Madelon Praat: er rommelt heel wat binnen de EU/Brexit is ook een virus

7

De andere politieke machtsblokken in de wereld zouden niets liever zien dan een Europese Unie die geen unie meer is. De Verenigde Staten voorop. Vandaar hun steun aan het VK dat uit die Unie stapt. Is gestapt. Zal stappen. De Brexit die alle media zozeer beheerste is wel sinds 2020 door een ander virus, Corona, compleet naar de achtergrond verschoven. Maar ook China en Rusland zien vast liever een verdeeld Europa. Want: vergeten we als Europeanen niet te vaak dat in samenwerking, in eenheid, net kracht en macht zit. ‘Eendracht maakt macht’ is zo de nationale wapenspreuk van buurland België, evenals van de Zuid-Afrikaansche Republiek, Bulgarije en de Republiek Haïti. Het was de zinspreuk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en van de nauw met Nederland verbonden stad Emden. (Wikipedia.org).

De bom

Uitgerekend Duitsland heeft een juridische bom gelegd onder die Europese eenheid. Collega Welbergen schreef er eerder al over. Het land c.q. haar rechtbank is het helemaal niet eens met wat die EU doet of wil doen. Is dat verstandig op monetair gebied maar misschien onverstandig politiek gezien? We laten het even in het midden, maar net Duitsland; zo’n proponent altijd van de Unie? Als onderliggende delen een zekere macht geven aan het geheel, moeten zij dan niet consequent zijn? Je staat een zekere zeggenschap af, ten voordele en nut van dat geheel? Dat voor iederéén werkt, tenslotte? De bedoeling van een ‘vereniging’ is natuurlijk dat je meer baten dan lasten geniet. Maar ook kun je niet alle acties of belissingen van dat geheel gaan betwijfelen. In vraag stellen. Je moet je toch je bereidheid om een bepaalde zeggenschap af te staan, herinneren. Gegeven bij toetreding. Niet?

1 + 1 = 3

Ondergetekende beseft goed dat zijn standpunten pro de EU niet populair zijn. Op Biflatie althans toch. Collega Gerrit ziet u als lezer dan veel eerder als ‘uw’ stem tégen Europa, nietwaar? Het zij zo. Geachte collega Welbergen en ik zijn het soms wel, maar vaker ook niet eens met mekaars standpunten. Is dat erg? Dacht van niet. Want we werken wel samen. Voor en aan een groter geheel. Biflatie wordt daarmee meer verscheiden, meer divers, pluralistischer en, hopelijk, ook béter. Ik denk wel dat ik voor hem spreek als ik stel dat zo 1 + 1 wel 3 wordt. In ieder geval is die juridische ondermijning van het EU gezag ook hoofdonderwerp van Madelon Vos’ recentste videoboodschap. Eens kijken en luisteren wat zij hier over te zeggen heeft? Alltijd intelligent, altijd interessant; opvallend trouwens voor iemand die nog zo jong is: