Mainstreammedia ontwaakt: zien eindelijk het web van het WEF

Op de alternatieve media wordt al langere tijd gesproken over de Agenda 2030 van het WEF. In de bekende dagbladen wordt echter nauwelijks geschreven over de activiteiten van deze activistische elitaire club wereldverbeteraars met een ouwe professor als de grote man. Of we het WEF activistisch kunnen noemen of misschien idealistisch, het maakt weinig uit want de invloed van het WEF is groter dan menigeen denkt.

Normen en waarden

Het WEF met hun idealistische Agenda 2030 krijgt nauwelijks aandacht in de massa media maar volop bij regeringsleiders en bestuurders van multinationale ondernemingen. Deze invloedrijke personen worden uitgenodigd op de jaarlijkse bijeenkomsten in Davos waar het WEF kantoor houdt. Daar waar wereldleiders en globalisten samen babbelen en borrelen. Onder de borrel laten ze hun gedachten de vrije loop en fantaseren ze over hoe een betere wereld er uit moet zijn volgens de idealistische normen van de machtigen der aarde. Zonder gestoord te worden door bemoeizuchtige democratische parlementsleden. Dat normen en waarden van de bevoorrechten een paar treetjes hoger liggen dan de gedragingen van het gewone volk hebben ze na 2 borrels niet in de gaten. Hoog geplaatste officials die zich bewegen in elitaire kringen hebben geen benul over de leefwijze van de mens in de straat en op het werk. Hoe een drukke dag verloopt van een hardwerkend gezin met kinderen waar beide ouders werken om de huur te kunnen betalen en de wekelijkse boodschappen moeten doen in een tijd dat de prijzen de lucht invliegen en het saldo op de betaalrekening angstwekkend daalt.

Dictatuur

Het is de alarmerende beleving van de massa die zich in dit nieuwe kalenderjaar plotseling in een tijdvak van veranderingen begeeft met grote onzekerheden. Was het in de “coronajaren” de beperking in bewegingsvrijheid door het uitroepen van een pandemie met een lange lijst van beteugelende maatregelen, nu worden we massaal aangevallen door het inflatiespook. Door het repressieve overheidsbeleid ingevolge de inderhaast opgetuigde Noodwet en de opgelegde vaccinatiedwang is de politiek en samenleving gepolariseerd en uit balans geraakt. In de Tweede Kamer heerst grote verdeeldheid tussen de coalitie en oppositie. Er doemen meerdere horrorscenario’s op aan de horizon. Is het niet de oorlogsdreiging aan de oostgrens van Europa dan is het wel de vrees voor een technocratische regering die regeert met een dicterende OMT-adviesraad. Het gevolg is een onnavolgbare brei aan wet- en regelgeving. Het land wordt bestuurd als een totalitaire staat, het lijkt bijna een dictatuur. Weg met de Noodwet!

Complottheorieën

We zijn verwikkeld in een langzaam proces van veranderingen en denken dat het past in de voortschrijdende tijd met snelle technologische ontwikkelingen. We hebben niet in de gaten dat juist door technologie(ict) en kunstmatige intelligentie(AI) een nieuwe machtsstructuur is ontstaan. De massa is druk met werken en socialiseren en slechts een kleine minderheid verbaast zich over de versnelling in de technologische machtsstructuur. Slechts enkele nieuwsgierige journalisten duiken in de digitale duisternis van het “Internet Of Things” en zien de geruisloze machtsgreep van de elite. De CEO’s en bestuurders van supranationale organisaties die zich verenigen met behulp van de digitale communicatiemiddelen van Big Tech. Hun clubgebouw staat in Davos. Big Farma en Big Brother zijn ook lid van de club. Het is de overheid die met digitale controlemiddelen en vaccins de bevolking controleert op gedrag en gezondheid. Het leggen van verbanden tussen deze 3 grootheden is door de mainstream media lange tijd afgedaan als een samenzweringstheorie. Nepnieuws van dubieuze nieuwssites en de fantasieverhalen op sociale media.

Hebben complotdenkers gelijk?

Toch hebben ‘complottheorieën’ over die zogenaamde NWO(Nieuwe Wereld Orde) behoorlijk post gevat in een clubje diepgravende onafhankelijke onderzoeksjournalisten. Vaak onderbouwd met harde feiten en met verwijzing naar de verguisde Agenda 2030 van het WEF/VN. Hierin zijn de idealistische fantasieën van de club vastgelegd die nader worden toegelicht door een ouwe professor(Klaus Schwab). Gezien de hardnekkige geruchtenstroom over de connecties van regeringsleiders met het WEF kon het niet lang meer duren voordat ook het journaille van de massamedia onderzoek verricht en in hun vertwijfeling begint mee te denken met andersdenkenden. Zouden de wappies en complotdenkers dan toch gelijk hebben?

De zure waarheid

Om reden dat ik mijzelf kwalificeer als een WAP(Wakker Autonoom Persoon) heb ik mij al eerder verdiept in de rondzingende complottheorieën en probeer ik die te begrijpen met de hypothese dat ook wazige theorieën best realiteit kunnen worden. Ergens in het midden tussen fantasie en realiteit zit een raakvlak. Vanaf dat punt kijk ik naar de wereld om mij heen en zie ik een langzame bewustwording bij de massa. Zou er dan toch een machtsgreep gaande zijn? Zitten we dan toch in een overgangstijdvak waarin een elitair clubje bestuurders met behulp van digitale technologie aan de touwtjes trekken. Natuurlijk hebben ze het beste met ons voor, maar vergeten ze ons zeggenschap te geven in hun hogere idealen. Wat doen wij dan nog met een Staten-Generaal en verkiezingen. Is volkomen overbodig en duur als de werkelijke macht niet meer in Den Haag ligt. Gelukkig begint het nu ook te dagen in de msm en eerder in de alternatieve media. Na wat googelen vind ik meerdere columns die het web van het WEF wat meer bloot leggen. Lees u wijs zou ik zeggen, in dit artikel van journalist Syp Winia en het artikel van deze ‘waarheidszoeker’ Martin Vrijland. Ergens tussen beide columns ligt de zure waarheid.

GW

22 reacties

 1. Hmm, MSM staat onder toezicht van genoemde partijen en ik zie daar geen of weinig kentering. Hoogstens een controleerde louter om mensen hoop te geven. Winia en Vrijland zijn beslist geen MSM. In de samenleving zie ik ook niet veel beweging, er is een groep die vanaf het begin kritisch was en een heel grote groep die het allemaal wel prima vindt. Druk met overleven of vakantie en in een staat van opwinding als ze weer eens positief getest worden, gewoon weer een booster. Of ben ik nu te pessimistisch?

  1. Goed gezien Piet. Het gehersenspoelde, slapende en hard werkende volk heeft geen enkel idee wat er op de achtergrond allemaal gebeurt. De MSM laat de vele demonstraties van de wakkeren niet zien en dus slaapt men gewoon verder en doet zijn / haar ding.
   Tot ineens de werkelijkheid zichtbaar wordt, maar dan is het kwaad al geschied en is er geen weg meer terug. Helaas voor ons allen. Bliep, bliep…als het Schwab robotje.

 2. “Hebben complotdenkers gelijk?” Zeker. IEDEREEN heeft gelijk. Dat is juist de ludieke zotheid van deze warrige tijd. Waarin zelfs het einde van de menselijke maakbaarheid wordt geweten aan… de menselijke maakbaarheid.
  Vanwege de “machtsgreep van de elite”. Die dus, via de VN en andere touwtrekkers, voor een betere wereld een gedwongen herziening voorschrijft van de ‘Tien Geboden’.

  We moeten aannemen dat dit ‘inzicht’ geen revolutie zal uitlokken, omdat niemand er nog iets van snapt. Maar ook dát kan de bedoeling zijn van de ‘elite’, nietwaar?

  Zonder Grote Gids zijn we de weg kwijt in ons eigen wereldje; hebben wij ons laatste oortje versnoept. Opnieuw beginnen dus. Maar eerst terug naar af. Met of zonder complot. Sterkte!

 3. Ze ontwaken niet ze kunnen er niet meer onderuit. De volgende fase van hersenspoelerij gaat beginnen ipv hetzelfde cabal.

 4. Wat zegt de MSM kwaliteitspers dan?

  “Historicus Maarten van Rossem verbaast zich over alle ophef: ‘Complotdenkers begrijpen eigenlijk heel weinig van de wereld. Die snappen niet dat wij mensen meestal totaal in verwarring achteruitlopend de toekomst in struikelen. De echte angst van complotdenkers is misschien wel dat er géén complot is. Dat we met z’n allen maar wat doen.’” (FD)

  https://fd.nl/samenleving/1426965/hoe-de-great-reset-werd-gekaapt

  1. M. van R. is toch dat warhoofd, de angsthaas die vooraan staat in de rij als er weer een volgende spuit kan worden gehaald? Enneeeh, natuurlijk bestaan er geen complotten. Het bedrijven van politiek op WEF-niveau is gewoon de uitvoering van snode plannen van betweterige beleidsmakers en hun regelneven van de supranationale organisaties. Is ongeveer zoiets als samenspannen, laat ik zeggen een samenzwering tegen het staatsgezag van democratische landen. Ongeveer zoiets als het ondermijnen van een democratie, zeg maar het opzetten van een complot tegen de gekozen leiders van een volk dat inspraak heeft. En nu van Rossem weer…

   1. Sommigen nemen zichzelf veel te serieus hier. Het idee dat Van Rossem dit leest, is hilarisch.

    Ga toch leven! STEL dat de wereld vergaat, de mensheid verdwijnt, dat WEF aan de knoppen draait, er grafeen in vaccins zit en ander ergs aan de hand is: je houdt het niet tegen, dus GENIET VAN HET LEVEN.

