Mondiale schuld nu $244 Biljoen: Kredietcyclus buigt om naar kredietcrisis

4

Het einde nadert. Nou ja, van de wereldwijde kredietberg dus. Dat gaat nog een dingetje worden. Een mondiale schuld die zo de pan uitrijst zonder een noemenswaardige inflatie, dan klopt er iets niet. Precies in die landen waar de schuldenberg het meest is gestegen in de laatste 10 jaar is inflatie de laatste 12 maanden min of meer omgeslagen naar stagflatie. Economieën stagneren dus.

schulden

244.000 Miljard = 244 Biljoen

De schuldenberg bedraagt momenteel mondiaal 244.000 miljard (244 biljoen!) dollar,  waarvan China de helft voor rekening neemt. Toch werkelijk onvoorstelbaar! Bij excessieve schuld zakt economische groei in doordat steeds meer geld wordt uitgegeven aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Het geld uit de toekomst is naar voren gehaald. In de laatste tien jaar is de schuldenberg zelfs 3 x over de kop gegaan.

Einde kredietcyclus

Mondiaal verkeren we nu aan het einde van een kredietcyclus en duiken een nieuwe kredietcrisis in. De toekomst waaruit het geld naar voren is gehaald breekt dus nu aan. Er is simpelweg minder te besteden doordat meer mensen meer schulden hebben dan 10 jaar terug. Het mondiale besteedbare inkomen wordt minder door de rente- en aflossingsverplichtingen bij steeds meer mensen, bedrijven en overheden. Overal zijn signalen van inzakkende groei en teruglopend consumentenvertrouwen. Vreemd genoeg zijn de beurzen na de grote schrik in december 2018 in begin 2019 weer gestegen maar dat komt doordat beleggers zien aankomen dat centrale banken ze weer geen verrassen met een nieuw pakketje QE (kwantitatieve geldverruiming).

Wat is schuld?

Een schuld ontstaat door een lening aan te gaan bij een bank of andere kredietverlener. Hierdoor ontstaat een vordering op de balans van de schuldeiser en een schuld op de balans van de schuldenaar. De schuld moet worden afgelost conform de gemaakte afspraken, waarbij een vergoeding wordt betaald voor het risico en renteverlies van de geldschieter. Kortom, het geld moet terug. In de mondiale economie wordt heel veel schuld in de vorm van staatsleningen en bedrijfsleningen verhandeld op kapitaalmarkten. Ook de gebundelde hypotheken van banken worden daar verhandeld. Daarbij worden verzekeringen afgesloten om risico’s af te dekken. Veel staatsleningen en bedrijfsleningen worden afgelost met nieuwe leningen. Om die reden stijgt de mondiale schuld explosief. Het spelletje kan worden volgehouden doordat centrale banken de rentetarieven hebben verlaagd tot bijna nul. Echter wordt verzuimd om af te lossen. Wat wil je, de grote verleiding van bijna gratis geld. Nu gaat het knellen omdat steeds meer geld wegvloeit naar de rente- en aflossingsverplichtingen, waardoor economieën gaan krimpen. Centrale banken moeten dus opnieuw ingrijpen.

Als China niest, wordt de EU verkouden

Dat betekent nog lagere rente en opnieuw opkopen van slechte leningen. Niemand durft te voorspellen wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Balansen van centrale banken worden opgeblazen en de pas opgerichte Europese Bankenunie bezit nog te weinig geld om grote (slechte) banken, zoals DB (Deutsche Bank) straks overeind te houden wanneer de boel helemaal uit de klauw loopt. Italiaanse banken lopen voorop natuurlijk. O wee, o wee, als beleggers later inzien dat de hele bende gaat schuiven. De groei in China zal verder afremmen doordat het land onverantwoord veel heeft geleend. De invoer van VeeWeetjes en BMWeetjes is daar zover terug gevallen dat Duitsland een recessie staat te wachten. Komt puur door teveel schuld bij de Chinezen. Als we weten dat China de laatste jaren de grootste groei had, ja wat wil je met zoveel geleend geld, dan kun je nagaan dat Europa flink last krijgt van de krimp in China.

Wanneer gaat het afschrijven beginnen?

Het estafettestokje van een krimpende economie wordt doorgegeven. Banken worden straks nerveus en durven minder krediet te verstrekken. En juist krediet was de grootste aanjager van onze schuld-gedreven economie. Het gaat dus mis. Onze kredietberg gaat schuiven. Het grote afschrijven gaat beginnen. Misschien al volgend jaar of anders zeker in de zeer nabije toekomst. Dit is geen lesje economie maar een lesje nuchter nadenken. Door de globale economie worden ook wij verkouden als China niest. Krijgt Europa de griep en de VS Chinese koorts.