Middenklasse in Nederland wordt weggevaagd

43

Onlangs is bekend geworden dat de inflatie in NL voor de zoveelste keer is gestegen naar een niveau van 3,1 procent. Een hogere inflatie die hand in hand gaat met deflatie betekent rampspoed voor de (werkende) middenklasse. Hoeveel slechter zou het nog kunnen? Terwijl door deflatie de waarde van je eigen woning in waarde omlaag gaat, zie je tegelijkertijd dat van je zuurverdiende loon elke maand minder overblijft. Er ontstaat bij steeds meer mensen elke maand een groter tekort.

middenklasse weggevaagd

Het mes snijdt zelfs aan twee kanten, want het maandelijkse tekort bij veel burgers moet aangevuld worden met de moeizaam opgepotte spaarcenten. Hierdoor teert bij een groeiend aantal mensen het spaargeld in. Tevens komt er ook steeds minder bij, door de laagste rente sinds mensenheugenis en, hoe bestaat het, nog altijd de vermogensrendementsheffing van 4 procent zoals de overheid voor de inkomstenbelasting hanteert. Heb je spaartegoeden en/of andere bezittingen en kom je daarmee boven de vrijstelling van ongeveer € 21.000 per persoon dan betaal je nog eens 30 procent belasting over een fictief rendement van 4 procent. Ronduit belachelijk. De werkelijke rente die de banken ons vergoeden is net iets meer dan 1 procent!!! Wie is hier de dief, de overheid of de banken? En wie zegt er beide!?

Minder, minder, minder…

Het is dus een keihard gegeven dat de hardwerkende Nederlandse middenklasse volledig wordt uitgekleed. En dat is het allerslechtste wat een land kan overkomen. De middenklasse is nu eenmaal de grootste sociale groep van de bevolking. Als de regering daaraan gaat zitten knagen, dan beweegt de negatieve spiraal in NL langzaam maar zeker in een stroomversnelling. Wat zien we gebeuren? Lagere pensioenen en lagere pensioenopbouw. Lonen die o.a. bij ambtenaren en andere trendvolgers al jarenlang op de nullijn staan waardoor bij stijgende inflatie telkens elke maand er weer iets minder overblijft om uit te geven. Stijgende werkloosheid, talloze faillissementen in het MKB en veel ZZp’ers die aanvullende bijstand moeten aanvragen. Er wordt dus door verschillende oorzaken beduidend minder geld uitgegeven door de grootste bevolkingsgroep in onze samenleving. Wat ooit in NL een krachtige middenklasse was, waar de economie op leunde, is niet meer. Door het wegvallen van het vertrouwen in de regering en in het fiat-geldsysteem met z’n wankele banken houden veel consumenten de hand op de knip; wetende dat er ook nog een bezuinigingspakket van €6 miljard op de samenleving wordt afgevuurd.

Economisch herstel???

Door al deze ellende en de uitvoerige analyses van veel economen in de media is er heel duidelijk sprake van een zichzelf vervullende profetie. Niemand kan voorspellen of er onder de huidige omstandigheden weer een omslag zal komen. Op korte termijn zeer zeker niet. Alleen wordt ons door EU-regeringsleiders aangepraat dat er een voorzichtig herstel op gang komt. Maar dat dit herstel niet duurzaam zal zijn, snapt iedere oplettende burger als je kijkt naar de staatsschulden van de EU-landen die nog steeds toenemen i.p.v. afnemen. De rente- en aflossingsverplichtingen leggen daardoor nog meer druk op de begrotingen, waarvan de tekorten op u en mij worden afgewimpeld. Het is natuurlijk niet voor niets dat de ECB de rente kunstmatig laag houdt.

Aflossen, aflossen, aflossen…

En wat zien we verder gebeuren in ons NL-schuldenlandje? Het groeiende besef dat hypothecaire leningen behoren te worden afgelost. Er is een nieuwe trend ontstaan van, “ik heb extra afgelost deze maand, heb jij al afgelost?”. 10 Jaar geleden riepen we nog met z’n allen dat we beter niet konden aflossen, want dan verspeelde je belastingvoordeel. Het werd door de banken bovendien afgeraden; de huizenprijzen stegen immers waardoor je vanzelf overwaarde kreeg. Nu smeken de banken zelfs om bij “onder water staan” vooral af te lossen. Het geld dat wordt afgelost op leningen vloeit niet onze economie in maar wordt bij de bank gewoon afgeboekt op de lening, dus zuiver een papieren afhandeling. Alleen wanneer de bank een nieuwe lening uitschrijft komt er “vers geld” in de economie. Veel gezinnen met een modaal en zelfs bovenmodaal inkomen met bijvoorbeeld studerende kinderen komen daarentegen niet aan aflossen toe.  In de middenklasse zal het eigen-woning-bezit veel voorkomen en dienaangaande worden velen getroffen door de negatieve effecten van het hebben van een eigen woning in een tijd van deflatie die tot overmaat van ramp nog eens samen gaat met oplopende inflatie. Of je ziet je overwaarde dalen, of je ziet de hypotheekschuld steeds zwaarder drukken omdat deze niet meedaalt, tenzij je een annuïteitenhypotheek hebt. Omdat aflossen het credo is anno 2013 wordt juist door de middenklasse veel geld onttrokken uit de economie. Een hachelijke situatie.

Conclusie

De middenklasse wordt de nek omgedraaid. Het netto-besteedbare maandinkomen daalt door inflatie en tegelijk gaat de waarde van je bezittingen in de vorm van spaargeld en eigen woning in waarde omlaag. Hierdoor wordt juist de middenklasse dubbel getroffen. Deze negatieve spiraal zal grote gevolgen hebben omdat we door de bank genomen (toevallige woordspeling) met z’n allen elke volgende maand weer net een ietsje minder uitgeven. Je hoeft alleen de leegstaande winkelpanden maar te tellen en dat over een half jaartje nog eens doen. Kom je vingers tekort. Al jarenlang geven we met z’n allen minder uit en daar gaan we hardnekkig mee door. Wie zal deze trend doorbreken? Ooh ja, Rutte en Samson natuurlijk. Na het zomerreces horen we met z’n allen hoe we met 6 miljard aan bezuinigingen de economie uit het slop gaan trekken en hoe de middenklasse weer de gangmaker wordt in onze “welvaartstaat”. Je reinste kolder in de polder.

Gerrit Welbergen