    Als er je alles aan gelegen is de regie over je leven uit handen te geven of iemand anders overal de schuld van te geven dat je je leven niet op orde hebt of dat het niet nodig is om een positieve bijdrage te leveren door te denken dat “ze” iedereen brainwashen, moet je vooral daar mee doorgaan. Maar het lijkt mij dat je dan geen leven hebt…

   2. @Heer Welbergen: Zo te lezen zijn er wel meer ‘warhoofden’.
    Etiketteer de persoon van Rossum niet meteen, maar lees ook eens rustig het gelinkte, gehele artikel over Klaus Schwab en de daarmee samenhangende, alternatieve indianenverhalen in het FD. En probeer daarop inhoudelijk te reageren.

    WEF cs als boeman die “…een complot opzet tegen de gekozen leiders van een volk dat inspraak heeft” (!?)
    Hebt u het dan (bijvoorbeeld) over Nederland? Dan hebt u in feite niet eens uw volksvertegenwoordigers kunnen kiezen, laat staan uw leiders, om over ‘inspraak’ en medezeggenschap maar helemaal te zwijgen.

    Het door u bedoelde “staatsgezag van democratische landen” bestaat grosso modo uit een neoliberaal, dus kapitalistisch partijkartel, waarbij burgers volledig het nakijken hebben. Soms zelfs nog geleid door een onaantastbaar staatshoofd ‘voor het leven’.

    M.a.w.: zouden Klaus en globale banken ‘snode plannen’ hebben om ‘Bilderberg’ te ‘ondermijnen’?

    1. Laten we het er op houden dat de verwarring compleet is. Een centraal geleide “Great Reset” waarin invloedrijke figuren strak aan de touwtjes trekken zal er niet zijn. De wereldleiders en rijke elite die samen borrelen en elkaar ‘de liefde verklaren’ zijn stuk voor stuk egocentrische figuren die zich niet onderwerpen aan een centrale leider zoals een ouwe prof.

     Wat we zien is het samen op trekken van een elitair clubje die gezamenlijk een idealistische Agenda 2030 hebben neergelegd. Dat is niet direct een complot maar wel geloven in een maakbare samenleving. Gaat nooit lukken in een wereld met landsgrenzen en uiteenlopende culturen. Het is beter om de complotideeën los te laten en te focussen op wat er momenteel speelt aan de oostgrens van Europa. In tijden van onzekerheden is het niet ondenkbaar dat er “per ongeluk” een oorlog uitbreekt. Het is maar hoe we er tegenaan kijken.

 5. STEL dat “ze” ons zouden willen doden via het vaccin, zou ik het zeker liever wel hebben genomen. Het idee dat straks iedereen om je heen omvalt en je als ongevaccineerde alle puinhopen mag opruimen en dat alle faciliteiten (energie, voedsel, zorg, water enz. enz.j wegvallen is nl. ook geen fijn toekomstbeeld.

  1. Het is erg ‘complotterig’ om te denken dat “ze” ons bewust willen doden. Het is hooguit mogelijk dat er ‘foute’ stofjes zitten in de nieuwe experimentele mRNA-vaccins. Daarover zijn onderzoeken gaande om de lange termijn effecten duidelijk te krijgen. Om die reden zijn er nogal wat mensen die wantrouwend staan tegenover (verplichte?) vaccinatie. En uiteraard zijn er meldingen over vaccinatieschade waar genoeg over te vinden is na een beetje zoeken op twitter en telegram. Vreemd genoeg stellen de kritiekloze media zich daarover terughoudend op.

   1. Ok, dus al die grafeenoxide is “toevallig” in alle 4 de “vaccins” terecht gekomen ?

    Via “besmette handschoentjes in ieder van die laboratoria” of zo ?

    Kom op zeg, zo lust ik er nog wel één !

    Naar eigen invulling dan hè ?

    Hips …

    1. Hoe en wanneer heb jij kunnen onderzoeken dat er grafeen in de vaccins zit?

     Of heb je ergens iets gelezen op internet en dit voor waarheid aangenomen?

 6. Wàt te denken van deze 2 linke linkjes ??

  https://radiationdangers.com/2020/10/09/explosive-information-5g-vaccination-nanoparticles-and-the-genocide-of-humanity/
  &
  https://beforeitsnews.com/alternative/2022/01/remotely-detonated-graphene-bubbles-triggered-by-frequency-explode-like-bombs-causing-marburghemorrhagic-fever-like-symptoms-internal-bleeding-3765664.html

  Nèt als in die reklame van dat zuivelmerk in de jaren negentig :
  “Ik zei nog zo, géén bommetje ! ”

  ( Oké, ik ben wat zwartgallig hier. Daar heb ik wel meer last van de afgelopen maanden )

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: