Manipulatie, misbruik, fraude en wetteloosheid

13

Voor wie een beetje oplet is het de aflopen tijd op vele manieren duidelijk kunnen worden dat we in een tijdperk terecht zijn gekomen waar wit en zwart, goed, fout, beter en slecht niet meer te onderscheiden zijn. Bankiers manipuleren op  grote schaal, rentes en koersen, handelen met voorkennis, verkopen producten die als spaanplaat zijn opgebouwd. Ziekenhuizen declareren meer dan creatief. Regeringen gaan buiten wet en oog gewoon hun eigen weg. Wat resultaat oplevert is goed voor het land en de burgers. Volgens Lagarde en Draghi heeft de geldpolitiek van de ECB ons allemaal gered en is het daarom niet van belang of het binnen wet- en regelgeving past. De Duitse rechters van het constitutionele hof kregen zelfs verhulde waarschuwingen.

ben chems

Invasie Irak – Green Zone

In de film Green Zone over de invasie in Irak moeten Amerikaanse militairen, met groot gevaar voor eigen leven, locaties veiligstellen waar volgens de intel (inlich-tingendienst-info ) chemische wapens waren opgeslagen. Als ze voor de derde keer niets anders vinden dan lege ruimtes, die jarenlang niet gebruikt schijnen te zijn en onder de duivenstront zitten, roept de bevelvoerend officier vertwijfeld uit wat die lui van de intel hebben zitten doen. Hoe kan het dat er van de zogenaamde informatie niets klopt? Boos als hij is trekt hij op de basis zijn bevelvoerend officier, kolonel Bethel, aan de jas en vraagt wat er met de intel is. Deze reageert vertwijfeld met “Dikke sh*t, dat wil je niet weten.” Washington geeft ons de schuld, wij moeten beter ons best doen! Verder in de tijd zijnde weten wij inmiddels beter. Er was helemaal niets te vinden aan chemische- of biologische wapens. De legitimatie voor het binnenvallen was daarmee feitelijk gezien compleet weggevallen. Manipulatie, knoeiwerk, een volledig zo opgezet plan? U als lezer mag het verder invullen.

Het hogere belang kent geen eerlijkheid

De afgelopen weken en maanden is gebleken dat we op dit moment meer dan ooit bespeeld en gemanipuleerd worden. Regeringen, het IMF, de ECB, Centrale banken en velen meer stellen zaken voortdurend te rooskleurig voor. Rekken regels en afspraken tot in het oneindige. Het weglaten van belangrijke gegevens, of het wegstoppen daarvan in omvangrijke documenten is een kunst op zich geworden. Uit het nu geopenbaarde NSA schandaal is nog eens duidelijk naar voren gekomen dat regeringen zich niets meer aantrekken van wet en regelgeving. Het hogere (zelf bepaalde ) doel heiligt alle middelen en dat is in de VS niet anders dan in Nederland, Europa of waar dan ook.

Terug naar de Economie in Nederland en Europa

Wij als burgers zijn – mede door onze eigen schuld- steeds onbelangrijker aan het worden. De democratie verdwijnt en de economische problemen zijn, op basis van de huidige manier van doen, niet meer op te lossen. De regering is blij dat er voor de komende tijd niet meer dan zes miljard “aan bezuinigingen” hoeft te komen. De staatsschuld blijft echter flink oplopen en structureel wordt er niets echt aangepakt. We zullen dan ook in ons land flink door blijven modderen en een steeds grotere bevolkingsgroep zal, economisch gezien, gestaag verder achteruit gaan. De lastenkraan in de vorm van belastingen, accijnzen, administratiekosten, boetes, eigen bijdragen, en al wat daar nog meer voor is bedacht, wordt steeds verder opengedraaid. Er moet! Hoe dan ook, door de overheid, meer geld worden binnengehaald. Dat dit in een krimpende economie als het blussen van een brand met benzine is dat zal u wel duidelijk zijn.

Ten slotte nog een keer de ECB en een goede raad

De Duitse rechters schijnen er achter te komen dat de ECB eigenlijk een ongrijpbaar instituut is, dat binnen het zogenaamde Europese recht, compleet zijn eigen gang kan gaan. U weet het ongelimiteerd geld verstrekken, waar en aan wie de ECB dat nodig vindt. Politici houden op die manier hun handen mooi schoon en kijken verliefd naar hun muurtegeltje met de aan Lodewijk de vijftiende toegeschreven spreuk Après moi le déluge – Na mij de zondvloed, in de betekenis van: “het zal mijn tijd wel duren, omdat de echte problemen zich pas voordoen als ik er niet meer ben.”

O ja. Wat de goede raad betreft is het devies om bewust te genieten. Van nu, en van elk moment dat zich aankondigt. Luister naar het zingen van de vogels, het ruisen van de wind in de bladeren van de bomen. Proef elke hap die u eet, elk slok die wordt gedronken. Vergeef en oefen u in eenvoud, nederigheid en respect, dat maakt namelijk het leven in de tijd die komt een stuk eenvoudiger.