Militaire uitgaven stijgen naar record

3

DeWereldMorgen | Defensie is een overheidspost die weinig last heeft van besparingen, ondanks de crisis. De militaire uitgaven groeien wereldwijd gemiddeld met 5% per jaar. Het economisch zwakke Afrika gaf in 2011 zo’n 8,6% meer uit aan defensie dan het jaar ervoor. Over de periode 2002-2011 gaat het zelfs om een stijging van 65%. Gedurende de 11 jaar die volgden op de aanslag van september 2001, groeide het defensiebudget van de VS aan met 84%, tot een recordbedrag van 716 miljard dollar of 4,6% van het Amerikaans BBP. Grote concurrent Rusland wil niet achterblijven en heeft in 2011 zijn defensiebudget met 9,3% verhoogd ten opzichte van het jaar ervoor tot 71,9 miljard dollar. Ook in Azië, het Midden-Oosten en Oceanië stegen de militaire uitgaven.

Griekenland

Alleen in een aantal landen van de Europese Unie lijkt de globale crisis enige invloed te hebben op de defensiebudghetten. Zuid-Europese landen zagen zich gedwongen tot zware saneringsoperaties waaraan ook defensie niet ontsnapt. Maar gaat het wel om een echte trendbreuk? Hoewel de Griekse defensie in 2012 16% moet inleveren, staat daar tegenover dat het land traditioneel ook de grootste defensiepost heeft binnen Europa (3,2% van het BBP in 2009). De Griekse afbetalingen voor wapenaankopen piekten zelfs in de periode 2009-2010. Het land zag zich ondanks opeenvolgende besparingsrondes, verplicht om grote lopende wapencontracten met Frankrijk en Duitsland na te leven. Terwijl deze beide landen Griekenland in 2010 onder druk zetten om 1,8 miljard euro te besparen op de sociale uitgaven, sleten ze in datzelfde jaar lucratieve wapencontracten aan Athene ter waarde van 1,2 miljard dollar.

Spanje

Het door de crisis zwaar getroffen Spanje, dat in de afgelopen jaren één van de sterkste stijgingen van militaire uitgaven in Europa liet optekenen, kampt nu met de gevolgen daarvan. Het land staat voor de uitdaging de schuld van 26 miljard euro af te lossen die het heeft opgebouwd bij wapenleveranciers. Lees het hele artikel op DeWereldMorgen.be.