheld die ziet dat de elite zich verrijkt ten koste van de massa? Een lefgozer die Big Tech en Big Farma, die het kapitaal opslurpen, tot de orde roept. Die de roeptoeters van het WEF doorziet en een “Great Reset” uitroept volgens het draaiboek van de logica. De redenering vanuit een gezond verstand met de oproep dat een Reset alleen mogelijk is door verlies te nemen. Verlies van kapitaal. Heel simpel, teruggave van het geld van Elon Musk, Jeff Bezos en alle omhoog gevallen miljardairs. Terug naar een gezonde balans met gezond verstand. Heel simpel toch? De huidige onbalans lossen we helaas niet op met mooie woorden. Ooit ging dat met de hooivorken. Trump probeerde het met hulp van de cowboys uit het wilde westen die het Capitool voor een halve dag innamen. Niet met hooivorken maar met hun ipads en smartphones zodat ze later opgepakt konden worden door de FBI en CIA. Soms verliezen mensen hun gezond verstand.

Injecteren helpt niet

Het is wachten tot de middenklasse wakker wordt en ondernemers zien dat hun nering naar de tering is geholpen. Dat zal niet lang meer duren. De onrust onder de bevolking wordt groter naarmate een menselijke oplossing van een failliet fiduciair geldsysteem niet binnen handbereik ligt. Een mondiale schuldafschrijving of -kwijting gaat pijn doen onder de schuldeisers. Er moet pijn geleden worden voordat mensen tot inzicht komen. Een financiële crisis lijkt in dat opzicht op een gezondheidscrisis annex pandemie. Als een gezondheidscrisis samensmelt met een geldcrisis dan zal de pijn bij teveel mensen voelbaar worden. We zullen merken dat injecties niet helpen. Niet de geldinjecties van centrale banken en ook niet de injecties van Big Farma. Alles wat de mens kunstmatig wil verkrijgen druist in tegen de wetten van de natuur. Kunstmatige geldcreatie verzwakt het natuurlijke verdienmodel en kunstmatige beïnvloeding van persoonlijke weerbaarheid verzwakt de eigen immuniteit van de mens. Twee kunstmatig opgebouwde “krachten” kruizen elkaar ergens in de komende jaren. Om niet al te pessimistisch te eindigen aan het einde van een column wil ik een politiek correcte voorspelling doen met de wijze woorden dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel, ook als dat een lange tunnel is.

GW

8 reacties

   1. Maken we een compliment, krijgen we een boete….
    De alleszeggende illustratie-zonder-woorden is je beste column ooit. Geen geschiedenisboek nodig.
    (‘Columns’ met een omvang van meer dan maximaal 500-1000 woorden worden sowieso niet of diagonaal gelezen).

 1. Jammer alleen dat er aan het eind van die lange tunnel licht is afkomstig van een aanstormende vrachttrein in volle vaart. Een trein vol met….raad maar..

 2. Terug naar “normaal”?. Heel veel mensen gaan nooit meer terug naar “normaal”. De wereld is voorgoed verandert. “De in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garanties voor de toekomst”.

 3. Ja, het is hier ooit aan de orde geweest. Als herinneringen van een trotse belastingman-die-het-ook-niet-kon-helpen. De toeslagenaffaire.

  Het is intussen geen vlek meer op de ziel van ambtenaren of politieke stropoppen die werden opgeofferd om ‘Ongekend Onrecht’ onder de koolbladeren te houden. De ‘vlek’ is intussen een olievlek geworden die zich ook uitbreidt in de politiekcorrecte massamedia:

  “Het kabinet, de Tweede Kamer, de Belastingdienst én de rechtsspraak hebben ervoor gezorgd dat de grondbeginselen van de rechtstaat zijn geschonden in de affaire met de kinderopvangtoeslag.” (O.a. hartvannederland)

  Het ‘systeem’ dat zichzelf in gebreke stelt en aanklaagt wegens het te kort schieten in zijn belangrijkste taak: het beschermen van de burger tegen de willekeur van zijn overheid.

  Gedekt door het hoogste bestuursorgaan, de Raad van State, met de Koning als voorzitter, hebben de verantwoordelijken van het ‘systeem’ zichzelf misleid om duizenden Nederlandse burgers onherstelbaar de vernieling in te helpen en, samen met hun vertegenwoordigers, op een ‘totalitaire’ manier te knevelen.

  Nieuw is alleen dat het onrecht nu, door parlementair onderzoek, transparant aan de oppervlakte komt en van hoog tot laag wordt erkend. Maar verontschuldigingen zijn niet genoeg; het aftreden van het kabinet wordt geëist, als gezamenlijke erkenning van gezamenlijk falen van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (én het parlement zelf). Maar ook dat is niet genoeg, als niet op een geloofwaardige manier een einde wordt gemaakt aan in wezen autocratische politieke bestuurssystemen en instituties met gespreide verantwoordelijkheden van talloze politieke en ambtelijke bestuursschijven, gebaseerd op erfopvolging, ‘old boys’ en ‘ons kent ons’.

  Een absolute scheiding der machten is onontbeerlijk, evenals een toetsing, zoals in de meeste andere democratieën, van de wetgever aan de Grondwet door ONAFHANKELIJKE rechtspraak, om de burger de rechten én de medezeggenschap in beleid te geven die hem in een echte democratie toekomen.

  1. Door de toeslagenaffaire en de Coronacrisis komen heel veel dingen aan de oppervlakte idd. Ook de toenemende kennis en toegang tot kennis onder de bevolking. Al is de leugen nog zo snel…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.