Naar een tweede burgeroorlog in de VS? (3): Wie is de agent die een heel land in rep en roer zette?

3

Derek Chauvin (44) is de politieagent die George Floyd (46) zo hard aanpakte tijdens een arrestatie, dat deze laatste het leven verloor. Beiden waren trouwens een tijdlang collega’s. Ze stonden ooit nog in voor de veiligheid van een discotheek in Minneapolis, de stad waar de tragedie of zeg maar ronduit moord gebeurde. De vrouw van Chauvin is afkomstig van Laos, en heeft de echtscheiding ondertussen aangevraagd. Indien de man al racistisch was, dan toch selectief want hoofdzakelijk maar versus zwarten? De agent is eerder samen met nog collega’s in opspraak gekomen wegens dit soort gedrag. Hij was voornamelijk gewelddadig tegenover gekleurden, naar verluid. Het aantal van soortgelijke voorvallen in zijn verleden zou maar liefst 10 bedragen, volgens een televisieuitzending! Dan mag je je toch afvragen: wie vergoelijkte dit steeds. Waarom grepen de vier collega’s van Chauvin niet in toen hij Floyd de dood injoeg? Wat doet zo iemand, wat doen zulke lieden bij de wetshandhaving? Of is het daar en elder eerder geweldshandhaving?

Niet voor gevoelige zielen!

Er zijn nog tal van beelden geregistreerd van wandaden, plunderingen en andersoortig geweld. Gevoelige zielen dienen zich te onthouden van onderstaande video’s te bekijken. Een blanke man die naar verluid zijn winkel verdedigde, wordt vermoord. Door blanken en zwarten. Verder zie je nog een blanke die in mekaar wordt geschopt, ook tegen het hoofd. Hij overleeft dit gelukkig wel, al zijn z’n tanden uitgeslagen… (De haren op de armen van ondergetekende staan ondertussen recht. Maar ook dit moet getoond en opgetekend worden, plicht roept, zelfs op een zonnige zondag, 31 mei 2020).

Ondertussen in New York

De noodtoestand in Los Angeles afgekondigd (City of Angels…?!)

https://twitter.com/redfishstream/status/1267089698905821185