Meer betalen om minder te krijgen

2

decayDe Nederlandse gemeenten bouwen een gat van 6 miljard euro op in de boeken, aldus het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Landen.  En de oplossing daarvan gaat ons allemaal pijn doen.

4 Jaar aftellen tot

In 2017 al zal het niet meer lukken, aldus de bevindingen van het rapport in kwestie, om een sluitende begroting te maken zonder ingrijpende bezuinigingen.  Denk maar aan het schrappen van uitgaven voor wegen, straatverlichting, openbaar groen, sport, cultuur,…  En dat terwijl de Nederlander steeds meer gemeentebelastingen betaalt en zal betalen.

Geen goede huisvaders meer

Tja, dat heb je met incompetente bestuurders die geen verantwoording hoeven af te leggen, die spelen met Other People’s Money, die de zaken niet als goede huisvaders bestieren.  Het wordt dus of meer inkomsten, of minder uitgaven (maar ’t zal waarschijnlijk allebei zijn hoor).  Zo’n rapport is een schot voor de boeg, een voorbereiden-op.  Verwacht u in de nabije toekomst aan slechte wegen met weinig verlichting, dorre bermen en parken, minder politie, minder ophaling van huisvuil, minder subsidies voor alles en nog wat.  En hogere gemeentebelastingen natuurlijk.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie